Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozitivism x Popper leden ’06 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozitivism x Popper leden ’06 1."— Transkript prezentace:

1 Pozitivism x Popper leden ’06 1

2 2005 ERC GUIDELINES & leden ’06 2

3 leden ’06 3

4 „WORKSHOP“ : leden ’06 4

5 leden ’06 5

6 Arytmie a antiarytmika
leden ’06 6

7 Známky nestability Známky nízkého srdečního výdeje jako studený pot, bledost,hypotenze, snížené vědomí. Tachykardie (150). Široké komplexy bývají hůře tolerovány. AV II Mőbitz, AV III. Stenokardie. Hypotenze. Selhávání srdce. Bradykardie (40). leden ’06 7

8 Adenosin leden ’06 8

9 Farmakoterapie: pravidelná tachyarytmie s úzkými komplexy
Adenosin: Přirozený nukleotid, nejmenší účinná dávka 6mg, poločas 10-15sec. Zpomaluje převod v AV uzlu bez vlivu na ostatní myokard. Vhodné opakování 12 mg dávky při neúčinku. Monitorace a záznam! Rychlý bolus a „spláchnout“. 6mg ne při STK pod 100 (rozloží se dříve, než dosáhne cílové tkáně). Vedlejší účinky: pocity horka až stenokardie. Psychoterapie+případně DIAZEPAM rozkousat. leden ’06 9

10 Farmakoterapie: pravidelná tachyarytmie
Adenosin: Dostatečně bezpečný. WPW syndrom nevhodný. Nestabilní pacient s tachykarií s úzkými komplexy: synchronizovaná kardioverze, během přípravy na ní ADENOSIN. Není – li známek nestability: Vagové manévry. leden ’06 10

11 Farmakoterapie: pravidelná tachyarytmie
Adenosin : není – li známek nestability: Vagové manévry Valsalva ( Foukat do 20 ml stříkačky aby pohnul pístem). Masáž karotického sinu (nejdřív poslechnout není–li šelest). Diving reflex. Natočit EKG před a během manévru (12svodové je pochopitelně lepší) Nepomohlo? Adenosin! leden ’06 11

12 Farmakoterapie: pravidelná tachyarytmie
Ukončeno vagovým manévrem nebo adenosinem: AVRT nebo AVNRT.(někdy i síňové arytmie!) Nepodařilo se ukončit tachyarytmii?? Není jasné zda jde o flutter síní i po podání Adenosinu? Dej Verapamil 2,5 – 5 mg IV během 2 minut. (Studie prokázaly naprostou bezpečnost jak Adenosinu tak Verapamilu při této indikaci. Adenosin má výhodu velmi krátkého poločasu a nevýhodu „pocitu“, která někomu vadí. Když se ale vše vysvětlí, pacienti ho snášejí velmi dobře). leden ’06 12

13 Kofein a Theophyllin účinek Adenosinu ruší, Dipyridamol zvyšuje (Aggrenox)
Proto se po kafi někomu špatně usíná: Adenosin používá mozek také k uspání! leden ’06 13

14 Verapamil Indikace: Stabilní tachyarytmie s úzkými komplexy které nebyly zrušeny adenosinem nebo vagovými manévry. Kontrola frekvence komor při fibrilaci síní s rychlým převodem na komory. leden ’06 14

15 Verapamil Dávkování: 2,5 – 5mg IV podávat 2 minuty. Při chybění efektu & nepřítomnosti vedlejších účinků 5 – 10mg každých 30 minut do maximální dávky 20mg. Musí být jistě arytmie supraventrikulárního původu! Známý WPW: kontraindikace. leden ’06 15

16 Beta blokátory Antagonizují cirkulující katecholaminy
Snižují srdeční frekvenci Snižují krevní tlak Kardioprotektivní efekt při AKS leden ’06 16

17 Beta blokátory Indikace:
Tachyarytmie s úzkými komplexy nezrušená adenosinem ani vagovými manévry při zachované funkci komor. Kontrola frekvence komor při fibrilaci síní a zachované funkci komor. leden ’06 17

18 Beta blokátory Indikace: AKS hemodynamicky stabilní pacient (bez hypotenze bradykardie a selhávání, bez AV IIO nebo IIIO ). leden ’06 18

