Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České plynárenství před vstupem do Evropské unie Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České plynárenství před vstupem do Evropské unie Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 České plynárenství před vstupem do Evropské unie Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Hodnocení ze strany EU – I. Pravidelná zpráva o pokroku České republiky v přípravách na členství v Evropské unii – od vydání posudku v roce 1997 učinila Česká republika v oblasti energetiky značný pokrok co se týká povinných zásob ropy, vnitřního energetického trhu, jaderných otázek a postupného rozvoje administrativní kapacity.

3 Hodnocení ze strany EU –II. Přístupová smlouva – Česká republika má sjednané přechodné období na vytváření povinných nouzových zásob ropy do 31.12. 2005 a na otevření trhu s plynem do 31. 12. 2004.

4 Reserves in Tcm UK1.2 MEXICO0.8 NIGERIA3.6 ABU DHABI 5.6 QATAR14.4 NETHER.1.7 NORWAY4.0 ALGERIA4.3 CEI46.6 IRAN25.8 VENEZUELA4.2 U.S.A.4.8 6000 km 4000 km 2000 km

5 Tuzemská těžba a spotřeba plynu  Česká republika 219 mil. m 3 9 225 mil. m 3  Slovensko 173 mil. m 3 7 136 mil. m 3  Maďarsko 3 189 mil. m 3 12 036 mil. m 3  Polsko 5 202 mil. m 3 12 763 mil. m 3  Německo 22 049 mil. m 3 87 747 mil. m 3  Rakousko 1 805 mil. m 3 7 709 mil. m 3 Údaje z roku 2000

6 Uskladňovací kapacity čl. států EU  Rakousko Užit. objem 2,295 BCM (31,6 %)  Belgie Užit. objem 0,675 BCM (4,2 %)  Dánsko Užit. objem 0,810 BCM (17,6 %)  Francie Užit. objem 11,1 BCM (26,2 %)  Finsko Užit. objem 0,0 BCM (0,0 %)  Německo Užit. objem18,556BCM (22,3%)  Řecko Užit. objem0,075BCM (3,8%)  Irsko Užit. objem 0,0 BCM (0,0 %)  Itálie Užit. objem 15,1 BCM (22,0 %)  Lucembursko Užit. objem 0,0 BCM (0,0 %)  Holandsko Užit. objem 2,5 BCM (6,1 %)  Portugalsko Užit. objem 0,0 BCM (0,0 %)  Španělsko Užit. objem 1,0 BCM (5,5 %)  Švédsko Užit. objem 0,0 BCM (0,0 %)  Velká Británie Užit. objem 3,577 BCM (3,7 %)

7 Uskladňovací kapacita v ČR  Lobodice (1965) 150 mil m 3  Tvrdonice (1973) 450 mil m 3  Štramberk (1983) 420 mil m 3  D.Dunajovice (1988) 700 mil m 3 Háje(1998) 60 mil m 3  D.Bojanovice (2000) 576 mil m 3  Třanovice (2001) 245 mil m 3  Uhřice (2001) 180 mil m 3

8 Hodnocení českého plynárenství  Legislativa  Privatizace  Ceny plynu  Dovoz plynu

9 Legislativa 1990 platil zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (Plynárenský zákon) a řada prováděcích předpisů. Základním nedostatkem tehdejší legislativy byla skutečnost, že neumožňovala podnikání nových subjektů a nutila fyzické i právnické osoby, které investovaly do rozvodných zařízení, aby je po dokončení předaly do užívání plynárenskému podniku.

10 Legislativa 1995 Od 1. ledna 1995 platil zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci (Energetický zákon), který měl řadu prováděcích předpisů. Umožnil na základě státního souhlasu ve formě autorizace vstoupit do podnikání novým subjektům.

11 Legislativa 2001 Dne 1. ledna 2001 vstoupil v platnost zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) a v průběhu roku i prováděcí předpisy. Kompatibilní s předpisy EU ( v plynárenství Směrnice 98/30/EC), stanovil harmonogram otevírání vnitřního trhu s elektřinou a plynem, vznik Energetického regulačního úřadu

12 Legislativa 2004 Vstoupí v platnost zákon ……..2004/Sb., kterým se novelizuje zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon) a v průběhu roku bude novelizována i značná část prováděcích předpisů. Kompatibilní s předpisy novými předpisy EU v oblasti elektroenergetiky a plynárenství ( v plynárenství Směrnice 2003/55/EC), dojde k úplnému otevření vnitřního trhu s elektřinou a plynem, právnímu oddělení distribuce a přepravy od obchodu apod.

13 Privatizace 1990 privátní subjekty doposud nevznikly, existoval pouze státní podnik Český plynárenský podnik (zahrnoval rozvod a distribuci zemního plynu, tranzitní přepravu zemního plynu, podzemní uskladňování zemního plynu, plnírny propanu - butanu a jejich směsí, stavební výrobu, strojírenskou výrobu související s plynárenstvím, projektovou činnost).

