Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Voda v domácnosti Juhász Jindřich 79679.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Voda v domácnosti Juhász Jindřich 79679."— Transkript prezentace:

1 Voda v domácnosti Juhász Jindřich 79679

2 VODA Skutečnost, že tekoucí voda patří k běžnému vybavení domácnosti, nebyla vždy samozřejmostí. Dnes máme vodu, až na výjimky, k dispozici v každé domácnosti.

3 Spotřeba vody Spotřeba vody stále roste. Nedostatek kvalitní vody v některých oblastech světa je příčinou nejrůznějších onemocnění. Podle zjištění Světové zdravotnické organizace trpí nemocemi z použití špatné vody na 500 miliónů lidí.

4 Zásoby vody Z celkové známé světové zásoby vody (oceány, moře, řeky, jezera, rybníky atd.) tvoří pouze 3% voda sladká. Ta je ze dvou třetin vázána ve formě ledu v polárních krajinách. K dispozici je tedy necelé 1% světové zásoby vody. Lze využít i mořskou vodu, avšak její odsolování je nákladné.Všichni si proto musíme cenu čisté vody uvědomit, snažit se jí při každém použití šetřit!

5 Spotřebitelé a zdroje K největším spotřebitelům vody patří průmysl a zemědělství. Při využití vody v těchto hospodářských odvětvích je povinností odběratelů použitou vodu vyčistit. Zdroje vody jsou v našem státě rozmístěny nerovnoměrně.

6 Voda pro domácnost Jen velmi málo vody spotřebované v domácnosti je určeno pro přípravu pokrmů a nápojů (asi 3 – 10 litrů denně). Ostatní spotřeba vody připadá na mytí nádobí, praní, osobní hygienu, úklid a splachování WC. Celková denní spotřeba se pohybuje kolem 140 litrů na osobu.

7 Dělení vod podle užití Pitná voda je voda hygienicky nezávadná, určená k pití. Užitková voda musí být také nezávadná, ale má nižší kvalitu, od pitné se může lišit zabarvením, pachem. Lze ji použít ke koupání, mytí, praní a k některým výrobním účelům. Nesmí se použít k výrobě jídla a nápojů. Provozní voda není zdravotně bezpečná, různě se upravuje pro potřeby průmyslu

8 Vodovod – veřejný vodovod
Veřejným vodovodem rozumíme potrubní rozváděcí síť s příslušenstvím. Tím jsou úpravna vody a čerpací zařízení vodojemy, společně nazývané vodárna. Pro každý druh vody, to znamená pitnou, užitkovou a provozní, musí být zřízen samostatný vodovodní rozvod, který se nesmí použít pro jinou vodu

9 Vodovod – domovní vodovod
Domovní vodovod je připojen na potrubí rozváděcí sítě veřejného vodovodu (na vodovodní řad) přípojkou. Na hranici mezi vodovodním řadem a domovní přípojkou je hlavní uzávěr. Mezi domovní přípojkou a domovním vodovodem je vodoměr, který měří spotřebu vody.

10 Vodovod – samostatný domovní
Samostatný domovní vodovod bývá využíván pro zásobování samostatně stojících, nejčastěji venkovských obydlí, ale i jiných objektů (např. průmyslových), které získávají vodu z vlastních zdrojů (např. ze studny). Rozvod v domě je napojen na domovní vodárnu s čerpadlem

11 Domovní vodovodní instalace
Sestává ze sítě trubek rozvádějících teplou a studenou vodu. Odvádění odpadních vod zajišťuje kanalizační potrubí. Trubky spolu s výlevkami, umyvadly, vanami a záchody slouží obvykle bez velké údržby. Dojde-li však k poruše (např. praskne trubka nebo se ucpe odpad), mohou vzniknout velké škody a nepříjemnosti. Potížím můžeme předejít správnou údržbou instalace v domě. Kontrolujeme a udržujeme těsnost ventilů, zateplením chráníme potrubí před promrznutím.

12 Domovní vodovodní instalace 2
Dále dbáme na to, aby se odpadní potrubí neucpalo předměty nebo látkami, které tvoří usazeniny, např. pískem nebo mastnotou. Se základními znalostmi o činnosti zařízení vodovodního rozvodu je většina nutných oprav jednoduchá. Domovní vodovodní potrubí má hlavní uzávěr, případně další uzávěry na jednotlivých větvích. V některých případech je instalace takových uzávěrů (ventilů) dána bezpečnostními předpisy. V případě poruchy je možné uzavíracími ventily rychle uzavřít vodu a zabránit tak škodám. Přesvědčte se, zda všichni členové domácnosti jsou seznámeni s umístěním uzavíracích ventilů.

13 Rozvod teplé vody Teplou vodu ohříváme nejvýše an 60°C. Potrubím je pak rozváděna většinou do koupelny a kuchyně domácnosti. Při místním ohřevu si ohřejeme vodu kdykoli na libovolnou teplotu a v potřebném množství. Ohřívač vody umístíme co nejblíže spotřeby, aby rozvodné potrubí bylo co nejkratší. Při ústředním ohřevu vody odebíráme teplou vodu ze společného ohřívače – z domovní kotelny, z kotelny blokové, okrskové nebo z teplárny.

14 Rozvod teplé vody 2 Rozvod teplé vody je buď větvený, nebo cirkulační. Ve větveném rozvodu voda při zastavení odběru v trubkách chladne. Při dalším odběru tím vznikají ztráty vody i tepla, protože nejprve musíme vypustit méně teplou vodu a teprve potom přiteče voda požadované teploty. Čím jsou rozvody delší, tím větší jsou ztráty. Aby s ventilů tekla vždy voda dostatečně teplá, je třeba použít cirkulační rozvod vody. Cirkulačním potrubím voda neustále obíhá a nespotřebovaná voda se vrací zpět do ohřívače.

15 Rozvod teplé vody 3 U převážně svislých rozvodů je cirkulační potrubí samotížné. To znamená, že voda v něm obsažená je chladnější než voda v potrubí stoupacím, klesá proto dolů a teplá voda se tlačí nahoru k odběru. Ve vodorovných rozvodech se samotížnost neuplatní a voda se musí do oběhu uvádět čerpadlem. Rozvod teplé vody musí být dobře tepelně izolován, aby ztráty tepla byly co nejmenší. U cirkulačního rozvodu teplé vody je potrubí zdvojeno, a proto je systém nákladnější.

16 Vodní filtry Vodní filtry zlepšují kvalitu a chuť pitné vody z vodovodu. Filtry musíme správně používat a udržovat, jinak mohou kvalitu vody ještě zhoršit. Je třeba počítat s tím, že většina filtrů neodstraní všechny nečistoty (např. dusičnany a olovo), jen jejich koncentraci sníží. Při používání filtrů je nutné pravidelně vyměňovat filtrační vložku,. V domácnosti s průměrnou spotřebou vody to znamená asi po měsíčním používání.

17 Takže pro nás plyne ponaučení!!
Musíme šetřit s vodou!!!


Stáhnout ppt "Voda v domácnosti Juhász Jindřich 79679."

Podobné prezentace


Reklamy Google