Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Keynesovství JM Keynes Pokračovatelé: Neokeynesovství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Keynesovství JM Keynes Pokračovatelé: Neokeynesovství."— Transkript prezentace:

1 Keynesovství JM Keynes Pokračovatelé: Neokeynesovství

2 John Maynard Kenyes (1883-1946)
z ekonomické rodiny (JN Keynes) brzy celebrita orientace na HP

3 Klíčová díla JMK 1913 Indian Currency and Finance
1919 Economic Consequences of the Peace 1921 Treatise on Probability 1923 Tract on Monetary Reform 1926 The End of Laissez Faire 1930 Treatise on Money 1936 General Theory of Unemployment, Interest and Money 1940 How to Pay for the War

4 Revolučnost Keynesovy teorie
Úroveň zaměstnanosti není produktem trhu práce je dána efektivní poptávkou Efektivní poptávka není dána tím, co se vyrobí je dána tím, co chtějí ekonomické subjekty utratit Je-li efektivní poptávka nízká, existuje nedobrovolná nezaměstnanost Neplatí Sayův zákon

5 Revolučnost Keynesovy teorie
Kolik se v ekonomice utratí není neovlivnitelné spotřební výdaje dány vůlí lidí spotřebovávat své důchody jejich důchody odvislé od investičních výdajů Investiční výdaje nejsou dány trhem investic a úspor jsou dány poptávkou po investicích při dané úrokové míře Sklon ke spotřebě Důchodotvorný účinek investic = multiplikátor Mezní efektivnost kapitálu ovlivňovaná stavem očekávání a animálními pudy podnikatelů

6 Revolučnost Keynesovy teorie
Úroková míra není produktem trhu investic a úspor je dána poptávkou a nabídkou na trhu peněz

7 Revolučnost Keynesovy teorie
Poptávka po penězích není tvořena jen transakčními zůstatky peněžní zůstatky jsou poptávány i jako aktivum, a to v závislosti na výši úrokové míry Nabídka peněz není neovlivnitelná peníze jsou konvence, lze je tvořit Preference likvidity související se spekulativním motivem držby peněz Nutno postavit „továrnu na sýr“ (zlatý standard = barbarský relikt)

8 Schéma Keynesovy teorie
efektivní poptávka spotřební výdaje investiční poptávka po investicích úroková míra poptávka po penězích nabídka peněz  zaměstnanost  blahobyt sklon ke spotřebě očekávání 

9 Shrnutí Obecné teorie objem zaměstnanosti je tím vyšší, čím vyšší je efektivní poptávka efektivní poptávka je tím vyšší, čím: vyšší je sklon ke spotřebě vyšší je poptávka po investicích (MEC) nižší je preference likvidity vyšší je nabídka peněz

10 Hospodářsko-politické závěry Keynesova systému
efektivní poptávka spotřební výdaje investiční poptávka po investicích úroková míra poptávka po penězích nabídka peněz sklon ke spotřebě očekávání   zaměstnanost  blahobyt Monetární politika Fiskální politika

11 Význam a vliv JMK reakce na GT a JMK: většina poválečné makroekonomie
50 let neúspěšné interpretace Neokeynesovství Postkeynesovství hospodářská politika: ospravedlnění intervencionismu vládní výdaje monetární expanze (ne nutně záměr JMK!)

12 Neokeynesovství aneb Neoklasicko-keynesovská syntéza
Neokeynesovství obecně tradičně uvádění představitelé Hicks, Modigliani, Klein, Hansen, Phillips, Samuelson, Solow, Tobin a další kritičtí, ale neoklasičtí pokračovatelé Nerovnovážné keynesovství (Clower, Leijonhufvud, Malinvaud) Meade Nová keynesovská ekonomie (Mankiw, et al.)

13 Neokeynesovství obecně
snaha překlenout propast mezi GT a neoklasikou doplnění chybějících bodů hledání mikroekonomických základů inflace produkční funkce (tj. nabídková strana) dlouhé období (růst, cykly apod.) otázka „Obecnosti“ či „Speciálnosti“ 1) strnulost cen, 2) past likvidity, 3) past investic Idea NAIRU

14 John R. Hicks ( ) Mr. Keynes and the “Classics”; A Suggested Interpretation (Econometrica, 1937) model SI-LL M=L(Y,i) S=S(Y,i) I=I(Y,i) graficky „past likvidity“

15 Gottfried Haberler (1900-1995)
Arthur Cecil Pigou ( ) Employment and Equilibrium (1941) Prosperity and Depression (1937) „Pigouův efekt“ součást „efektu bohatství“: transmisní mechanismus, jakým může snížení cen přispět k obnovení rovnováhy

16 Franco Modigliani ( ) Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money (Econometrica, 1944) snaha zabudovat do IS-LM chybějící produkční funkci a trh práce: závěr: preference likvidity (pomineme-li „past likvidity“) není nutná ani postačující podmínka pro existenci nezaměstnanosti; nutno přidat předpoklad strnulých mezd Keynesova teorie není „obecná“, ale je „speciálním případem“ ortodoxní teorie Utility Analysis and the Consumption Function: An interpretation of Cross Section Data (ve sborníku Post Keynesian Economics, 1954) hypotéza životního cyklu Nobelova cena 1985

