Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků? Jiří Schwarz člen NERV 131. Žofínské fórum, 17. duben 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků? Jiří Schwarz člen NERV 131. Žofínské fórum, 17. duben 2012."— Transkript prezentace:

1 Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků? Jiří Schwarz člen NERV 131. Žofínské fórum, 17. duben 2012

2 Obsah 1)Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 1948-1989. 2)Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím a náboženským organizacím, a to za období 1948-2011. 3)Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období 1949-2011. 4)Komparace variant narovnání: 2008 a 2012. 5)Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které by byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 2013- 2063. 6)Srovnání odhadu výdajů státního rozpočtu, které by byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností v modu status quo a výdajů při uzákonění naturální a relutární náhrady, a to za období 2013-2063. 7)Kvalifikovaný odhad výnosů a úspor státního rozpočtu při uzákonění naturální a relutární náhrady za období 2013-2063.

3 1) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 1948 - 1989

4 Dominantní složkou těchto výdajů (přes 95 %) byly platy duchovních 1). Odhad je založen na počtu duchovních ve sledovaném období a velikosti reálné mzdy (včetně povinných odvodů) v cenách roku 2007: Průměrný roční počet duchovních3457 2) X Průměrná roční dotace na 1 duchovního (v r. 2007) 292.856 3) XPočet let sledovaného období42 Celkem42,5 mld. Kč 4) 1) Zdroj: MK ČR 2) Počet duchovních v roce 2007 v ČR byl 4.390 3) K odhadu byla použita výše dotace vycházející z reálných veličin r. 2007 4) To je cca 1,01 mld. Kč ročně

5 2) Kvalifikovaný odhad výnosů z majetku, který byl státem po roce 1948 odejmut církvím a náboženským organizacím, a to za období 1948-2011

6 Tento majetek sestával zejména z budov (v hodnotě cca 43,8 mld. Kč), zemědělské a lesní půdy a vodních ploch (v celkové hodnotě cca 91,1 mld. Kč) a je oceněn v cenách roku 2007. Průměrný roční výnos z výše uvedeného majetku se stanoví: 5 % p.a. u budov, 5) 1 % p.a. u pozemků. 6) Celkový průměrný roční výnos se vynásobí délkou stanoveného období v letech. 7) 5) Z této hodnoty vychází např. Zákon č. 107 /2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně Občanského zákoníku. 6) Jde o obvyklou hodnotu ročního nájemného u zemědělské půdy v ČR. 7) 64 let.

7 Výnosy z budov:140,16 mld. Kč 43,8(hodnota budov v mld. Kč) X0,05(roční výnosnost budov) X64(počet let) Výnosy z pozemků:58,30 mld. Kč 91,1(hodnota pozemků v mld. Kč) X0,01(roční výnosnost pozemků) X64počet let Celkem:198,46 mld. Kč (cca 3,1 mld. Kč ročně) 8) 8) Tento výnos nebyl realizován, proto nebyl ani zdaněn. Pro uplatnění tohoto požadavku používáme sazbu DPPO roku 2012, tj. 19% (celková suma výnosů po zdanění činí tedy 160,76 mld. Kč)

8 3) Kvalifikovaný odhad hodnoty soukromých i veřejných patronátů nad kostely, obročími a jinými církevními ústavy, které přešly na stát zákonem 218/49, a to za období 1948-2011.

9 Expertní odhad hodnoty patronovaného 9) církevního majetku se vynásobí koeficientem stanovujícím velikost technických odpisů tohoto typu majetku a počtem let, kterých se to týká: 9) Patronátem se rozumí smluvní vztah mezi církví a patronem. Patron se zavazuje k údržbě nějakého církevního majetku (obvykle plášťů budov), na oplátku pak obvykle získává určitá práva spolurozhodovat o některých církevních záležitostech (např. o jmenování faráře jím patronovaného kostela). Hodnotu takového patronátu lze tedy aproximovat hodnotou odpisů patronovaného majetku (tj. výdaji nezbytnými na zajištění příslušné údržby).

10 146,4 mld. KčOdhad hodnoty patronovaného majetku (221, 8 mld. Kč, tedy expertní odhad hodnoty církevních budov 10), se vynásobí koeficientem 0,66, tedy podílem budov, ke kterým byly sjednány patronáty). X 0,011% je hodnota technických odpisů tohoto typu nemovitého majetku (pro daňové účely se dnes používají u tohoto typu majetku 2 %). X 64Počet let sledovaného období 93,70 mld. Kč(cca 1,46 mld. Kč ročně) 10) V ČR je 7 133 kostelů, zastavěná plocha průměrného kostela je 311 m 2 a výška 10 m, objem tedy 3 110 m 3. Použitá cena stavebních prací je 10 000 Kč za m 3 v cenách roku 2007.

