Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROSTLINNÁ PLETIVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROSTLINNÁ PLETIVA."— Transkript prezentace:

1 ROSTLINNÁ PLETIVA

2 ÚVOD + základní pojmy buňky stejného tvaru k plnění určité funkce
histologie idioblast – buňka v pletivu odlišná tvarem i funkcí plasmodesmy – kanálky propojující buňky mezi sebou

3 ROZDĚLENÍ PLETIV dle vzniku: dle stavby buněk: dle dělivé schopnosti:
pravá pletiva – vznik dělením buněk nepravá pletiva - vznikají seskupením buněk (př. plektenchym, pseudoparenchym) dle stavby buněk: parenchym prozenchym kolenchym skerenchym dle dělivé schopnosti: pletiva dělivá (meristémy) pletiva trvalá – krycí, vodivá, zpevňovací, základní

4 dle stavby buněk: parenchym prosenchym kolenchym sklerenchym
buňky kulovité příp. mírně protáhlé BS neztlustlé interceluláry = mezibuněčné prostory aerenchym  parenchym s velkými intercelulárami přibližně dlaždicovité buňky, bez intercelulár BS nerovnoměrně ztlustlé rohový deskový zpevňuje rostoucí části rostlin BS ztlustlé po celém obvodu buněčný obsah odumírá výrazně zpevňovací funkce

5 parenchym parenchym aerenchym aerenchym prozenchym kolenchym kolenchym sklerenchym

6 dle dělivé schopnosti – PLETIVA DĚLIVÁ
parenchymatické buňky s velkými jádry PROTOMERISTÉMY iniciály, vzrostný vrchol PRIMÁRNÍ MERISTÉMY z 1 či několika buněk protomeristému ve vegetačních vrcholech stonku a kořene v růstových zónách listů SEKUNDÁRNÍ MERISTÉMY obnovení dělivé schopnosti diferencovaných buněk v druhotně tloustnoucích rostlinných orgánech typy felogén - korkotvorné pletivo kambium – druhotné dřevo a druhotné lýko

7 pletiva trvalá – krycí pokožka (epidermis, rhizodermis)
ochrana, výměna látek s prostředím prozenchymatické buňky kryta kutikulou, vosky … průduchy = stomata 2 svěrací buňky, průduchová štěrbina – regulace TRANSPIRACE vodní skuliny = hydatody GUTACE

8 pletiva trvalá – krycí chlupy = trichomy druhotná krycí pletiva
vychlípeniny pokožky 1 či vícebuněčné různý tvar – lahvicovité, hvězdicovité, přeslenité ochrana, ↓ riziko přehřátí fce: krycí (divizna), žlaznaté (Pelargonie), žahavé (kopřiva), absorpční (rhiziny) druhotná krycí pletiva vznik činností felogénu – ven korkovina, dovnitř zelená kůra více vrstev felogénu na povrchu praská = borka čočinky = lenticely - kontakt s prostředím

9 PLETIVA TRVALÁ – vodivá
funkce vzhled cévní svazek xylém tvoří ho vede floém každá část má ještě nazývají se zajišťují vedení roztoků v rostlinném těle tvoří provazce – cévní svazky část dřevní cévy nebo cévice živiny a vodu od kořenů do listů transpirační proud část lýková sítkovice produkty fotosyntézy do míst využití (rostoucí části) nebo do míst uskladnění (zásobní orgány) asimilační proud průvodní a zpevňovací buňky dřevní parenchym a dřevní sklerenchym (dřevní vlákna) lýkový parenchym a lýkový sklerenchym (lýková vlákna)

10 typy cévních svazků soustředné = koncentrické lýkostředné dřevostředné
bočné = kolaterální dvoubočné = bikolaterální paprsčité = radiální lýkostředné dřevostředné

11 PLETIVA TRVALÁ – zpevňovací = mechanická
funkce typy pletiv podle tvaru vzhled pletiva výskyt v rostlině zajišťují pevnost a pružnost doprovází cévní svazky kolenchym a sklerenchym probíhá v nich fotosyntéza parenchymatické buňky s vysokým obsahem chloroplastů listy, zelené stonky, nezralé plody PLETIVA TRVALÁ – asimilační

12 PLETIVA TRVALÁ – zásobní
funkce cukry tuky bílkoviny voda typ pletiva ukládání zásobních látek sacharóza – cukrová řepa – bulvy škrob – brambory – hlízy slunečnice – semena sója – semena kaktusy – stonky parenchym (doprovázený sklerenchymem)

13 PLETIVA TRVALÁ – provětrávací
umožňují výměnu plynů mezi rostlinou (vnitřkem rostliny) a vnějším prostředím mezibuněčné prostory = interceluláry (aerenchym) průduchy = stomata čočinky = lenticely PLETIVA TRVALÁ – nasávací zajišťují přísun vody a výživy kořenové vlásky – vychlípeniny buněk, tenkostěnné buňky, životnost několik dní haustoria – přeměněné kořeny parazitických rostlin

14 PLETIVA TRVALÁ – vyměšovací
vylučování nebo hromadění produktů látkového metabolismu vodní skuliny medníky mléčnice speciální buňky vylučující nektar (= sladký cukerný roztok) lákající hmyzí opylovače – nejčastěji v květech obsahují mléčnou šťávu (=latex)

15 Opakování O jaký typ pletiva se jedná? Kde se může vyskytovat?
sklerenchym kolenchym parenchym u cévních svazků zpevnění stonku zásobní pletivo pletiva vodivá (zpevňovací) pletiva provětrávací (krycí) pletiva vodivá O jaký typ pletiva se jedná? Kde se může vyskytovat? Ke kterému systému pletiv patří:

16 O jaký typ pletiva se jedná?
pletiva vodivá a zpevňovací pletiva krycí a provzdušňovací pletiva vyměšovací pletiva krycí


Stáhnout ppt "ROSTLINNÁ PLETIVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google