Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnebné pásy Pří_194_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Podnebné pásy Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnebné pásy Pří_194_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Podnebné pásy Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres."— Transkript prezentace:

1 Podnebné pásy Pří_194_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Podnebné pásy Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s podnebnými pásy.  Materiál rozvíjí nově získané vědomosti žáků.  Je určen pro předmět přírodověda v 5.ročníku.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: Přírodověda pro 5. ročník základní školy. Praha 2: SPN- pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2004. ISBN 80-7235-258-X

3 PODNEBNÉ PÁSY Přírodověda 5. ročník

4 Počasí bývá proměnlivé, ale na každém místě světa se podle určitých pravidel různě opakuje. Tyto dlouhodobé charakteristické znaky počasí na určitém místě nazýváme podnebí. Oblasti se stejným podnebím jsou na Zemi rozloženy v pravidelných pásech. Nazýváme je podnebné pásy. Každý podnebný pás má charakteristické teploty a srážky v průběhu roku. Podnebné pásy

5 Tropický pás Rozprostírá se kolem rovníku. Je nejteplejší oblastí na Zemi. Střídání ročních období není rozeznatelné. tropické deštné lesy savany pouště Od rovníku na sever najdeme:

6 Tropické deštné lesy - jsou pro nás nepostradatelné - zásobují celou planetu množstvím kyslíku, proto se jim říká „plíce Země“ - je tam teplé a vlhké podnebí - žijí tam opice, ptáci, plazi a hmyz - rostou tam dřeviny i byliny - na půdě získané vykácením lesa se pěstují banánovníky, kakaovníky, kokosové palmy

7 Tropické deštné lesy Severní Amerika Jižní Amerika Afrika Evropa Asie Austrálie

8 Subtropy - větve mívají trny, plody tlusté oplodí (pomeranč, citron) - leží mezi teplými a mírnými oblastmi Země - léto je velmi suché a teplé - zima je vlhká, velmi bohatá na srážky - rostou tam vždyzelené rostliny s kožovitými nebo chlupatými listy

9 Subtropy Afrika Severní Amerika Jižní Amerika Austrálie Asie Evropa

10 Mírný pás Česká republika se nachází v mírném pásu. V teplejších oblastech mírného pásu jsou převážně listnaté a smíšené lesy. Pěstuje se pšenice, kukuřice, cukrová řepa, zelenina, ovocné stromy a vinná réva.

11 Chladnější oblasti mírného pásu Živočichové: Zubr, tur, medvěd, vlk, los, srnci, jeleni, lišky, kuny. Rostou zde jehličnaté lesy (smrk, jedle, borovice, modřín). Pěstuje se žito, ječmen, oves, len, brambory.

12 Savana V savaně se střídá období sucha s obdobím dešťů. Rostou zde trávy, stromovité pryšce, kaktusy. Pěstuje se bavlník, kukuřice, pšenice, podzemnice olejná. Žijí zde zebry, antilopy, žirafy, sloni, lvi, levharti.

13 Stepi Mají nepravidelně rozložené a chudé srážky během roku. Nejhojněji tu rostou trávy, cibulovité, hlíznaté a oddenkaté byliny. Žijí zde hraboši, sysli, zajíci, ptáci. Stepi se nacházejí i na jižní Moravě a v Čechách. V současné době je většina přeměněna na ornou půdu. Stepní běžci jsou rostliny, které využívají větru k rozšiřování svých semen. Po uzrání se celá rostlina odlomí a vítr ji žene stepí. Cestou se vysévají semena nebo celé plody. Máčka ladní

14 Polopoušť Mezi stepí a pouští se nachází polopoušť. Rostou tam rostliny, které jsou suchému prostředí přizpůsobeny. Jsou to kaktusy, různé sukulentní rostliny a nízké ostnité keře.

15 Pouště Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody. Všechny pouště na Zemi nejsou stejné. Některé jsou kamenité, jiné písčité. V pouštích rostou živé kameny - jsou to rostliny, které jsou v době sucha celé schované v zemi, splývají s okolním prostředím. V období dešťů nasají vodu, horní část vyčnívá nad zem a rostlina kvete.

16 Oáza Život v pouštích je omezen na místa s dostatkem podzemní vody. Taková místa se nazývají oázy. V oázách se pěstuje datlovník a zelenina. Chovají se zde velbloudi, kteří vydrží velmi dlouho bez vody.

