Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní mediální termíny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní mediální termíny"— Transkript prezentace:

1 Základní mediální termíny

2 celá cílová skupina (např. ženy 25+, sociální profil BCD)
lidé z cílové skupiny, kteří viděli spot pouze část celku (%) = rating

3 Cílová skupina SPOT DOSÁHL 44 GRP*
Umístíme-li 30sec. TV spot na vybranou TV stanici, víme, že stál např ,- Kč a že jej vidělo lidí … Z nich bylo příslušníků cílové skupiny* *(určitá část populace, kterou chceme zasáhnout naší reklamní kampaní, v našem případě to jsou ženy ve věku od 20 do 40 let) .. a jelikož máme v České republice dohromady žen , vidělo náš spot 44 % z tohoto počtu. Spot tedy měl zásah (Rating) 44 %. SPOT DOSÁHL 44 GRP* *(Gross Rating Points - vlastně procenta, ale ne docela) HOTOVO

4 GRP´s Týdenní kampaň Náklady na tuto kampaň 4 484 260 Kč
Kanál Délka Datum Čas Cena Zásah (Reach) GRP CPT CPP NOVA 30 1.10. 19:55 20,7% 2 718 22 542 ČT 1 20:07 15,0% 2 562 21 250 2.10. 20:08 20,2% 2 427 20 136 3.10. 18,8% 2 487 20 627 20:29 14,0% 2 294 19 024 4.10. 20:31 24,5% 2 075 17 209 Prima 20:36 25,1% 2 020 16 751 5.10. 19:08 12,2% 2 077 17 230 6.10. 17,0% 2 758 22 878 21:15 2 724 22 595 7.10. 19:56 3 054 25 330 20:57 18,0% 2 013 16 696 Celkem 222,7 29 209 Náklady na tuto kampaň Kč Intenzita kampaně 222,7 GRP

5 Reach (%) x Frekvence (OTS/OTH)
Trojčlenka stále funguje GRP´s TRP´s QRP´s = Reach (%) x Frekvence (OTS/OTH) ? Frekvence (OTS/OTH) REACH (%) HOTOVO = GRP / Frekvence = GRP / Reach (%) Se znalostí alespoň 2 z těchto veličin snadno dopočítáme 3.

6 Frekvence = počet kontaktů jedince z cílové skupiny s reklamním sdělením (kampaní) za určité období distribuce frekvence udává počty jedinců či procenta cílové skupiny pro jednotlivé úrovně: právě 1 kontakt, právě 2 kontakty, 3, 4, …. počet kontaktů

7 Net Reach Net Reach = procento lidí z cílové skupiny, které vidělo naší reklamu alespoň jednou. Maximální hodnota nemůže být vyšší než 100%!

8 Efektivní frekvence X Net Reach
Čím vyšší efektivní frekvence, tím složitější je navýšit Reach. Počet lidí, kteří viděli spot vícekrát, je logicky nižší. Efektivní frekvence

9 OTS/OTH (Opportunity to See/Hear)
průměrný počet kontaktů jedinců z cílové skupiny, kteří měli možnost reklamní sdělení vidět (slyšet) za určité období (zahrnují se pouze lidé, kteří se s kampaní setkali alespoň jednou) OTS = GRP / Net Reach udává intenzitu kampaně

10 CPT / CPP Náš spot stál ,- Kč a vidělo ho příslušníků cílové skupiny. Oslovení příslušníků CS nás v tomto případě stálo 440 Kč neboli CPT bylo 440,- Kč CPT – Cost per Thousand (cena za tisíc zásahů), někdy CPM – Côut pour mille Vzorec: cena spotu / = CPT / = 440 A protože příslušníků cílové skupiny je 50% celé cílové skupiny, náklady na oslovení 1% cílové skupiny, neboli CPP byly 8 800,- Kč CPP – Cost per Point (cena za jeden reatingový bod)

11 CPT (Cost per Thousand)
cena za tisíc kontaktů cílové skupiny za období/kampaň/médium cenovým základem bývá spot 30“, u tiskového média celostrana (černobílá u deníků, barevná u magazínů) slouží k porovnání cenové efektivity médií, kampaní, časových úseků podle absolutního zásahu využívá se při porovnávání více trhů (rozdílné velikosti stejných cílových skupin)

12 CPP (Cost per Point) = cena za jeden bod (procento - point) cílové skupiny analogie CPT (relativizace k velikosti cílových skupin) CPP = CPT * počet jedinců cílové skupiny v tisících odpovídající jednomu % využívá se k porovnávání efektivity médií, kampaní, časových úseků pro různé cílové skupiny cena 1 spotu / inzerátu rating 15+ CPP 15+ Televizní spot 19,4 19 700 Novinový titul (běžná 1/1, bw) 15 27 400 Časopis (1/1, 4C) 7 27 206 Celoplošná rozhlasová stanice 15 000 3,3 4 545 Billboard (průměr, měsíc) 9 000 4,1 2 195

13 ATS (Average Time Spent)
Průměrná doba, kterou jedinec stráví s daným médiem (sledoval, poslouchal, četl) za určitý časový úsek (většinou den). Vztahuje se buď k celé skupině nebo pouze k lidem, kteří se s médiem setkali.

14 Afinita Index (poměr) ratingu či GRP cílové skupiny k základní populaci (většinou 15+) za období/médium/pořad Ukazuje vhodnost média, pořadu, času pro vybranou cílovou skupinu (čím je index větší, tím je pořad vhodnější) Jeden ze základních ukazatelů efektivity kampaně rating 15+ rating ženy 20-30 afinita TV soap opera 1,9 4,5 2,368421 Odborný časopis 3,6 1,7 0,472222 TV seriál 2,9 3,1 1,068966 Celkem 8,4 9,3 1,303203

15 Share = podíl cílové skupiny, média, segmentu, produktu na celkové sledovanosti, GRP, inzerce, prodejích za určitý časový úsek S.O.V. (Share of Voice) S.O.S. (Share of Spends) S.O.M. (Share of Market) mediální výdaje (v tis. Kč) S.O.S GRP 15+ S.O.V. T-Mobile 10 274 24,3% 738 31,2% Telefonica O2 19 654 46,5% 1 009 42,7% Vodafone 12 374 29,3% 616 26,1% Celkem 42 302 100,0% 2 363

16 Share – příklad Inzerent se stejným rozpočtem může dosáhnout vyššího SoV např. využitím kratší stopáže (která je levnější), ale i využitím slev v „low season“ apod. Je důležité např. pro č. 2 na trhu, pokud chce dohnat č. 1. Problém je, že s menšími formáty klesá dopad reklamního sdělení. Rozpočet Stopáž GRPs SoS SoV Zadavatel X 50 mil. Kč 30“ 5 000 50% 33% Zadavatel Y 10“ 10 000 67%


Stáhnout ppt "Základní mediální termíny"

Podobné prezentace


Reklamy Google