Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář – 25. listopad 2010 B ratislava Český svaz zaměstnavatelů v energetice „Certification transfer of vocational training - branch electrician into.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář – 25. listopad 2010 B ratislava Český svaz zaměstnavatelů v energetice „Certification transfer of vocational training - branch electrician into."— Transkript prezentace:

1 Seminář – 25. listopad 2010 B ratislava Český svaz zaměstnavatelů v energetice „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LE005-00771 Pavel Chejn

2 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Projektové partnerství: - Český svaz zaměstnavatelů v energetice (CZ) – nositel projektu -Střední škola energetická a stavební, Chomutov (CZ) – koordinátor projektu - Integrovaná střední škola, Sokolnice (CZ) -F+U Thüringen Erfurt (DE) -VMET - Verband der Metall- und Elektroindustrie Thüringen (DE) -HWK Trier (DE) - Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava (Sk) - Kainuu Vocational College (Fi) Pavel Chejn

3 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Období realizace : 2008 – 2010 Charakteristika cílů: Na základě principu připravovaného kreditního systému vzdělání pro střední školství navrhnout obdobný systém v rámci středního elektrotechnického vzdělání. Aplikovat do návrhu principy Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací: princip kvalifikačního a hodnotícího standardu Pavel Chejn

4 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Období realizace : 2008 – 2010 Charakteristika cílů: Na základě principu připravovaného kreditního systému vzdělání pro střední školství navrhnout obdobný systém v rámci středního elektrotechnického vzdělání – obory vzdělání pro výrobu a rozvod elektrické energie. Zaměření na nadstavbové a rozšiřující kompetence: základní kompetence byly popsány a ověřeny v rámci pilotního projektu Leonardo da Vinci v letech 2001 – 2003: EURCERT („Elektrotechnická certifikace v oborech vzdělání zaměřených na výrobu a rozvod elektrické energie“; posuzovány obory vzdělání v CZ, DE a NL) Pavel Chejn

5 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce » Národní soustava povolání » Národní soustava kvalifikací » Obory vzdělání Průběh vzdělání RVP - ŠVP Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky TRH PRÁCE

6 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce Národní soustava povolání Národní soustava povolání(NSP)prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce. Vzniká tak otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která bude reálně odrážet situaci na trhu práce. Společně s Národní soustavou kvalifikací (NSK) přinese důležité informace o kvalifikačních požadavcích, které se následně promítnou do všech úrovní vzdělávání. NSP se stává významným zdrojem informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech jeho stupních, významně posiluje roli zaměstnavatelů v těchto oblastech a stává se základnou pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu celé Evropské unie.

7 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce Národní soustava povolání Odborné znalostiOdborné dovednostiObecné způsobilosti Odborné znalosti představují teoretický základ, kterým by měl být zaměstnanec vybaven, aby při výkonu práce podával požadovaný výkon. (Například mzdové účetnictví) Odborné dovednosti aneb co musí zaměstnanec umět, aby obstál při výkonu práce na dané pozici. (Například diagnostikování poruch elektrotechnických zařízení) Obecné způsobilosti jsou univerzální schopnosti, které vykonavatel povolání uplatňuje bez ohledu na odborné zaměření. (Například schopnost řídit lidi, chodit včas, samostatně se rozhodovat nebo domluvit se v cizím jazyce) Zobrazit seznam odborných znalostí Zobrazit seznam odborných dovedností Zobrazit seznam odborných dovedností Zobrazit seznam obecných způsobilostí Zobrazit seznam obecných způsobilostí

8 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce Národní soustava povolání

9 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce Národní soustava kvalifikací pomůže k uznání kvalifikací (NSK) - přehledně popisuje jednotlivé kvalifikace tak, aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání - pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtěli by si doplnit vzdělání, pomůže i všem těm, kteří sice něco vystudovali, ale poté pracovali v jiných oborech, mají řadu různých znalostí a dovedností, ale nemají o nich žádný doklad

10 Souvislosti RVP / ŠVP – trh práce Národní soustava kvalifikací pomůže k uznání kvalifikací (NSK) -Základními jednotkami NSK budou kvalifikace, které se budou dělit do dvou typů: Úplná kvalifikace – způsobilost vykonávat určité povolání; zpravidla je spojená s dosažením příslušného stupně vzdělání (např. instalatér, cukrář, kadeřník, hotelnictví). Dílčí kvalifikace – způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo několik pracovních činností, které dávají možnost pracovního uplatnění. (např. montáž a opravy plynových zařízení, výroba zmrzlin, tvorba dámských účesů). Dílčí kvalifikace mohou být součástí některé úplné kvalifikace. Tyto případy nastanou, pokud požadavky na dílčí kvalifikaci budou podmnožinou požadavků na úplnou kvalifikaci. Např. dílčí kvalifikace výroba zmrzlin bude součástí úplné kvalifikace cukrář. Prostřednictvím úplných i dílčích kvalifikací budou formulovány požadavky světa práce na vzdělávací sféru. NSK tak bude působit jako spojovací most mezi trhem práce a vzděláváním. - Základními nástroji NSK budou kvalifikační a hodnoticí standardy: Kvalifikační standard stanoví, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět. Stanoví to prostřednictvím odborných kompetencí, příp. obecných kompetencí. Hodnoticí standard stanoví kritéria a postupy pro ověřování požadavků kvalifikačního standardu, tedy jednotlivých kompetencí.