17 Alvin H. Hansen (1887-1975) Lawrence R. Klein (*1920) a
Keynesian Revolution (1947) model 45° Nobelova cena 1980 A Guide to Keynes (1953) IS-LM „Hansenův zákon“

18 Alban W. Phillips (1914-1975) Keynesovský model ekonomiky (1949)
„The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, “ (Economica,1958) idea vztahu mezi změnami mezd a úrovní zaměstnanosti

19 Paul A. Samuelson (*1915) Economics (1948)
nejprodávanější ekonomická kniha Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy (se Solowem v AER, 1960) upravená Phillipsova křivka Nobelova cena 1970

20 Harrodův-Domarův model růstu
Roy F. Harrod ( ) a Evsey D. Domar ( ) Capital Expansion, Rate of Growth and Employment (Econometrica,1946) Trade Cycle (1936) akcelerátor It = a ΔYt-1 + b An Essay in Dynamic Theory (EJ, 1939) Harrodův-Domarův model růstu

21 Robert M. Solow (*1933) spolu se Samuelsonem
teorie kapitálu, lineární programování, Phillipsova křivka A Contribution to the Theory of Economic Growth (QJE, 1956) neoklasická teorie růstu Cobbova-Douglasova produkční funkce (K, L) s technologickým pokrokem možnost substituce mezi kapitálem a prácí návrat k myšlence možnosti rovnovážného růstu a plné zaměstnanosti počátek „Sporu dvou Cambdridgí“ (Neo vs. Post) Nobel 1987

22 James Tobin ( ) Liquidity Preference and Monetary Policy (Review of Economics and Statistics, 1947) „past investic“ The Interest Elasticity of the Transactions Demand for Cash (REStat, 1956) Spolu s Baumolem: The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach (QJE, 1952) Baumol-Tobinův model Liquidity Preference as Behavior Towards Risk (Review of Economic Studies, 1958) poptávka po penězích: „teorie portfolia“ Nobel 1981 Baumol: "The Transaction Demand for Cash: An inventory-theoretic approach", 1952, QJE.

23 Robert Mundell (*1932) „Capital Mobility and Stabilisation Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates“ (Canadian JEPS, 1963) mezinárodní dimenze IS-LM: křivka BP „Mundell-Flemingův model “ „A Theory of Optimum Currency Areas“ (AER, 1961) Nobel 1999

24

25 Keynesovská hospodářská politika
Abba P.Lerner ( ) přizpůsobit T a G tak, aby byla právě plná zaměstnanost a neexistovaly inflační tlaky za účelem 1) si bez omezení půjčovat či splácet za účelem 1) a 2) měnit bez omezení peněžní zásobu „The Economic Steering Wheel“ (University Review, 1941) hospodářská politika jako „steering wheel“ „Functional Finance and the Federal Debt“ (Social Research, 1943) teorie funkcionálních peněz deficit rozpočtu není problém William Beveridge ( ) Nicholas Kaldor ( ) welfare state (1942)

26

27 Nová keynesovská ekonomie
N. Gregory Mankiw (*1958) Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly (QJE, 1985) „menu costs“ New Keynesian Economics (1991) sborník spole s Davidem Romerem

28 George A. Akerlof (*1940) a Janett L. Yellen (*1946)
„Efficiency Wage Models of Unemployment“ (AER, 1984) „efektivnostní mzda“ „A Near-Rational Model of the Business Cycle with Wage and Price Inertia“ (QJE, 1985) „Rational Models of Irrational Behavior“ (AER, 1987) popření MR=MC Nobel 2001

29 James Meade (1907-1995) National Income and Expenditure (1944)
spolu s R. Stonem základ systému národních účtů Stagflation (1982, 1983) a New Keynesian Approach to Full Employment (Lloyd Bank Review, 1983) „nové Keynesovství“ žádné jemné dolaďování, problém odborů důchodová politika reforma institucí ovlivňujících mzdy („platové komise“, arbitráže, kolektivní dohody) regulace cen Nobel 1977 (ale za teorii zahraničního obchodu!)

30 Shrnutí všeho neo-keynesovství
Nerovnovážné keynesovství: Clower, Leijonhufvud Nová keynesovská makroekonomie: Mankiw, Akerlof a další Ceny: Phillips Samuelson, Solow, Lipsey Teorie cyklu/růstu: Harrod/Domar Solow Produkční funkce: Modigliani Nové keynesovství: Meade investiční funkce: Jorgensen, Tobin Transmisní mechanismy: Haberler, Pigou Modigliani, Tobin, Metzler, Friedman Patinkin spotřební funkce: Duesenberry Modigliani, Brumberg Ando, Friedman Mezinárodní dimenze: Meade Mundell, Fleming kritika a rozvoj dalších směrů preference likvidity: Baumol, Tobin Hicks, Hansen, Klein, Samuelson (IS-LM, 45°) doplnění chybějících prvků Hospodářská politika: Lerner, Kaldor, Galbraith a dlaší mikroekonomické základy keynesovských konceptů Vztah zaměstnanosti a produktu: Okun srozumitelná interpretace v neoklasických dimenzích neo-keynesovství (post-keynesovství)


Stáhnout ppt "Keynesovství JM Keynes Pokračovatelé: Neokeynesovství."

Podobné prezentace


Reklamy Google