Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROSTLINNÁ PLETIVA. ÚVOD + základní pojmy buňky stejného tvaru k plnění určité funkce histologie idioblast – buňka v pletivu odlišná tvarem i funkcí plasmodesmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROSTLINNÁ PLETIVA. ÚVOD + základní pojmy buňky stejného tvaru k plnění určité funkce histologie idioblast – buňka v pletivu odlišná tvarem i funkcí plasmodesmy."— Transkript prezentace:

1 ROSTLINNÁ PLETIVA

2 ÚVOD + základní pojmy buňky stejného tvaru k plnění určité funkce histologie idioblast – buňka v pletivu odlišná tvarem i funkcí plasmodesmy – kanálky propojující buňky mezi sebou

3 ROZDĚLENÍ PLETIV dle vzniku: ◦ pravá pletiva – vznik dělením buněk ◦ nepravá pletiva - vznikají seskupením buněk (př. plektenchym, pseudoparenchym) dle stavby buněk: ◦ parenchym ◦ prozenchym ◦ kolenchym ◦ skerenchym dle dělivé schopnosti: ◦ pletiva dělivá (meristémy) ◦ pletiva trvalá – krycí, vodivá, zpevňovací, základní

4 dle stavby buněk: parenchym prosenchym kolenchym sklerenchym buňky kulovité příp. mírně protáhlé BS neztlustlé interceluláry = mezibuněčné prostory aerenchym  parenchym s velkými intercelulárami přibližně dlaždicovité buňky, bez intercelulár BS nerovnoměrně ztlustlé rohový deskový zpevňuje rostoucí části rostlin BS ztlustlé po celém obvodu buněčný obsah odumírá výrazně zpevňovací funkce

5 parenchym aerenchym prozenchym aerenchym kolenchym sklerenchym kolenchym

6 dle dělivé schopnosti – PLETIVA DĚLIVÁ  parenchymatické buňky s velkými jádry  PROTOMERISTÉMY  iniciály, vzrostný vrchol  PRIMÁRNÍ MERISTÉMY  z 1 či několika buněk protomeristému  ve vegetačních vrcholech stonku a kořene v růstových zónách listů  SEKUNDÁRNÍ MERISTÉMY  obnovení dělivé schopnosti diferencovaných buněk  v druhotně tloustnoucích rostlinných orgánech  typy  felogén - korkotvorné pletivo  kambium – druhotné dřevo a druhotné lýko

7 pokožka (epidermis, rhizodermis) ochrana, výměna látek s prostředím prozenchymatické buňky kryta kutikulou, vosky … průduchy = stomata 2 svěrací buňky, průduchová štěrbina – regulace TRANSPIRACE vodní skuliny = hydatody GUTACE pletiva trvalá – krycí

8 chlupy = trichomy vychlípeniny pokožky 1 či vícebuněčné různý tvar – lahvicovité, hvězdicovité, přeslenité ochrana, ↓ riziko přehřátí fce: krycí (divizna), žlaznaté (Pelargonie), žahavé (kopřiva), absorpční (rhiziny) druhotná krycí pletiva vznik činností felogénu – ven korkovina, dovnitř zelená kůra více vrstev felogénu na povrchu praská = borka čočinky = lenticely - kontakt s prostředím pletiva trvalá – krycí

9 PLETIVA TRVALÁ – vodivá funkce vzhled cévní svazek xylém tvoří ho vede floém tvoří ho vede každá část má ještě nazývají se zajišťují vedení roztoků v rostlinném těle tvoří provazce – cévní svazky část dřevní cévy nebo cévice živiny a vodu od kořenů do listů transpirační proud část lýková sítkovice produkty fotosyntézy do míst využití (rostoucí části) nebo do míst uskladnění (zásobní orgány) asimilační proud průvodní a zpevňovací buňky dřevní parenchym a dřevní sklerenchym (dřevní vlákna) lýkový parenchym a lýkový sklerenchym (lýková vlákna)

10 typy cévních svazků soustředné = koncentrické bočné = kolaterální dvoubočné = bikolaterální paprsčité = radiální lýkostředné dřevostředné

11 PLETIVA TRVALÁ – zpevňovací = mechanická funkce typy pletiv podle tvaru funkce vzhled pletiva výskyt v rostlině zajišťují pevnost a pružnost doprovází cévní svazky kolenchym a sklerenchym probíhá v nich fotosyntéza parenchymatické buňky s vysokým obsahem chloroplastů listy, zelené stonky, nezralé plody asimilační PLETIVA TRVALÁ – asimilační

12 PLETIVA TRVALÁ – zásobní funkce cukry tuky bílkoviny voda typ pletiva ukládání zásobních látek sacharóza – cukrová řepa – bulvy škrob – brambory – hlízy slunečnice – semena sója – semena kaktusy – stonky parenchym (doprovázený sklerenchymem)

13 PLETIVA TRVALÁ – provětrávací zajišťují přísun vody a výživy nasávací PLETIVA TRVALÁ – nasávací umožňují výměnu plynů mezi rostlinou (vnitřkem rostliny) a vnějším prostředím mezibuněčné prostory = interceluláry (aerenchym) průduchy = stomata čočinky = lenticely kořenové vlásky – vychlípeniny buněk, tenkostěnné buňky, životnost několik dní haustoria – přeměněné kořeny parazitických rostlin

14 PLETIVA TRVALÁ – vyměšovací vylučování nebo hromadění produktů látkového metabolismu vodní skuliny medníky mléčnice speciální buňky vylučující nektar (= sladký cukerný roztok) lákající hmyzí opylovače – nejčastěji v květech obsahují mléčnou šťávu (=latex)

15 Opakování O jaký typ pletiva se jedná? Kde se může vyskytovat? Ke kterému systému pletiv patří: sklerenchym kolenchym parenchym u cévních svazků zpevnění stonku zásobní pletivo pletiva vodivá (zpevňovací) pletiva provětrávací (krycí) pletiva vodivá

16 O jaký typ pletiva se jedná? pletiva vodivá a zpevňovací pletiva krycí a provzdušňovací pletiva vyměšovací pletiva krycí


Stáhnout ppt "ROSTLINNÁ PLETIVA. ÚVOD + základní pojmy buňky stejného tvaru k plnění určité funkce histologie idioblast – buňka v pletivu odlišná tvarem i funkcí plasmodesmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google