Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distanční studijní texty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distanční studijní texty"— Transkript prezentace:

1 Distanční studijní texty
Centrum distančního vzdělávání UP v Olomouci

2 Přednosti tištěných textů:
Jsou finančně méně náročné než ostatní studijní opory. Jsou mobilní, umožňují studium kdykoli a kdekoli. Četba je rychlejší a umožňuje zapamatování si většího počtu slov. Umožňují využít mnoho stylů učení a technik pro lepší zapamatování. Ke studiu není nutné užít speciální, technické vybavení.

3 Studijní texty v prezenční a distanční formě studia
Klasická učebnice určena pro studenty s možností osobní konzultace, text není strukturován, slouží pouze ke čtení, pasivní příjem informací, neposkytuje zpětnou vazbu. Studijní text pro DiV určen pro samouky, text je členěn a informace jsou studentům dávkovány, slouží jako pracovní sešit, aktivizuje, motivuje studujícího pomocí úkolů a cvičení, poskytuje zpětnou vazbu.

4 Základní složky výuky: (Bartoňková, 1998)
Logická struktura Atmosféra úvod, výkladová část, závěr styl psaní schémata a přehledy typografická podoba textu příklady ilustrace prvky zajišťující aktivitu studenta (otázky, úkoly, testy, klíč)

5 Specifika distančních studijních textů
Vstupní a výstupní znalosti Struktura textu a kapitol Studijní cíle a doba potřebná ke studiu Průvodce studiem Aktivita a zpětná vazba Členění textu, krátké věty, nelineární forma textu Vysvětlení cizích slov, odborných termínů a zkratek Rámování, různé druhy písma (velikost, tloušťka, kurziva) Obrázky, schémata, přehledy, tabulky, diagramy, vzorce Srozumitelný, „čitelný“ a „čtivý“ text Popisný sloupec

6 Strukturovaný text: nelineární text - odrážky kurziva - definice
tučné písmo – významné pojmy popisný sloupec – prostor pro poznámky

7 Nestrukturovaný text:

8 Struktura kapitoly: Studijní cíle (A) Doba potřebná ke studiu (B)
Průvodce studiem (C) Text Prvky podporující aktivitu studujících – otázky, úkoly, cvičení apod. (D) Část pro zájemce (E) Příklady (F) Obrázky, grafy, schémata, tabulky apod. (G) Shrnutí (H) Pojmy k zapamatování (I) Klíč (J)

9 A) Studijní cíle: jasné, stručné, výstižné,
přiměřené a kontrolovatelné, v souladu se vzdělávacím programem, formulovány bez podmínek a pomocí aktivních sloves.

10 Po nastudování této kapitoly byste měli umět…
Chybně formulovaný cíl: Po nastudování této kapitoly byste měli umět… Správně formulovaný cíl: Po prostudování této kapitoly budete umět…

11 Aktivní slovesa: aktivní slovesa

12 B) Doba potřebná ke studiu:
stanovení optimální doby, přiměřená délka kapitoly, ovlivněna: cílovou skupinou, náročností textu.

13 C) Průvodce studiem: zvláštní odstavec v textu,
nezastupitelná role v distančních textech, vkládán na klíčová místa upozorňuje, poskytuje metodickou pomoc, podává důležité informace ke studiu, usměrňuje učební aktivitu studujících.

14 pochvala nevhodné!!! povzbuzení ikona průvodce studiem seznámení s obsahem upozornění a vysvětlení doporučení

15 D) Otázky a jejich význam:
zapamatování, zpětná vazba, třídění informací, aktivizace a motivace studujících.

16 Rozdělení otázek v distančních textech:
Řečnické otázky - přitahují pozornost, nevyžadují odpověď. Otázky k zamyšlení (problémové otázky)- vyžadují hlubší porozumění problematice, motivují studujícího k přemýšlení a k aplikaci poznatků do praxe. Kontrolní otázky- vztahují se k učivu kapitoly, slouží k autokorekci, zaměřené na cíle kapitoly.

17 Kontrolní otázky: aktivní slovesa Ikona pro kontrolní otázky a úkoly

18 Další aktivizační prvky:
Cvičení a testy procvičování a upevňování získaných znalostí možná podoba výběr správné odpovědi doplňování údajů vlastní odpověď vytvoření schématu Slepá zkouška závěrečná zkouška nanečisto

19 E) Část pro zájemce: doplňující informace a literatura.
příliš odborné pasáže, doplňující informace a literatura. zmenšené písmo větší mezera mezi odstavci ikona části pro zájemce

20 F) Příklad: praktické přiblížení
shrnutí informací, praktické přiblížení forma – praktický výpočet, ilustrace z praxe, popis skutečné události . ikona pro příklad rámování

21 G) Obrázky, schémata, tabulky, grafy apod. :
shrnují klíčové poznatky a jejich vztahy, usnadňují zapamatování a vybavení informací z paměti. zdvojený popis obrázku (Hejtman, 1998)

22 H) Shrnutí: funkce: zopakování klíčových bodů rychlá korekce forma:
krátké, výstižné schéma, nelineární text, tabulka

23 I) Pojmy k zapamatování:
ikona pro pojmy k zapamatování I) Pojmy k zapamatování: rámování prostor pro vysvětlení pojmu

24 J) Klíč: funkce: forma: primární zpětná vazba jednoznačné odpovědi
modelová řešení, varianty umístěn mimo zadání úkolu snadno dostupný!

25 Grafická podoba distančních studijních textů:
vertikální rozdělení stránky na 2 sloupce (Hejtman, 1999)

26 Hlavní sloupec (70 – 80 %) obsahuje:
text, grafy, schémata, tabulky, obrázky, aktivizační prvky – otázky, úkoly, cvičení, testy apod.

27 Popisný sloupec (20 – 30 %) slouží jako prostor pro:
poznámky, doplňky a řešení příkladů, komentáře k textu, stručný popis obrázků a tabulek, obrázky, ikony.

28 vysvětlení významu ikon
představení ikon

29

30 Děkuji za pozornost! Mgr. Lucie Snášelová Tel. 723 107 618


Stáhnout ppt "Distanční studijní texty"

Podobné prezentace


Reklamy Google