Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Petrásek Jan SPŠSaE Resslova 5 Ústí nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Petrásek Jan SPŠSaE Resslova 5 Ústí nad Labem"— Transkript prezentace:

1 Petrásek Jan 26032011 SPŠSaE Resslova 5 Ústí nad Labem
Počítačové sítě Petrásek Jan SPŠSaE Resslova 5 Ústí nad Labem

2 Počítačová síť - definice
vzájemné propojení počítačů (příp. dalších zařízení) umožňující jejich komunikaci a sdílení hardwaru, softwaru a dat; slouží lidem... Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

3 POČÍTAČOVÁ SÍŤ - VÝHODY
ekonomické (může ušetřit náklady na hardware, často i na údržbu a správu systémů); výrazné zlepšení komunikace (on-line i off-line); vyšší efektivita a produktivita práce; může uspořit lidské zdroje; je možné dělat věci zcela novými způsoby. Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

4 POČÍTAČOVÁ SÍŤ - NEVÝHODY
ekonomické (počáteční náklady mohou být vyšší - je třeba sledovat dlouhodobější hledisko); snadněji zneužitelné (nutností je dobré zabezpečení přístupu k datům a zabezpečení komunikace); vyžaduje odborníky (příp. outsourcing - pomoc specializované firmy); náchylnější k poruchám. Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

5 HISTORIE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
60. léta: sálové počítače s terminály připojenými přes telefonní linky; 70. léta: minipočítače s terminály distribuované na jednotlivá pracoviště (problémy s komunikací minipočítačů); 80. léta: osobní počítače (IBM PC) s distribuovaným výkonem, nastává rychlý rozvoj síťových technologií; 90. léta: rozvoj globálních počítačových sítí (Internet) a progresivních síťových technologií (vyšší přenosové rychlosti, vyšší výkon, bezdrátové sítě,...); nové technologie umožňují větší centralizaci služeb. Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

6 KOMPONENTY POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
hardwarové: uzly (počítače a karty pro síťová rozhraní), topologie (fyzická a logická), pasivní a aktivní prvky sítě, pomocné komponenty (periferní zařízení, bezpečnostní zařízení a nástroje); softwarové: síťové operační systémy a software (OS) pracovních stanic, prostředky (programové vybavení serverů a ovladače HW), nástroje pro analýzu a monitoring provozu sítě a pro správu HW a SW, aplikace - síťové programové vybavení. Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

7 ROZDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ
Podle: přenosové rychlosti rozsahu typu uzlů vztahu mezi uzly topologie architektury možnosti přístupu Další téma Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

8 ROZDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ - PODLE PŘENOSOVÉ RYCHLOSTI
Několik generací: první sítě - rychlost řádově kb/s (kilobit za sekundu); další generace (Ethernet, Token Ring, ARCnet) - rozsah Mb/s; současné sítě (Fast Ethernet, FDDI, ATM, Gigabit Ethernet) - rychlosti Mb/s; současnost 2,5 – 10 Gb/s (páteř CESNET2, 10 Gb Ethernet); další generace - rychlosti vyšší než 10Gb/s (výzkum - Tb/s). Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

9 ROZDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ - PODLE ROZSAHU
lokální - LAN (Local Area Network) v omezeném prostoru (např. místnost, budova, areál), většinou přímé propojení počítačů bez nutnosti směrování, většinou homogenní prostředí; rozlehlé - WAN (Wide Area Network) bez prostorového omezení, nutnost směrování dat, často velmi heterogenní prostředí (různý hardware, různé operační systémy, různé druhy propojení sítí). Department, Campus, Metropolitan, Global Area Networks... Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

10 ROZDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ - PODLE TYPU UZLŮ
Sítě mohou být tvořené: osobními počítači (většina LAN, DAN); minipočítači a mainframy (např. servery v univerzitní síti nebo ve výpočetním centru); jinými sítěmi (tzv. páteřní sítě, Internet - síť sítí). Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

11 ROZDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ - PODLE VZTAHU MEZI UZLY
peer to peer: každý počítač v síti má rovnocenné postavení vůči ostatním, každý počítač může nabízet svá zařízení ostatním a využívat zařízení ostatních; Příklad: Windows (3.11, 9x, 2000Pro), Linux, DR-DOS klient-server: server - počítač nabízející svůj hardware nebo software ostatním, řídí přístup ke sdíleným zdrojům a do sítě, klient - počítač využívající hardware nebo software serverů, server může být i dedikovaný (vyhrazený - nemůže fungovat jako klient) - např. Novell, Příklad: Windows NT, 2000Server, Linux, Novell, IBM AS/400 Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

