Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT a SPECT/CT. Hybridní zobrazení  Zobrazení kombinují metody  nukleární medicíny  radiodiagnostiky  PET/CT  Pozitronová emisní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT a SPECT/CT. Hybridní zobrazení  Zobrazení kombinují metody  nukleární medicíny  radiodiagnostiky  PET/CT  Pozitronová emisní."— Transkript prezentace:

1 HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT a SPECT/CT

2 Hybridní zobrazení  Zobrazení kombinují metody  nukleární medicíny  radiodiagnostiky  PET/CT  Pozitronová emisní tomografie  Výpočetní tomografie  SPECT/CT  Jednofotonová emisní tomografie  Výpočetní tomografie  PET/MRI

3 e-e- e+e+ Hybridní zobrazení PET/CT  Princip zobrazení PET  Beta+ rozpad –  Radionuklid s přebytkem protonů  Přeměna protonu na neutron  Vyzáření pozitronu a neutrina  Posun v periodické tabulce o 1 místo doleva  Příklad: 18F se rozpadá na 18O  Pozitron přežívá zlomky s  Dolet v prostředí jen několik mm  Zaniká anihilací  Anihilace pozitronu a elektronu  Gamma záření  2 kvanta E – 511 keV  Unikátní energie  Úhel 180o  Registrace koincidencí  Dvě registrace v jediný okamžik 18 0 511 keV   18 F

4 PET/CT scanner  PET  Gantry statické  Detektorová soustava po celém obvodu  Lutetium-ortho-silicate  Citlivost k anihilačnímu záření o energii 511 keV  Detekce emisního záření – emisní sken  MDCT  Rotující část gantry – detektorová soustava  Šestnáctiřadá detektorová soustava – addaptive array  Gadolinium-ceramics  Citlivost k nižžším energiím kolem 70 keV  Detekce transmisního záření – transmisní sken

5 Radiofarmaka  18F poločas rozpadu 110 min  Nejrozšířenější radionuklid pro PET  Vhodný k dopravě mimo místo výroby  18FDG – fluorodeoxyglukóza – aerobní glykolýza  18FLT – fluorothymidin – proliferace buněk  Na18F - fluorid sodný – kostní obnova  18F-Estradiol, 18F-methionin, 18F-DOPA, 18F-cholin  68Ga poločas rozpadu 68 min  DOTA deriváty  somatostatinová analoga  11C poločas rozpadu 20 min  Velmi krátký poločas rozpadu  Nevhodný k transportu  11C-acetát, 11C-cholin  13N (9 min), 15O (123 s), 82Rb (78 s)

6 Technika vyšetření  Aplikace radiofarmaka  Kontrola event. úprava glykémie  Akumulace 60 min v klidu na lůžku  Perorální příprava  1000 ml 2,5% manitol  Akvizice a rekonstrukce CT  Kolimace 16 x 0.75 mm  100 ml k.l. + 50 ml FR i.v., 3 ml/s  Zpoždění skenování 40 s – portální fáze  FOV 700 mm pro korekci atenuace  FOV 420 mm 5 a 1 mm  měkké tkáně a HRCT plic  Akvizice a rekonstrukce PET  7 postelí á 3 min  Prostorové rozlišení 3 mm3  Korigované a nekorigované obrazy PET

7 U zobrazení trupu perorální aplikace kontrastní látky frakcionovaným pitím pomocí hyperdenzní látky – kromě jícnu a žaludku nemá výhody pomocí 2,5% manitolu o objemu 1000 – 1500 ml – izodenzní kontrastní látka dovoluje kromě identifikace střeva také posoudit charakter postižení střevní stěny Perorální příprava dysplastický adenom sestupného tračníku, orálněji drobný polyp bez zvýšeného obratu, polypy sneseny při endoskopii

8 Korekce atenuace dat PET Nekorigované – čistě emisní – PET obrazy Tkáně na povrchu těla dávají nejvyšší signál PET obrazy s korekcí atenuace Zohlednění absorpce záření okolními tkáněmi – charakteristika tkání na základě absorbce záření dle CT

9 Hodnocení  PET nekorigovaný  Plicní uzly  Arteficielní akumulace  PET s korekcí atenuace  Vyhledávání fokusů akumulace  Hodnocení aktivity  PET/CT fúze  Lokalizace PET fokusů  CT – HRCT  Plicní parenchym  Skelet  CT – abdominální rekon.  Lokální invaze  Jaterní metastázy

