Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Ing. Jana Holá

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Ing. Jana Holá"— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Ing. Jana Holá
Úvod do ekonomie Základy ekonomie Ing. Jana Holá Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002

2 Předmět ekonomie Ekonomie je věda o bohatství, o možnostech tvorby bohatství (jak nejlépe využívat zdroje) a způsobech rozdělování, zachování a užití bohatství Co vyrábět, aby vzniklo bohatství a výroba byla efektivní Jak vyrábět, aby vyrobeného bohatství bylo co nejvíce Pro koho vyrábět, aby bylo bohatství žádané a využité Základní zdroje bohatství, přinášející důchod Práce – mzda Půda – renta Kapitál – zisk (Znalosti) Práce, půda, kapitál

3 Předmět ekonomie Ekonomie je věda společenská, je nástrojem umožňující získat člověku určitou výhodu ve fungování jednotlivých ekonomik: jak… Vytvářet materiální i nemateriální prací bohatství v určitých podmínkách dané ekonomiky. Rozdělovat bohatství tržním mechanismem nebo regulovaně státem. Zachovat bohatství znehodnocované inflací. Jak užívat výrobní a finální spotřebu, aby užitek všech subjektů byl maximalizován.

4 Metody zkoumání Pozorování Statistické metody Analýza Dedukce
Ekonomické modelování (časté používání grafů) Experiment Při zkoumání je nutno brát zřetel, na Subjektivnost daných podmínek. Skutečnost, že jednotlivé části nemusí ovlivňovat celek. Objektivní, neovlivnitelné skutečnosti, které mohou nastat.

5 Ekonomické zákony Poznané a ověřené spontánní souvislosti (nutné, podstatné, opakovatelné) mezi ekonomickými kategoriemi, nezávislé na vůli člověka. Zákon vzácnosti (omezenost zdrojů) Zákon proporcionality (optimální ekonomika je v rovnováze) Zákon klesajících výnosů (mění-li se pouze jeden vstup a ostatní jsou konstantní, výnosy klesají) Zákon ekonomie času (rozvoj výroby vede ke snižování jednotkových nákladů) Zákon klesající poptávky (klesne-li cena produktu, za jinak neměnných podmínek, vzroste zpravidla jeho prodávané množství)

6 Předmět makroekonomie
Makroekonomie se zabývá souhrnnými (agregátními) ekonomickými jevy. Zkoumá faktory, které determinují úroveň agregátních veličin a vzájemné vztahy ve vývoji těchto veličin. Makroekonomické subjekty a makroekonomický koloběh na úrovní národního hospodářství tvoří: Sektor domácností Sektor podniků Sektor vlády Sektor zahraničí

7 Základní makroekonomické veličiny
Produkt – míra jeho růstu, cyklické výkyvy, trendy vývoje Zaměstnanost – úroveň zaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti Cenová hladina – vývoj cenové hladiny a inflace v čase Vnější ekonomická pozice- platební bilance, vývozy, dovozy

8 Ukazatele reálné ekonomiky
Česká republika: hlavní makroekonomické ukazatele Prameny: ČSÚ, MPSV, ČNB, MF a ČHMÚ U k a z a t e l 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ukazatele reálné ekonomiky HDP mld. Kč, b. c. 2 189,2 2 352,2 2 464,4 2 577,1 2 814,8 2 983,9 3 222,4 3 535,5 3 689,0 3 625,9 3 667,4 HDP na 1 obyvatele Kč/obyv., b. c. %, r/r, reálně 3,6 2,5 1,9 4,5 6,3 6,8 6,1 -4,1 2,3 Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 8,8 8,1 7,3 7,8 8,3 7,9 7,1 5,3 4,4 6,7 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti 4,1 4,2 3,7 3,9 4,3 2,8 2,2 2,0 3,0 Míra reg.nezam. podle stávající metodiky . 9,03 9,19 8,96 8,13 6,62 5,44 7,98 9,01 Průměrná hrubá nominální mzda 1) %, r/r 8,0 5,8 5,0 6,6 7,2 3,3 Průměrné reálné mzdy 1) 5,7 3,4 4,0 1,4 0,4 Průměrný starob.důchod/průměrná mzda % 44,2 43,4 43,5 42,2 40,6 41,1 40,8 40,2 41,6 Míra inflace %, r/r, průměr 4,7 1,8 0,1 1,0 1,5 Ceny průmyslových výrobců 4,9 -0,6 -0,4 5,5 3,1 -3,1 1,2 Měnové ukazatele CZK/EUR průměr 35,610 34,083 30,812 31,844 31,904 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 CZK/USD 38,590 38,038 32,736 28,227 25,701 23,947 22,609 20,308 17,035 19,057 19,111 Běžný účet (BÚ) platební bilance mld. Kč -104,9 -124,5 -136,4 -160,6 -147,5 -39,8 -77,2 -113,1 -22,9 -114,8 -139,2 Finanční účet (FÚ) platební bilance 148,0 172,8 347,8 157,1 177,3 154,8 92,4 125,8 59,0 154,2 182,1 Změna devizových rezerv -31,6 -67,2 -216,9 -12,9 -6,8 -92,9 -2,1 -15,7 -40,1 -60,6 -41,4 BÚ/HDP -4,8 -5,3 -5,5 -6,2 -5,2 -1,3 -2,4 -3,2 -1,0 -3,8 FÚ/HDP 14,1 5,2 2,9 1,6 2,6 Fiskální ukazatele Saldo státního rozpočtu (SR) -46,1 -67,7 -45,7 -109,1 -93,7 -56,3 -97,6 -66,4 -19,4 -192,4 -156,4 Saldo SR/HDP -2,9 -1,9 -4,2 -3,3 -3,0 -0,5 -4,3 Státní dluh 289,3 345,0 395,9 493,2 592,9 691,2 802,5 892,3 999,8 1 178,2 1 344,1 Státní dluh/HDP 13,2 14,7 16,1 19,1 21,1 23,2 24,9 25,2 27,1 32,5 36,6 Zdroj:

9 Literatura Kraft,J.Bednářová P. Ekonomie I, TU Liberec, 2005
Helísek, M.:Makroekonomie, VŠE Praha, 2002


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Ing. Jana Holá"

Podobné prezentace


Reklamy Google