Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Leden ’061 Pozitivism x Popper. leden ’062 2005 ERC GUIDELINES &

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Leden ’061 Pozitivism x Popper. leden ’062 2005 ERC GUIDELINES &"— Transkript prezentace:

1 leden ’061 Pozitivism x Popper

2 leden ’062 2005 ERC GUIDELINES &

3 leden ’063

4 4 „WORKSHOP“ :

5 leden ’065

6 6 Arytmie a antiarytmika

7 leden ’067 Známky nestability 1.Známky nízkého srdečního výdeje jako studený pot, bledost,hypotenze, snížené vědomí. 2.Tachykardie (150). Široké komplexy bývají hůře tolerovány. 3.AV II Mőbitz, AV III. 4.Stenokardie. 5.Hypotenze. 6.Selhávání srdce. 7.Bradykardie (40).

8 leden ’068 Adenosin

9 leden ’069 Farmakoterapie: pravidelná tachyarytmie s úzkými komplexy Adenosin: –Přirozený nukleotid, nejmenší účinná dávka 6mg, poločas 10-15sec. Zpomaluje převod v AV uzlu bez vlivu na ostatní myokard. Vhodné opakování 12 mg dávky při neúčinku. Monitorace a záznam! –Rychlý bolus a „spláchnout“. 6mg ne při STK pod 100 (rozloží se dříve, než dosáhne cílové tkáně). –Vedlejší účinky: pocity horka až stenokardie. Psychoterapie+případně DIAZEPAM rozkousat.

10 leden ’0610 Farmakoterapie: pravidelná tachyarytmie Adenosin: –Dostatečně bezpečný. WPW syndrom nevhodný. –Nestabilní pacient s tachykarií s úzkými komplexy: synchronizovaná kardioverze, během přípravy na ní ADENOSIN. –Není – li známek nestability: Vagové manévry.

11 leden ’0611 Farmakoterapie: pravidelná tachyarytmie Adenosin : není – li známek nestability: Vagové manévry –Valsalva ( Foukat do 20 ml stříkačky aby pohnul pístem). –Masáž karotického sinu (nejdřív poslechnout není–li šelest). –Diving reflex. –Natočit EKG před a během manévru (12svodové je pochopitelně lepší) –Nepomohlo? –Adenosin!

12 leden ’0612 Farmakoterapie: pravidelná tachyarytmie Ukončeno vagovým manévrem nebo adenosinem: AVRT nebo AVNRT.(někdy i síňové arytmie!) Nepodařilo se ukončit tachyarytmii?? Není jasné zda jde o flutter síní i po podání Adenosinu? Dej Verapamil 2,5 – 5 mg IV během 2 minut. –( Studie prokázaly naprostou bezpečnost jak Adenosinu tak Verapamilu při této indikaci. Adenosin má výhodu velmi krátkého poločasu a nevýhodu „pocitu“, která někomu vadí. Když se ale vše vysvětlí, pacienti ho snášejí velmi dobře).

13 leden ’0613 Kofein a Theophyllin účinek Adenosinu ruší, Dipyridamol zvyšuje (Aggrenox) Proto se po kafi někomu špatně usíná: Adenosin používá mozek také k uspání!

14 leden ’0614 Verapamil Indikace: –Stabilní tachyarytmie s úzkými komplexy které nebyly zrušeny adenosinem nebo vagovými manévry. –Kontrola frekvence komor při fibrilaci síní s rychlým převodem na komory.

15 leden ’0615 Verapamil Dávkování: –2,5 – 5mg IV podávat 2 minuty. Při chybění efektu & nepřítomnosti vedlejších účinků 5 – 10mg každých 30 minut do maximální dávky 20mg. –Musí být jistě arytmie supraventrikulárního původu! Známý WPW: kontraindikace.

16 leden ’0616 Beta blokátory Antagonizují cirkulující katecholaminy Snižují srdeční frekvenci Snižují krevní tlak Kardioprotektivní efekt při AKS

17 leden ’0617 Beta blokátory Indikace: –Tachyarytmie s úzkými komplexy nezrušená adenosinem ani vagovými manévry při zachované funkci komor. –Kontrola frekvence komor při fibrilaci síní a zachované funkci komor.