10 Postprocessing - fúze CT a PET Mnohočetn é kolorekt á ln í Ca a polypy, peritone á ln í metast á zy 18 FDG-PET/16-DCT

11 18 F-fluorodeoxyglukóza  Metabolická kompetice s glukózou  Transport z plazmy do tkání pomocí glukózového přenašeče  Hexokinázou je fosforylována na 18F-FDG-6-fosfát  Nedokončuje glykolýzu  Akumuluje se v buňkách  Nádorové buňky mají obvykle deficit glukózo-6-fosfatázy plasma buňky transportfosforylaceglykolýza Glukóza 18 F-FDG 18 F-FDG-6-P Glukózo-6-P glykolýza Glukóza 18 F-FDG

12 18 FDG-PET/CT  Rychlý metabolismus závislý na glykolýze  Nádorové tkáně metabolizující glukózu  Záněty s histiocytární nebo monocytární celulární přítomností  Fyziologická akumulace  Mozková tkáň  Hnědá tuková tkáň  Příčně pruhovaná svalovina  Ledviny  Slinné žlázy  Vylučování renální clearancí  Vysoká koncentrace v moči  Dutý systém ledvin  Močovody  Močový měchýř

13 Staging nádorů  Hodnocení rozsahu nádorového onemocnění  Karcinom plic  Orofaciální nádory  Lymfomy  Muskuloskeletální nádory

14 Bronchogenní karcinom

15 Epidermoidní karcinom s metastázou do mozku CAVE: kompletní staging (hlavně při neurologickém deficitu) jen pomocí MRI

16 Intraventrikulární lymfom

17 Hodgkinova choroba

18 Muskuloskeletální nádory Světlobuněčný sarkom tend. Achillei Leiomyosarkom Synoviální sarkom

19 Restaging nádorů  Zhodnocení efektu léčby  Po kurativní terapii  Zhodnocení odpovědi na léčbu mezi sériemi

20 Ca orofaryngu T3N2M0, provedena úspěšná radio a chemoterapie o 18 měsíců později po chemo a radioterapii

21 1 měsíc po resekci 3 měsíce po resekci Pleomorfní dediferencovaný sarkom měkkých tkání - dříve tzv. maligní fibrózní histiocytom

22 Cervikální karcinom Odpověd na terapii po kurativní chemo- a radioterapii před terapií po terapii myom myom Ca Ca Inoperabilní adenokarcinom původně s infiltrací parametrií a vzdálenými metastázami

23 Serózně-papilární ovariální Ca, květen 2005 původně T3bN1M0 Ovariální karcinom Pozitivní nález může předcházet zvýšení nádorových markerů – CA 125, proto je PET/CT metoda vhodná k restagingu i u bezpříznakových nem. Bez příznaků po 6 sériích CHT květen 2006 Odpověď na terapii po dalších 6 sériích CHT září 2006 Elevace CA 125 progrese červen 2007

24 Nádory neznámého původu  Metastatické postižení  Neznámý zdroj  do mozku  do plic

25 Metastázy z neznámého zdroje

26 Grading nádoru  Posouzení stupně diferencovanosti  Čím vyšší grading, tím zpravidla vyšší akumulace FDG  Předpověď účinku terapie  Vyšší grading - vyšší agresivita  Vyšší grading – vyšší citlivost na CHT

27 Low-grade astrocytom

28 Anaplastický oligodendrogliom

29 18 F-FDG-PET/CT a HCC dobře dif. HCC dobře dif. HCC= norm. hepatocyt špatně dif. HCC anaplast. HCC CCC, smíšené Glut 1 HK II Fosfat.Fosfat. Fosfat. Fosfat. Okazumi 3 Okazumi 2 Okazumi 1 *Okazumi S, Isono K, Enomoto K et al. Evaluation of liver tumors with fluorine-18-fluorodeoxyglucose PET: characterisation of tumor and assessment of effect of treatment. J Nucl Med 1992; 33: 333-339

30 HE

31 Horečka nejasného původu  Definice (fever of unknown origin - FUO)  Teplota 38o C déle než tři týdny  Nevyjasněná příčina více než 1 týden  Diagnostický algoritmus  Vyloučení manipulace s teploměrem  Anamnéza, klinické vyšetření  Krevní obraz, sedimentace CRP  Ultrazvukové vyšetření, RTG hrudníku  Sérologie  PET/CT  Zvýšená akumulace v zánětlivé infiltraci  Monocytární makrofágy  vysoká exprese genu GLUT-1 a GLUT-3  Histiocytární elementy – mnohojaderné buňky  Fibroblasty, lymfocyty, granulocyty M. Hodgkin

