Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Mobbing či bossing = konflikt (střet, srážka)  Mnoho moci vs. málo moci  ¨Právo“ silnějšího (mocnějšího…)  Přirozený výběr (selekce)  Civilizační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Mobbing či bossing = konflikt (střet, srážka)  Mnoho moci vs. málo moci  ¨Právo“ silnějšího (mocnějšího…)  Přirozený výběr (selekce)  Civilizační."— Transkript prezentace:

1

2  Mobbing či bossing = konflikt (střet, srážka)  Mnoho moci vs. málo moci  ¨Právo“ silnějšího (mocnějšího…)  Přirozený výběr (selekce)  Civilizační a kulturní vlivy Tzv. civilizace a enkulturace je také o tom, že lidem „ne“mocným, kteří v souboji s mocí obvykle prohrávají, již nestínáme hlavy,… svou „hlavu“ (tvář, názor) si již mohou ponechat (na veřejnosti) také ženy a naši spoluobčané již pro nás nejsou pouhými „lidmi z ulice“

3 Život ve společnosti 21. století  „Přežití“ je snazší a boj o „holou existenci“ není tak brutální a naléhavý (více potravin, zdraví, komunikace…)  Společenské struktury jsou více propojeny a lépe organizovány – role jednotlivce (?)  Místem „boje“ se stal byznys resp. ekonomika (peníze, rozpočet, hrubý domácí produkt …)  Fyzické násilí se „kultivuje“ do násilí psychického  … Život ve společnosti 21. století  „Přežití“ je snazší a boj o „holou existenci“ není tak brutální a naléhavý (více potravin, zdraví, komunikace…)  Společenské struktury jsou více propojeny a lépe organizovány – role jednotlivce (?)  Místem „boje“ se stal byznys resp. ekonomika (peníze, rozpočet, hrubý domácí produkt …)  Fyzické násilí se „kultivuje“ do násilí psychického  …

4 „ Už jsem zmiňoval dříve - v tomto státě se slušnost považuje za slabost …“ Jako reakce na výtku - Vážený pane rozhodně nesouhlasím s platy lékařů a skutečných lékařských kapacit, ale způsob, kterým si vynucujete zvýšení platů se mi zdá špatný a některá hesla přímo odporná. U vzdělaných lidí bych předpokládala naprosto jiný postup a chování vůči pacientům, které jste si vzali za své rukojmí. Citováno dle: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v- cesku/clanek.phtml?id=691227http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v- cesku/clanek.phtml?id=691227

5 Termín „ vztahová patologie “ je navrhován jako nadřazený pojem pro všechny stávající formy (di) stresujícíchch sociálních vazeb a vztahů ve skupině a zejména vztahů v zaměstnání, ve škole, v rodině, komunitě i v celé společnosti. Patří sem zejména tzv. šikana, mobbing, bossing, bullying, staffing, chairing, whistleblowing, obtěžování, diskriminace, stalking …

6 Víte, co to obnáší -  Šikana?  Mobbing?  Bossing?  Bullying?  Stalking?  Whistleblowing?  Chairing?  Haressement (obtěžování)  diskriminace

7 Zažili jste na vlastní kůži (někdy a někde) –  Šikanu?  Mobbing?  Bossing?  Bullying?  Stalking?  Whistleblowing?  Chairing?  Harassement (obtěžování)  diskriminace

8 Mobbing je řada znevažujících komunikativních akcí či jednání, kterých se dopouští spolupracovníci – jednotlivec, ale častěji skupina několika kolegů – vůči určitému člověku a to opakovaně … (minimálně 1x týdně) a po delší dobu (minimálně půl roku). Mobbing je řada znevažujících komunikativních akcí či jednání, kterých se dopouští spolupracovníci – jednotlivec, ale častěji skupina několika kolegů – vůči určitému člověku a to opakovaně … (minimálně 1x týdně) a po delší dobu (minimálně půl roku).

