Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. ZEMĚ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. ZEMĚ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 3. ZEMĚ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA ASTROFYZIKA III/2-2-2-13 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Zpracováno 7. března 2013

2 Střední vzdálenost od Slunce150 mil. km – 1 AU Afélium (odsluní)152 mil. km Perihélium (přísluní)147 mil. km Rovníkový poloměr6378 km Hmotnost6·10 24 kg Hustota5 500 kg·m −3 Objem108·10 10 km 3 Střední oběžná rychlost30 km·s −1 Sluneční den24 hodin Hvězdný den23,9345 hodin Sklon zemské osy23,45° CHARAKTERISTIKA

3 Vesmír vznikl před 13,7 miliardami let. Sluneční soustava před 4,6 miliardami let. (Stáří Země je určeno pomocí radiometrického rozpadu vybraných radioaktivních prvků.) Planeta rostla, zvětšovala se její gravitace a přitahovala další, a také hmotnější tělesa. Další nárazy tavily zemský povrch a Země se dočasně proměnila ve žhavou kouli s oceány plnými magmatu. I nadále se se Zemí srážela další tělesa a po dopadu se okamžitě roztavila. VZNIK A VÝVOJ

4 ROZPAD KONTINENTŮ Obr.: 1 Před 1,3 miliardami let se na Zemi začal formovat superkontinent Rodinie. Před 750 milióny let se Rodinie začala rozpadat na 8 menších kontinentů s jádrovou oblastí Laurentie. Před 310 milióny let došlo k vytvoření nového základu pro superkontinent v podobě Pangea. Okolo se nacházel oceán Tethys.

5 ROZPAD KONTINENTŮ Obr.: 1 Před 200 milióny let se Pangea začíná rozpadat na Laurasii Gondwanu a vzniká Atlantský oceán. Před 150 milióny let Laurasie na Severní Ameriku Euroasii. Před 140 milióny let Gondwana na Jižní Ameriku Afriku Arábii Indii Antarktidu. Před 100 milióny let vzniká Indický oceán.

6 Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují. Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou. Rozložení vrstev v tělese je z největší části ovlivněno hmotností látek, ze kterých jsou složeny. VNITŘNÍ STAVBA Obr.: 2

7 Zemské těleso se skládá z několika vrstev tzv. geosfér, které na sebe volně navazují. Liší se od sebe složením, hustotou, tlakem a teplotou. Rozložení vrstev v tělese je z největší části ovlivněno hmotností látek, ze kterých jsou složeny. VNITŘNÍ STAVBA Obr.: 3

8 VNITŘNÍ STAVBA Obr.: 4

9 je vrstva plynů obklopujících planetu, udržovaných na místě zemskou gravitací. Chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční radiací a stabilizuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Nemá jednoznačnou vrchní hranici, místo toho plynule řídne a přechází do vesmíru. Tři čtvrtiny atmosférické hmoty leží v prvních 11 km nad povrchem země. plynobjemový podíl Dusík78% Kyslík21% Argon0,934% Stopově CO 2, Ne, He, Metan, Krypton, H ATMOSFÉRA Obr.: 5

10 Troposféra „tropos“ = "otáčet - míchat“ a „sféra“ = "koule". Zahrnuje 80 % hmotnosti atmosféry. Stratosféra Vrstva stratosféry mezi 25 až 35 km se nazývá ozonosféra (O 3 ). Molekuly ozónu pohlcují UV záření, které má zhoubný vliv na tkáně organismů, (k povrchu Země se dostává jen asi 1% UV záření). Ozónová vrstva se při tom zahřívá. Mezosféra se nachází vysoko nad oblastmi, kde létají letadla (až 27 km) a nízko pro kosmické družice, tak je její průzkum poměrně složitý. ATMOSFÉRA Obr.: 6

11 Termosféra sahá do vzdálenosti 640 km. Teplota zde díky slunečnímu záření stoupá až na 1 400 °C. Teplotu vzduchu nelze měřit tradičními metodami, ale určuje se na základě střední velikosti kinetické energie molekul. Exosféra nacházejí se zde převážně volné atomy H a He. Zemská atmosféra plynule přechází do meziplanetárního prostoru. ATMOSFÉRA Obr.: 6

12 Hranice mezi vrstvami :  tropo(termo) pauza  stratopauza  mezopauza Průměrná teplota atmosféry u povrchu Země je 14 °C. ATMOSFÉRA Obr.: 7 - Schematické uspořádání atmosféry s teplotním (červeně) a ozónovým profilem (modře)

13 Magnetosféra je prostor, kde se projevuje magnetické pole v okolí Země. MAGNETOSFÉRA Existence je pravděpodobně zapříčiněna tekutým železo- niklovým jádrem, které rotuje rychleji než zemská kůra. Obr.: 8

