Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"— Transkript prezentace:

1 Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Podnebné pásy Pří_194_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Podnebné pásy Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s podnebnými pásy. Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků. Je určen pro předmět přírodověda v 5.ročníku. Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN- pedagogické nakladatelství, akciová společnost, ISBN X

3 PODNEBNÉ PÁSY Přírodověda 5. ročník

4 Podnebné pásy Počasí bývá proměnlivé, ale na každém místě světa se podle určitých pravidel různě opakuje. Tyto dlouhodobé charakteristické znaky počasí na určitém místě nazýváme podnebí. Oblasti se stejným podnebím jsou na Zemi rozloženy v pravidelných pásech. Nazýváme je podnebné pásy. Každý podnebný pás má charakteristické teploty a srážky v průběhu roku.

5 Tropický pás Rozprostírá se kolem rovníku.
Je nejteplejší oblastí na Zemi. Střídání ročních období není rozeznatelné. Od rovníku na sever najdeme: tropické deštné lesy savany pouště

6 Tropické deštné lesy jsou pro nás nepostradatelné
zásobují celou planetu množstvím kyslíku, proto se jim říká „plíce Země“ je tam teplé a vlhké podnebí žijí tam opice, ptáci, plazi a hmyz - rostou tam dřeviny i byliny na půdě získané vykácením lesa se pěstují banánovníky, kakaovníky, kokosové palmy

7 Tropické deštné lesy Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika
Austrálie

8 Subtropy - leží mezi teplými a mírnými oblastmi Země
- léto je velmi suché a teplé - zima je vlhká, velmi bohatá na srážky - rostou tam vždyzelené rostliny s kožovitými nebo chlupatými listy - větve mívají trny, plody tlusté oplodí (pomeranč, citron)

9 Subtropy Asie Severní Amerika Evropa Afrika Jižní Amerika Austrálie

10 Mírný pás Česká republika se nachází v mírném pásu.
V teplejších oblastech mírného pásu jsou převážně listnaté a smíšené lesy. Pěstuje se pšenice, kukuřice, cukrová řepa, zelenina, ovocné stromy a vinná réva.

11 Chladnější oblasti mírného pásu
Rostou zde jehličnaté lesy (smrk, jedle, borovice, modřín). Pěstuje se žito, ječmen, oves, len, brambory. Živočichové: Zubr, tur, medvěd, vlk, los, srnci, jeleni, lišky, kuny.

12 Savana V savaně se střídá období sucha s obdobím dešťů.
Rostou zde trávy, stromovité pryšce, kaktusy. Pěstuje se bavlník, kukuřice, pšenice, podzemnice olejná. Žijí zde zebry, antilopy, žirafy, sloni, lvi, levharti.

13 Stepi Mají nepravidelně rozložené a chudé srážky během roku.
Nejhojněji tu rostou trávy, cibulovité, hlíznaté a oddenkaté byliny. Žijí zde hraboši, sysli, zajíci, ptáci. Stepi se nacházejí i na jižní Moravě a v Čechách. V současné době je většina přeměněna na ornou půdu. Stepní běžci jsou rostliny, které využívají větru k rozšiřování svých semen. Po uzrání se celá rostlina odlomí a vítr ji žene stepí. Cestou se vysévají semena nebo celé plody. Máčka ladní

14 Polopoušť Mezi stepí a pouští se nachází polopoušť.
Rostou tam rostliny, které jsou suchému prostředí přizpůsobeny. Jsou to kaktusy, různé sukulentní rostliny a nízké ostnité keře.

15 Pouště Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody.
Všechny pouště na Zemi nejsou stejné. Některé jsou kamenité, jiné písčité. V pouštích rostou živé kameny - jsou to rostliny, které jsou v době sucha celé schované v zemi, splývají s okolním prostředím. V období dešťů nasají vodu, horní část vyčnívá nad zem a rostlina kvete.

16 Oáza Život v pouštích je omezen na místa s dostatkem podzemní vody.
Taková místa se nazývají oázy. V oázách se pěstuje datlovník a zelenina. Chovají se zde velbloudi, kteří vydrží velmi dlouho bez vody.

17 Tundra Rozprostírá se v chladných oblastech severní i jižní polokoule.
Půda tam promrzá do velké hloubky. Půda rozmrzá během jednoho až tří měsíců do hloubky asi 20 cm. Rostou tam lišejníky, mechy a trávy. V místech, kde půda rozmrzá do větších hloubek, rostou hořce a upolíny. V tundře žijí zajíci, lišky, hlodavci a divocí sobi. V letním období přilétají divoké kachny, husy a jiní vodní ptáci. Obyvatelé tundry chovají psy a stáda sobů.

18 Polární pustiny Oblasti se rozkládají v nejsevernější části severní polokoule a nejjižnější části jižní polokoule, tvoří tzv. polární pustiny: kolem severního pólu – Arktida kolem jižního pólu – Antarktida Podnebí je velmi studené. Nerostou zde rostliny, jen u pobřeží žijí tuleni a tučňáci.

