Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu PhDr. Iva Petrová SMK ZS 2012/2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální svět a komunikace požadavky k předmětu PhDr. Iva Petrová SMK ZS 2012/2013."— Transkript prezentace:

1 Globální svět a komunikace požadavky k předmětu PhDr. Iva Petrová 9671@mail.vsfs.cz9671@mail.vsfs.cz, iva.petrova.13@gmail.com SMK ZS 2012/2013

2 V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace v něm. Podstata globalizace a její dopady do komunikačních procesů. Roviny komunikace ve společenském prostředí. Ekonomické a marketingové souvislosti komunikace. Interpersonální komunikace jako základní rámec – proces, prvky, aktéři,specifika. Skupinová komunikace a její odlišnosti – společenské skupiny – firma a kultura. Interkulturní komunikace – podstata, proces a specifika. Hodnotové typy a dimenze - Hofstedeho a Tropenaarsova kuturní dimenze. Národní kulturní rozdíly v komunikaci při obchodních jednáních a vyjednávání ve firmě a jejich fungování. Masová kultura a masová komunikace. Proces, podstata a specifika masové komunikace, proces a modely přenosu informací. Publikum jako objekt masové komunikace, nastolování témat, media a mediální obsah. Komunikační procesy a jejich dopad do firemního prostředí – specifika manažerských procesů. Firemní komunikace – externí /marketingová komunikace a interní komunikace, zásady, nástroje a specifika. Specifika nadnárodních firem a problematika multikulturních vlivů. Obsah předmětu 2

3 Literatura 3Iva Petrová 3 3  Bauman, Z.: Globalizace, Mladá fronta 1999, ISBN 80- 204 - 0817 – 7  Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení, Praha, Management Press, 2007, ISBN 978- 80-7261-169-0  Brooks, I.: Firemní kultura - jedinci, skupiny, organizace a jejich chování, Brno Computer Press 2003, ISBN 80 – 7226 – 763 - 9  Jirák, J., Köpplová, B.: Media a společnost. Portál. Praha. 2003. ISBN 80 – 7178- 697-7  Mc Quail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha, Portál, 1999. ISBN 80 -7178-2000-9  McLuhan, M.: Jak rozumět mediím. Extenze člověka. Mladá fronta. Praha. 2011, ISBN 978 – 80 – 204 – 2409 – 9  Nakonečný, M. : Sociální Psychologie,Praha Academia 2009, ISBN 80 – 200-1679 - 9  Nový, I., Schroll-Machl, S.: Interkulturní komunikace v řízení a podnikání. 3. vydání. Praha, Management Press 2003. ISBN 80-7261-053-8  Nový, I. a kol.: Interkulturální management, Lidé, kultura a management, Praha, Grada Publishing, 1996, ISBN 80-7169-260-3  Štrach, P.: Mezinárodní marketing, Praha Grada Publishing, 2009, ISBN 978 – 80- 247 – 2987 – 9  Thompson J.,B.: Média a modernita – Sociální teorie médií, Praha, Karolinum, 2004. ISBN 80 – 246 - 0652  Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Portál. Praha. 2005. ISBN 80-7178-998-4

4 1. Projekt - KS individuální úvaha / PS prezentace ve dvojici na hodině Vybrané téma ze seznamu bude řešeno formou odborné rozpravy. Obsahem by mělo být: Rozklad tématu – založený na znalosti a doplněný kritické zhodnocení problému a jeho dopadu do současného globalizovaného světa a jak je komunikováno – na globální úrovni a jsou lokální specifika jaké. Návrh, jak mohou komerční i sociální marketingové komunikace přispět k řešení daného věcného globálního problému. ZKOUŠKA: Seminární projekt – prokázání schopnosti prakticky uchopit aktuálně komunikované globálně téma, rozebrat ho a navrhnout náměty na změny komunikace - hodnocení max 5 B. Písemný test: odpovědi na otázky zjišťující znalost problému 5 otázek ( OTEVŘENÝCH, jedna 6 B) - Celkem 30 B – minimum 10 B. otázek ze zkouškového testu POŽADAVKY, TÉMATA I OTÁZKY - VŠE JE ULOŽENO NA IS VE STUDIJNÍCH MATERIÁLECH. Známka: A 35 – 31BC 25 – 21BE 15 – 10 B B 30 – 26BD 20 – 16 B Požadavky 4

5 Referáty - témata Porodnost a budoucnost Evropy. Charitativní aktivity – nový jev kultury 21. století? Je reklama dohodnutou a povolenou lží? Geneticky modifikované potraviny – mana nebeská pro rozvojový chudý svět, nebo smrtelné nebezpečí? Řeší „adopce dětí“ na dálku globální problém chudoby? Nebo vzdělání? Je kriminalita průvodním jevem globalizace? Bude Evropa v roce 2020 kulturně jednotná nebo bohatě kulturně diferencovaná? Problém bezdomovců – globální problém i v české společnosti? Nové specifické segmenty – senioři. Asijští tygři – Indie a Čína – budoucí hrozba, nebo budoucí spása ekonomiky světa? Nový specifický segment – singles. Tvorba mediálních mýtů a role reklamy či jiných forem MK. Je proces fúzí a vzniku stále větších hráčů na globálním trhu ku prospěchu lidstva, nebo představuje zatím netušenou hrozbu? Je skutečně McDonald´s takový nepřítel lidstva? Postavení žen v soudobém světě. Děti – ohrožený segment globálního světa? Romové, romský problém, integrace v majoritní společnosti, nebo zachování etnického specifika? Arabský svět = svět terorismu? Corporate Social Responsibility – opravdový zájem korporace podílet se na řešení problémů sociálního okolí či světa, nebo šikovná zástěrka pro získání příznivě naladěného spotřebitele? Teenageři – kupčíci v chrámu konzumu, nebo specifická cílová skupina – národní a globální měřítko jevu. Změny v tradiční rodině v éře globalizace. Nekouká se někde Velký bratr nebo Velká sestra? Nástup digitálních technologií a svoboda člověka. Reklama – je součástí kultury a umění? AIDS jako světový problém. Nové spotřebitelské trendy v české společnosti a jejich komunikace. Masová média a jejich role: jako studnice poznání nebo jako nástroj manipulace? Značka a její role v usměrňování spotřeby – národní a mezinárodní souvislosti. Spotřeba jako projev životního stylu. Hedonismus/požitkářství životní styl západní společnosti. Ovládnou nás počítače? Pokud ano, kdy to bude? Proměny etiky marketingové komunikace v globálním světě. Spotřebitelské organizace – dostatečná hráz zpupnosti velkých koncernů? Franšízing jako forma globalizační strategie dobývání nových trhů. Tým a jeho role v managementu, mění se role nadřízený a podřízený? Globální značka jako nástroj globalizace – unifikace vkusu, přání a potřeb? Privátní značky – vliv na konkurenceschopnost domácích produktů. Stereotypy ve společnosti – existují stále? A jak jim čelit. Nové trendy v zemědělství s ohledem na globální změny. Zelené značky – výhra pro spotřebitele nebo výrobce? Je vzdělání to jediné, co náš zachrání před konkurencí?


Stáhnout ppt "Globální svět a komunikace požadavky k předmětu PhDr. Iva Petrová SMK ZS 2012/2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google