Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R E C Y K L A C E P E T L A H V Í. Sběr PET lahví Stupně recyklace PET Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci řetězci Technologické požadavky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R E C Y K L A C E P E T L A H V Í. Sběr PET lahví Stupně recyklace PET Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci řetězci Technologické požadavky."— Transkript prezentace:

1 R E C Y K L A C E P E T L A H V Í

2 Sběr PET lahví Stupně recyklace PET Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci řetězci Technologické požadavky na kvalitu Silon s.r.o. charakteristika Marketingové vlivy Ekonomické faktory Možné důsledky změny systému – zálohy PET lahví

3 Charakteristika SILON s.r.o. vznik společnosti Silon – rok 1950 privatizace r.1996 majoritní akcionář firma CONSIL výrobní program – polyesterová střiž a kompaundy obrat společnosti 2715 mil. Kč, 39 % PET střiž 79 % PET střiží a kabelů - export pro výrobu roun- automobilový průmysl a hygienické zboží automobilový průmysl a hygienické zboží

4 Sběr PET lahví a vývoj Silon –zpracování vlastních PET odpadů, možnost využití know-how též na PET lahve know-how též na PET lahve 1996 počátek organizování sběru PET lahví v ČR vývoj třídění odpadu - vybavení obcí i myšlení lidí relativně rychlý návratnost použitých PET lahví v ČR cca 60%, zpět k recyklaci cca 35 tisíc tun PET lahví k recyklaci cca 35 tisíc tun PET lahví úroveň srovnatelná se západní Evropou

5 Stupně recyklace PET 1.Sběr PET lahví 2.Třídění a adjustace PET lahví 3.Drcení PET lahví 4.Mytí nadrcených PET, odstraňování příměsí – výroba PET Flakes 5.Zpracování PET Flakes na různé výrobky / PET střiž, PET pásky, PET folie, PET granulát atd./

6 Sběr PET lahví, třídění a adjustace PET lahví – Sběr PET lahví v rámci tříděného sběru komunálních plastových odpadů cca 5,5 tis. obcích ČR plastové kontejnery (cca 56 tis.), v cca 18 % obcí pytlový sběr – Třídění a adjustace PET lahví- mnoho firem - řešeno zákonem o obalech – Ekokom- podpora navýšení počtu sběrných nádob a investice do třídících linek a adjustovacích lisů – PET lahve z větší části zpracovány v ČR, částečně též export – Čína – Drcení a mytí PET lahví na tzv. Mycích linkách – výroba PET Flakes – V ČR již 6 výrobců s kapacitou mycích linek cca 45 tis.t/rok PET Flakes – Cca 70 % PET Flakes - výroba PET vlákna a netkaných textilií

7

8

9 Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci v ČR největší zpracovatel surovin z recyklace PET lahví – výroba PET vláken – přední výrobce PET střiží v Evropě vláken – přední výrobce PET střiží v Evropě Silon s.r.o. má mycí linku na 5 tis. t. PET Flakes PET Flakes vlastní i cizí produkce zpracovává Silon dvěma výrobními postupy: - na linkách Sikoplast a Erpet postupy: - na linkách Sikoplast a Erpet - na lince Kompakt - na lince Kompakt v současnosti výroba cca 37 tis. tun PET střiže, kapacita 42 tis.t/rok v r cca 36 % PET střiže z recyklovaných surovin, od r již 100% know–how zpracování PET a znalost trhu netkaných textilií pro automobilový sektor /64% výrobků/ a hygienu /12%/ - předpoklady recyklace PET lahví sektor /64% výrobků/ a hygienu /12%/ - předpoklady recyklace PET lahví

10 investice do výroby PET střiže cca 0,7 mld. Kč, investuje další 0,2 mld. Kč do nové linky Kompakt do nové linky Kompakt Silon vykoupil od r tis. tun PET lahví, z toho v r ,3 tis.t. Silon nakupuje cca 33 tis.t./rok PET Flakes, z toho 28 tis. tun od tuzemských výrobců tuzemských výrobců

