Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patologie pulpy, periodoncia a odontogenní záněty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patologie pulpy, periodoncia a odontogenní záněty"— Transkript prezentace:

1 Patologie pulpy, periodoncia a odontogenní záněty
Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

2 Pulpitis nejčastější příčina bolesti zubů a ztráty zubů u mladých lidí
příčiny: zubní kaz (nejčastější) – bakterie / metabolity dentin  pulpa trauma pulpy (preparace kavity) fraktura korunky zubu (otevřená komunikace, tenký dentin) termální / chemická iritace pulpy (preparace, výplň) retrográdní (parodontální chobot, osteomyelitis) hematogenní bez léčby: nekróza pulpy  infekce per continuitatem přes apikální foramina  periodontium  periapikální periodontitis

3 Pulpitis - klasifikace
pulpitis acuta x chronica pulpitis partialis x totalis pulpitis aperta x clausa

4 Akutní pulpitis etiologie: smíšená bakteriální flóra z DÚ klinicky:
zub citlivý (teplo x chlad) bolest časově limitovaná  perzistentní; spontánní začátek dráždění nervů tlakem při zánětlivém edému + humorálně až nesnesitelná, ostrá, bodavá, záchvatovitá, noc neostře lokalizovaná (jakýkoli zub na postižené straně) iradiace  spánek (HČ) / ucho (DČ) vzácně asymptomatická (dočasné zuby) klinicky až periapikální periodontitis ± analgetika

5 Akutní pulpitis - morfologie
fokální reverzibilní pulpitis (serózní) hyperémie, edém akutní purulentní pulpitis akutní zánětlivý infiltrát – neutrofily drobné abscesy nekróza  gangréna

6 Chronická pulpitis z akutní pulpitidy
již od počátku lehký chronický zánět nižší virulence + vyšší rezistence asymptomatický průběh bolest při skusu, snížená termická citlivost

7 Chronická pulpitis pulpitis chronica clausa pulpitis chronica aperta
chronický zánětlivý infiltrát – lymfocyty a plazmatické bb. nespecifická granulační tkáň + jizvení vzácněji bariéra z reaktivního dentinu pulpitis chronica aperta ulcerosa polyposa růžový měkký útvar prominující do kavity + krvácení  20 let, M1, M2 nespecifická granulační tkáň + jizvení + reepitelizace dif. dg. hyperplázie gingivy

8 Léčba pulpitidy Extrakce zubu Pulpektomie Pulpotomie

9 Kalcifikace v zubní dřeni
asymptomatická vývojová porucha; Ehlers-Danlos sy náhodný RTG nález; ± ztížení endodontického ošetření ??? volné x nástěnné dentikly pravé sekundární dentin dentikly nepravé koncentrické kalcifikace difúzní kalcifikace pulpy protáhlé kalcifikace v kanálku kořene

10 Periodontitis = zánět v okolí kořene zubu = p. apicalis příčiny:
infekce zubní kaz  pulpitis  nekróza pulpy  periodontitis trauma nešetrné endodontické ošetření chemická iritace antiseptika při sterilizaci kořenového kanálu dráždivá kořenová výplň

11 Akutní periodontitis zub citlivý na dotek nikoli na termické dráždění  postupně intenzivní bolest lehká extruze zubu z lůžka + rozsáhlý kaz či výplň + diskolorace citlivá zarudlá neoteklá gingiva RTG: ± rozšíření periodoncia šíření zánětu do kosti  ústup bolesti + otok měkkých tkání (obličej a víčko při horním C)  regionální lymfadenopatie Mikro: akutní zánětlivý infiltrát – neutrofily  dentoalveolární absces resorpce kosti osteoklasty

12 Chronická periodontitis
nízce virulentní infekce, komplikace akutní periodontitidy nevitální zub, často minimální příznaky RTG: často první záchyt dobře ohraničené projasnění u kořene zubu do Ø 5 mm Mikro: chronický/smíšený zánětlivý infiltrát – lymfocyty, plazmatické bb., makrofágy + granulační tkáň + jizvení  chronický dentoalveolární absces  apikální granulom resorpce okolní kosti osteoklasty iritace Malassezových hnizd  proliferace  cystogranulom  radikulární cysta někdy vznik abscesu lokalizován v kosti resorpce kosti  píštěl – bukální strana gingivy + kůže – brada (dolní I)

13 Akutní osteomyelitis příčiny periapikální infekce, otevřená fraktura
predispozice fraktura, ozáření, Pagetova choroba, leukemie, DM orální anaeroby (Bacteroides, Porphyromonas), smíšená infekce dospělí ( muži) – mandibula x novorozenci – maxila klinicky výrazná „hluboká“ bolest, otok, citlivé zuby, zarudlá oteklá gingiva, parestesie dolního rtu, regionální lymfadenopatie, horečka + leukocytóza RTG: neostré projasnění (10. den) + zastínění (sekvestr)