12 ROZDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ - PODLE TOPOLOGIE
topologie = prostorové uspořádání, struktura propojení počítačů a prvků sítě: sběrnicová kruhová hvězdicová hvězdicová kruhová strukturovaná kabeláž Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

13 Sběrnicová topologie nevýhody: příklad: Prakticky se již nepoužívá!
nízká cena snadnost připojení nového zařízení nevýhody: malá porucha může způsobit velké problémy složitá administrace dochází ke kolizím příklad: Ethernet 10Base-2 - koax Prakticky se již nepoužívá! PC PC PC PC PC Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

14 Kruhová topologie nevýhody: příklad: Používá se zřídka! výhody:
nedochází ke kolizím méně náchylné k poruchám nevýhody: větší náklady na zasíťování nákladnější aktivní prvky sítě příklad: FDDI Token Ring Používá se zřídka! PC PC PC PC PC Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

15 Hvězdicová topologie nevýhody: příklad: Nejpoužívanější! výhody:
snadné připojení nového zařízení méně náchylné k poruchám příznivé ceny aktivních prvků nevýhody: větší náklady na zasíťování dochází ke kolizím PC příklad: Ethernet - 10/100 BaseT Nejpoužívanější! PC PC HUB PC PC Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

16 Hvězdicová kruhová topologie
výhody: snadné připojení nového zařízení méně náchylné k poruchám nedochází ke kolizím nevýhody: větší náklady na zasíťování drahé aktivní prvky sítě PC příklad: 100 VG AnyLAN Příliš se nepoužívá! PC PC HUB PC PC Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

17 Strukturovaná kabeláž
rozvodná skříň - rack výhody: snadné připojení nového zařízení (PC, telefon, EZS) jednoduché přemístění zařízení možnost centrální administrace sítě HUB1 HUB2 HUB3 patch panel PC PC PC příklad: všude kolem... Používá se standardně! PC PC PC PC PC PC PC PC PC 1. místnost 2. místnost 3. místnost Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

18 ROZDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ - PODLE ARCHITEKTURY
architektura sítě - fyzické uspořádání sítě (topologie) a/nebo protokoly (pravidla pro komunikaci a datové prvky), které jsou použity pro komunikaci; každá architektura v sobě zahrnuje implicitní topologii (Ethernet - hvězdicová, FDDI, Token Ring - kruhová,…); architektury se od sebe mohou lišit přenosovým médiem (FDDI - optika, ARCnet - metal. kabel,...); komunikaci různých architektur zajišťují HUBy, switche, routery, transceivery. Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

19 ROZDĚLENÍ POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ - PODLE MOŽNOSTI PŘÍSTUPU
sdílené médium (Ethernet, Token Ring,...) - může vysílat současně pouze jeden uzel: s náhodným přístupem (Ethernet,…) - dochází ke kolizím, s deterministickým přístupen (Token Ring,…) - nedochází ke kolizím - vyšší propustnost sítě; přepínané sítě (ATM) - podle potřeb se vytváří dočasná spojení (i vícenásobná - multiplexing), což umožňuje více uzlům vysílat současně - podstatné zvýšení propustnosti sítě; Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

20 Pasivní prvky sítě fyzické propojení počítačů (kabeláž - metalická, optická, bezdrátové - infračervené, mikrovlnné, GSM, laser), počítačové zásuvky, patch panely (propojovací panely, ve kterých končí přípojky z počítačových zásuvek), racky (rozvodné skříně, v nichž jsou umístěny patch panely a některé aktivní prvky sítě), propojovací kabely (metalické, optické), Příklad: TwistedPair Category 5, single-mode/multi-mode fibre-optic, GSM Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

21 Aktivní prvky sítě síťový adaptér (NIC - Network Interface Card) - slouží k připojení zařízení do sítě - často integrováno na základní desce počítače nebo se připojuje pře standardní sloty (PCI, ISA, PC card,…), HUB (čti „hab“ - rozbočovač) - prosté propojení zařízení, bridge (čti „bridž“ - most) - odděluje provoz v lokálních sítích, switch (čti „svič“ - přepínač) - umožňuje rozdělení LAN do podsítí, vykonává také funkci bridge, router (čti „rauter“ - směrovač) - umožňuje směrovýní datagramů v rozlehlých sítích, repeater (čti „ripítr“ - opakovač) - zesilovač signálu, transceiver (čti „transívr“ - převodník) - převádí signál z jednoho druhu média na jiný (FO/TP, AUI/FO,…), gateway (čti „gejtvej“ - brána) - propojuje sítě. Příklad: 3C905B-TX (NIC), Orinoco PC card, Cisco 3660 (router) Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

