Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distanční studijní texty Centrum distančního vzdělávání UP v Olomouci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distanční studijní texty Centrum distančního vzdělávání UP v Olomouci."— Transkript prezentace:

1 Distanční studijní texty Centrum distančního vzdělávání UP v Olomouci

2 2 Přednosti tištěných textů: Jsou finančně méně náročné než ostatní studijní opory. Jsou mobilní, umožňují studium kdykoli a kdekoli. Četba je rychlejší a umožňuje zapamatování si většího počtu slov. Umožňují využít mnoho stylů učení a technik pro lepší zapamatování. Ke studiu není nutné užít speciální, technické vybavení.

3 3 Studijní texty v prezenční a distanční formě studia Klasická učebnice určena pro studenty s možností osobní konzultace, text není strukturován, slouží pouze ke čtení, pasivní příjem informací, neposkytuje zpětnou vazbu. Studijní text pro DiV určen pro samouky, text je členěn a informace jsou studentům dávkovány, slouží jako pracovní sešit, aktivizuje, motivuje studujícího pomocí úkolů a cvičení, poskytuje zpětnou vazbu.

4 4 Základní složky výuky: (Bartoňková, 1998) Logická struktura Atmosféra úvod, výkladová část, závěrstyl psaní schémata a přehledytypografická podoba textu příklady ilustrace prvky zajišťující aktivitu studenta (otázky, úkoly, testy, klíč)

5 5 Specifika distančních studijních textů Vstupní a výstupní znalosti Struktura textu a kapitol Studijní cíle a doba potřebná ke studiu Průvodce studiem Aktivita a zpětná vazba Členění textu, krátké věty, nelineární forma textu Vysvětlení cizích slov, odborných termínů a zkratek Rámování, různé druhy písma (velikost, tloušťka, kurziva) Obrázky, schémata, přehledy, tabulky, diagramy, vzorce Srozumitelný, „čitelný“ a „čtivý“ text Popisný sloupec

6 6 Strukturovaný text: nelineární text - odrážky tučné písmo – významné pojmy kurziva - definice popisný sloupec – prostor pro poznámky

7 7 Nestrukturovaný text:

8 8 Struktura kapitoly: Studijní cíle (A) Doba potřebná ke studiu (B) Průvodce studiem (C) Text –Prvky podporující aktivitu studujících – otázky, úkoly, cvičení apod. (D) –Část pro zájemce (E) –Příklady (F) –Obrázky, grafy, schémata, tabulky apod. (G) Shrnutí (H) Pojmy k zapamatování (I) Klíč (J)

9 9 A) Studijní cíle: jasné, stručné, výstižné, přiměřené a kontrolovatelné, v souladu se vzdělávacím programem, formulovány bez podmínek a pomocí aktivních sloves.

10 10 Chybně formulovaný cíl: Po nastudování této kapitoly byste měli umět… Správně formulovaný cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět…

11 11 Aktivní slovesa: aktivní slovesa

12 12 B) Doba potřebná ke studiu: stanovení optimální doby, přiměřená délka kapitoly, ovlivněna: –cílovou skupinou, –náročností textu.

13 13 C) Průvodce studiem: zvláštní odstavec v textu, nezastupitelná role v distančních textech, vkládán na klíčová místa –upozorňuje, –poskytuje metodickou pomoc, –podává důležité informace ke studiu, –usměrňuje učební aktivitu studujících.

14 14 pochvala povzbuzení nevhodné!!! seznámení s obsahem upozornění a vysvětlení doporučení ikona průvodce studiem

15 15 D) Otázky a jejich význam: zapamatování, zpětná vazba, třídění informací, aktivizace a motivace studujících.

16 16 Rozdělení otázek v distančních textech: Řečnické otázky - přitahují pozornost, nevyžadují odpověď. Otázky k zamyšlení (problémové otázky)- vyžadují hlubší porozumění problematice, motivují studujícího k přemýšlení a k aplikaci poznatků do praxe. Kontrolní otázky- vztahují se k učivu kapitoly, slouží k autokorekci, zaměřené na cíle kapitoly.

17 17 Kontrolní otázky: aktivní slovesa Ikona pro kontrolní otázky a úkoly

18 18 Další aktivizační prvky: Cvičení a testy –procvičování a upevňování získaných znalostí –možná podoba výběr správné odpovědi doplňování údajů vlastní odpověď vytvoření schématu Slepá zkouška –závěrečná zkouška nanečisto

19 19 E) Část pro zájemce: příliš odborné pasáže, doplňující informace a literatura. větší mezera mezi odstavci zmenšené písmo ikona části pro zájemce

20 20 F) Příklad: shrnutí informací, praktické přiblížení forma – praktický výpočet, ilustrace z praxe, popis skutečné události. ikona pro příklad rámování

21 21 G) Obrázky, schémata, tabulky, grafy apod. : shrnují klíčové poznatky a jejich vztahy, usnadňují zapamatování a vybavení informací z paměti. (Hejtman, 1998) zdvojený popis obrázku

22 22 H) Shrnutí: funkce: –zopakování klíčových bodů –rychlá korekce forma: –krátké, výstižné –schéma, nelineární text, tabulka

23 23 I) Pojmy k zapamatování: ikona pro pojmy k zapamatování rámováníprostor pro vysvětlení pojmu

24 24 J) Klíč: funkce: –primární zpětná vazba forma: –jednoznačné odpovědi –modelová řešení, varianty –umístěn mimo zadání úkolu –snadno dostupný!

25 25 (Hejtman, 1999) Grafická podoba distančních studijních textů: vertikální rozdělení stránky na 2 sloupce

26 26 Hlavní sloupec (70 – 80 %) obsahuje: text, grafy, schémata, tabulky, obrázky, aktivizační prvky – otázky, úkoly, cvičení, testy apod.

27 27 Popisný sloupec (20 – 30 %) slouží jako prostor pro: poznámky, doplňky a řešení příkladů, komentáře k textu, stručný popis obrázků a tabulek, obrázky, ikony.

28 28 vysvětlení významu ikon představení ikon

29 29 http://www.cdiv.upol.cz

30 30 Děkuji za pozornost! Mgr. Lucie Snášelová Tel. 723 107 618 E-mail: L.Snaselova@seznam.czL.Snaselova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Distanční studijní texty Centrum distančního vzdělávání UP v Olomouci."

Podobné prezentace


Reklamy Google