Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K ČEMU SLOUŽÍ EVROPSKÁ RADA ZAMĚSTNANCŮ? PRÁVNÍ RÁMEC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K ČEMU SLOUŽÍ EVROPSKÁ RADA ZAMĚSTNANCŮ? PRÁVNÍ RÁMEC."— Transkript prezentace:

1 K ČEMU SLOUŽÍ EVROPSKÁ RADA ZAMĚSTNANCŮ? PRÁVNÍ RÁMEC

2 2 Právní rámec ● předpisy EHS: tři právní dokumenty ● směrnice 1994/45 a 2009/38 ● převod do vnitrostátních předpisů ● vaše dohoda

3 3 Právní rámec SMĚRNICE ● 94/45 nebo 2009/38? ● dohody uzavřené do 22.09.1996 „článek 13” bez povinnosti nového vyjednávání ● nepodléhají povinnostem plynoucím ze směrnic ● mohou být prodlouženy nebo revidovány ● dohody uzavřené mezi 22.09.1996 a 04.06.2009 „článek 6” bez obecné povinnosti nového vyjednávání ● podléhají směrnici 2009/38 ● dohody uzavřené nebo revidované mezi 05.06.2009 a 05.06.2011 podléhají směrnici 94/45 nepodléhají povinnostem plynoucím ze směrnice 2009/38 mohou být prodlouženy nebo revidovány ● dohody uzavřené od 06.06.2011 podléhají směrnici 2009/38

4 4 Právní rámec SMĚRNICE ● Stávající dohody čl. 13čl. 6 k datu vypršení neexistuje dohoda o prodloužení nebo revizi výrazná změna struktury podniku (fúze, odkoupení, rozštěpení) a chybí nebo se střetávají ustanovení v platných dohodách použití 2009/38 100 (+)  ou adaptace + min. z každé stávající ERZ ZVV stávající ERZ pokračují ve svém fungování během vyjednávání

5 5 Právní rámec SMĚRNICE ● Dotčené podniky 150 (+)   1000 (+) 

6 6 Právní rámec SMĚRNICE ● „Řídicí podnik”      

7 7 Právní rámec SMĚRNICE ● Zahájení vyjednávání a povinnost od zainteresovaných stran získat a také jim předat informace nezbytné pro zahájení vyjednávání   100 100 (+)  neb o ZVV

8 8 Právní rámec SMĚRNICE ● Zvláštní vyjednávací výbor 2009 /38 1994 /45  12 % 5 %5 %  28 %  55 % 5 %5 %  12 %  28 %  55 % 2/3 NE!experti odborové federace předtím a potom

9 9 ● Obsah dohody ● nebo... informační a konzultační procedura + vyvážené zastoupení podle činnosti, kategorie a pohlaví Právní rámec SMĚRNICE          dotčené podniky x2 místo, četnost a doba trvání schůzí finanční a materiální zdroje složení informační a konzultační procedura + podmínky skloubení mezi národní a evropskou úrovní fungování zúženého výboru doba trvání a procedura + podmínky doplnění nebo vypovězení a kdy znovu vyjednávat

10 10 Právní rámec SMĚRNICE ● Nadnárodní úroveň + ? Úvod: Zaměstnancům je nutno poskytnout náležité informace a konzultace v případě, že rozhodnutí, která se jich týkají, jsou přijata v jiném členském státě, než ve kterém pracují. Otázky týkající se celé skupiny nebo alespoň dvou podniků působících ve dvou různých členských státech Úvod: Témata, která jsou bez ohledu na počet dotčených podniků důležitá pro evropské zaměstnance svým možným dopadem nebo v případě přesunu činnosti mezi členskými státy  

11 11 ● Definice ● informování ● konzultace ● výměna stanovisek a diskuse k nim Právní rámec SMĚRNICE v určitou dobu určitým způsobem s obsahem umožňujícím vyjádřit k navrhovaným opatřením názor tak, aby mohl být zohledněn Předání údajů s příslušným obsahem v určitou dobu určitým způsobem umožňující seznámit se s tématem a prostudovat ho provést podrobné hodnocení případného dopadu připravit konzultace