22 Referenční model OSI aplikační aplikační prezentační prezentační
OSI (Open Systems Interconnection) - sedmivrstvý model navržený Mezinárodní organizací pro standardizaci (International Standardization Organization - ISO): aplikační aplikační volání služeb a předávání paketů prezentační prezentační relační relační dodávka paketů transportní transportní síťová síťová komunikace na bázi stejných protokolů linková linková fyzická fyzická Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

23 Vrstvy OSI aplikační Aplikačně / služebně orientované vrstvy
prezentační relační Vrstva poskytující doručovací a ověřovací služby transportní síťová Komunikačně / síťově orientované služby linková fyzická Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

24 Fyzická vrstva OSI zabývá se fyzikálními a přenosovými charakteristikami jednotlivých přenosových médií, po nichž může probíhat komunikace; předává datové pakety („balíčky dat“) z linkové vrstvy, převádí je na přenosové médium, po kterém jsou pakety zasílány k fyzické vrstvě příjemce, kde jsou převáděny zpět do datových paketů a předávány linkové vrstvě; definované (fyzikální) vlastnosti přenosu: rychlost, kódování signálu,… specifikace fyzické vrstvy: RS-232, IEEE 802.3,... Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

25 Linková vrstva OSI určuje způsob výměny datových paketů mezi stanicemi spojenými přímo přenosovým médiem a případně adresaci těchto stanic; žádosti a data ze síťové vrstvy jsou „zabaleny“ do datových paketů, jež linková vrstva předává fyzické vrstvě k odeslání; linková vrstva příjemce „vybaluje“ žádosti a data z paketů přijatých od fyzické vrstvy a předává je síťové vrstvě k dalšímu zpracování; nejpoužívanější síťové architektury a protokoly: Ethernet, Token Ring, FDDI,... funkce fyzické a linkové vrstvy často „zadrátovány“ napevno v hardwaru síťového adaptéru. Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

26 Síťová vrstva OSI má za úkol vytvořit podmínky pro komunikaci mezi stanicemi, které spolu nejsou přímo propojeny; slouží k určování síťových adres nebo k převodu hardwarových adres (na linkové vrstvě) na síťové; umožňuje nalezení cesty mezi zdrojem a cílovým uzlem v síti nebo mezi dvěma mezilehlými zařízeními; vytváří a udržuje logické spojení mezi zdrojovým a cílovým uzlem; nejpoužívanější síťové protokoly: IP (Internet Protocol), ARP (Address Resolution Protocol), ICMP... Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

27 Transportní vrstva OSI
odpovídá za přenos zpráv mezi účastníky komunikace (řízení toku dat a jejich integrita); je možné předem specifikovat rychlost přenosu a míru chybovosti (velmi spolehlivá, nespolehlivá s navázáním spojení, nespolehlivá - bez navázání spojení); pakety jsou označeny pořadovými čísly a na úrovni relační vrstvy příjemce poskládány opět ve správném pořadí; transportní vrstva je nepostradatelná; nejpoužívanější transportní protokoly: TCP (s navázáním spojení), UDP (bez navázání spojení), SPX,... Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

28 Relační vrstva OSI stará se o výměnu řídících informací mezi komunikujícími procesy (žádosti o služby, změna směru přenosu,…); odpovídá za synchronizaci a řazení paketů v síťovém spojení a za udržování spojení do doby, než je přenos ukončen; často bývá součástí jiných konfigurací (např. na úrovni prezentační vrstvy); nejpoužívanější relační protokoly: NetBEUI (Microsoft), NetBIOS,... Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

29 Prezentační vrstva OSI
řeší některé „kosmetické“ problémy týkající se komunikace; odpovídá za prezentování informací způsobem, který vyhovuje aplikacím nebo uživatelům (konverze dat zakódovaných v různých znakových sadách, datová komprese a dekomprese, zakončení řádků v textových souborech,…) Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

30 Aplikační vrstva OSI je součástí konkrétního programu, který realizuje předepsané úkony (přenos souborů, elektronická pošta, správa sítě,...); předává žádosti programu a data prezentační vrstvě, která je odpovědná za kódování dat do vhodné formy; často používané aplikační protokoly: FTP (File transfer Protocol) SNMP (Simple Network Management Protocol) Telnet (terminálová emulace) X.400 (specifikuje funkce a protokoly pro předávání zpráv a elektronickou poštu) HTTP (HyperText Transfer Protocol) Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

