Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kovářství  Je řemeslo zabývající se zpracováním železa, oceli a zřídka i jiných kovů zpravidla za tepla. zpracovánímželezaocelikovůtepla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kovářství  Je řemeslo zabývající se zpracováním železa, oceli a zřídka i jiných kovů zpravidla za tepla. zpracovánímželezaocelikovůtepla."— Transkript prezentace:

1 Kovářství  Je řemeslo zabývající se zpracováním železa, oceli a zřídka i jiných kovů zpravidla za tepla. zpracovánímželezaocelikovůtepla

2 Kovářství patřilo k nejvýznamnějším oborům lidské činnosti, lze říci, že schopnost zpracovávat železnou rudu patří k jednomu ze základních hledisek nahlížení na vyspělost starověkých civilizací. Podle stupně vývoje, lze hodnotit nejen kvalitu zpracování předmětů, ale i množství specializace.železnou rudustarověkých civilizacíspecializace

3 V dnešní době je kovářství ve vyspělých zemích okrajovým a spíše uměleckým řemeslem, díky zániku mnoha oborů, navazuje kovářství dnešní doby ve velké míře na kovářství vesnické, kde kovář dělal veškerou práci s železem za tepla. Ceny kovářských výrobků jsou dnes velmi vysoké a díky nedostatku kovářů mají stoupající tendenci.vyspělých zemíchuměleckýmvesnické Ceny

4 Nejdůležitějším nástrojem kováře je kovadlina u které je velmi důležité jednak jaký druh kovadliny kovář používá (v Čechách se nejčastěji využívá kovadlina štýrská) a jednak její osazení. Váha a rozměry jsou různé, ale hlavní kovadlina mívá přes 200 kg a zpravidla se její délka blíží k jednomu metru. kovadlinaČecháchmetru

5 Co se týká nářadí, tak je vybavení kovárny různé, podle ambicí kováře. V moderních kovárnách bývají využívány stroje, především frézy a nýtovačky.nářadí Dalším velmi důležitým kovářským náčiním jsou kleště, kterých se v kovárnách používá devět hlavních typů.kleště

6 Utínání Vytahování Rozkovávání Pěchování Ohýbání Zkrucování Probíjení Štěpení Rovnání a hlazení Spojování

7 Halštatské období - V halštatském období nastal relativně prudký rozvoj používání železa a s tím i kovářství, ačkoli se jedná o období, kdy je využíván především bronz, postupně na území střední Evropy pronikla i snaha o zpracování železa.halštatském obdobíbronz

8 Doba laténská -je období mladší doby železné, nejzručnějšími kováři tohoto období byli Keltové. V tomto období se kovářství oddělilo od hutníků. Toto oddělení vyvolala nejen vyšší poptávka po ocelových předmětech, ale především rozšíření výroby mečů, se kterou stoupaly i nároky na kvalituKeltové mečů

9 Klasicismus a empír v kovářství -Klasicismus vychází z baroka, ale hledá nové motivy v římských resp. helénistických vzorech. Tomuto novému trendu se přizpůsobilo i kovářství, čímž se zjednodušily a jakoby odlehčily vzory.Klasicismusřímskýchhelénistických EmpírEmpír čerpal z nejstarších antických památek. Dórský styl kovářství vyhovoval nejlépe, začala se využívat hladká tyč, zdobení bylo jednoduché s opakujícími se geometrickými či rostlinnými motivy. Ani v této době nevznikl jednotný kovářský styl, ale stylová rozmanitost umožnila kovářské práci vyniknout. Ta v tomto období začala být postupně nahrazována sériovou výrobou a postupně se vytrácel individuální prvek, který se znovu zdůraznil až ve druhé polovině 20. století.antických Dórský styl20. století

10 Postklasicistické období -Ve druhé polovině 19. století existovala řada stylů (např. romantismus), ve kterých se kovářská práce nemohla prosadit. Proto postupně nastal úpadek kovářských děl, která byla zcela ovlivňována zakázkami a prakticky nevznikala umělecky hodnotná díla. Lze tvrdit, že v tomto období kovářská umělecká práce téměř neexistovala.19. století romantismus

11 20. století -V první polovině 20. století se objevila celá řada uměleckých stylů, které existovaly současně. Některé z těchto stylů byly v kovářské práci poměrně oblíbeny, přesto ani moderna, funkcionalismus či konstruktivismus nemohly kovářství více ovlivnit. Zvláštní je, že vznikala i kubistická díla, kde se tento pro kovářství zcela nevhodný směr výrazně projevil.20. stoletímoderna funkcionalismus konstruktivismuskubistická

12 Vesnické kovářství -Jedná se o specifické, některými znalci nazývané pravé, řemeslo. Hlavním požadavkem byla funkčnost, proto se vesničtí kováři zaměřili na zemědělské náčiní, jeho údržbu a výrobu. Lze tvrdit, že v Evropě se kováři zabývající se řemeslem na vesnici vyčlenili v průběhu 14. století. V této době se kovářská díla rozdělila na tzv. kovářská díla bílá (výroba a údržba nářadí) a kovářské dílo černé (podkovářství a kovářská práce na vozech).podkovářství

13

14 Kateřina Šebestová a Monika Adamová


Stáhnout ppt "Kovářství  Je řemeslo zabývající se zpracováním železa, oceli a zřídka i jiných kovů zpravidla za tepla. zpracovánímželezaocelikovůtepla."

Podobné prezentace


Reklamy Google