Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R E C Y K L A C E P E T L A H V Í. Sběr PET lahví Stupně recyklace PET Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci řetězci Technologické požadavky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R E C Y K L A C E P E T L A H V Í. Sběr PET lahví Stupně recyklace PET Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci řetězci Technologické požadavky."— Transkript prezentace:

1 R E C Y K L A C E P E T L A H V Í

2 Sběr PET lahví Stupně recyklace PET Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci řetězci Technologické požadavky na kvalitu Silon s.r.o. charakteristika Marketingové vlivy Ekonomické faktory Možné důsledky změny systému – zálohy PET lahví

3 Charakteristika SILON s.r.o. vznik společnosti Silon – rok 1950 privatizace r.1996 majoritní akcionář firma CONSIL výrobní program – polyesterová střiž a kompaundy obrat společnosti 2715 mil. Kč, 39 % PET střiž 79 % PET střiží a kabelů - export pro výrobu roun- automobilový průmysl a hygienické zboží automobilový průmysl a hygienické zboží

4 Sběr PET lahví a vývoj Silon –zpracování vlastních PET odpadů, možnost využití know-how též na PET lahve know-how též na PET lahve 1996 počátek organizování sběru PET lahví v ČR vývoj třídění odpadu - vybavení obcí i myšlení lidí relativně rychlý návratnost použitých PET lahví v ČR cca 60%, zpět k recyklaci cca 35 tisíc tun PET lahví k recyklaci cca 35 tisíc tun PET lahví úroveň srovnatelná se západní Evropou

5 Stupně recyklace PET 1.Sběr PET lahví 2.Třídění a adjustace PET lahví 3.Drcení PET lahví 4.Mytí nadrcených PET, odstraňování příměsí – výroba PET Flakes 5.Zpracování PET Flakes na různé výrobky / PET střiž, PET pásky, PET folie, PET granulát atd./

6 Sběr PET lahví, třídění a adjustace PET lahví – Sběr PET lahví v rámci tříděného sběru komunálních plastových odpadů cca 5,5 tis. obcích ČR plastové kontejnery (cca 56 tis.), v cca 18 % obcí pytlový sběr – Třídění a adjustace PET lahví- mnoho firem - řešeno zákonem o obalech – Ekokom- podpora navýšení počtu sběrných nádob a investice do třídících linek a adjustovacích lisů – PET lahve z větší části zpracovány v ČR, částečně též export – Čína – Drcení a mytí PET lahví na tzv. Mycích linkách – výroba PET Flakes – V ČR již 6 výrobců s kapacitou mycích linek cca 45 tis.t/rok PET Flakes – Cca 70 % PET Flakes - výroba PET vlákna a netkaných textilií

7

8

9 Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci v ČR největší zpracovatel surovin z recyklace PET lahví – výroba PET vláken – přední výrobce PET střiží v Evropě vláken – přední výrobce PET střiží v Evropě Silon s.r.o. má mycí linku na 5 tis. t. PET Flakes PET Flakes vlastní i cizí produkce zpracovává Silon dvěma výrobními postupy: - na linkách Sikoplast a Erpet postupy: - na linkách Sikoplast a Erpet - na lince Kompakt - na lince Kompakt v současnosti výroba cca 37 tis. tun PET střiže, kapacita 42 tis.t/rok v r. 2001 cca 36 % PET střiže z recyklovaných surovin, od r. 2005 již 100% know–how zpracování PET a znalost trhu netkaných textilií pro automobilový sektor /64% výrobků/ a hygienu /12%/ - předpoklady recyklace PET lahví sektor /64% výrobků/ a hygienu /12%/ - předpoklady recyklace PET lahví

10 investice do výroby PET střiže cca 0,7 mld. Kč, investuje další 0,2 mld. Kč do nové linky Kompakt do nové linky Kompakt Silon vykoupil od r. 1996 25 tis. tun PET lahví, z toho v r. 2007 5,3 tis.t. Silon nakupuje cca 33 tis.t./rok PET Flakes, z toho 28 tis. tun od tuzemských výrobců tuzemských výrobců

