Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012."— Transkript prezentace:

1 8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012

2 Svět v 2. polovině 19. století 1)Situace v Evropě: -po Vídeňském kongresu 1814-1815 nedocházelo v Evropě k válkám a neměnily se hranice Evropa 1815 Vídeňský kongres

3 2)Viktoriánská Anglie: a)královna Viktorie: -nejdéle vládnoucí panovnice -v Anglii byla velmi oblíbená b)konstituční monarchie: -vznikla již v anglické buržoazní revoluci v 17. století -moc krále je omezena ústavou portrét mladé královny Viktorie Londýn v 17. století

4 Královna Viktorie princezna Viktorie princ Albert Sasko- Kobursko-Gothajský- manžel Viktorie vévoda Eduard August- otec Viktorie Viktorie, vévodkyně z Kentu, se svou dcerou Viktorií, pozdější britskou královnou (1821). památník královny Viktorie před Buckinghamský m palácem Viktorie s Albertem a jejich psy

5 c)za její vlády nastal velký rozmach státu: -průmysl -doprava a obchod -i nadále velmi silné loďstvo královna Viktorie se svým synem Edwardem a jeho ženou princeznou Alexandrou

6 d)moc ve státě má vláda odpovědná parlamentu: -konzervativní a liberální strany -existují dodnes -demokratický parlamentní způsob vlády Henry Temple, 3. vikomt Palmerston – liberální strana Wiliam Pitt – představitel konzervativní strany David Cameron – současný vůdce konzervativní strany současný vůdce liberální strany Nick Clegg

7 3)Carské Rusko: a)situace v zemi: -rozsáhlé území v Evropě a Asii -většina obyvatel žila na venkově -velká zaostalost -„kolos na hliněných nohou“ ruské impérium do roku 1914 vlajka Ruska znak Ruska

8 Ruská říše v roce 1912

9 b)vláda: -neomezená vláda cara -samoděržaví – absolutismus -car Alexandr II. car Alexandr II. pomník Alexandra II. v Moskvě

10 Rodina Alexandra II. carevna Marie Alexandrovna – první carova žena korunovační dvojportrét Marie Alexandrovny a Alexandra II. Kateřina Dolgorukova – 2. manželka cara syn cara Alexandr III..´- pozdější ruský car

11 Hlavní rysy vlády Alexandra II. vyjadřuje nápis na jeho pomníku v Moskvě: „ Caru osvoboditeli Alexandru II. Imperátor Alexandr II. zrušil roku 1861 nevolnictví v Rusku a osvobodil milióny rolníků od staletého otroctví Provedl vojenskou a soudní reformu, zavedl systém místní samosprávy, městské rady a zemské úřady ukončil mnohaletou kavkazskou válku osvobodil slovanské národy od osmanského jha zahynul 1. března roku 1881 v důsledku teroristického činu“

12 c)zrušení nevolnictví: -až v roce 1861 -Alexandr II. chtěl rozvoj průmyslu reformátor Kosťa velkokníže Konstantin v roce 1865 - předsedou Výboru pro osvobození rolníků a zrušení nevolnictví car Alexandr II.

13 4)Osmanská říše (Turecko): a)postupný rozpad: -Turci postupně ztráceli podmaněná území v Evropě -evropské velmoci se snažili toto území získat -Balkán chtělo ovládnout i Rusko bitva u Navarina (1827) znamenala pro Osmanskou říši další územní ztráty Osmanská řiíe 1914

14 b)Krymská válka: -1853-1856 -Rusko proti Turecku, VB a Francii -Rusko bylo poraženo, ztratilo přístup k Černému moři a vliv na Balkáně Alexandr Segejevič Menšikov byl vyslán Mikulášem I. ma misi

15 Krymská válka

16 5)Vznik samostatných států na Balkáně: -úpadek Turecka způsobil, že tam vznikly nové státy -Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Černá Hora -evropské velmoci se snažily, aby zde získaly vliv 6) Itálie a Německo: -tyto státy byly sjednoceny Turecko v 16. a 17. století

17 Itálie po sjednocení 1815 mapa Německa 1815 - 1866 Sjednocení Itálie a Německa

18 Zápis: Svět v 2. polovině 19. století 1)Situace v Evropě: -po Vídeňském kongresu 1814-1815 nedocházelo v Evropě k válkám a neměnily se hranice 2)Viktoriánská Anglie: a)královna Viktorie: -nejdéle vládnoucí panovnice -v Anglii byla velmi oblíbená b)konstituční monarchie: -vznikla již v anglické buržoazní revoluci v 17. století -moc krále je omezena ústavou c)za její vlády nastal velký rozmach státu: -průmysl -doprava a obchod -i nadále velmi silné loďstvo 3)Carské Rusko: a)situace v zemi: -rozsáhlé území v Evropě a Asii -většina obyvatel žila na venkově -velká zaostalost -„kolos na hliněných nohou“

