Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Teplotní délková roztažnost Ročník:2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Teplotní délková roztažnost Ročník:2."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Teplotní délková roztažnost Ročník:2. Datum vytvoření:září 2013 Název:VY_32_INOVACE_08.2.03.FYZ Anotace: Změna délky těles v závislosti na teplotě. Teplotní dilatace v praxi. Metodický pokyn: Prezentace je primárně určena ke zkvalitnění výuky v hodinách fyziky, ale může být využita i k samostudiu nebo pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověří u žáků pochopení probíraného učiva. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků (PC a dataprojektoru).

2 Teplotní délková roztažnost (Teplotní dilatace)

3 Teplotní délková roztažnost  tyče;  trubky;  kolejnice;  dráty;  struny.  U předmětů, u kterých převládá jeden rozměr (délka);  Při změně teploty se mění délka tělesa ;

4 Teplotní délková roztažnost  l – prodloužení ; l 1 – počáteční délka; l 2 – konečná délka;  Při zahřívání tyče dojde k jejímu prodloužení;

5 Prodloužení  Je přímo úměrné její počáteční délce l 1 ;  Závisí na změně teploty  t (  t = t 2 – t 1 ).  Prodloužení tyče :  Závisí na materiálu z něhož je těleso vyrobeno (  - součinitel teplotní délkové roztažnosti);

6 Prodloužení  Jak se změní délka 200 m dlouhého měděného drátu, klesne-li jeho teplota ze 30 °C na -20 °C?  V tabulkách nalezneme součinitel  pro měď:  = 1,7.10 -5 K -1 ;  Známe: l 1 = 200 m; t 1 = 30 °C; t 2 = -20 °C;  Měděný drát se při ochlazení o 50 °C zkrátí o 17 cm.  Vypočteme:

7 Prodloužení  Prodloužení tyče :  Konečná dálka tyče po zahřátí:

8 Teplotní délková roztažnost v praxi Obrázek 3.1. Prověšení vodičů vysokého napětí

9 Teplotní délková roztažnost v praxi Obrázek 3.2. Dilatační mezery mezi kolejnicemi

10 Teplotní délková roztažnost v praxi Obrázek 3.3. Pružné uložení silničního mostu

11 Teplotní délková roztažnost v praxi Obrázek 3.4. Dilatace betonové mostní konstrukce

12 Teplotní délková roztažnost v praxi Obrázek 3.5. Dilatační smyčka dálkového parovodu

13 Teplotní délková roztažnost v praxi Obrázek 3.6. Pružné uchycení trubek

14 Teplotní délková roztažnost v praxi Obrázek 3.7. Bimetalový teploměr

15 Shrnutí nejdůležitějších poznatků  S rostoucí teplotou se délka tyče prodlužuje, pokud tyč ochladíme, dojde k jejímu zkrácení;  Prodloužení tyče je přímo úměrné počáteční délce tyče l 1, materiálu z něhož je tyč vyrobena  a změně teploty  t ;  Teplotní délkovou roztažnost těles je nutné zohlednit při návrhu a konstrukci zařízení, strojů a staveb.

16 Otázky a úkoly 1) Proč se dráty elektrického vedení nechávají mezi stožáry prověšené? 2) Přeladí se housle, když je přeneseme do chladné místnosti? o Aby se v zimě nepřetrhly, když klesá teplota a dochází k jejich zkracování. o Ano. Dojde ke zkrácení strun a housle budou vydávat vyšší tóny. 3) Dříve se mezi kolejnicemi na železničních tratích nechávaly mezery. Na moderních železničních koridorech, jsou ale kolejnice svařeny dohromady. Jak je v tomto případě vyřešena teplotní roztažnost? o Kolejnice jsou k pražcům uchyceny pružnými sponami, které umožňují jejich dilataci.

17 Otázky a úkoly 5) Uveďte další praktické příklady teplotní délkové roztažnosti. o Například přesnost měření kovovým pásmem je ovlivněna teplotní délkovou roztažností použitého měřidla. 4) Co je to bimetal a na jakém principu je založen? o Bimetal (dvojkov) vznikne spojením dvou kovů s různou teplotní roztažností. Při zahřátí se jeden kov prodlužuje více než druhý, čímž dojde k ohybu bimetalu.

18 Použité zdroje LEPIL, Oldřich, BEDNAŘÍK, Milan, HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy I. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2004, 266 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-184-1. BEDNAŘÍK, Milan, KUNZOVÁ, Vlasta, SVOBODA, Emanuel. Fyzika II pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN, 1986, 216 s. Učebnice pro střední školy. Autorem obrázků, pokud není uvedeno jinak, je autor výukového materiálu.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:Termika Téma:Teplotní délková roztažnost Ročník:2."

Podobné prezentace


Reklamy Google