11 Souhrnná bilance (z pohledu státu) Výdaje státu na církve (1948-2011) 11) - 64,79 mld. Kč Nerealizované výnosy církví z: - majetku160,76 mld. Kč - patronátů 93,70 mld. Kč Saldo189,66 mld. Kč Saldo bez patronátů 95,96 mld. Kč 11) Pro porovnání nákladů a výnosů stanovujeme jeden časový interval 1948-2011 a počítáme v cenách roku 2007.

12 4) Komparace vládních variant narovnání: 2008 a 2012.

13 Komparace variant 2008 a 2012 20082012 Hodnota původního majetku církví a náboženské společnosti 134 mld. Kč Naturální náhrada51 mld. Kč75 mld. Kč Relutární náhrada83 mld. Kč59 mld. Kč Doba splácení60 let30 let Úročení/valorizaceúrok 4,85 % p.a.roční míra inflace Přechodné období20 let17 let

14 5) Kvalifikovaný odhad výdajů státního rozpočtu, které by byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností, a to za období 2013-2063.

15

16 Výdaje státu na církve za posledních 10 let (v miliónech Kč, v cenách roku 2011) roknominálníreálnéreálná změna v % kumulovaná reálná změna v % 2001 731.802913.983 2002 832.7531021.675 11.8% 2003 926.2491135.247 11.1%22.9% 2004 968.6541154.883 1.7%24.6% 2005 1018.371191.518 3.2%27.8% 2006 1113.8981271.501 6.7%34.5% 2007 1285.641427.625 12.3%46.8% 2008 1351.741412.065 -1.1%45.7% 2009 1386.741434.284 1.6%47.3% 2010 1439.0081466.349 2.2%49.5% 2011 1444.753 -1.5%48.0%

17

18 Počet duchovních evidovaných MKČR za posledních 10 let rokpočet duchovníchzměna v %kumulovaná změna v % 20013480 200236514.9% 200338244.7%9.7% 200439413.1%12.7% 200541375.0%17.7% 200642853.6%21.3% 200743892.4%23.7% 200846004.8%28.5% 200947553.4%31.9% 201048692.4%34.3% 201148920.5%34.7%

19 12) V roce 2035 by mělo dojít k obnově věkové struktury duchovních způsobené restrikcemi studia teologie v období totality. Tempo růstu se může snížit o 2/3 odhadované hodnoty.

20 rokpočty duchovníchkumulovaná změna v % 20135238 2023737040.7% 20331036998.0% 204311731124.0% 205312954147.3% 206314305173.1% Odhad počtu duchovních 13) evidovaných MK ČR na příštích 50 let 13) Odhad spodní limity tempa růstu počtu duchovních.

21

22 Odhad výdajů 14) státu na církve na příštích 50 let v modu status quo (v mil. Kč, v cenách r. 2011) rokroční odhad výdajůkumulovaný roční odhad 20131532.441 20232057.47419617.102 20332762.38943897.789 20433110.59473658.123 20533434.897106521.199 20633793.011142810.501 14) Odhad vychází ze spodní hranice tempa růstu počtu duchovních.

23 6) Srovnání odhadu výdajů státního rozpočtu, které by byly vynaloženy ve prospěch církví a náboženských společností v modu status quo a výdajů při uzákonění naturální a relutární náhrady, a to za období 2013-2063.