14 Severní a jižní magnetický pól se během geologického vývoje posouvá. V současnosti je jižní magnetický pól v blízkosti severní zeměpisného pólu a naopak. Čísla znamenají tisíce let před současností, nula označuje současnou polohu jižního magnetického pólu. MAGNETOSFÉRA Obr.: 9

15 V této oblasti se tvoří polární záře. Může dosahovat až několik tisíc kilometrů nad povrch Země. MAGNETOSFÉRA Obr.: 10

16 Precese zemské osy je krouživý pohyb zemské osy přibližně po plášti dvojkužele. Precesi způsobuje gravitační působení Slunce na Zemi. Země se chová jako volný setrvačník (podobně jako káča). POHYB ZEMSKÉ OSY Obr.: 11

17 POHYB ZEMSKÉ OSY Obr.: 12 Nutace je kývání, kolísání zemské osy. Hlavní příčinou je Měsíc.

18 Deklinace Slunce δ udává úhel, který svírá sluneční paprsek směrující ke středu Země (Slunce je v zenitu) s rovinou rovníku. letní slunovrat den, kdy má Slunce maximální deklinaci (+23,5°) 21. 6. Slunce dosáhlo obratníku Raka. Na severní polokouli nastává astronomické léto. zimní slunovrat den, kdy má Slunce minimální deklinaci (-23,5°) – 21. 12. Slunce dosáhlo obratníku Kozoroha. Den jarní rovnodennosti nastává 20. nebo 21. března. Den podzimní rovnodennosti 22. nebo 23. září. Zemská osa si během oběhu zachovává svůj směr v prostoru. ROČNÍ OBDOBÍ

19 Obr.: 13

20 ROČNÍ OBDOBÍ Obr.: 14

21 Doba trvání jednotlivých ročních období: ROČNÍ OBDOBÍ

22 Podle dohody je zemský povrch rozdělen poledníky na 24 časových pásem po 15°. nultý poledník (Greenwichský) Při přechodu o jedno časové pásmo se změní čas o jednu hodinu: směrem na východ o jednu hodinu dopředu, směrem na západ o jednu hodinu dozadu. Datová hranice, je hranice v oblasti Tichého oceánu, po jejímž překročení si cestovatel musí změnit datum: od západu na východ si jeden den připočítává od východu na západ si jeden den odečte. Podle dohody je zemský povrch rozdělen poledníky na 24 časových pásem po 15°. ČASOVÁ PÁSMA

23 Světový čas (UT) – platí pro pásmo, které je určeno nultým poledníkem (Greenwich) Středoevropský čas (SEČ) – platí pro pásmo, které je určeno 15° poledníkem východní délky. SEČ = UT + 1 h. Letní středoevropský čas (SELČ) se zavedl ve dvacátém století z energetických důvodů kvůli úspoře energie. SELČ= UT + 2 h. ČASOVÁ PÁSMA Obr.: 16 Královská observatoř Greenwich Obr.: 17 Základní poledník v Greenwichi

24 Ne každé časové pásmo je přesně ohraničeno poledníkem o dané zeměpisné délce, ale jsou zde zohledněny i hranice států a další vlivy. ČASOVÁ PÁSMA Obr.: 15

25 Použitá literatura Literatura MACHÁČEK, M.: Fyzika pro gymnázia – Astrofyzika. Prometheus, Praha 1998 ISBN 80-7196-091-8 http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1934-země Obrázky: [1] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Pangea_animation_03.gif [2] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-07]. [3] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://mfweb.wz.cz/astronomie/images/11.jpg [4] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://astronomia.zcu.cz/obr/planety/zeme/vnitrni02.gif [5] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://astronomia.zcu.cz/obr/planety/zeme/atmosfera04.jpg [6] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQp- ekMFhL_3hHoWo2yf2mYHL8rqu-hccEtIsN_srv4xNc3gEX0 [7] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://astronomia.zcu.cz/obr/planety/zeme/atmosfera02.jpg [8] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://astronomia.zcu.cz/obr/planety/zeme/magnetosfera03.jpg [9] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://astronomia.zcu.cz/obr/planety/zeme/magnetosfera01.gif [10] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://astronomia.zcu.cz/obr/planety/zeme/magnetosfera04.jpg [11] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://planety.astro.cz/obr/planety/zeme/pohyby02.jpg [12] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://astronomia.zcu.cz/obr/planety/zeme/pohyby03_r.jpg [13] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://astronomia.zcu.cz/obr/planety/zeme/rok08.jpg [14] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://astronomia.zcu.cz/obr/planety/zeme/rok01.jpg [15] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://www.svetcest.cz/storage/200610201335_time.png [16] [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://www.benfica.cz/files/zajezdy/244/v/oservator-v-greenwich.jpg [17] Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/Prime_meridian.jpg/220px-Prime_meridian.jpg


Stáhnout ppt "3. ZEMĚ Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google