Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Keynesovství I.JM Keynes II.Pokračovatelé: Neokeynesovství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Keynesovství I.JM Keynes II.Pokračovatelé: Neokeynesovství."— Transkript prezentace:

1 Keynesovství I.JM Keynes II.Pokračovatelé: Neokeynesovství

2 John Maynard Kenyes (1883-1946) z ekonomické rodiny (JN Keynes) brzy celebrita orientace na HP

3 Klíčová díla JMK 1913 Indian Currency and Finance 1919 Economic Consequences of the Peace 1921 Treatise on Probability 1923 Tract on Monetary Reform 1926 The End of Laissez Faire 1930 Treatise on Money 1936 General Theory of Unemployment, Interest and Money 1940 How to Pay for the War

4 Revolučnost Keynesovy teorie Úroveň zaměstnanosti není produktem trhu práce –je dána efektivní poptávkou Efektivní poptávka není dána tím, co se vyrobí –je dána tím, co chtějí ekonomické subjekty utratit Je-li efektivní poptávka nízká, existuje nedobrovolná nezaměstnanost Neplatí Sayův zákon

5 Revolučnost Keynesovy teorie Kolik se v ekonomice utratí není neovlivnitelné –spotřební výdaje dány vůlí lidí spotřebovávat své důchody –jejich důchody odvislé od investičních výdajů Investiční výdaje nejsou dány trhem investic a úspor –jsou dány poptávkou po investicích při dané úrokové míře Sklon ke spotřebě Důchodotvorný účinek investic = multiplikátor Mezní efektivnost kapitálu ovlivňovaná stavem očekávání a animálními pudy podnikatelů

6 Revolučnost Keynesovy teorie Úroková míra není produktem trhu investic a úspor –je dána poptávkou a nabídkou na trhu peněz

7 Revolučnost Keynesovy teorie Poptávka po penězích není tvořena jen transakčními zůstatky –peněžní zůstatky jsou poptávány i jako aktivum, a to v závislosti na výši úrokové míry Nabídka peněz není neovlivnitelná –peníze jsou konvence, lze je tvořit Nutno postavit „továrnu na sýr“ (zlatý standard = barbarský relikt) Preference likvidity související se spekulativním motivem držby peněz

8 sklon ke spotřebě očekávání   zaměstnanost  blahobyt Schéma Keynesovy teorie efektivní poptávka spotřební výdaje investiční výdaje poptávka po investicích úroková míra poptávka po penězích nabídka peněz

9 Shrnutí Obecné teorie objem zaměstnanosti je tím vyšší, čím vyšší je efektivní poptávka efektivní poptávka je tím vyšší, čím: –vyšší je sklon ke spotřebě –vyšší je poptávka po investicích (MEC) –nižší je preference likvidity –vyšší je nabídka peněz

10 sklon ke spotřebě očekávání   zaměstnanost  blahobyt efektivní poptávka spotřební výdaje investiční výdaje poptávka po investicích úroková míra poptávka po penězích nabídka peněz Monetární politika Fiskální politika Hospodářsko-politické závěry Keynesova systému

11 Význam a vliv JMK reakce na GT a JMK: většina poválečné makroekonomie  50 let neúspěšné interpretace –Neokeynesovství –Postkeynesovství hospodářská politika: ospravedlnění intervencionismu –vládní výdaje –monetární expanze (ne nutně záměr JMK!)

12 Neokeynesovství aneb Neoklasicko-keynesovská syntéza 1.Neokeynesovství obecně 2.tradičně uvádění představitelé Hicks, Modigliani, Klein, Hansen, Phillips, Samuelson, Solow, Tobin a další 3.kritičtí, ale neoklasičtí pokračovatelé Nerovnovážné keynesovství (Clower, Leijonhufvud, Malinvaud) Meade Nová keynesovská ekonomie (Mankiw, et al.)

13 Neokeynesovství obecně snaha překlenout propast mezi GT a neoklasikou –doplnění chybějících bodů hledání mikroekonomických základů inflace produkční funkce (tj. nabídková strana) dlouhé období (růst, cykly apod.) –otázka „Obecnosti“ či „Speciálnosti“ 1) strnulost cen, 2) past likvidity, 3) past investic

14 John R. Hicks (1904-1989) Mr. Keynes and the “Classics”; A Suggested Interpretation (Econometrica, 1937) – model SI-LL M=L(Y,i) S=S(Y,i) I=I(Y,i) – graficky „past likvidity“

15 Arthur Cecil Pigou (1877-1959)  „Pigouův efekt“ součást „efektu bohatství“: transmisní mechanismus, jakým může snížení cen přispět k obnovení rovnováhy Gottfried Haberler (1900-1995) a Employment and Equilibrium (1941) Prosperity and Depression (1937)

16 Franco Modigliani (1918-2003) Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money (Econometrica, 1944) –snaha zabudovat do IS-LM chybějící produkční funkci a trh práce: –závěr: preference likvidity (pomineme-li „past likvidity“) není nutná ani postačující podmínka pro existenci nezaměstnanosti; nutno přidat předpoklad strnulých mezd  Keynesova teorie není „obecná“, ale je „speciálním případem“ ortodoxní teorie Utility Analysis and the Consumption Function: An interpretation of Cross Section Data (ve sborníku Post Keynesian Economics, 1954) –hypotéza životního cyklu –Nobelova cena 1985