9 …jde o „negativní formy komunikace, které jsou zaměřeny vůči určité osobě (ze strany jedné nebo více osob) velmi často přetrvávající po delší dobu a kterými je charakterizován také vztah pachatele a jeho oběti“. BEŇO, P.: Můj šéf, můj nepřítel? 1. Vyd. Brno: Era, 2003, …jde o „negativní formy komunikace, které jsou zaměřeny vůči určité osobě (ze strany jedné nebo více osob) velmi často přetrvávající po delší dobu a kterými je charakterizován také vztah pachatele a jeho oběti“. BEŇO, P.: Můj šéf, můj nepřítel? 1. Vyd. Brno: Era, 2003,

10 Ale … - Pojem mobbing použil ornitolog Frank Finn v roce 1919 !!! - O mobbingu se zmiňuje i rakouský etolog Konrad Lorenz (1937), když upozorňuje na teritorialitu v říší zvířat ( …imprinting, N. Tinbergen …) - V 80. létech 20. století se o rozšíření pojmu mobbing (= psychoteror v práci) zasloužil Heinz Leymann, švédský psycholo a lékař německého původu, který zkoumal sociální podmínky výkonu práce Ale … - Pojem mobbing použil ornitolog Frank Finn v roce 1919 !!! - O mobbingu se zmiňuje i rakouský etolog Konrad Lorenz (1937), když upozorňuje na teritorialitu v říší zvířat ( …imprinting, N. Tinbergen …) - V 80. létech 20. století se o rozšíření pojmu mobbing (= psychoteror v práci) zasloužil Heinz Leymann, švédský psycholo a lékař německého původu, který zkoumal sociální podmínky výkonu práce

11 … jde o konstantní, cílevědomé, opakované a systematické útoky skupiny či jednotlivce s úmyslem někoho poškodit, znemožnit a vyřadit z pracovního procesu. Během uskutečňování tohoto záměru se může používat arogantní, nepřátelská, neetická komunikace, jejímž cílem je znevážení či ponížení jedince. SVOBODOVÁ, L.: Nenechte se šikanovat kolegou. 1. Vyd. Praha: Grada, 2008, 20 s.

12  psychoteror na pracovišti  nevyřešený (neřešený?) konflikt - zjevný příp. latentní  komunikované násilí na pracovišti (pomluvy, provokace, znevažování osoby, práce, rodiny, systematické útoky na pověst a čest, snaha o „likvidaci“)  Cílená snaha o izolaci a vyloučení (exkluze)  totální negace či neschopnost dialogu  psychoteror na pracovišti  nevyřešený (neřešený?) konflikt - zjevný příp. latentní  komunikované násilí na pracovišti (pomluvy, provokace, znevažování osoby, práce, rodiny, systematické útoky na pověst a čest, snaha o „likvidaci“)  Cílená snaha o izolaci a vyloučení (exkluze)  totální negace či neschopnost dialogu

13 45 způsobů chování, označených jako mobbing. Tyto rozdělil do 5 kategorií: 1. Útoky na možnost se vyjádřit či se někomu svěřit (útoky na komunikaci…) 2. Útoky na sociální vztahy 3. Útoky s dopadem na pověst, úctu a vážnost 4. Útoky na kvalitu pracovní a životní situace 5. Útoky na zdraví

14  nadřízený omezuje vaši možnost se vyjádřit, vaše práce je neustále kritizována, je vám vyhrožováno  „nemluví se“ s vámi, „jste vzduch“, zakazují vám s někým mluvit, jste posazen/a někam „mimo“  rozšiřují se o vás pomluvy a „zlé řeči“, zesměšňují vás, dělají z vás „blázna“  přidělují vám neadekvátní (směšnou příp. nesplnitelnou) práci, stále něco mění, atp.  Je vám vyhrožováno fyzickým násilím, nutí vás do zdravot. škodl. práce, jste sex. obtěžován/a a pod. (viz www.workrelations.eu )  nadřízený omezuje vaši možnost se vyjádřit, vaše práce je neustále kritizována, je vám vyhrožováno  „nemluví se“ s vámi, „jste vzduch“, zakazují vám s někým mluvit, jste posazen/a někam „mimo“  rozšiřují se o vás pomluvy a „zlé řeči“, zesměšňují vás, dělají z vás „blázna“  přidělují vám neadekvátní (směšnou příp. nesplnitelnou) práci, stále něco mění, atp.  Je vám vyhrožováno fyzickým násilím, nutí vás do zdravot. škodl. práce, jste sex. obtěžován/a a pod. (viz www.workrelations.eu )