31 Bezpečnost počítačové sítě
omezení přístupu k síťovým zdrojům na úrovni uživatelských práv omezení přístupu na úrovni síťové nebo aplikační vrstvy ochrana uživatelských dat ochrana přenosu dat po síti elektronický podpis organizační opatření – bezpečnostní politika Další téma Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

32 BEZPEČNOST NA ÚROVNI UŽIVATELSKÝCH PRÁV
přístup ke sdíleným zdrojům musí být omezen (jinak hrozí nefunkčnost systému - viry, hackeři,...): uživatelské jméno a heslo - zajišťuje identifikaci uživatele a přidělení odpovídajících uživatelských práv - specifikují rozsah a úroveň přístupu k síťovým zdrojům - několik úrovní: host (většinou jen pro čtení veřejně dostupných dat), uživatel (může spouštět aplikace, má přístup k vybraným datům, aplikacím a službám), administrátor (neomezený přístup k systému, datům a službám, může definovat uživatelská práva a nové uživatele, může instalovat aplikace a konfigurovat systém). Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

33 Bezpečnost na úrovni síťové nebo aplikační vrstvy
nastavení aktivních prvků sítě (router); firewall - specifické zařízení (počítač se speciálním softwarem), které odděluje intranet (privátní síť) od extranetu (veřejná síť - často Internet) a propouští pouze administrátorem povolené požadavky (povolené protokoly, povolené adresy); TCP/IP filter - může být i součástí OS (Linux, Windows NT, 2000,...) nebo konkrétní aplikace (Oracle,...). Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

34 OCHRANA UŽIVATELSKÝCH DAT
šifrování dat: tradiční šifrování - používá tajný převodní algoritmus - nespolehlivé, šifrování tajným klíčem - používá jediný klíč známý pouze odesilateli a příjemci (např. DES algoritmus) - není možné chránit zprávu proti podvodu, šifrování s veřejným klíčem - jeden klíč - veřejný - je ve veřejně přístupné knihovně veřejných klíčů, druhý klíč - soukromý - je znám pouze jedinému účastníkovi; k zašifrování může být použit některý z těchto klíčů, k rozšifrování pak druhý klíč (např. RSA); ukládání a přenos zašifrovaných dat - podporováno některými OS nebo aplikacemi (PGP - Pretty Good Privacy). Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

35 Ochrana přenosu dat po síti
problém: přenos autentifikačních údajů (heslo) a citlivých dat po síti běžné protokoly - nespolehlivé (telnet, ftp, http), jednorázová hesla - OTP (SemTel) SSH - secure shell - vzdálený terminál - lze využít i k vytvoření bezpečného tunelu pro jiný (nezabezpečený) protokol, SSL - Secure Socket Layer (Netscape) - transportní protokol mezi TCP/IP a HTTP, SHTTP - Secure HyperText Transfer Protocol (EIT) Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

36 ELEKTRONICKÝ PODPIS problém: jak ověřit pravost elektronického podpisu? využívá se šifrování s veřejným klíčem: z digitální zprávy se vypočte jednoznačný kód - kontrolní součet, tento kód je zašifrován soukromým klíčem autora zprávy a přiložen ke zprávě jako její elektronický podpis, příjemce zprávy získá od důvěryhodné certifikační autority veřejný klíč autora zprávy, tento klíč použije příjemce k rozšifrování přiloženého kontrolního součtu zprávy, rozšifrovaný kontrolní součet porovná s kontrolním součtem zprávy, která mu byla doručena. Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

37 Organizační opatření - bezpečnostní politika
problém: samotná technika nestačí – nejslabším prvkem je lidský faktor bezpečnostní politika firmy: odhaluje slabá a kritická místa; definuje postupy jak je zabezpečit; zahrnuje technologická, ale také organizační opatření (jež je složitější dodržet); týká se všech pracovišť, zaměstnanců i pracovních postupů; podléhá pravidelnému auditu. Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017

38 DALŠÍ VÝVOJ? nové technologie = nové služby (rychleji, mobilněji, …);
nové technologie = nové problémy (bezpečnost dat klesá se vzrůstajícím výkonem, kvantové počítače,...); pokračuje centralizace služeb (tenký klient, outsourcing,…); roste potřeba vysoce kvalifikovaných lidí; faktická moc se dostává do rukou informatiků (etický kodex informatika 21. století?); těžko říci, co bude za 5 let... Počítačové sítě neděle, 9. dubna 2017


Stáhnout ppt "Petrásek Jan SPŠSaE Resslova 5 Ústí nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google