11 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly: Rozdělení garancí k modulům: Modul 1. Solární systémy – fototermika, fotovoltaika, tepelná čerpadla (F+U Thüringen (DE), SOŠE Trnava (SK)) Modul 2. Kabelové technologie a izolované venkovní vedení ISŠ Sokolnice (CZ) Kainuu Vocational College (Fi) Modul 3. Programovatelné technologie v bytové výstavbě (obytné budovy) SŠEaS Chomutov (CZ) Modul 4. Programovatelné technologie v průmyslové výstavbě (prům. objekty) HWK Trier (DE) Pavel Chejn

12 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Průběh jednání – principy komunikace: Elektronická komunikace Písemná komunikace Pracovní setkání v partnerských organizacích Semináře a konference * * * * * Práce v partnerských týmech (garant + oponent) Tvorba vzdělávacích dokumentů školami – oponentura partnery ze zaměstnavatelské sféry Soustředění průběžných výsledků na webových stránkách finského partnera Pavel Chejn

13 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Konference a pracovní setkání: Zahajovací seminář a konference: Praha, 19.11.2008 – 22.11.2008 Pavel Chejn

14 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Konference a pracovní setkání: Pracovní seminář: Erfurt, 18.02.2009 – 21.02.2009 Pavel Chejn

15 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Konference a pracovní setkání: Pracovní seminář: Kajaani, 10.05.2009 – 13.05.2009 Pavel Chejn

16 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Konference a pracovní setkání: Pracovní seminář: Trier, 01.12.2009 – 04.12.2009 Pavel Chejn

17 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Konference a pracovní setkání: Pracovní seminář: Trnava, 23.02.2010 – 26.02.2010 Pavel Chejn

18 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Konference a pracovní setkání: Závěrečný pracovní seminář: Chomutov, 21.06.2010 – 22.06.2010 Pavel Chejn

19 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – charakteristika obsahu – rozsah: KRYCÍ LIST VÝUKOVÝCH SKRIPT – VÝUKOVÉHO MANUÁLU - VŽDY DVĚ VERSE: V ANGLICKÉM JAZYCE V MATEŘSKÉM JAZYCE GARANTA - ROZSAH (VČETNĚ PŘÍLOH): 40 – 80 STRAN

20 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – charakteristika obsahu – rozsah:

21 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – charakteristika obsahu: Výstupy projektu: Kvalifikační standard:aj + národní jazyky Hodnotící standard:aj + národní jazyky Sylaby modulů:aj + národní jazyky (pro modul max. 2 strany) Vzdělávací skripta:aj + národní verse Handbook Analýza pilotního ověření:aj Slovníček základních pojmů:aj + národní jazyky Index (pro zapsání zkoušky z modulu):aj + národní jazyk Výstupní Diplom:aj + národní jazyk Rozsah vzdělávacího programu (kvalifikačního standardu) 180 nebo 210 hodin počet kreditů: 30 vzdělávacích hodin = 1 kredit Vzdělávací skripta modulu: rozsah: min. 40 stran, max. 80 stran: aj

22 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – charakteristika obsahu: Modul 1. Obnovitelné zdroje energií Vzdělávací program je zaměřen na obor elektrotechnika (energetika). Solární systémy – fototermika a fotovoltaika (F+U), tepelná čerpadla (Trnava) Rozsah výuky: 210 hodin solární systémy: 150 hodin; garant F+U tepelná čerpadla: 60 hodin; garant Trnava Počet kreditů: 7 Garant pro Kvalifikační a hodnotící standard: F+U Thürindegn Erfrut (DE (solární systémy) / Trnava (tepelná čerpadla) Modul 2. Kabelové technologie a izolované venkovní vedení Rozsah výuky: 210 hodin Počet kreditů: 7 Garant pro kvalifikační a hodnotící standard: ISŠ Sokolnice

23 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – charakteristika obsahu: Modul 3. Programovatelné technologie v bytové výstavbě Rozsah výuky: 210 hodin Počet kreditů: 7 Garant pro kvalifikační a hodnotící standard: SŠEaS Chomutov Modul 4. Programovatelné technologie v elektrotechnice - v průmyslové výstavbě (prům. objekty) HWK Trier (DE) Rozsah výuky: 210 hodin Počet kreditů: 7 Garant pro kvalifikační a hodnotící standard: HWK Trier