17 Tundra Rozprostírá se v chladných oblastech severní i jižní polokoule. Půda tam promrzá do velké hloubky. Půda rozmrzá během jednoho až tří měsíců do hloubky asi 20 cm. Rostou tam lišejníky, mechy a trávy. V místech, kde půda rozmrzá do větších hloubek, rostou hořce a upolíny. V tundře žijí zajíci, lišky, hlodavci a divocí sobi. V letním období přilétají divoké kachny, husy a jiní vodní ptáci. Obyvatelé tundry chovají psy a stáda sobů.

18 Polární pustiny Oblasti se rozkládají v nejsevernější části severní polokoule a nejjižnější části jižní polokoule, tvoří tzv. polární pustiny: Podnebí je velmi studené. kolem severního pólu – Arktidakolem jižního pólu – Antarktida Nerostou zde rostliny, jen u pobřeží žijí tuleni a tučňáci.

19 Shrnutí učiva Kteří živočichové žijí v tropických deštných lesích? Opice, ptáci, plazi a hmyz. Banánovníky, kakaovníky, kokosové palmy. Co se pěstuje na půdě získané vykácením lesa? Jak se říká tropickým deštným lesům? „Plíce země“.

20 Jaké listy mívají rostliny v subtropech? Kožovité nebo chlupaté. Najdi plodiny, které se pěstují v subtropech. POMERANČELIMETKYCITRONYGREPYGRANÁTOVÁJA BLKATABÁKRÝŽEČAJOVNÍKEUKALYPTUSOLIVYMANDL EVINNÁRÉVABAVLNÍKPODZEMNICEOLEJNÁ Ve kterých oblastech leží subtropy? Leží mezi teplými a mírnými oblastmi Země. POMERANČE LIMETKY CITRONY GREPY GRANÁTOVÁ JABLKA TABÁK RÝŽE ČAJOVNÍK EUKALYPTUS OLIVY MANDLE VINNÁ RÉVA BAVLNÍK PODZEMNICE OLEJNÁ

21 V kterém teplotním pásu leží Česká republika? V mírném. Označ, které plodiny se pěstují v teplejších oblastech mírného pásu a které rostou v chladnějších oblastech. Brambory, pšenice, žito, ječmen, vinná réva, oves, kukuřice, cukrová řepa, len, zelenina, ovocné stromy. Jaké lesy rostou v mírném pásu? Která roční období se střídají v České republice? Jehličnaté, listnaté i smíšené. Jaro, léto, podzim a zima. Teplejší oblasti: pšenice, vinná réva, kukuřice, cukrová řepa, zelenina, ovocné stromy. Chladnější oblasti: brambory, žito, ječmen, oves, len.

22 Jaké lesy rostou v mírném pásu? Najdi názvy jehličnanů: Jehličnaté, listnaté i smíšené. SMRKJEDLEBOROVICETISMODŘÍNJALOVEC JAVORJASANJILMDUBOSIKAOLŠEVRBABUKTOPOLJÍROVEC MADˇALJEŘÁBHABRLÍSKAHLOHAKÁT Najdi názvy listnáčů: SMRK, JEDLE, BOROVICE, TIS, MODŘÍN, JALOVEC. JAVOR, JASAN, JILM, DUB, OSIKA, OLŠE, VRBA, BUK, TOPOL, JÍROVEC MADˇAL, JEŘÁB, HABR, LÍSKA, HLOH, AKÁT.

23 Nejteplejší podnebný pás Neúrodná oblast s nedostatkem vody Místo v chladných oblastech S a J polokoule Místo, kde se střídá období sucha a dešťů Místo s nepravidelnými a chudými srážkami Citrusy rostou v pásu nazývaném Pás, ve kterém se nachází ČR R P U A S B M Doplněním křížovky se dozvíš, jak nazýváme dlouhodobé charakteristické znaky počasí na určitém místě. PODNEBNÉ PÁSY