14 Privatizace 1994 - 2000 1.1. 1994 - vznik plynárenských regionálních distribučních společností (34 % municipalita, 15 % kupovová privatizace, restituční a nadační fondy), později koncentrace akcií do rukou převážně zahraničního kapitálu 1994 – 1996 zcela privatizovány plnírny PB 1998 transformace s.p. ČPP do s.p. Transgas, snaha o zpětné získání majority státu v plynárenských RDS od 1.1. 1995 podniká v plynárenství celá řada dalších subjektů, ale spíše na lokální úrovni

15 Privatizace 2001 - 2003 I. květen, červen 2001 – transformace s.p. Transgas do a.s. Transgas, původní s.p. působí pod názvem ČPP Transgas 2001 – vyhlášen tendr na podíly FNM v a.s. Transgas a plynárenských RDS dne 17.12. 2001 bylo UV č. 1343 rozhodnuto, že nabyvatelem podílu FNM v Transgasu a regionálních distribučních společnostech se stává RWE GAS za cenu 4,1 mld. EUR – celý proces dokončen 16.5. 2003. Jednalo se tehdy o jednu z nejúspěšnějších privatizací v historii ČR – byl při ní dosažen historicky nejvyšší výnos z privatizace energetiky ve střední Evropě a největší výnos z privatizace sektoru plynárenství ve všech zemích Evropy za poslední 3 roky 2003 vítězem obchodní veřejné soutěže na 3,01 % podíl FNM v a.s. Transgas se stává RWE Gas

16 Privatizace 2001 - 2003 II. Procentní podíl akcií prodaných FNM společnosti RWE Gas Transgas, a. s. -96,99 Pražská plynárenská, a. s. - 49,18 Středočeská plynárenská, a. s. - 48,49 Východočeská plynárenská, a. s. - 47,10 Severočeská plynárenská, a. s.- 49,18 Západočeská plynárenská, a. s. - 45,84 Jihočeská plynárenská, a. s. - 46,66 Jihomoravská plynárenská, a. s. - 47,65 Severomoravská plynárenská, a. s. - 40,05 2003 vítězem obchodní veřejné soutěže na 3,01 % podíl FNM v a.s. Transgas se stává RWE Gas

17 Ceny plynu 1990 – I. Pro všechny odběratele kategorie domácnosti platily následující ceny: roční spotřeba do 900 m 3 - 1,20 Kčs/m 3 roční spotřeba 901– 6 000 m 3 - 0,70 Kčs/m 3 + 37,50Kčs/měs.

18 Ceny plynu 1990 – II. pro všechny ostatní odběratele platily následující ceny: Roční spotřeba do 900 m 3 - 1,20 Kčs/m 3 do 60 tis. m 3 - 1,53 Kčs/m 3 + 46,50Kčs/měs. nad 60 tis. m 3 - 1,53 Kčs/m 3

19 Ceny plynu do 31. 12. 2000.  Byly určovány výměrem Ministerstva financí, od 1.1. 1995 na dle zákona č. 222/1994 Sb.základě návrhů MPO. Na rozdíl od roku 1990 již nebyly přímo dotovány státem, v rámci plynárenství však existovaly různé, především křížové, dotace. Docházelo k postupnému odbourávání těchto dotací, rozšíření jednotlivých pásem pro odběratele kategorie domácnosti a uplatňování dvousložkových cen (cena za plyn a za kapacitu) a to včetně rozdílných cen plynu v letním a zimním období.

20 Ceny plynu od 1. 1. 2001 ∎ stanoveny Energetickým regulačním úřadem ∎ od 1.1. 2001 resp. 1.1. 2001 v energetických jednotkách ∎ vymezení pevných regulačních období I. období 1.1. 2002 - 31.12. 2004 II.období 1.1. 2005 - ………. ∎ nastavení pevných forem a parametrů regulace v rámci regulačního období ∎ zohlednění vlivů externích faktorů v průběhu regulačního období

21 Dovoz plynu 1990 neexistovala diverzifikace zdrojů, zemní plyn byl dovážen monopolně prostřednictvím PZO METALIMEX z tehdejšího SSSR.

22 Dovoz plynu od 1996 Na základě vyhlášky č. 318/1996 Sb., se stal de facto monopolním dovozcem zemního plynu státní podnik Transgas. Tento dovozce uzavřel v roce 1997 s norským GFU a v roce 1998 s Gazpromem resp. Gazexportem dlouhodobé kontrakty do r. 2017 resp. 2013. Česká republika se zavázala, že faktický monopol Transgasu na dovoz zemního plynu zruší nejpozději k datu svého vstupu do Evropské unie a tento závazek je obsažen i v zákoně č. 458/2000 Sb.

23 Dovoz plynu od 1.5. 2004  Od 1.5. 2004 ztrácí a. s. Transgas svůj faktický monopol na dovoz plynu  Vzhledem ke skutečnosti, že ještě nebude otevřen vnitřní trh s plynem však nelze počítat s okamžitým výrazným nástupem konkurence v této oblasti  Od 1. 1. 2005 dojde k otevření vnitřního trhu s plynem  Lze očekávat nástup konkurence

24 Závěr I. České plynárenství je na vstup do EU je dobře připraveno! České plynárenství však ještě není plně připraveno na proces otevření vnitřního trhu, který bude v souladu se sjednaným přechodným obdobím zahájen až od 1.1. 2005.

25 Závěr II. K tomu aby české plynárenství resp. trh s plynem byly dobře připraveny i na proces otevření vnitřního trhu, bude nutné učinit ještě následující kroky: - dokončit předpisovou základnu - dokončit proces nápravy cen - dokončit vybavenost zákazníků a provozovatelů potřebnou měřící technikou a informačními systémy a vypracování podkladů pro stanovení typových diagramů dodávek.

26 Dokončení předpisové základny - vstup v platnost novelizovaného Energetického zákona - vypracování vyhlášky ERU Pravidla organizování trhu s plynem - vypracování Řádů provozovatele přepravní soustavy, provozovatelů distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu

27 Dokončení procesu nápravy cen  ERU musí stanovovat nejen ceny plynu pro chráněné zákazníky, ale i ceny za přepravu a distribuci (ceny za uskladnění a dodávku oprávněným zákazníkům nebudou regulované)

28 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "České plynárenství před vstupem do Evropské unie Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google