24 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – charakteristika obsahu – příklad rozsah: Modul 2: Kabelové technologie a izolované venkovní vedení Kabelová vedení kabelová vedení nn Druhy kabelů, jejich značení, použití. Kabelové armatury (spojky, koncovky, opravné manžety, kabelové uzávěry) Vybavení kabelového montéra nářadím, pracovními a ochrannými pomůckami. Pokládka kabelů Lisovací technika, kabelová oka, spojovače, zaokrouhlování sektorových vodičů. Izolační pásky pro energetiku, druhy, použití. kabelová vedení vn a vvn Druhy kabelů, jejich značení, použití Kabelové armatury (spojky, koncovky, adaptéry) Vybavení kabelového montéra nářadím, pracovními a ochrannými pomůckami. Pokládka kabelů Lisovací technika, kabelová oka, spojovače, kabelové skříně Ukončování kabelů nn ve skříních SP, SR Ukončování kabelů ve skříních VRIS, PRIS na stožárech a sloupech. Dodržování bezpečnostních předpisů při montáži kabelových souborů. Izolovaná venkovní vedení NN Systémy izolovaných vedení, výhody, použití. Typy samonosných izolovaných vodičů NN. Mechanika izolovaného vedení NN, podpěrné body, konzolky. Komponenty izolovaných vedení NN ( kotevní svorky, nosné svorky, odbočné propichovací svorky, spojování, opravný materiál, pojistkové odpínače). Ochrana izolovaného vedení NN proti přepětí. Montážní pravidla, vzdálenosti od budov, objektů a porostů. Požadavky na vybavení montéra nářadím, pracovními a ochrannými pomůckami. Způsoby provádění domovních přípojek NN. Izolovaná venkovní vedení VN Systémy izolovaných vedení, výhody, použití. Typy izolovaných vodičů a závěsných kabelů VN. Komponenty izolovaných vedení VN (konzolky, kotevní svorky, proudové spoje, spojování, opravný materiál, izolátory, vazy). Ochrana izolovaného vedení VN proti přepětí a jejich funkce. Montážní pravidla, vzdálenosti od budov, objektů a porostů. Požadavky na vybavení montéra nářadím, pracovními a ochrannými pomůckami. Způsoby zapojení odbočného vedení a jejich přepěťových ochran. Dodržování bezpečnostních předpisů při montáži izolovaných vedení.

25 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – charakteristika obsahu – příklad kvalifikačného standardu: QUALIFYING NORM Partial qualification DK 3 „Electrician specialist- programmable technology in community build-up“ Education level H List of professional competence to due course of partial qualification DK no. 3 „Electrician specialist - progammable technologies in community buil-up“(ES- PTvBV)

26 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – charakteristika obsahu – příklad kvalifikačního standardu: Code Name of profesional qualifications (competency)Level A.1.E.1.1.090Orientation in technical documentation and norms, using of the documentation while working on progammable technologies in community buil-up 2 A.2.E.1.1.911Choice of progress of work, tools, helping tools and measures for assembly, conecting and repairs of progammable technologies in community buil-up 2 A4.E.1.1.001Measuring electric and ono-electric quantity and parameters, eveluation of measuring data2 A.8.E.1.1.011Making records and obligatory documentation about done assembly, attaching or repair of progammable technologies in community buil-up 2 C.3.E.1.1.011Assembly, reconstruction and conecting of progammable technologies in community buil-up 2 A.4.E.1.1.002Mainainance and repair of progammable technologies in community buil-up2 Type of partial qualificationCode and name of educational branch Integral26-51-H/01 Electrician Specification26-51-H/02 Electrician – power electrocity Relation partial qualification to complete qualification (CZ)

27 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – ověření hodnotícího standardu – počty absolventů v jednotlivých modulech: Modul č. 1: F+U Thüringen Erfurtsolární systémy12 účastníků SOŠE Trnava:tepelná čerpadla 5 účastníků Modul č. 2: ISŠ Sokolnicekabelové technologie 10 + 10 účastníků Kainuu Vocational College izolované venkovní vedení 5 účastníků Modul č. 3: SŠEaS Chomutovprogramovatelné technologie10 účastníků bytová výstavba Modul č. 4: HWK Trierprogramovatelné technologie 12 účastníků průmyslová výstavba SOŠE Trnava 2 účastníci

28 „Certification transfer of vocational training - branch electrician into credit“ 2008-1-CZ-LEO05-00771 Vzdělávací moduly – výstupní certifikát: Výstupní certifikát na základě ověření podle hodnotícího standardu


Stáhnout ppt "Seminář – 25. listopad 2010 B ratislava Český svaz zaměstnavatelů v energetice „Certification transfer of vocational training - branch electrician into."

Podobné prezentace


Reklamy Google