Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf1 ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY  obecný princip elektromechanických vychylovacích systémů (momenty sil, ustálená.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf1 ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY  obecný princip elektromechanických vychylovacích systémů (momenty sil, ustálená."— Transkript prezentace:

1 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf1 ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY  obecný princip elektromechanických vychylovacích systémů (momenty sil, ustálená výchylka…)  magnetoelektrický systém  elektromagnetický systém  elektrodynamický systém  ferodynamický systém  indukční systém zvětšování rozsahu Ametru a Vmetru použití termočlánku Bc. David FURKA

2 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf2 Elektromechanické měř. systémy měřená veličina X  síla F,moment M p  výchylka pohybl.části  ustálená výchylka Pohybový moment M p - vyvolán měřenou veličinou, záv. na velikosti X M p = f (X) [Nm] f(X) = k p X (pro M p1 ) nebo f(X)=k p X 2 (pro M p2 ) Direktivní moment M d – vyvolán pružinou nebo závěsem, závisí na výchylce β M d = - k d β [Nm;Nm/rad,rad] zjednodušená rovnice pro výchylku : M p + M d = 0  β u = f 1 (X) přesnější vyjádření: M p + M d + M J + M b = 0

3 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf3 Magnetoelektrická soustava měří: DC U, DC I, AC U, AC I Al válec souose ve válcové mezeře mezi PN měřicí otočná cívka navinuta na Al rámečku přívody přes spirál. pružiny (zároveň zdroj M d ) elektromagnetické tlumení – brždění (Lenzův zákon) změna rozsahu bočníkem nebo předřadníkem nad 20 Hz měří střední hodnotu průběhu  střídavé veličiny – MP s usměrňovačem nebo termočlánkem M p = 2 N (B I l) r = k p I M d = k d β

4 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf4 Magel. soustava s usměrňovačem Grätzův můstek s germaniovými usm. diodami (U p ≈ 0,3 V) nejnižší rozsah (2,4 V) mívá nelineární stupnici (nelineární odpor diod) pro frekvence od 20 Hz do 10 kHz (dle rozsahu a MP) měří střední hodnotu usm. signálu  stupnice cejchována v ef. hod.  platí jen pro harmonické průběhy (převodní vztah pro ef. hodnotu) pro harmonický průběh k t = 1,1107 pro měření jiných průběhů  hodnotu na stupnici vydělit 1,1107  U stř

5 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf5 Elektromagnetická soustava měří: AC U, AC I (50 Hz) měří efektivní hodnotu mag.pole cívky působí na feromag.poh.segment cívka magnetuje oba segmenty souhlasně  odpuzování  M p M d – pružiny, vlákna vzduchové tlumení - křidélko stupnice nelineární změna rozsahu I - přep.sekcí cívky nebo odboček změna rozsahu U - zařazením předřadníku (manganin) slabé magnetické pole – citlivé na rušení Elmag ampérmetry rozsahy 1 mA až 200 A F = f(B 2 )  M p = G(β)I 2 Elmag voltmetry rozsahy 15 V až 600 V

6 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf6 Elektrodynamická a ferodynamická soustava měří el.výkon (P,Q), proud, napětí – použ.  Wmetry 2 cívky - pevná (PC) - v sérii se Z a otočná (NC) - paralelně k Z v sérii s NC je R p  nap.rozsah vzduchový systém – eldyn, feromag. systém – ferodynam. soustava M d – dán pružinami M p = f(β) I 1 I 2 M pharm = f(β) I 1 I 2 cos φ

7 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf7 Indukční soustava Al kotouček – otočně uložen v mezeře elektromagnetů vířivé proudy v kotoučku  pohybový moment interakce proudu indukovaného jedním z el.magnetů a pole druhého el.magnetu vyvolá moment DC I – neměří direkt. pružiny nejsou rovnováha M b ~M p velké chyby při neharmonických průbězích Indukční elektroměr

8 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf8 Termočlánek Termoelektrický měnič – používán větš. s magnetoelektr. MP 2 vodiče z různých kovů teplý konec termočlánku ( ) – spoj vodičů studený konec termočlánku ( 0 ) – volné konce vodičů stříd. proud ohřívá teplý konec  Δ na vodičích vyvolá U t  pro proudy 10 1 mA do 10 1 A o frekvenci do 10 0 MHz  nelineární stupnice  pro větší citlivost sériově (galvanicky odděleny)

9 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf9 Zvětšení rozsahu voltmetru předřadníkem sériově zapojený rezistor přesné velikosti velikost předřadníku třírozsahový voltmetrZ Ohmova zákona:

10 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf10 Zvětšení rozsahu ampérmetru bočníkem rezistor přesné velikosti zapojený paralelně k ampérmetru odvádí proud převyšující měřicí rozsah přístroje Ukázky výpočtu spočítat ztrátový výkon bočníku pro větší proudy externí bočník, MTP (AC) __________________________________________________________________

11 Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf11 Vícerozsahové ampérmetry principielně lze použít riziko přetížení (i zničení) MP v praxi se nepoužívá Ayrtonův bočník stejný vnitřní odpor nehrozí přetížení MP  řešením soustavy  rovnic jsou  bočníkové rezistory  R 1, R 2 a R 3 Výpočet Ayrton. bočníku vycházíme z rovnice pro obecný bočník 


Stáhnout ppt "Analogové měř. systémyELM 10 - VOŠ Varnsdorf1 ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY  obecný princip elektromechanických vychylovacích systémů (momenty sil, ustálená."

Podobné prezentace


Reklamy Google