14 Akutní osteomyelitis hnisavý zánět intertrabekulárních prostor  komprese krevních cév (trombóza)  nekróza kosti (Mi: absence osteocytů)  ± sekvestr  subperiostální prostor  subperiostální absces  perforace  kožní a slizniční píštěl kompletní reparace možná granulační tkáň  vazivo  pletivová kost  kompaktní kost  remodelace léčba: ATB + debridement komplikace fraktura,  chronická osteomyelitis, zánět měkkých tkání

15 Chronická osteomyelitis
neadekvátní léčba akutní osteomyelitidy de novo infekce nízce virulentním kmenem komplikace ozáření (radio-osteomyelitis) Mi: vazivová tkáň s chronickým zánětem + fragmenty nekrotické /mozaikovité kostěné tkáně

16 Chronická osteomyelitis
Chronická fokální sklerózující OM vzácná, mladí lidé s kariézním dolním M1 RTG: zastínění pod kořenem zubu Difúzní sklerózující OM starší černoši, superinfekce floridní oseální dysplázie Chronická osteomyelitis s produktivní periostitidou Garré-ho osteomyelitis, osteomyelitis sicca vzácná odpověď na chronickou periapikální low-grade infekci mladí lidé s kariézním dolním M1  reaktivní novotvorba kosti

17 Alveolitis sicca (suché lůžko)
nejčastější bolestivá komplikace extrakce zubu příčiny excesivní extrakční trauma, hypovaskularizace, lokální anestézie, orální kontraceptiva, po radioterapii po extrakci M3,  ženy za h po extrakci, zarudlá a citlivá okolní sliznice destrukce krevní sraženiny fibrinolytickými enzymy – infekce a potrava do kontaktu s kostí  nekróza kosti  granulační tkáň + sekvestr léčba: antiseptika

18 Kolemčelistní záněty dříve vysoká mortalita (toxémie)
šíření infekce nejčastěji z dolních molárů (M2, M3) lokalizace sublinguální submandibulární parafaryngeální angina Ludovici – bilaterální postižení SL + SM prostor  parafaryngeální prostor  mediastinum mortalita cca 5 % Wilhelm Frederick von Ludwig ( ); popis 1836

19 Kolemčelistní záněty klinicky: otok, bolest, horečka, leukocytóza, LNpatie ztížené otevírání úst, dysfagie, obstrukce DC !!! anaerobní bakterie - šíření mezi svalovými fasciemi Mi: flegmóna

20 Trombóza sinus cavernosus
vzácná život ohrožující komplikace infekce nosní dutina, paranazální sinusy, ucho cca 10 % případů odontogenního původu edém víček / spojivek+ pulzatilní exoftalmus cyanóza + mydriáza + poruchy okohybnosti a vizu 50%  20% mortalita 50 %  20 % přeživších – ztráta vizu

21 Cancrum oris (noma) gangrenózní destruující infekce
Afrika, děti do 10 let predispozice: malnutrice, anémie, infekce, leukémie etiologie: spirochety + fusiformní bakterie akutní ulcerózní gingivitis  destrukce kosti a měkkých tkání obličeje  nekróza  sekvestrace + perforace tváře

22 Aktinomykóza Actinomyces izraelii normální saprofyt v DÚ
příčina: extrakční rána ??? muži, let tuhý zánětlivý infiltrát  jizvení  píštěle (hnis + sírová granula) 1. cervikofaciální – nejčastější 2. hrudní – plicní abscesy 3. abdominální – IUD  salphingo-oophoritis Mi: hnis + aktinomykotické drúzy + Hoeppli-Splendore fenomén

23 Resorpce zubů mléčný chrup – fyziologicky (tlak následníka)
někdy perioda apozice cementu / kosti ankylóza – srůst mléčného zubu s alveolem oddělení apexu chybění resorpce při absenci následníka

24 Resorpce zubů trvalý chrup – vždy patologický proces
periapikální periodontitida (mírná r.) neprořezaný zub implantovaný zub nádory, cysty idiopatická resorpce

25 Resorpce zubů interní idiopatická resorpce (pink spot)
začíná z pulpy diskolorace korunky řezáků porucha krevního zásobení pulpy? destrukce dentinu – otevření pulpy – infekce periferní idiopatická resorpce generalizovaná – povrch kořene blízko apexu lokalizovaná

26 Hypercementóza stárnutí periapikální periodontitida (mírná)
neprořezaný zub Pagetova choroba kostí cementoblastom, (cemento)oseální dysplázie konkrescence – spojení kořenů, obtížná extrakce

27 Chronické poškození chrupu
Atrice - mechanické poškození skřípání zubů oploštění žvýkacích ploch + obnažení dentinu reaktivní dentin Abraze – mechanické poškození krčku starší lidé, příliš intenzivní čištění zubů, příměs v potravě hladký obnažený dentin + reaktivní dentin ztráta zubu

28 Chronické poškození chrupu
Eroze – chemické poškození (kyseliny) rozpouštění skloviny + chelatace vápníku pH  5 sladké nápoje, ovocné džusy gastroezofageální reflux bulimie profesionální