19 Beta blokátory (beta1 účinek):
Atenolol dávkování. 5mg/5minut IV opakovat pokud je nezbytné za 10 minut. Esmolol krátký poločas (2-9minut). 500 mcg x kg-1 iniciální dávka během 1 minuty dále mcg x kg-1 . leden ’06 19

20 Léky při srdeční zástavě
Vasopresory Antiarytmika Další leden ’06 20

21 Vasopresory Adrenalin: alfa adrenergní – systémová vasokonstrikce zvyšující průtok krve koronárním a mozkovým řečištěm. Beta adrenergní – zvyšuje spotřebu kyslíku myokardem, ektopické srdeční rytmy, plicní av zkraty.... Používaný 40 let: jeho efekt proti placebu nebyl zkoumán a možná... leden ’06 21

22 Vasopresory Vasopresin: stimulace receptorů hladkých svalů cév. 40 U. Případně opakovaně. Případně doplněno adrenalinem po 15 –20 minutách. Není signifikantní zlepšení ve srovnání s adrenalinem. Není k dispozici. leden ’06 22

23 Amiodaron Prodlužuje akční potenciál. Prodlužuje refrakterní fázi.
Zpomaluje srdeční rytmus. Účinkuje na sodíkové, draslíkové i vápníkové kanály, má vlastnosti alfa i beta blokátoru. Amiodaron 25 – 110 dní poločas Nevhodný před vyšetřením arytmologickým leden ’06 23

24 Amiodaron Indikace: Stabilní komorová tachykardie a tachykardie širokých komplexů nejasná. PSVT neovlivněná adenosinem a vag. manévry. Zpomalit rychlou odp. komor u preexcitace. 300 mg IV + 900mg/24h Během minut!? Pokles TK závisí na rychlosti podání a je dán uvolněním HISTAMINU polysorbátem 80 spíše než vlivem samotného amiodaronu. leden ’06 24

25 Amiodaron Bolus300 Podání: Indikace: Alternativa:
20ml G5% IV (flebitis). NÚ bradykardie a hypotenze X IV tekutiny a inotropika. Indikace: Po 3 iniciálních výbojích zlepšuje v porovnání s placebem nebo lidocainem přežití. Zlepšuje odpověď na defibrilaci pacientů s VF nebo hemodynamicky nestabilní VT. Bolus300 Alternativa: Pouze pokud není k dispozici AMIODARON je možné podat MEZOCAIN. leden ’06 25

26 Magnesium – MgSO4 Kontrola frekvence komor při fibrilaci síní.
Dávka 2g IV během 10 minut. Refrakterní VF pokud je hypomg. Komorové tachykardie při hypomg Torsades de pointes. Intoxikace digoxinem. leden ’06 26

27 Podle studie byl prokázán pozitivní efekt na přežití pro DIAZEPAM
Podle studie byl prokázán pozitivní efekt na přežití pro DIAZEPAM. Pravděpodobně uklidnění zmírní hladinu katecholaminů v krvi. leden ’06 27

28 Farmakoterapie křeče Benzodiazepiny. Fenytoin. Propofol. Barbiturát.
(Křeče zvyšují 4x metabolickou potřebu mozku). leden ’06 28

29 Astma Kyslík maskou SaO2 92%.
Nebuzovaný SALBUTAMOL 5 mg opakované dávky resp. Kontinuální podávání. IV kortikosteriody. Nebulizovaná anticholinergika IV SALBUTAMOL IV MgSO4 – 2g pomalu IV – u těžkého. (nepatrné v.úč.) Aminophyllin jenom pro těžké nebo skoro fatální astma. leden ’06 29

30 MgSO4 x Aminophyllin IV MgSO4 – 2g pomalu IV – zejména u těžkého. (nepatrné v.úč.) Aminophyllin jenom pro těžké nebo skoro fatální astma. Po vysokých dávkách betamimetik zvýrazněny než. úč. více než bronchodilatace. Cochrane: není bronchodilatace ! Vyplavuje adrenalin z nadledvin. leden ’06 30


Stáhnout ppt "Pozitivism x Popper leden ’06 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google