Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8.4.20151 Úvod do ekonomie Základy ekonomie Ing. Jana Holá Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8.4.20151 Úvod do ekonomie Základy ekonomie Ing. Jana Holá Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002."— Transkript prezentace:

1 Úvod do ekonomie Základy ekonomie Ing. Jana Holá Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002

2 Předmět ekonomie Ekonomie je věda o bohatství, o možnostech tvorby bohatství (jak nejlépe využívat zdroje) a způsobech rozdělování, zachování a užití bohatství Co vyrábět, aby vzniklo bohatství a výroba byla efektivní Jak vyrábět, aby vyrobeného bohatství bylo co nejvíce Pro koho vyrábět, aby bylo bohatství žádané a využité Základní zdroje bohatství, přinášející důchod Práce – mzda Půda – renta Kapitál – zisk (Znalosti) Práce, půda, kapitál

3 Předmět ekonomie Ekonomie je věda společenská, je nástrojem umožňující získat člověku určitou výhodu ve fungování jednotlivých ekonomik: jak… Vytvářet materiální i nemateriální prací bohatství v určitých podmínkách dané ekonomiky. Rozdělovat bohatství tržním mechanismem nebo regulovaně státem. Zachovat bohatství znehodnocované inflací. Jak užívat výrobní a finální spotřebu, aby užitek všech subjektů byl maximalizován.

4 Metody zkoumání Pozorování Statistické metody Analýza Dedukce Ekonomické modelování (časté používání grafů) Experiment Při zkoumání je nutno brát zřetel, na Subjektivnost daných podmínek. Skutečnost, že jednotlivé části nemusí ovlivňovat celek. Objektivní, neovlivnitelné skutečnosti, které mohou nastat.

5 Ekonomické zákony Poznané a ověřené spontánní souvislosti (nutné, podstatné, opakovatelné) mezi ekonomickými kategoriemi, nezávislé na vůli člověka. Zákon vzácnosti (omezenost zdrojů) Zákon proporcionality (optimální ekonomika je v rovnováze) Zákon klesajících výnosů (mění-li se pouze jeden vstup a ostatní jsou konstantní, výnosy klesají) Zákon ekonomie času (rozvoj výroby vede ke snižování jednotkových nákladů) Zákon klesající poptávky (klesne-li cena produktu, za jinak neměnných podmínek, vzroste zpravidla jeho prodávané množství)

6 Předmět makroekonomie Makroekonomie se zabývá souhrnnými (agregátními) ekonomickými jevy. Zkoumá faktory, které determinují úroveň agregátních veličin a vzájemné vztahy ve vývoji těchto veličin. Makroekonomické subjekty a makroekonomický koloběh na úrovní národního hospodářství tvoří: Sektor domácností Sektor podniků Sektor vlády Sektor zahraničí

7 Základní makroekonomické veličiny Produkt – míra jeho růstu, cyklické výkyvy, trendy vývoje Zaměstnanost – úroveň zaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti Cenová hladina – vývoj cenové hladiny a inflace v čase Vnější ekonomická pozice- platební bilance, vývozy, dovozy

8 Zdroj: Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Prameny: ČSÚ, MPSV, ČNB, MF a ČHMÚ U k a z a t e l Ukazatele reálné ekonomiky HDP mld. Kč, b. c ,22 352,22 464,42 577,12 814,82 983,93 222,43 535,53 689,03 625,93 667,4 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c HDP %, r/r, reálně 3,62,51,93,64,56,3 6,8 6,12,5-4,12,3 Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 8,88,17,37,88,37,97,15,34,46,7 7,3 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti %, průměr 4,14,23,73,94,34,23,92,82,22,0 3,0 Míra reg.nezam. podle stávající metodiky %, průměr... 9,039,198,968,136,625,447,989,01 Průměrná hrubá nominální mzda 1) %, r/r.8,88,05,86,35,06,67,27,83,31,9 Průměrné reálné mzdy 1) %, r/r.3,96,15,73,43,04,04,31,42,30,4 Průměrný starob.důchod/průměrná mzda % 44,243,443,542,240,641,140,840,640,241,641,1 Míra inflace %, r/r, průměr 3,94,71,80,12,81,92,52,86,31,01,5 Ceny průmyslových výrobců %, r/r, průměr 4,92,8-0,6-0,45,53,11,54,14,5-3,1 1,2 Měnové ukazatele CZK/EU R průměr 35,61034,08330,81231,84431,90429,78428,34327,76224,94226,44525,290 CZK/US D průměr 38,59038,03832,73628,22725,70123,94722,60920,30817,03519,05719,111 Běžný účet (BÚ) platební bilance mld. Kč -104,9-124,5-136,4-160,6-147,5-39,8-77,2-113,1-22,9 -114,8-139,2 Finanční účet (FÚ) platební bilance mld. Kč 148,0172,8347,8157,1177,3154,892,4125,859,0 154,2182,1 Změna devizových rezerv mld. Kč -31,6-67,2-216,9-12,9-6,8-92,9-2,1-15,7-40,1-60,6 -41,4 BÚ/HDP % -4,8-5,3-5,5-6,2-5,2-1,3-2,4-3,2-0,6-1,0-3,8 FÚ/HDP % 6,87,314,16,16,35,22,93,61,62,65,0 Fiskální ukazatele Saldo státního rozpočtu (SR) mld. Kč -46,1-67,7-45,7-109,1-93,7-56,3-97,6-66,4-19,4-192,4-156,4 Saldo SR/HDP % -2,1-2,9-1,9-4,2-3,3-1,9-3,0-1,9-0,5-5,3-4,3 Státní dluh mld. Kč 289,3345,0395,9493,2592,9691,2802,5892,3 999, ,21 344,1 Státní dluh/HDP % 13,214,716,119,121,123,224,925,2 27,1 32,536,6

9 Literatura Kraft,J.Bednářová P. Ekonomie I, TU Liberec, 2005 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002


Stáhnout ppt "8.4.20151 Úvod do ekonomie Základy ekonomie Ing. Jana Holá Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google