17 Lawrence R. Klein (*1920) Keynesian Revolution (1947) –model 45° Nobelova cena 1980 a Alvin H. Hansen (1887-1975) A Guide to Keynes (1953) –IS-LM –„Hansenův zákon“

18 Keynesovský model ekonomiky (1949) „The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957“ (Economica,1958) –idea vztahu mezi změnami mezd a úrovní zaměstnanosti Alban W. Phillips (1914-1975)

19 Paul A. Samuelson (*1915) Economics (1948) nejprodávanější ekonomická kniha Analytical Aspects of Anti- Inflation Policy (se Solowem v AER, 1960) upravená Phillipsova křivka Nobelova cena 1970

20 Roy F. Harrod (1900-1978) Evsey D. Domar (1914-1997) a Trade Cycle (1936) –akcelerátor I t = a ΔY t-1 + b An Essay in Dynamic Theory (EJ, 1939) Capital Expansion, Rate of Growth and Employment (Econometrica,1946)  Harrodův-Domarův model růstu

21 Robert M. Solow (*1933) spolu se Samuelsonem –teorie kapitálu, lineární programování, Phillipsova křivka A Contribution to the Theory of Economic Growth (QJE, 1956) –neoklasická teorie růstu Cobbova-Douglasova produkční funkce (K, L) s technologickým pokrokem možnost substituce mezi kapitálem a prácí návrat k myšlence možnosti rovnovážného růstu a plné zaměstnanosti –počátek „Sporu dvou Cambdridgí“ (Neo vs. Post) Nobel 1987

22 James Tobin (1918-2002) Liquidity Preference and Monetary Policy (Review of Economics and Statistics, 1947) –„past investic“ The Interest Elasticity of the Transactions Demand for Cash (REStat, 1956) –Spolu s Baumolem: The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach (QJE, 1952)  Baumol-Tobinův model Liquidity Preference as Behavior Towards Risk (Review of Economic Studies, 1958) –poptávka po penězích: „teorie portfolia“ Nobel 1981

23 Robert Mundell (*1932) „Capital Mobility and Stabilisation Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates“ (Canadian JEPS, 1963) –mezinárodní dimenze IS-LM: křivka BP „Mundell-Flemingův model “ „A Theory of Optimum Currency Areas“ (AER, 1961) Nobel 1999

24

25 Keynesovská hospodářská politika „The Economic Steering Wheel“ (University Review, 1941) –hospodářská politika jako „steering wheel“ „Functional Finance and the Federal Debt“ (Social Research, 1943) –teorie funkcionálních peněz deficit rozpočtu není problém Abba P.Lerner (1913-1980) William Beveridge (1879-1963) Nicholas Kaldor (1908-1986) welfare state (1942) 1.přizpůsobit T a G tak, aby byla právě plná zaměstnanost a neexistovaly inflační tlaky 2.za účelem 1) si bez omezení půjčovat či splácet 3.za účelem 1) a 2) měnit bez omezení peněžní zásobu

26

27 N. Gregory Mankiw (*1958) Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly (QJE, 1985) –„menu costs“ New Keynesian Economics (1991) –sborník spole s Davidem Romerem Nová keynesovská ekonomie

28 George A. Akerlof (*1940) „A Near-Rational Model of the Business Cycle with Wage and Price Inertia“ (QJE, 1985) „Rational Models of Irrational Behavior“ (AER, 1987) –popření MR=MC Nobel 2001 Janett L. Yellen (*1946) a „Efficiency Wage Models of Unemployment“ (AER, 1984) –„efektivnostní mzda“

29 James Meade (1907-1995) National Income and Expenditure (1944) –spolu s R. Stonem –základ systému národních účtů Stagflation (1982, 1983) a New Keynesian Approach to Full Employment (Lloyd Bank Review, 1983) „nové Keynesovství“ – žádné jemné dolaďování, problém odborů – důchodová politika –reforma institucí ovlivňujících mzdy („platové komise“, arbitráže, kolektivní dohody) –regulace cen Nobel 1977 (ale za teorii zahraničního obchodu!)

30 Hicks, Hansen, Klein, Samuelson (IS-LM, 45°) Shrnutí všeho neo-keynesovství srozumitelná interpretace v neoklasických dimenzích (post-keynesovství) mikroekonomické základy keynesovských konceptů spotřební funkce: Duesenberry Modigliani, Brumberg Ando, Friedman investiční funkce: Jorgensen, Tobin preference likvidity: Baumol, Tobin Transmisní mechanismy: Haberler, Pigou Modigliani, Tobin, Metzler, Friedman Patinkin neo-keynesovství doplnění chybějících prvků Produkční funkce: Modigliani Teorie cyklu/růstu: Harrod/Domar Solow Ceny: Phillips Samuelson, Solow, Lipsey Mezinárodní dimenze: Meade Mundell, Fleming kritika a rozvoj dalších směrů Nerovnovážné keynesovství: Clower, Leijonhufvud Nová keynesovská makroekonomie: Mankiw, Akerlof a další Nové keynesovství: Meade Hospodářská politika: Lerner, Kaldor, Galbraith a dlaší Vztah zaměstnanosti a produktu: Okun


Stáhnout ppt "Keynesovství I.JM Keynes II.Pokračovatelé: Neokeynesovství."

Podobné prezentace


Reklamy Google