29 Milk pH 6.9 Flavoured milk pH 6.7 Tap water pH 6.0 Cheddar cheese pH 5.9 Coffee pH 5.0 Beer pH 4.5 Orange juice pH 3.5 Apple juice pH 3.4 Grapefruit pH 3.3 Pickles pH 3.2 Sports energy drinks pH 3.0 Common soft drink pH 2.7 Cola pH 2.5 Red wine pH 2.5 Lemon juice pH 2.2 Vinegar pH 2.0

30 Onemocnění parodontu Chronická gingivitida Chronická parodontitida

31 Chronická gingivitida
plakem podmíněná špatná technika čištění zubů růst a zrání plaku + Gram+  Gram- Gram+: Actinomyces, Rothia, S. epidermidis, Strep. Gram-: Veillonella, Fusobacterium, Campylobacter vznik již v dětství  stáří

32 Chronická gingivitida
zarudlá a edematózní gingiva + krvácení  bolestivost, zápach z úst terapie: odstranění plaku + hygiena gingivitida v těhotenství (+ epulis gravidarum) Downův syndrom diabetes mellitus

33 Chronická parodontitida
chronická gingivitida  zánět subgingiválně  chronická parodontitida příznaky  gingivitida + zápach z úst + destrukce interdentálních papil + parodontální chobot + migrace epitelu + destrukce periodontálních ligament + resorpce alveolární kosti  ztráta zubu

34 Chronická parodontitida
Porphyromonas gingivalis Actinobacillus actinomycetemcomitans Bacteroides intermedius Wolinella recta Eikenella corrodens Fusobacterium nucleatum Prevotella melaninogenica Capnocytophaga ochraceus Selenomonas sputigena

35 Parodontální absces komplikace chronické parodontitidy
akutní infekce v chobotu bolest dásně + poklepová citlivost vitálního zubu  píštěl

36 Juvenilní parodontitida
prevalence 1: 1000; M  Ž; puberta familiální predispozice porucha chemotaxe neutrofilů Actinobacillus actinomycetemcomitans řezáky + M1 destrukce periodontálních ligament resorpce alveolární kosti zánět minimální

37 Vzácné příčiny destrukce parodontu
Imunodeficity Downův syndrom leukopenie HIV infekce Genetické příčiny hypofosfatázie (porucha tvorby cementu) Papillon-Lefèvre syndrom Ehlers-Danlos syndrom (VIII) Histiocytóza z Langerhansových buněk

38 Akutní perikoronitida (operkulitida)
forma gingivitidy kolem částečně prořezané M3 stagnace potravy v záhybech + traumatizace horní M3 při kousání smíšená infekce + anaeroby mladí lidé (15-25 let) lokálně bolestivost + citlivost, otok trismus, LNpatie

39 Akutní (nekrotizující) ulcerózní gingivitida
fusospirilóza, Vincentova gingivitida nyní vzácná, války („trench mouth“) mladí muži se špatnou orální hygienou kouření, respirační infekce, stres ulcerace a nekrózy na vrcholcích interdentálních papil  marginální gingivitida bolestivost + krvácení + zápach anaerobní infekce  ulcerózní gingivo-stomatitida / -parodontitida Jean Hyacinthe Henri Vincent ( )

40 Akutní (nekrotizující) ulcerózní gingivitida
Treponema vincenti Fusobacterium nucleatum Prevotella intermedia Porphyromonas gingivalis Selenomonas sputigena Leptotrichia buccalis

41 Akutní (nekrotizující) ulcerózní gingivitida – dif. dg.
primární herpetická gingivostomatitida HIV-asociovaná gingivitida/parodontitida ulcerace gingivy při akutní leukémii, aplastické anémii, …

42 HIV-asociovaná gingivitida/parodontitida
„lineární gingivální erytém“ - imunodeficit může být prvním příznakem  deskvamativní gingivitida bakterie  parodontitida HIV-negativních pruhovitý erytém podél volné a připojené gingivy + výrazná bolest + krvácení rychlá destrukce parodontálních tkání a kosti za cca 3-6 měsíců indikátor špatné prognózy

43 Herpetická gingivostomatitida
primární HSV infekce často inaparentní gingiva + přední část DÚ intraepiteliální puchýř intranukleární inkluze + mnohojaderné bb.

44 Tzv. deskvamativní gingivitida
zarudlá bolestivá erodovaná gingiva volná a připojená gingiva pemphigoid erozivní lichen planus pemphigus vulgaris erythema multiforme lupus erythematosus

45 Příčiny zduření dásní idiopatická gingivální fibromatóza
poléková hyperplázie Wegenerova granulomatóza sarkoidóza leukémie (akutní myelomonocytární) kurděje

46 Gingivální recesy starší lidé  40 let vrozeně tenká gingiva x atrofie
usilovná čisticí technika retrakce nezánětlivé gingivy okolo krčku obnažení krčku a kořene NE chobot, NE resorpce kosti citlivé „dlouhé“ zuby s viditelnými kořeny


Stáhnout ppt "Patologie pulpy, periodoncia a odontogenní záněty"

Podobné prezentace


Reklamy Google