32 Blastický zvrat osteomyelofibrózy – muž 48 let

33 Polymikroarteritida – ANCA pozitivita, potvrzeno i biopsií, žena 48 let Příznivá reakce na terapii kortikoidy o 6 měsíců

34 18 F-fluorothymidin  Marker replikace DNA = buněčné proliferace  Rychle množící se buňky  Nádory  Kostní dřeň  Germinativní zóny mízních uzlin  Monitorování účinku terapie – RT, CHT

35 indikace

36 18 F-natriumfluorid  Marker kostní obnovy  Váže se na hydroxyapatit – vzniká fluoroapatit  Míra osteoblastické aktivity  Osteoplastické kostní metastázy  Ca prostaty  Ca prsu  Ca plic  Kostní nádory

37 indikace

38  Využívá tradičních postupů zobrazení nukleární medicíny ve spojení s morfologickým zobrazením výpočetní tomografií  SPECT  Radiofarmaka  Radionuklid s gama rozpadem  99m Tc, 111 In, 123 I, méně často 131 I, 67 Ga  Diagnostika neuroendokrinních nádorů  Detekce kostních metastáz  Detekce sentinelové uzliny  CT  Nízkodávkové CT (low-dose)  HRCT pro plicní parenchym a skelet, uzliny  Plněhodnotné CT s aplikací k.l. i.v.  abdominální orgány i možnost fázového zobrazení SPECT/CT

39 Akvizice a rekonstrukce dat  SPECT  Aplikace radiofarmaka  Časný a pozdní záznam  Cílený SPECT záznam  Rekonstrukce dat vhodnější iterativní než zpětná filtrovaná projekce  Korekce atenuace pomocí CT  CT  Akvizice dat po pozdním záznamu  Aplikace jódové k.l.  U jater, pankreatu zobrazení v arteriální a venózní fázi  Off-line použití dat

40 99m Tc-MIBI-SPECT/CT  99m Tc-methoxyisobutylisonitril, lipofilní kationt s pasivním intracelulárním přesunem, v časné fázi po 10 min se akumuluje ve štítné žl., PTH a slinných žlázách, po 2 h se vymývá ze tkáně štítné ž., přetrvává v PTH

41 111 In-octreotid-SPECT/CT  Octreotid se váže na somatostatinový receptor SSRS2, který se vyskytuje u žlázových tkání se sekreční aktivitou (žaludek, NET, etc.) a v některých mezenchymálních nádorech např. meningiomech

42 111 In-octreotid-SPECT/CT  Akumulace je závislá na hustotě SSRS2, indikace: karcinoid, gastrinom, ale i jiné NET, některé NET však subtyp 2 receptoru zcela postrádají!

43 123 I-MIBG-SPECT/CT  123 I-metajódbenzylguanidyl (MIBG) – derivát antihypertenziva  akumuluje v sekrečních granulech dřeně nadledvin, paraganglií  Medulární Ca štítné žlázy, neuroblastom

44 99m Tc-MDP-SPECT/CT  Metylendifosfonát je metabolický marker kostní obnovy, především osteoblastické aktivity, výrazná pozitivita v osteoplastických metastázách, ale i v přestavbových procesech

45 99m Tc-nanokoloid-SPECT/CT  Detekce sentinelové uzliny – karcinom prsu, karcinomy gynekologické, melanoblastom

46 Klinický význam SPECT/CT  Nádory příštítných tělísek, NET, skelet  Peroperační lokalizace mobilní sondou

47 SPECT/CT versus PET/CT  Cena?  Non-techneciová radiofarmaka dražší než 18 F-FDG  Techneciová radiofarmaka mnohem levnější  Prostorové rozlišení?  SPECT – 2x až 3x horší než PET  Výkon CT  SPECT/CT - nízkovýkonové přístroje, částečně omezené skenovací schopnosti  Kdy použít SPECT/CT  Detekce okultních nádorů (feochromocytom, NET)  Zhodnocení možností terapie somatostatinovými analogy  Zhodnocení cesty lymfatické drenáže  CT pomůže nález lépe lokalizovat a specifikovat


Stáhnout ppt "HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT a SPECT/CT. Hybridní zobrazení  Zobrazení kombinují metody  nukleární medicíny  radiodiagnostiky  PET/CT  Pozitronová emisní."

Podobné prezentace


Reklamy Google