Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V IRSKU 1960-2000 JOHN CORCORAN 3.2Corcor-folie.ppt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V IRSKU 1960-2000 JOHN CORCORAN 3.2Corcor-folie.ppt."— Transkript prezentace:

1 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V IRSKU 1960-2000 JOHN CORCORAN 3.2Corcor-folie.ppt

2 TÉMATA DISKUSE POTENCIÁLNÍ MODEL ROZVOJE RŮST V IRSKU DŮVODY RŮSTU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ REGIONÁLNÍ ROZVOJ BUDOUCNOST

3 Míry růstu HDP mírný průměrný růst během 80. let 1987-94 v průměru 5% p.a. oproti růstu EU 2.7% 1994-99 v průměru 9.3% oproti růstu EU 2.7% Míry růstu HDP HDP na osobu v roce 1999 = 111% průměru EU (60% po připojení k EU v roce 1973)

4 Indikátory vývoje Počet zaměstnaných - 1991 - 1 mil. - 2000 - 1,7 mil. Míra nezaměstnanosti - 1991 - 18% - 2000 - 3,7% HDP Irska na osobu jako procento HDP EUna osobu - 1973 - 60% - 2000 - 110%

5 Otevřená ekonomika Struktura exportu a importu - přes 160% HDP Export (99) - 58mld IEP Import (99)- 49mld IEP

6 Důvody úspěchu Nabídka pracovních příležitostí Konkurenceschopnost/ Podnikatelská politika Makroekonomická opatření Strukturální a kohezní fondy Sociální partnerství Angažovanost vlády

7 POLITIKA PRACOVNÍCH SIL, 1965 Předpověď změn, které se s nejvyšší pravděpodobností objeví na trhu práce na straně poptávky a nabídky Opatření pro kvalifikaci a rekvalifikaci pracovní síly Prospěch ze schématu vyplácení nadbytečných zaměstnanců Dostupnost finanční pomoci pro zaměstnance, kteří se kvůli pracovní příležitosti museli přestěhovat Další rozvoj Veřejných služeb zaměstnanosti.

8 Rozvoj vzdělávacího systému Postupný a navázaný na podnikání

9 Předpovědi pracovní síly Rozpoznání důležitosti lidských zdrojů v procesu rozvoje Jeden přístup k plánování prospěchu ze vzdělávání a kvalifikace Mechanismus zlepšování komunikace mezi vzdělávacími autoritami a trhem práce Základ pro investice do specifických oblastí vzdělávacího systému

10 Nová institucionální opatření v roce 1993 Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti agentura Forfas Agentura průmyslového rozvoje (IDA) Agentura Enterprise Ireland Agentura FÁS Expertní skupina zaměřená na potřeby budoucích dovedností

11 Funkce FÁS poskytovat kvalifikaci a rekvalifikaci a pomáhat při kvalifikaci druhým poskytovat schémata zaměstnanosti a pomáhat druhým při jejich poskytování pomoci pracovníkům při získávání pracovních míst v zemi pomoci získávat pracovní zkušenosti

12 Funkce FÁS nabízet odpovídající služby těm, kteří práci hledají a těm, kteří ji nabízejí poskytovat poradenství a informace ohledně výběru povolání pomoc komunitním skupinám a družstvům při zakládání podniků pomoc těm, kteří chtějí získat zaměstnání v jiné členské zemi EU poskytovat inforamce a předpovědi o trhu práce

13 Expertní skupina na stanovení budoucích potřebných dovedností Řízena agenturami FORFAS, FAS a Úřadem vyššího vzdělávání Plánování pracovních míst dle zjištěné míry růstu sledovaných průmyslových odvětví

14 KONFERENCE EU V LISABONU, BŘEZEN 2000 NOVÝ STRATEGICKÝ CÍL Stát se nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou s nejvíce dynamickou základnou znalostí na světě, dosáhnout trvalého ekonomického růstu s větším počtem lepších pracovních míst a větší sociální soudržností

15 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Článek 125 Římské smlouvy z roku 1958 ohledně zlepšení pracovních příležitostí zaměstnanců na Společném trhu, a tímto také přispění k růstu životního standardu Jednotný trh, 1986 Reforma fondu Přeorientování irských vzdělávacích programů Operačně programový přístup Nemohli jsme získat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu bez asistence EU

16 Průmyslová/ Podnikatelská politika Exportně zaměřená ekonomika - obchod generuje 160% HNP Důraz na konkurenceschopnost exportní základny ekonomiky Efektivní zahraniční přímé investice vyplývající z těchto faktorů: výhodná centrální pozice mezi Evropou a globální ekonomikou výhodné obchodní prostředí nízké, ale transparentní daňové zatížení přizpůsobivá/ flexibilní nabídka práce důraz na obory s vyšší přidanou hodnotou – ITC, software a farmaceutický průmysl agentura průmyslového rozvoje aktivně vyhledává právě takové mobilní obory průmyslu nepodporovat upadající průmysl omezené grantové příspěvky na pracovní místo Obnovený přístup k původnímu průmyslu

