Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.12 Tematická oblast: Hardware, software a informační sítě PC SÍŤ - INTERNET Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ICT,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.12 Tematická oblast: Hardware, software a informační sítě PC SÍŤ - INTERNET Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ICT,"— Transkript prezentace:

1 Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.12 Tematická oblast: Hardware, software a informační sítě PC SÍŤ - INTERNET Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ICT, ICTS Ročník: 3., 6. r. (6leté), 1., 4. r. (4leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ.1.07/1.5.00/34.0296 Zpracovatel: Mgr. René Brauner Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: prosinec 2012

2 Metodický list -Popsat, která území (a jak) internet propojuje -Vysvětlit pojem protokol (jak funguje) -Seznámit se s historií internetu -Zmínit se o organizacích dohlížejících na celosvětovou síť -Uvažovat o pokusech cenzurovat internet -Zadané úkoly splnit teoreticky (odpovědět na otázky) i prakticky (hledat na internetu) -Je možno studenty poučit o pravopisu (internet/Internet)

3 Anotace Materiál je určen pro 1. ročník čtyřletého studia, 3. ročník šestiletého studia a semináře maturitních ročníků. Slouží k seznámení s Internetem a jeho službami. Učivo je prověřeno otázkami a úkoly. Inovace spočívá ve využití interaktivního prostředí. Klíčová slova: Internet a jeho služby protokol TCP/IP

4 Internet * pravopisná poznámka: Internet (s velkým písmenem) vlastní jméno celosvětové informační a komunikační sítě; internet (s malým písmenem) se užívá ve významu propojené počítačové sítě, komunikační médium obr. 1

5 Internet celosvětová síť propojující všechny kontinenty, státy a města tak, že jakýkoliv počítač může kdykoliv komunikovat s jakýmkoliv jiným počítačem (jde vlastně o systém navzájem propojených počítačových sítí) pro komunikaci slouží protokol TCP/IP Internet jako celek nikdo nevlastní ani přímo neřídí (existují ovšem organizace, které dohlíží ICANN)

6 Otázky a úkoly 1.zjistěte, k čemu slouží protokoly 2.znáte zkratky nejznámějších protokolů? 3.co znamená zkratka ICANN, čím se tato organizace zabývá?

7 Protokol TCP/IP je zkratka slov Transmission Control Protocol / Internet Protocol protokol je množina pravidel, která určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci počátky TCP/IP se datují do konce 60. let, a jsou úzce spojeny s činností účelové agentury ARPA ministerstva obrany USA, která si nové protokoly nechala vyvinout pro svou počítačovou síť ARPANET

8 Otázky a úkoly 1.zjistěte základní fakta o historii Internetu 2.k čemu měly počítačové sítě původně sloužit? 3.vyhledejte libovolný článek o čtyřech vrstvách TCP/IP

9 Internetové služby V rámci Internetu mohou uživatelé využívat mnoho služeb. Služby jsou zajišťovány počítačovými programy a programy navzájem komunikují pomocí protokolů. Mezi známé služby patří: WWW – systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče E-mail – elektronická pošta FTP – přenos souborů Instant messaging – online komunikace mezi uživateli (ICQ…)

10 Otázky a úkoly 1.kterou službu využíváte nejčastěji? 2.které služby podle Vašeho názoru zaniknou a které jiné je nahradí? 3.zjistěte, zda mají největší výrobci SW a HW své ftp servery, a pokuste se z nich stáhnout soubory

11 Způsoby připojení Uživatel se může k Internetu připojit pomocí: telefonní linky (modem) přípojky kabelové tv bezdrátové sítě (wi-fi, satelit, mobilní technologie)

12 Otázky a úkoly 1.který způsob připojení je ve Vašem městě nejvíce používaný? 2.který mobilní operátor nabízí nejrychlejší připojení? 3.zjistěte, kde se můžete ve svém městě připojit zdarma k wi-fi (kavárny, úřady, školy…)

13 Pravopisné okénko Problémové velké písmeno - Internet nebo internet Podle školního vydání Pravidel českého pravopisu píšeme internet s malým počátečním písmenem ve významu propojené počítačové sítě; Internet s velkým písmenem, tedy vlastní jméno, pak píšeme ve významu Celosvětová informační a komunikační síť. Pro laika i pro běžného uživatele internetu je obtížné tyto významy rozlišit. Všichni užíváme internet jako síť - všichni - mám na mysli uživatele, ne počítačového odborníka. Malé písmeno patří do trojice pojmů intranet - extranet - internet. Pravděpodobně nejfrekventovanější význam, v němž slovo internet v současnosti užíváme, je komunikační médium, prostředek i prostředník komunikace. V tomto významu se stále častěji píše malé počáteční písmeno: informace najdete na internetu; první seznámení s internetem; nabízíme připojení k internetu. Ani počítačoví odborníci si nejsou zcela jisti, lépe řečeno nejsou zcela jednotni v tom, zda internet ještě dnes označuje opravdu jedinečnou věc. A tuto funkci - označit jedinečnou skutečnost - plní právě velké počáteční písmeno. Při psaní slova internet můžeme doporučit malé počáteční písmeno ve smyslu - komunikační prostředek, propojené počítačové sítě, pokud internet chápeme jako vlastní jméno, můžeme jej napsat i s písmenem velkým. Snad ještě můžeme připomenout - pokud se podíváme na internet - že je slovo v naprosté převaze psáno s malým počátečním písmenem, svědčí to o tom, že se pojmenování internet postupně stává především jménem druhovým, obecným. Slovo internet nám zde reprezentuje moderní špičku ledovce. Narazili jsme na problém v jazyce velmi živý a z hlediska pravopisného i částečně problematický. V jazyce existují - zjednodušeně řečeno - dva systémy- systém jmen obecných označujících běžné skutečnosti a systém jmen vlastních označujících jednotliviny jedinečné. A tyto dva systémy nejsou neprodyšně oddělené, naopak, pro jazyk je typický neustálý pohyb mezi jmény vlastními a obecnými. Mohli bychom konstatovat, že jde o proces obousměrný. Jednak názvy jedinečných produktů časem přecházejí v názvy obecné a píšou se s malým písmenem: sýr Hermelín - chlebíčky s hermelínem, cigarety značky Sparta- kouří sparty, auto značky Octavia - jezdí oktávií, minerální voda Poděbradka - jdi koupit poděbradku. Druhý směr je opačný, kdy se původní jména stávají pojmenováními obecnými. Např. je to lazar- nemocný, švejk- vychytralý, šikovný ulejvák - zde odvozujeme i sloveso švejkovat. Můžeme říct, že často také záleží na pisateli, jaké písmeno napíše - velkým počátečním písmenem označuje jednotlivinu, malým vypovídá o tom, že chápe pojmenování již jako jméno obecné - např. s malým písmenem píšeme běžně vyjádření mám ráda ementál, peru v tixu apod.

14 Citace zdrojů WIKIPEDIA, Wikipedia. Internet [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet PETERKA, Jiří. Internet [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: http://earchiv.cz/ http://earchiv.cz/ Obrázky: obr.1 - GOOGLE, Google. internet [online]. [cit. 28.2.2013]. Dostupný na WWW: www.google.com


Stáhnout ppt "Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_P4_1.12 Tematická oblast: Hardware, software a informační sítě PC SÍŤ - INTERNET Typ: DUM - kombinovaný Předmět: ICT,"

Podobné prezentace


Reklamy Google