Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak zpracovat průvodní dopis k životopisu ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak zpracovat průvodní dopis k životopisu ?"— Transkript prezentace:

1 Jak zpracovat průvodní dopis k životopisu ?

2 Průvodní dopis k CV - Motivační dopis
Motivační dopis by měl sdělit, proč právě vy jste tím vhodným člověkem, kterého by firma měla přijmout. Dobře napsaný motivační dopis vzbudí u personalisty zájem poznat vás osobně. Můžete v něm uvést to, co se do CV nehodí. Hned v úvodu přejděte k věci, vynechte zdvořilostní fráze. Personalisté jsou zaneprázdění a potřebují se hned dozvědět, proč se na ně obracíte. Specifikujte, jaká pozice vás zaujala, o jakou práci máte zájem.Je třeba být konkrétní.

3 2.Vážený pane , Vážená paní Jádro sdělení – Proč jsem vhodný uchazeč?
1.Adresa firmy 2.Vážený pane , Vážená paní Jádro sdělení – Proč jsem vhodný uchazeč? Tato část dopisu by měla dát potenciálnímu zaměstnavateli odpověď na otázku: Proč bych měl přijmout právě tohoto člověka? Ukažte, že váš profesní profil koresponduje s požadavky kladenými na pracovní pozici a že splňujete všechna kritéria. Uveďte spíše příklady svých pracovních dovedností a úspěchů. Prokažte znalost firmy či oboru, kde byste chtěli pracovat. Demonstrujte svůj potenciál: zmiňte znalost trhu či odborné problematiky. Nastiňte svůj profesní záměr (pokud jste tak již neučinili v samotném CV) Zaměřte se spíše na to, co vy můžete udělat pro firmu, než na to, co ona může nabídnout vám. Nerozepisujte se příliš, vyhněte se tomu, že váš dopis nedočtou.

4 Druhy průvodních dopisů
Závěr – „Výzva k akci“ Nikdy nezapomeňte požádat o osobní setkání. Napište, kdy a jak je možné vás kontaktovat. Napište své jméno a pokud dopis posíláte poštou, vlastnoručně jej podepište.   Druhy průvodních dopisů Reagujete na vypsané výběrové řízení Dopisem tedy budete hlavně sdělovat váš zájem o danou pozici a důvody, proč jste právě vy těmi správnými kandidáty. Oslovujete firmu "naslepo" Nereagujete na konkrétní pozici, ale firmě dopisem nabídnete své schopnosti, sdělíte představu, co byste chtěli dělat, a požádáte o osobní setkání. Je lepší, pokud dopis adresujete konkrétní osobě.

5 Obsah musí zaujmout, vyvarujte se klišé.
Obsah sestavte na míru dané firmě a dané pozici. Text by měl být stručný a jasný. Pozor na překlepy! Nebuďte familiární ani podlézaví. Buďte sebevědomí, ale ne arogantní. Nebuďte negativní. Adresujte dopis pokud možno konkrétní osobě. Zájem o sebe zvýšíte, pokud v průvodním dopise zmíníte osobu, kterou váš potenciální zaměstnavatel zná. Než dopis odešlete, přečtěte si jej očima zaměstnavatele. V Olomouci, dne ABC a.s Pozořická 78 Praha Vážená paní, vážený pane, reaguji na Vaši nabídku práce asistentky marketingového ředitele zveřejněnou dne na serveru ….. Jak se můžete přesvědčit v přiloženém životopise, splňuji všechny požadavky na tuto pozici. Vystudovala jsem manažersko-ekonomický obor na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a mluvím plynně anglicky a španělsky. S marketingem mám zkušenosti, protože jsem na obdobné pozici pracovala dva roky během studia, připravovala jsem podklady pro marketingovou komunikaci ve společnosti AMEC, a.s. Reklamní kampaň, na které jsem se podílela, byla vyhodnocena jako nejlepší kampaň firmy za rok 2007. Pokud Vás můj životopis zaujme, ráda se dostavím na osobní pohovor. Těším se na případnou spolupráci. S pozdravem Jana Bělohorská Bezručova Olomouc tel:

6 Jak napsat odvolání na VŠ ?
-Důležité z pohledu odvolání je to, že jde vysloveně o proces správního práva. Již samotné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na vysokou školu musí být řádně odůvodněno. Následné odvolání o nepřijetí musí být podáno ve stanovené lhůtě . -V celém procesu odvolání je stejně jako obsah odvolání a jeho samotný věcný přezkum, důležitá i formální stránka - tedy jakým způsobem bylo odvolání vyřízeno, zda měla rozhodnutí o nepřijetí a rozhodnutí o odvolání všechny (formální) předepsané náležitosti. - Je zde velký prostor pro neúspěšné uchazeče pokusit se na školu dostat skrze právní stránku přijímacího řízení, kterou nemají vysoké školy příliš podchycenou. (pokud máte možnost porady s právníkem , využijte toho)

7 Obecné zásady pro úspěšné rozhodnutí o přezkumném řízení
1) Má všechny náležitosti – jméno, datum konání přijímacího řízení nebo jednací číslo, obor, odůvodnění, včas zasláno na správnou adresu (ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí). 2) Odůvodnění je založeno na chybně ohodnocené odpovědi v přijímacím testu nebo na nejednoznačnosti zadání či odůvodnění, že má odpověď je také správná a měla by být rovněž bodově ohodnocena. 3) Projevuji zájem o studium a jsem těsně pod čarou pro přijaté. 4) Mám velkou praxi a budu přínosem pro školu a obor. (Pokud neuspějete s odvoláním u děkana, můžete se odvolání poslat i rektorovi (takto uspělo přes 200 dodatečně přijatých studentů na PF UK v r. 2003, kdy PF UK mělo špatné "správné" odpovědi.)

8 Petr Marek Olomoucká 1236 Brno-Komín děkance Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské Sokolská třída 33 Ostrava1 Věc: Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí na vysokou školu I. Podle ust. § 50 odst. 7 zák.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), tímto ž á d á m o p ř e z k o u m á n í r o z h o d n u t í děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě ze dne , č.j. 143/2, kterým jsem byl nepřijat ke studiu v prezenční formě v bakalářském studijním programu Ekonomika a management na Ekonomické fakultě VŠB-TU. II. Žádost uvedenou v článku I .tohoto podání odůvodňuji takto: O studium na Vaší fakultě mám velký zájem a myslím si, že mám k němu i vhodné předpoklady. Vystudoval jsem obchodní akademii, kde jsem se již mohl seznámit se základy ekonomických předmětů a mé studijní výsledky na střední škole byly vždy velmi dobré. Vykonal jsem také státní zkoušku v psaní na klávesnici v roce 2008. V NSZ SCIO jsem dosáhl výsledku 38 percentil, což je jen malý rozdíl oproti výsledkům těch, kteří byli přijati. Doufám, že v případě, že někteří přijatí uchazeči odmítnou studovat ve výše uvedeném programu, poskytne fakulta prostor a přijme studenty, kteří se nacházejí jako následující v  bodovém pořadí. III. S ohledem na shora uvedené proto navrhuji, aby děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU v Ostravě této odůvodněné žádosti vyhověla a své Rozhodnutí ze dne , č.j. 143/2 změnila a rozhodla o mém přijetí ke studiu. (podpis) Petr Marek V Ostravě dne Přílohy: Kopie maturitního vysvědčení a certifikát o státní zkoušce v psaní na klávesnici…


Stáhnout ppt "Jak zpracovat průvodní dopis k životopisu ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google