11

12 Vývoj a kvalita ● Kvalita třídění - rozhodující faktor úspěšnosti procesu recyklace PET lahví ● Nečistoty - PVC, polyolefiny, polystyrén, guma, zbytky lepidel z etiket, vlákna buničiny, minerální nečistoty, kovy ● PVC při tepelné degradaci ničí vznikající produkty a výrazně zhoršuje kvalitu výrobku - nelze jej oddělit nejrozšířenějším způsobem flotací - pro max. PVC 50 ppm může být v sebraných PET lahvích max. 20 PVC lahví na 1 tunu ● Třídění PET lahví dle barev – efektivnost recyklace- nejlepší PET čiré

13 Marketingové vlivy recyklace PET – silný vliv asijských zemí, zejména Číny recyklace PET – silný vliv asijských zemí, zejména Číny export PET lahví – rizika – orientace Číny,státem řízená hospodářská politika, kursová rizika, vysoké transportní náklady export PET lahví – rizika – orientace Číny,státem řízená hospodářská politika, kursová rizika, vysoké transportní náklady konkurence asijských výrobců též v PET střiži konkurence asijských výrobců též v PET střiži konkuenceschopnost-vývoj technicky náročného výrobku– certifikace, reakce na požadavky změn, zdravotní nezávadnost konkuenceschopnost-vývoj technicky náročného výrobku– certifikace, reakce na požadavky změn, zdravotní nezávadnost uplatnění recyklovaných surovin ve výrobcích pro automobilový uplatnění recyklovaných surovin ve výrobcích pro automobilový průmysl a hygienu průmysl a hygienu vhodná struktura trhu – možnost zpracování barevných PET lahví vhodná struktura trhu – možnost zpracování barevných PET lahví

14 Ekonomické faktory ● Růst ceny ropy- růst cen primárních surovin pro výrobu PET- prostor pro suroviny druhotné ● Cena PET lahví 0,395 EUR/kg a PET Flakes 0,85 EUR/kg - dle poptávky ● Cena PET střiže 1,485 EUR/kg, PET granulátu z primárních surovin 1,498 EUR/kg ● PET lahve - významný artikl - ovlivňují ekonomiku sběru a využití tříděných odpadů- mohou být recyklovány i ostatní méně ekonomicky zajímavé druhy plastových i jiných odpadů

15 Možné důsledky změny systému – zálohy PET lahví ● PET lahve - cenná surovina pro tuzemské výrobce - záruky zpracovatelům odpadů, že kapacity budou efektivně využity ● Recyklace odpadů je technicky náročná věc- výrobci přicházejí s novými materiály a technologiemi - nutný neustálý vývoj nových technologií recyklace ● Připravovaný návrh zákona „Zálohování PET lahví a ALU doz“ - podstatná změna v dosavadním mnohaletém vývoji ● K idei zlepšit životní prostředí a významně zvýšit objem recyklace obalů nelze mít připomínky ● Proces likvidace, resp. recyklace obalů vyvíjen jiným směrem - dokáže řešit připravovaný zákon celou problematiku komplexně? ● Vlivy zákona na obyvatelstvo, obce, výrobce nápojů, malé a střední podnikání byly diskutovány v tisku

16 Možné důsledky změny systému – zálohy PET lahví ● V řetězci recyklace - obava z možných negativních dopadů ● ohrožení dosud vynaložených investic obcí a společností do recyklace obalů /třídící a mycí linky/ ve výši téměř 2 mld.Kč ● ohrožení technologií na zpracování druhotné suroviny na PET střiž ve výši cca 0,9 mld. Kč ● Zálohový systém PET lahví - investice v obchodní síti ve výši 2 až 5 (8)mld.Kč.Výše investic /úroveň sběrných automatů/ ovlivní kvalitu získávané suroviny ● Monopolní postavení společnosti provozující sběrný systém v ČR v oblasti sběru těchto obchodovatelných odpadů se všemi důsledky/ceny,odbytové určení/ ● Systém odběru a zpracování PET lahví - výrazně obtížnější řešení negativních prvků kvality, např etikety z PVC atd. ● Jaký bude vztah: životní prostředí a zachování důležité suroviny pro ČR ?


Stáhnout ppt "R E C Y K L A C E P E T L A H V Í. Sběr PET lahví Stupně recyklace PET Předpoklady a místo Silon s.r.o. v recyklačním řetězci řetězci Technologické požadavky."

Podobné prezentace


Reklamy Google