Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8.4.20151 Úvod do ekonomie Základy ekonomie Ing. Jana Holá Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8.4.20151 Úvod do ekonomie Základy ekonomie Ing. Jana Holá Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002."— Transkript prezentace:

1 8.4.20151 Úvod do ekonomie Základy ekonomie Ing. Jana Holá Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002

2 8.4.20152 Předmět ekonomie Ekonomie je věda o bohatství, o možnostech tvorby bohatství (jak nejlépe využívat zdroje) a způsobech rozdělování, zachování a užití bohatství Co vyrábět, aby vzniklo bohatství a výroba byla efektivní Jak vyrábět, aby vyrobeného bohatství bylo co nejvíce Pro koho vyrábět, aby bylo bohatství žádané a využité Základní zdroje bohatství, přinášející důchod Práce – mzda Půda – renta Kapitál – zisk (Znalosti) Práce, půda, kapitál

3 8.4.20153 Předmět ekonomie Ekonomie je věda společenská, je nástrojem umožňující získat člověku určitou výhodu ve fungování jednotlivých ekonomik: jak… Vytvářet materiální i nemateriální prací bohatství v určitých podmínkách dané ekonomiky. Rozdělovat bohatství tržním mechanismem nebo regulovaně státem. Zachovat bohatství znehodnocované inflací. Jak užívat výrobní a finální spotřebu, aby užitek všech subjektů byl maximalizován.

4 8.4.20154 Metody zkoumání Pozorování Statistické metody Analýza Dedukce Ekonomické modelování (časté používání grafů) Experiment Při zkoumání je nutno brát zřetel, na Subjektivnost daných podmínek. Skutečnost, že jednotlivé části nemusí ovlivňovat celek. Objektivní, neovlivnitelné skutečnosti, které mohou nastat.

5 8.4.20155 Ekonomické zákony Poznané a ověřené spontánní souvislosti (nutné, podstatné, opakovatelné) mezi ekonomickými kategoriemi, nezávislé na vůli člověka. Zákon vzácnosti (omezenost zdrojů) Zákon proporcionality (optimální ekonomika je v rovnováze) Zákon klesajících výnosů (mění-li se pouze jeden vstup a ostatní jsou konstantní, výnosy klesají) Zákon ekonomie času (rozvoj výroby vede ke snižování jednotkových nákladů) Zákon klesající poptávky (klesne-li cena produktu, za jinak neměnných podmínek, vzroste zpravidla jeho prodávané množství)

6 8.4.20156 Předmět makroekonomie Makroekonomie se zabývá souhrnnými (agregátními) ekonomickými jevy. Zkoumá faktory, které determinují úroveň agregátních veličin a vzájemné vztahy ve vývoji těchto veličin. Makroekonomické subjekty a makroekonomický koloběh na úrovní národního hospodářství tvoří: Sektor domácností Sektor podniků Sektor vlády Sektor zahraničí

7 8.4.20157 Základní makroekonomické veličiny Produkt – míra jeho růstu, cyklické výkyvy, trendy vývoje Zaměstnanost – úroveň zaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti Cenová hladina – vývoj cenové hladiny a inflace v čase Vnější ekonomická pozice- platební bilance, vývozy, dovozy

8 8.4.20158 Zdroj: www.czso.czwww.czso.cz Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Prameny: ČSÚ, MPSV, ČNB, MF a ČHMÚ U k a z a t e l 20002001200220032004200520062007200820092010 Ukazatele reálné ekonomiky HDP mld. Kč, b. c. 2 189,22 352,22 464,42 577,12 814,82 983,93 222,43 535,53 689,03 625,93 667,4 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. 213 110230 064241 593252 617275 770291 561313 868342 494353 701345 601348 928 HDP %, r/r, reálně 3,62,51,93,64,56,3 6,8 6,12,5-4,12,3 Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 8,88,17,37,88,37,97,15,34,46,7 7,3 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti %, průměr 4,14,23,73,94,34,23,92,82,22,0 3,0 Míra reg.nezam. podle stávající metodiky %, průměr... 9,039,198,968,136,625,447,989,01 Průměrná hrubá nominální mzda 1) %, r/r.8,88,05,86,35,06,67,27,83,31,9 Průměrné reálné mzdy 1) %, r/r.3,96,15,73,43,04,04,31,42,30,4 Průměrný starob.důchod/průměrná mzda % 44,243,443,542,240,641,140,840,640,241,641,1 Míra inflace %, r/r, průměr 3,94,71,80,12,81,92,52,86,31,01,5 Ceny průmyslových výrobců %, r/r, průměr 4,92,8-0,6-0,45,53,11,54,14,5-3,1 1,2 Měnové ukazatele CZK/EU R průměr 35,61034,08330,81231,84431,90429,78428,34327,76224,94226,44525,290 CZK/US D průměr 38,59038,03832,73628,22725,70123,94722,60920,30817,03519,05719,111 Běžný účet (BÚ) platební bilance mld. Kč -104,9-124,5-136,4-160,6-147,5-39,8-77,2-113,1-22,9 -114,8-139,2 Finanční účet (FÚ) platební bilance mld. Kč 148,0172,8347,8157,1177,3154,892,4125,859,0 154,2182,1 Změna devizových rezerv mld. Kč -31,6-67,2-216,9-12,9-6,8-92,9-2,1-15,7-40,1-60,6 -41,4 BÚ/HDP % -4,8-5,3-5,5-6,2-5,2-1,3-2,4-3,2-0,6-1,0-3,8 FÚ/HDP % 6,87,314,16,16,35,22,93,61,62,65,0 Fiskální ukazatele Saldo státního rozpočtu (SR) mld. Kč -46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-19,4-192,4-156,4 Saldo SR/HDP % -2,1-2,9-1,9-4,2-3,3-1,9-3,0-1,9-0,5-5,3-4,3 Státní dluh mld. Kč 289,3345,0395,9493,2592,9691,2802,5892,3 999,8 1 178,21 344,1 Státní dluh/HDP % 13,214,716,119,121,123,224,925,2 27,1 32,536,6

9 8.4.20159 Literatura Kraft,J.Bednářová P. Ekonomie I, TU Liberec, 2005 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002 www.czso.cz


Stáhnout ppt "8.4.20151 Úvod do ekonomie Základy ekonomie Ing. Jana Holá Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google