19 b)vláda: -neomezená vláda cara -samoděržaví – absolutismus -car Alexandr II. c)zrušení nevolnictví: -až v roce 1861 -Alexandr II. chtěl rozvoj průmyslu 4)Osmanská říše (Turecko): a)postupný rozpad: -Turci postupně ztráceli podmaněná území v Evropě -Evropské velmoci se snažili toto území získat -Balkán chtělo ovládnout i Rusko b)Krymská válka: -1853-1856 -Rusko proti Turecku, VB a Francii -Rusko bylo poraženo, ztratilo přístup k Černému moři a vliv na Balkáně 5)Vznik samostatných států na Balkáně: -úpadek Turecka způsobil, že tam vznikly nové státy -Bulharsko, Srbsko, Rumunsko, Černá Hora -evropské velmoci se snažily, aby zde získaly vliv 6) Itálie a Německo: -tyto státy byly sjednoceny

20 Opakování: Jaké byly výsledky Vídeňského kongresu? Definuj konstituční a absolutní monarchii. Co víš o vládě královny Viktorie? Kdo to byli burlaci? Jaká byla situace v tomto období v Rusku? Co způsobilo, že na Balkáně vznikly nové státy? Otázky pro mladé historiky: Jaký byl největší rozmach osmanské říše? Znáš nějakou literaturu, která pojednává o Krimské válce?

21 Test – kdo nebo co je na obrázku? vlajka Ruska car Alexandr II. princezna Viktorie – později královna Anglie první manželka cara Alexandra II. mapa Itálie 1815 znak Ruska

22 Odkazy: 1)http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD_kongreshttp://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%BD_kongres 2)http://www.amitm.com/thecon/lesson2.htmlhttp://www.amitm.com/thecon/lesson2.html 3)http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktorie_(britsk%C3%A1_kr%C3%A1lovna)http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktorie_(britsk%C3%A1_kr%C3%A1lovna) 4)http://blogmoravaka.blogspot.cz/2009/01/od-shakespeara-k-princezne- viktorii.htmlhttp://blogmoravaka.blogspot.cz/2009/01/od-shakespeara-k-princezne- viktorii.html 5)http://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Sasko-Kobursko-Gothajsk%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Albert_Sasko-Kobursko-Gothajsk%C3%BD 6)http://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_August_Hannoversk%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Eduard_August_Hannoversk%C3%BD 7)http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktorie_Sasko-Kobursko-Saalfeldsk%C3%A1http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktorie_Sasko-Kobursko-Saalfeldsk%C3%A1 8)http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/den-d/kralovna-viktorie-symbol-sve- doby-s-neklidnou-dusi_121140.htmlhttp://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/den-d/kralovna-viktorie-symbol-sve- doby-s-neklidnou-dusi_121140.html 9)http://www.palba.cz/forumfoto/displayimage.php?pos=-10570http://www.palba.cz/forumfoto/displayimage.php?pos=-10570 10)http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/index_img.php?id=112813http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/index_img.php?id=112813 11)http://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Templehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Henry_Temple 12)http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Pitt_%28mlad%C5%A1%C3%AD%29http://cs.wikipedia.org/wiki/William_Pitt_%28mlad%C5%A1%C3%AD%29 13)http://cs.wikipedia.org/wiki/Liberal_Democratshttp://cs.wikipedia.org/wiki/Liberal_Democrats 14)http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A9_imp%C3%A9riumhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A9_imp%C3%A9rium 15)http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_II._Nikolajevi%C4%8Dhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_II._Nikolajevi%C4%8D 16)http://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Alexandrovnahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Alexandrovna

23 17)http://it.wikipedia.org/wiki/Ekaterina_Michajlovna_Dolgorukovahttp://it.wikipedia.org/wiki/Ekaterina_Michajlovna_Dolgorukova 18)http://pique.blog.cz/1009/velkoknize-konstantin-nikolajevic-ii-casthttp://pique.blog.cz/1009/velkoknize-konstantin-nikolajevic-ii-cast 19)http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=3070http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=3070 20)http://cs.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1ehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Osmansk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e 21)http://cs.wikipedia.org/wiki/Krymsk%C3%A1_v%C3%A1lkahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Krymsk%C3%A1_v%C3%A1lka 22)http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/pocatky-vzniku-a-vyvoje- fotografie-149874czhttp://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/pocatky-vzniku-a-vyvoje- fotografie-149874cz 23)http://www.warlordgames.com/7876/new-crimean-war-british/http://www.warlordgames.com/7876/new-crimean-war-british/ 24)http://www.stoneyburn.com/picchange/crimea.htmhttp://www.stoneyburn.com/picchange/crimea.htm 25)http://xtimeline.com/error.html?aspxerrorpath=/evt/view.aspxhttp://xtimeline.com/error.html?aspxerrorpath=/evt/view.aspx 26)http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Tureckahttp://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Turecka 27)http://www.blazre.estranky.cz/clanky/sjednoceni-italie-a-nemecka.htmlhttp://www.blazre.estranky.cz/clanky/sjednoceni-italie-a-nemecka.html 28)http://cs.wikipedia.org/wiki/Sjednocen%C3%AD_N%C4%9Bmeckahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Sjednocen%C3%AD_N%C4%9Bmecka


Stáhnout ppt "8. ročník Novověk ZŠ Rajhrad Autor: Bc. Pavla Procházková Odborné vedení: PaedDr. Zdeněk Motlíček 2011/2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google