19 Shrnutí učiva Kteří živočichové žijí v tropických deštných lesích?
Opice, ptáci, plazi a hmyz. Co se pěstuje na půdě získané vykácením lesa? Banánovníky, kakaovníky, kokosové palmy. Jak se říká tropickým deštným lesům? „Plíce země“.

20 Jaké listy mívají rostliny v subtropech?
Kožovité nebo chlupaté. Najdi plodiny, které se pěstují v subtropech. POMERANČELIMETKYCITRONYGREPYGRANÁTOVÁJABLKATABÁKRÝŽEČAJOVNÍKEUKALYPTUSOLIVYMANDLEVINNÁRÉVABAVLNÍKPODZEMNICEOLEJNÁ POMERANČE LIMETKY CITRONY GREPY GRANÁTOVÁ JABLKA TABÁK RÝŽE ČAJOVNÍK EUKALYPTUS OLIVY MANDLE VINNÁ RÉVA BAVLNÍK PODZEMNICE OLEJNÁ Ve kterých oblastech leží subtropy? Leží mezi teplými a mírnými oblastmi Země.

21 V kterém teplotním pásu leží Česká republika?
V mírném. Označ, které plodiny se pěstují v teplejších oblastech mírného pásu a které rostou v chladnějších oblastech. Brambory, pšenice, žito, ječmen, vinná réva, oves, kukuřice, cukrová řepa, len, zelenina, ovocné stromy. Teplejší oblasti: pšenice, vinná réva, kukuřice, cukrová řepa, zelenina, ovocné stromy. Chladnější oblasti: brambory, žito, ječmen, oves, len. Jaké lesy rostou v mírném pásu? Jehličnaté, listnaté i smíšené. Která roční období se střídají v České republice? Jaro, léto, podzim a zima.

22 Jaké lesy rostou v mírném pásu?
Jehličnaté, listnaté i smíšené. Najdi názvy jehličnanů: SMRKJEDLEBOROVICETISMODŘÍNJALOVEC SMRK, JEDLE, BOROVICE, TIS, MODŘÍN, JALOVEC. Najdi názvy listnáčů: JAVORJASANJILMDUBOSIKAOLŠEVRBABUKTOPOLJÍROVECMADˇALJEŘÁBHABRLÍSKAHLOHAKÁT JAVOR, JASAN, JILM, DUB, OSIKA, OLŠE, VRBA, BUK, TOPOL, JÍROVEC MADˇAL, JEŘÁB, HABR, LÍSKA, HLOH, AKÁT.

23 PODNEBNÉ PÁSY R Nejteplejší podnebný pás P
Doplněním křížovky se dozvíš, jak nazýváme dlouhodobé charakteristické znaky počasí na určitém místě. Nejteplejší podnebný pás Neúrodná oblast s nedostatkem vody Místo v chladných oblastech S a J polokoule Místo, kde se střídá období sucha a dešťů Místo s nepravidelnými a chudými srážkami Citrusy rostou v pásu nazývaném Pás, ve kterém se nachází ČR R P U A S B M

24 PODNEBNÉ PÁSY ŘEŠENÍ: Dlouhodobé charakteristické znaky počasí na určitém místě se nazývají podnebí. Nejteplejší podnebný pás Neúrodná oblast s nedostatkem vody Místo v chladných oblastech S a J polokoule Místo, kde se střídá období sucha a dešťů Místo s nepravidelnými a chudými srážkami Citrusy rostou v pásu nazývaném Pás, ve kterém se nachází ČR T R O P I C K Ý U Š Ť N D A S V E B Y M Í

25 Zdroje: Soubor:Forest on Barro Colorado.png. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Tropicke lesy sveta.png. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Subtropical.png. Wikipedie [online]. 2010, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Zuckerrübe.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:The Chase Wood - Newbury.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor: Bizony przed plotem.jpg. Wikimedia commons [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Linum usitatissimum L ag1.jpg. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Tarangire-Natpark jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Giraffe standing.jpg. MIROSLAV DUCHACEK. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Eryngium campestre b.jpg. BERND HAYNOLD. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Koppen classification worldmap BSh.png. Wikipedie [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z:

26 Zdroje: Soubor:Pataelefante.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Desert - Inner Mongolia edit.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Oasis in Libya.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Dromedary.02.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Phoenix dactylifera JPG. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Tundra coastal vegetation Alaska.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Greenland-ice sheet hg.jpg. HANNES GROBE. Wikipedie [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: Soubor:African penguin - sb616.JPG. Wikipedie [online]. 2008, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Citrus collage.png. Wikipedie [online]. 2010, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Close up grapes.jpg. Wikipedie [online]. 2005, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Potato plant.jpg. SCOTT BAUER. Wikipedie [online]. 2004, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková"

Podobné prezentace


Reklamy Google