18 leden ’0618 Beta blokátory OOIndikace: AKS hemodynamicky stabilní pacient (bez hypotenze bradykardie a selhávání, bez AV II O nebo III O ).

19 leden ’0619 Atenolol dávkování. –5mg/5minut IV opakovat pokud je nezbytné za 10 minut. Esmolol krátký poločas (2-9minut). –500 mcg x kg -1 iniciální dávka během 1 minuty dále 50-200 mcg x kg -1. Beta blokátory (beta1 účinek):

20 leden ’0620 Léky při srdeční zástavě 1.Vasopresory 2.Antiarytmika 3.Další

21 leden ’0621 1.Vasopresory Adrenalin: alfa adrenergní – systémová vasokonstrikce zvyšující průtok krve koronárním a mozkovým řečištěm. Beta adrenergní – zvyšuje spotřebu kyslíku myokardem, ektopické srdeční rytmy, plicní av zkraty.... Používaný 40 let: jeho efekt proti placebu nebyl zkoumán a možná...

22 leden ’0622 1.Vasopresory Vasopresin: stimulace receptorů hladkých svalů cév. 40 U. Případně opakovaně. Případně doplněno adrenalinem po 15 –20 minutách. Není signifikantní zlepšení ve srovnání s adrenalinem. Není k dispozici.

23 leden ’0623 Amiodaron Účinkuje na sodíkové, draslíkové i vápníkové kanály, má vlastnosti alfa i beta blokátoru. Prodlužuje akční potenciál. Prodlužuje refrakterní fázi. Zpomaluje srdeční rytmus. Am iod aron 25 – 110 dní poločas Nevhodný před vyšetřením arytmologickým

24 leden ’0624 Amiodaron Indikace: –Stabilní komorová tachykardie a tachykardie širokých komplexů nejasná. –PSVT neovlivněná adenosinem a vag. manévry. –Zpomalit rychlou odp. komor u preexcitace. 300 mg IV + 900mg/24h Během 10 - 60 minut !? Pokles TK závisí na rychlosti podání a je dán uvolněním HISTAMINU polysorbátem 80 spíše než vlivem samotného amiodaronu.

25 leden ’0625 Amiodaron Indikace: –Po 3 iniciálních výbojích zlepšuje v porovnání s placebem nebo lidocainem přežití. –Zlepšuje odpověď na defibrilaci pacientů s VF nebo hemodynamicky nestabilní VT. Podání: 20ml G5% IV (flebitis). NÚ bradykardie a hypotenze X IV tekutiny a inotropika. Alternativa: Pouze pokud není Pouze pokud není k dispozici AMIODARON je možné podat MEZOCAIN.

26 leden ’0626 Magnesium – MgSO 4 Kontrola frekvence komor při fibrilaci síní. –Dávka 2g IV během 10 minut. Refrakterní VF pokud je hypomg. Komorové tachykardie přihypomg Torsades de pointes. Intoxikace digoxinem.

27 leden ’0627 Podle studie byl prokázán pozitivní efekt na přežití pro DIAZEPAM. Pravděpodobně uklidnění zmírní hladinu katecholaminů v krvi.

28 leden ’0628 Farmakoterapie křeče Benzodiazepiny. Fenytoin. Propofol. Barbiturát. (Křeče zvyšují 4x metabolickou potřebu mozku).

29 leden ’0629 Astma Kyslík maskou SaO 2 92%. Nebuzovaný SALBUTAMOL 5 mg opakované dávky resp. Kontinuální podávání. IV kortikosteriody. Nebulizovaná anticholinergika IV SALBUTAMOL IV MgSO 4 – 2g pomalu IV – u těžkého. (nepatrné v.úč.) Aminophyllin jenom pro těžké nebo skoro fatální astma.

30 leden ’0630 MgSO 4 x Aminophyllin IV MgSO 4 – 2g pomalu IV – zejména u těžkého. (nepatrné v.úč.) Aminophyllin jenom pro těžké nebo skoro fatální astma. Po vysokých dávkách betamimetik zvýrazněny než. úč. více než bronchodilatace. Cochrane: není bronchodilatace ! Vyplavuje adrenalin z nadledvin.


Stáhnout ppt "Leden ’061 Pozitivism x Popper. leden ’062 2005 ERC GUIDELINES &"

Podobné prezentace


Reklamy Google