15  Jde o uměle vytvořené slovo, kterého základ tvoří sloveso to mob (angl.) – „ohrožovat, utlačovat, napadat, nadávat, vrhat se na někoho, útočit, srocovat se, spílat někomu… a přípona - ing ( Mob = chátra, lůza, dav, srocení …) Víte, co je flashmobbing (flashmob)?

16

17

18

19 - STAFFING (staff, angl. = osazenstvo, mužstvo ) : útoky či „mobbing“ ze strany podřízených … - Chairing (chair, angl.=předseda) : útoky, souboje (mocenské?), resp. „mobbing“, v nejvyšších patrech managementu … - Stalking (to stalk, angl.=pronásledovat či lovit kořist) : jde o pronásledování či obtěžování osob/y z různých (osobních) pohnutek a zájmů … - Whistleblowing (blow the whistle, angl. pískat…) „oznámení“ poškození veřejného zájmu - STAFFING (staff, angl. = osazenstvo, mužstvo ) : útoky či „mobbing“ ze strany podřízených … - Chairing (chair, angl.=předseda) : útoky, souboje (mocenské?), resp. „mobbing“, v nejvyšších patrech managementu … - Stalking (to stalk, angl.=pronásledovat či lovit kořist) : jde o pronásledování či obtěžování osob/y z různých (osobních) pohnutek a zájmů … - Whistleblowing (blow the whistle, angl. pískat…) „oznámení“ poškození veřejného zájmu

20  Jednání, které je poškozené osobě nemilé, nepříjemné a které ji obtěžuje! (Rozhodující je přitom subjektivní prvek.)  Sexuálním obtěžováním – mohou být i „vtipy“, „narážky“, „plakáty“, atp. …  V práci bychom za „obtěžování“ – ať již ze strany kolegů či nadřízených – mohli považovat i to, co poškozenému brání v podaní požadovaného pracov. výkonu!

21 Co je diskriminace? - V nejširším slova smyslu to znamená: „rozlišovat, dělat rozdíl, rozdílně zacházet“ Diskriminace je porušení zásady spravedlnosti a rovnosti ve vymezených sociálních vztazích. Lidé jsou odlišní, ale jsou si rovni (křesťané). - Mají svoji lidskou důstojnost a vědí, co je spravedlnost. Diskriminace je projevem vztahové patologie!

22 Vztahová patologie – mobbing,bossing, atd. - je (také):  Neochota či neschopnost vést dialog s podřízenými?  Struktura osobnosti (charakteru) P. Babiak a R. Hare mluví o „snakes in suits“ (viz.)  Spiknutí „mocných“ biologický princip strukturace skupiny?  „Nelegální“ prospěch my/já jsme/jsem „více“ než vy/ty a proto si také více zasloužím/e a nadělím/e! Vztahová patologie – mobbing,bossing, atd. - je (také):  Neochota či neschopnost vést dialog s podřízenými?  Struktura osobnosti (charakteru) P. Babiak a R. Hare mluví o „snakes in suits“ (viz.)  Spiknutí „mocných“ biologický princip strukturace skupiny?  „Nelegální“ prospěch my/já jsme/jsem „více“ než vy/ty a proto si také více zasloužím/e a nadělím/e!


Stáhnout ppt " Mobbing či bossing = konflikt (střet, srážka)  Mnoho moci vs. málo moci  ¨Právo“ silnějšího (mocnějšího…)  Přirozený výběr (selekce)  Civilizační."

Podobné prezentace


Reklamy Google