12 12 Právní rámec SMĚRNICE ● Úloha zástupců informovat místní zástupce nebo všechny zaměstnance mít nástroje pro uplatnění práv plynoucích ze směrnice kolektivně zastupovat zájmy zaměstnanců získávají školení bez ztráty výdělku

13 13 Právní rámec SMĚRNICE ● Skloubení ERZ / vnitrostátní orgány ● Podpůrná pravidla: jejich použití podmínky stanovené dohodou bez újmy pro používané vnitrostátní postupy nejsou-li podmínky: informace a konzultace na těchto dvou úrovních úvod: ERZ informována předem nebo současně ZVV 6 měsíců 3 roky

14 14 Právní rámec SMĚRNICE ● Podpůrná pravidla: příslušnosti ERZ struktura podniku situace a vývoj zaměstnanosti fúze, redukce nebo uzavření podniku finanční a ekonomická situace nové pracovní metody organizační změny investice €€ hromadné propouštění € vývoj činnosti, výroby a prodeje přesuny výroby informace informování + konzultování schůze s vedením získat kvalifikovanou odpověď na všechna stanoviska

15 15 Právní rámec SMĚRNICE ● Podpůrná pravidla: praktické aspekty EHS 1 země 3 – 30 1 na 10 % / země (min. 10) zúžená rada max. 3, pokud odůvodněné max. 5, pokud odůvodněné 1 schůze ročně interní přípravná schůze 1 placený expert mimořádná schůze finanční a materiální zdroje informovat zaměstnance čl. 10

16 16 ● Co se mění? ● země ústředního vedení z hlediska organizace ZVV/ERZ ● ostatní země z hlediska určení/volby členů ● účinné, přiměřené a preventivní postihy ● Německo: Zákon z 28.10.1996 ● vedení musí informovat odbory o zřízení a složení ZVV ● 1/země +1 > 25 % +2 > 50 % +3 > 75 % ● určeno ústředním podnikovým výborem nebo skupinovým výborem nebo podnikovým výborem ● muži a ženy početně zastoupeni v následujícím poměru ● 1/země +1 > 20 % +2 > 30 % +3 > 40 % +4 > 50 % +5 > 60 % +6 > 70 % +7 > 80 % >10.000 +1 > 20 % +3 > 30 % +5 > 40 % +7 > 50 % +9 > 60 % +11 > 70 % +13 > 80 % Právní rámec VNITROSTÁTNÍ ZÁKON ZVV

17 17 the legal framework ● rozhodnutí jsou přijímána většinou přítomných členů etický kodex je zapracovaný do interního řádu ● ERZ volí předsedu a jeho zástupce tito zastupují ERZ v mezích přijatých rozhodnutí ● zúžený výbor, pokud ≥ 9 členů 3 členové na 3 členské státy ● experti mohou začlenit i vedoucí odborové představitele ● důvěrné informace lze sdílet s ostatními členy ERZ, místními zástupci, zástupci zaměstnanců v dohlížecím výboru, s tlumočníky a experty ● trestní postih až do výše dvou let vězení, nebo pokuta za porušení důvěrnosti uložení trestu až jednoho roku vězení za ostatní porušení pokuta až do výše 30.000 DEM za přestupky administrativního rázu Právní rámec VNITROSTÁTNÍ ZÁKON

18 18 ● Několik dalších příkladů ● Nizozemí ochrana životního prostředí jeden expert na každé téma programu jednání ● Belgie odbory mohou podat žalobu potřebná doba pro informování všech zaměstnanců Švédsko 1 doplňující interní schůze ročně právo podat žalobu u soudu ● Španělsko 60 hodin/rok pro všechny členy seznam závažných/velmi závažných přestupků ● Portugalsko 25 hodin/měsíc přestupky drobné/závažné/velmi závažné u každého článku Právní rámec VNITROSTÁTNÍ ZÁKON

19 19 Právní rámec SMĚRNICE Viz činnost „analýza kvality vaší dohody”

20 20 Chcete se dozvědět více? www.etuc.org www.etui.org www.worker-participation.eu www.ewcdb.eu www.sda-asbl.org www.europa.eu


Stáhnout ppt "K ČEMU SLOUŽÍ EVROPSKÁ RADA ZAMĚSTNANCŮ? PRÁVNÍ RÁMEC."

Podobné prezentace


Reklamy Google