24

25 Srovnání odhadu ročních výdajů při zachování statutu quo a relutárního vyrovnání na příštích 50 let (v miliónech Kč, v cenách r. 2011) rokroční odhad výdajůsplátka bez valorizacesplátka s valorizací 2%příspěvek 20131532.441 1966.667 1444.753 20141578.261 1966.667 2006.0001444.753 20151625.451 1966.667 2046.1201444.753 20161674.052 1966.667 2087.0421372.51535 20171724.106 1966.667 2128.7831300.2777 20181775.657 1966.667 2171.3591228.04005 20191828.749 1966.667 2214.7861155.8024 20201883.428 1966.667 2259.0821083.56475 20211939.743 1966.667 2304.2631011.3271 20221997.741 1966.667 2350.349939.08945 20232057.474 1966.667 2397.356866.8518 20242118.992 1966.667 2445.303794.61415 20252182.350 1966.667 2494.209722.3765 20262247.602 1966.667 2544.093650.13885 20272314.806 1966.667 2594.975577.9012 20282384.018 1966.667 2646.874505.66355 20292455.300 1966.667 2699.812433.4259 20302528.714 1966.667 2753.808 20312604.323 1966.667 2808.884 20322682.192 1966.667 2865.062 20332762.389 1966.667 2922.363 20342844.985 1966.667 2980.810 20352873.340 1966.667 3040.427 20362901.977 1966.667 3101.235 20372930.900 1966.667 3163.260 20382960.112 1966.667 3226.525 20392989.614 1966.667 3291.056 20403019.411 1966.667 3356.877 20413049.504 1966.667 3424.014 20423079.898 1966.667 3492.495

26

27 Srovnání kumulovaného odhadu výdajů v modu status quo a relutárního narovnání na příštích 50 let (v miliónech Kč, v cenách r. 2011, bez valorizace) RokKumulovaný odhad výdajůKumulovaná splátka+příspěvek 20131532.4413411.420 202319617.10234925.061 203343897.78958275.848 204270547.53075975.848 204373658.123 2053106521.199 2063142810.501

28

29 Srovnání kumulovaného odhadu výdajů v modu status quo s naturálním a relutárním narovnáním na příštích 50 let (v miliónech Kč, v cenách r. 2011, bez valorizace) RokKumulovaný odhad výdajů Kumulovaná splátka+příspěvek+naturální restituce 20131532.44178411.420 202319617.10298078.086 203343897.789117744.753 204270547.530135444.753 2053106521.199 2061135261.910 2063142810.501

30 7) Kvalifikovaný odhad výnosů a úspor veřejných rozpočtů při uzákonění naturální a relutární náhrady za období 2013-2063.

31 Odhad výnosů veřejných rozpočtů z daní v období 2013-2063 Budovy v hodnotě 12,09 mld. Kč 15) Předpoklad 1% roční investice 15) Odhad (12,09 mld. Kč) vychází z rozdílu celkové hodnoty naturální náhrady 75 mld. Kč a hodnoty lesní a zemědělské půdy. 1% investice0,1209 mld. Kč Inv. multiplikátor ve stavebnictví X 2,5 X 50 let 15,11 mld. Kč Složená daňová kvóta 34,7% Výnos státu5,24 mld. Kč

32 Odhad výnosu veřejných rozpočtů z daně z nemovitostí za období 2013-2063 Lesní půda 150000 ha Výměr půdy v m 2 x průměrná cena půdy na m 2 x trvalé travní porosty, hospodářské lesy x počet let 1500000000 x 27,7 x 0,0025 x 50 = 5,194 mld. Kč Zemědělská půda 48000 ha Výměr půdy v m 2 x průměrná cena půdy na m 2 x sazba daně za orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady x počet let 480000000 x 44,5 x 0,0075 x 50 = 8,010 mld. Kč Celkem 13,20 mld. Kč

33 Odhad výnosů veřejných rozpočtů z DPPO za období 2013-2063 Výnosy z budov:7,55 mld. Kč 3,02 16) (hodnota budov v mld. Kč) X0,05(roční výnosnost budov) X50(počet let) Výnosy z pozemků:31,46 mld. Kč 62,91(hodnota pozemků v mld. Kč) X0,01(roční výnosnost pozemků) X50(počet let) Celkem:39,01 mld. Kč Příjem státu: 17) 7,41 mld. Kč 16) Podíl hospodářských budov představuje ¼ z celkové hodnoty budov. 17) DPPO 19% v roce 2012.

34 Odhad úspory výdajů na MK ČR za období 2013-2063 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury 0,278 mld. Kč za rok 2011 Odhad úspory 20% Úspora za 50 let 2,78 mld. Kč

35 Odhad celkových výnosů a úspor veř. rozpočtů za období 2013-2063 Odhad výnosu z daní (z inv. činnosti) 5,24 mld. Kč Odhad výnosu daně z nemovitostí13,20 mld. Kč Odhad výnosu DPPO 7,41 mld. Kč Odhad úspory na MK ČR 2,78 mld. Kč Celkem28,63 mld. Kč

36


Stáhnout ppt "Církevní narovnání, krok k rozvoji územních celků? Jiří Schwarz člen NERV 131. Žofínské fórum, 17. duben 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google