Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOEVALUACE Proč hodnotit? - ukládá nám to platná legislativa - ta ovšem jakoby zapomněla na časovou posloupnost zavádění RVP do českých škol - nejdřív.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOEVALUACE Proč hodnotit? - ukládá nám to platná legislativa - ta ovšem jakoby zapomněla na časovou posloupnost zavádění RVP do českých škol - nejdřív."— Transkript prezentace:

1 AUTOEVALUACE Proč hodnotit? - ukládá nám to platná legislativa - ta ovšem jakoby zapomněla na časovou posloupnost zavádění RVP do českých škol - nejdřív má být RVP, pak autoevaluace – jako východisko pro tvorbu ŠVP - proto my jsme trochu pozadu - zákon 561/2004 - školský zákon - vyhláška MŠMT č.15/2004 - protože je to zdravé - protože je to podstatné východisko pro tvorbu ŠVP - jen je třeba hodnotit poctivě a snést i zjištění, která třeba nejsou příjemná

2 AUTOEVALUACE Co hodnotit? - žádná legislativa neukládá - můžeme si svobodně zvolit, co budeme hodnotit - je mnoho námětů, nejlepší asi zatím vydala ČŠI - nedoporučuje se hodnotit všechno - lepší bude zvolit si pár oblastí a ty pak zhodnotit Jak hodnotit? - forma není stanovena - ani obsah není závazně určen - je pouze stanoveno, že škola vytvoří autoevaluační zprávu nejméně jednou za dva roky - první autoevaluaci je podle legislativy nutno projednat pedagogickou radou nejpozději v říjnu 2006 - první zprávu je nutno vydat do října 2007 (lépe ale do června 2007) - čili – my máme skluz - kvůli časovému postupu zavádění RVP a úzké souvislosti autoevaluace s RVP to ale zjevně nevadí, protože si alespoň nezvykáme dělat věci povrchně, nýbrž se jim nejdříve snažíme přijít na kloub a pak je teprv dělat

3 AUTOEVALUACE Naše hodnocení... - navrhuji - vyzkoušet sebehodnocení formou skupinové práce - workshop a brainstorming - ohodnotíme následující výroky podle stupnice: nesouhlasím 1-2-3-4-5 souhlasím - hodnocení bude anonymní, napíše se na nepodepsaný „hlasovací“ lístek - během práce na další otázce se zapíší výsledky předchozí otázky do počítače - počítač okamžitě body zhodnotí a vykreslí graf - po skončení pak určíme výstupy, které nám přehledná tabulka a grafy dovolí

4 AUTOEVALUACE otázka č. 1 Naše škola dobře splňuje své poslání dané svou zřizovací listinou – zajišťuje vzdělání v uměleckých oborech.

5 AUTOEVALUACE otázka č. 2 Atmosféra školy je na dobré úrovni.

6 AUTOEVALUACE otázka č.3 Image školy na veřejnosti je na dostatečné úrovni.

7 AUTOEVALUACE otázka č.4 Naši učitelé jsou dostatečně kvalifikováni pro pedagogickou činnost.

8 AUTOEVALUACE otázka č. 5 Náš pedagogický sbor je stabilní.

9 AUTOEVALUACE otázka č.6 Naši učitelé jsou tvořiví.

10 AUTOEVALUACE otázka č. 7 Mezi našimi učiteli je dostatečně vyvíjena snaha po dalším sebevzdělávání (zvyšování kvalifikace, ale i doplňování a rozšiřování si svých dovedností a vědomostí).

11 AUTOEVALUACE otázka č. 8 Učitel naší školy dokáže ukázat žákovi, že sám umí to, co po žákovi chce.

12 AUTOEVALUACE otázka č. 9 Učitel naší školy vede žáka, aby sám hodnotil svůj výkon.

13 AUTOEVALUACE otázka č. 10 Učitel naší školy motivuje děti, aby do ZUŠ chodily rády a aby měly rády učitele.

14 AUTOEVALUACE otázka č. 11 Učitel naší školy respektuje individuální zvláštnosti vývoje svých žáků.

15 AUTOEVALUACE otázka č. 12 Učitel naší školy dodržuje pravidla, která sám stanovil (je důsledný, dochvilný, spravedlivý...).

16 AUTOEVALUACE otázka č. 13 Učitelé naší školy naší školy dokáží mezi sebou komunikovat o odborných i jiných problémech.

17 AUTOEVALUACE otázka č. 14 Učitelé naší školy naší školy mezi sebou spolupracují při vytváření image školy na veřejnosti, případně jej sami aktivně vytvářejí.

18 AUTOEVALUACE otázka č. 15 Učitelé naší školy dokáže respektovat výsledky práce svých kolegů.

19 AUTOEVALUACE otázka č. 16 Žák naší školy vystupuje kultivovaně (v každodenní komunikaci).

20 AUTOEVALUACE otázka č. 17 Žák naší školy projevuje snahu po sebevzdělávání.

21 AUTOEVALUACE otázka č. 18 Žák naší školy si dokáže vytvořit názor na umění a dokáže tento postoj vyjádřit.

22 AUTOEVALUACE otázka č. 19 Žák naší školy se věnuje umění i po skončení docházky do ZUŠ (profesionálně, „amatérsky“, či pasivně). - amatérsky neznamená špatně!

23 AUTOEVALUACE otázka č. 20 Naše škola poskytuje v dostatečné míře standardní motivační výstupy (koncerty, výstavy a vystoupení pro rodiče...).

24 AUTOEVALUACE otázka č. 21 Naše škola poskytuje v dostatečné míře nadstandardní motivační výstupy (soutěže, komorní hra, souborová hra, workshopy, plenéry, videa, výrobu CD, DVD...).

25 AUTOEVALUACE otázka č. 22 Výuka v naší škole je materiálně zajištěna na dostatečné úrovni.

26 AUTOEVALUACE otázka č. 23 Pokud není materiální vybavení školy zajištěno dostatečně – je vyvíjena viditelná snaha po materiálním zajištění výuky (vezměte, prosím, v úvahu i finanční možnosti školy).

27 AUTOEVALUACE otázka č. 24 Škola dostatečně spolupracuje s rodiči a ostatní veřejností.

28 AUTOEVALUACE otázka č. 25 Škola je vedena dobře.

29 AUTOEVALUACE otázka č. 26 Škola je vedena průhledně.

30 AUTOEVALUACE otázka č. 27 Je poskytován dostatečný servis informací ze strany vedení školy k učitelům (informace o školení, o změnách v legislativě, o vnitřních předpisech...).

31 AUTOEVALUACE otázka č. 28 Kontrolní činnost ve škole je vedena dostatečně.

32 AUTOEVALUACE K čemu to celé bylo...? - kritéria pro hodnocení při hospitacích - srovnání s výsledky dalších autoevaluačních workshopů - aktuální výsledky - doplnění otázek o další nápady


Stáhnout ppt "AUTOEVALUACE Proč hodnotit? - ukládá nám to platná legislativa - ta ovšem jakoby zapomněla na časovou posloupnost zavádění RVP do českých škol - nejdřív."

Podobné prezentace


Reklamy Google