11

12 Vývoj a kvalita ● Kvalita třídění - rozhodující faktor úspěšnosti procesu recyklace PET lahví ● Nečistoty - PVC, polyolefiny, polystyrén, guma, zbytky lepidel z etiket, vlákna buničiny, minerální nečistoty, kovy ● PVC při tepelné degradaci ničí vznikající produkty a výrazně zhoršuje kvalitu výrobku - nelze jej oddělit nejrozšířenějším způsobem flotací - pro max. PVC 50 ppm může být v sebraných PET lahvích max. 20 PVC lahví na 1 tunu ● Třídění PET lahví dle barev – efektivnost recyklace- nejlepší PET čiré

13 Marketingové vlivy recyklace PET – silný vliv asijských zemí, zejména Číny recyklace PET – silný vliv asijských zemí, zejména Číny export PET lahví – rizika – orientace Číny,státem řízená hospodářská politika, kursová rizika, vysoké transportní náklady export PET lahví – rizika – orientace Číny,státem řízená hospodářská politika, kursová rizika, vysoké transportní náklady konkurence asijských výrobců též v PET střiži konkurence asijských výrobců též v PET střiži konkuenceschopnost-vývoj technicky náročného výrobku– certifikace, reakce na požadavky změn, zdravotní nezávadnost konkuenceschopnost-vývoj technicky náročného výrobku– certifikace, reakce na požadavky změn, zdravotní nezávadnost uplatnění recyklovaných surovin ve výrobcích pro automobilový uplatnění recyklovaných surovin ve výrobcích pro automobilový průmysl a hygienu průmysl a hygienu vhodná struktura trhu – možnost zpracování barevných PET lahví vhodná struktura trhu – možnost zpracování barevných PET lahví

14 Ekonomické faktory ● Růst ceny ropy- růst cen primárních surovin pro výrobu PET- prostor pro suroviny druhotné ● Cena PET lahví 0,395 EUR/kg a PET Flakes 0,85 EUR/kg - dle poptávky ● Cena PET střiže 1,485 EUR/kg, PET granulátu z primárních surovin 1,498 EUR/kg ● PET lahve - významný artikl - ovlivňují ekonomiku sběru a využití tříděných odpadů- mohou být recyklovány i ostatní méně ekonomicky zajímavé druhy plastových i jiných odpadů

15 Možné důsledky změny systému – zálohy PET lahví ● PET lahve - cenná surovina pro tuzemské výrobce - záruky zpracovatelům odpadů, že kapacity budou efektivně využity ● Recyklace odpadů je technicky náročná věc- výrobci přicházejí s novými materiály a technologiemi - nutný neustálý vývoj nových technologií recyklace ● Připravovaný návrh zákona „Zálohování PET lahví a ALU doz“ - podstatná změna v dosavadním mnohaletém vývoji ● K idei zlepšit životní prostředí a významně zvýšit objem recyklace obalů nelze mít připomínky ● Proces likvidace, resp. recyklace obalů vyvíjen jiným směrem - dokáže řešit připravovaný zákon celou problematiku komplexně? ● Vlivy zákona na obyvatelstvo, obce, výrobce nápojů, malé a střední podnikání byly diskutovány v tisku

16 Možné důsledky změny systému – zálohy PET lahví ● V řetězci recyklace - obava z možných negativních dopadů ● ohrožení dosud vynaložených investic obcí a společností do recyklace obalů /třídící a mycí linky/ ve výši téměř 2 mld.Kč ● ohrožení technologií na zpracování druhotné suroviny na PET střiž ve výši cca 0,9 mld. Kč ● Zálohový systém PET lahví - investice v obchodní síti ve výši 2 až 5 (8)mld.Kč.Výše investic /úroveň sběrných automatů/ ovlivní kvalitu získávané suroviny ● Monopolní postavení společnosti provozující sběrný systém v ČR v oblasti sběru těchto obchodovatelných odpadů se všemi důsledky/ceny,odbytové určení/ ● Systém odběru a zpracování PET lahví - výrazně obtížnější řešení negativních prvků kvality, např etikety z PVC atd. ● Jaký bude vztah: životní prostředí a zachování důležité suroviny pro ČR ?


Stáhnout ppt "R E C Y K L A C E P E T L A H V Í. Sběr PET lahví Stupně recyklace PET Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci řetězci Technologické požadavky."

Podobné prezentace


Reklamy Google