17 Sociální partnerství založeno na dobře zvolené ekonomické a sociální analýze začalo v roce 1988 za velmi špatných ekonomických podmínek struktura podporující pokrok v posl. době poznává důležitost všech aktérů poznává potřebu konsensu - v dobrém i ve zlém podporováno všemi velkými pol. stranami

18

19 REGIONÁLNÍ ROZDĚLENÍ PRACOVNÍCH MÍST 50% nově vytvořených pracovních míst najdeme v příhraničí, ve středním a západním regionu země cestování za prací z regionů, nerozšiřování z Dublinu regionální centra se stávají autoritami partnerství s místními zájmy v širším regionálním rozvoji jsme blíže tam, kde chceme dosáhnout konkrétní výsledky

20 PARTNERSTVÍ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI PODPOROVAT VÝZKUM A VÝVOJ V RÁMCI VYSOKÝCH ŠKOL NABÍZET UNIVERZITY MEZINÁRODNĚ PŘILÁKAT NOVÉ ESR INSTITUCE PROVÁDĚT VÝZKUM ZALOŽENÝ NA DOTACÍCH Z VĚDNÍCH OBORŮ OVLIVNIT FIRMY, ABY SE VÍCE SOUSTŘEDILY NA VÝZKUM A VÝVOJ POMOCI ROZVINOUT NOVÉ KVALIFIKACE A TECHNOLOGIE

21 Výzvy Dlouhodobě udržitelný rozvoj vnější rizika udržení konkurenceschopnosti v kontextu EMU schopnost přitáhnout přímé zahraniční investice specializace na high tech Deficity infrastruktury byty transport/telekomunikační služby Domácí poptávka - důvěra spotřebitele Regionalizace a otázky životního prostředí

22 ZPOMALENÍ SEKTORU INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ pomalý růst ekonomik USA a Evropy zejména v technologickém sektoru způsobil ztráty pracovních míst po celém světě v tomto sektoru ztráty pracovních míst v multinárodních technologických firrmách v Irsku byly relativně malé v porovnání s těmi v USA v posledních 5 letech jsme se výrazně posunuli od základních montážních linek a výrob na vyšší úrověň aktivit existující a nové multinárodní technologiské firmy vytvářejí pracovní místa

23 ZPOMALENÍ SEKTORU INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ podle očekávání dosáhne ICT sektor reálný růst zhruba za 1 rok Agentura průmyslového rozvoje pracuje s mnoha firmami aby zjistila, jaké nové aktivity a výrobky mohou být představeny zkušenost prokázala, že ti, kteří ztratili pracovní místo v technologické firmě, dostávají nabídky pracovních míst od dalších společností pokles technologického sektoru nemá vliv na další multinárodní společnosti v jiných sektorech zdravotnictví, zdravotnické potřeby a farmaceutický sektor jsou velmi silné, nadále rostou a jsou očekávány další investice do těchto sektorů

24 Úroveň, při které vzdělávací systém odpovídá potřebám konkurenceschopné ekonomiky (žebříček zemí)* * IMD ročenka světové konkurenceschopnosti 1999

25 Mix politiky trhu práce historicky velké zásahy do trhu práce - kvalifikace, pracovní zkušenost, pobídky vliv strategie zaměstnanosti EU lepší ukazatele pro pobídky hledání práce rychlá reakce vlády na specifické potřeby dovedností postupné reformy rozpočtu a sociální péče nově i důraz na vnitřní migraci založenou na znalostech výstup: politika trhu práce převádí boom do strukturálních otázek rozvoje trhu práce

26 Další důležité faktory Makroekonomické řízení Členství v EU Investice do výzkumu a vývoje Daňová reforma Reforma veřejné správy

27 Podíl odvětví na HDP 53% Služby 42% Průmysl 5% Zem. 46% 29% 25%

28 Růst zaměstnanosti 1.180m 1671m Průměrný roční růst během posledních 4 let – 5% ročně. Zásadní růst od konce r. 93 – do konce r. 99 : 500,000 - cca 42% nárůst

29 Nezaměstnanost Nezaměstnanost poklesla z 220,000 (16%) v r. 1993 na 74,000 (4.3%) v r. 2000 Dlouhodobá nezaměstnanost se snížila z 129,000 (8.9%) v r. ‘94 na 27,000 (1.6%) v r. 2000 Nezaměstnanost mládeže poklesla ze 72,000 na 24,000 % Mládež

30 Dosažené vzdělání pracovní síly % pracovní síly ve věku 20-65


Stáhnout ppt "ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V IRSKU 1960-2000 JOHN CORCORAN 3.2Corcor-folie.ppt."

Podobné prezentace


Reklamy Google