24 Nejteplejší podnebný pás Neúrodná oblast s nedostatkem vody Místo v chladných oblastech S a J polokoule Místo, kde se střídá období sucha a dešťů Místo s nepravidelnými a chudými srážkami Citrusy rostou v pásu nazývaném Pás, ve kterém se nachází ČR TROPICKÝ POUŠŤ TUNDRA SAVANA STEP SUBTROPY MÍRNÝ ŘEŠENÍ: Dlouhodobé charakteristické znaky počasí na určitém místě se nazývají podnebí. PODNEBNÉ PÁSY

25 Zdroje: Soubor:Forest on Barro Colorado.png. Wikipedie [online]. 2006, 21.12.2006 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Forest_on_Barro_Colorado.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Forest_on_Barro_Colorado.png Soubor:Tropicke lesy sveta.png. Wikipedie [online]. 2006, 2.1.2008 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tropicke_lesy_sveta.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tropicke_lesy_sveta.png Soubor:Subtropical.png. Wikipedie [online]. 2010, 6.3.2011 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Subtropical.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Subtropical.png Soubor:Zuckerrübe.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 8.8.2006 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zuckerr%C3%BCbe.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zuckerr%C3%BCbe.jpg Soubor:The Chase Wood - Newbury.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 11.6.2005 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Chase_Wood_-_Newbury.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Chase_Wood_-_Newbury.jpg Soubor: Bizony przed plotem.jpg. Wikimedia commons [online]. 2005, 28.2.2005 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bizony_przed_plotem.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bizony_przed_plotem.jpg Soubor:Linum usitatissimum L ag1.jpg. Wikipedie [online]. 2004, 5.1.2012 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linum_usitatissimum_L_ag1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Linum_usitatissimum_L_ag1.jpg Soubor:Tarangire-Natpark800600.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 29.6.2008 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tarangire-Natpark800600.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tarangire-Natpark800600.jpg Soubor:Giraffe standing.jpg. MIROSLAV DUCHACEK. Wikipedie [online]. 2005, 1.2.2005 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giraffe_standing.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giraffe_standing.jpg Soubor:Eryngium campestre 310705b.jpg. BERND HAYNOLD. Wikipedie [online]. 2005, 31.7.2005 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eryngium_campestre_310705b.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eryngium_campestre_310705b.jpg Soubor:Koppen classification worldmap BSh.png. Wikipedie [online]. 2006, 10.12.2006 [cit. 2013- 02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koppen_classification_worldmap_BSh.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koppen_classification_worldmap_BSh.png

26 Zdroje: Soubor:Pataelefante.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 1.2.2005 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pataelefante.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pataelefante.jpg Soubor:Desert - Inner Mongolia edit.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 21.12.2005 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Desert_-_Inner_Mongolia_edit.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Desert_-_Inner_Mongolia_edit.jpg Soubor:Oasis in Libya.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 20.7.2007 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oasis_in_Libya.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oasis_in_Libya.jpg Soubor:Dromedary.02.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 5.5.2005 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dromedary.02.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dromedary.02.jpg Soubor:Phoenix dactylifera100 4209.JPG. Wikipedie [online]. 2007, 31.7.2007 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phoenix_dactylifera100_4209.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phoenix_dactylifera100_4209.JPG Soubor:Tundra coastal vegetation Alaska.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 1.3.2005 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tundra_coastal_vegetation_Alaska.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tundra_coastal_vegetation_Alaska.jpg Soubor:Greenland-ice sheet hg.jpg. HANNES GROBE. Wikipedie [online]. 2007, 16.12.2007 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Greenland-ice_sheet_hg.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Greenland-ice_sheet_hg.jpg Soubor:African penguin - sb616.JPG. Wikipedie [online]. 2008, 15.7.2008 [cit. 2013-02-03]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:African_penguin_-_sb616.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:African_penguin_-_sb616.JPG Soubor:Citrus collage.png. Wikipedie [online]. 2010, 15.5.2010 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Citrus_collage.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Citrus_collage.png Soubor:Close up grapes.jpg. Wikipedie [online]. 2005, 9.5.2005 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Close_up_grapes.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Close_up_grapes.jpg Soubor:Potato plant.jpg. SCOTT BAUER. Wikipedie [online]. 2004, 9.9.2009 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potato_plant.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Potato_plant.jpg


Stáhnout ppt "Podnebné pásy Pří_194_Rozmanitost podmínek života na Zemi_Podnebné pásy Autor: Mgr. Zdeňka Krmášková Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres."

Podobné prezentace


Reklamy Google