Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_03 Název vzdělávacího materiáluZpracování informací Jméno autoraIng. Bulka Josef.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_03 Název vzdělávacího materiáluZpracování informací Jméno autoraIng. Bulka Josef."— Transkript prezentace:

1 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_03 Název vzdělávacího materiáluZpracování informací Jméno autoraIng. Bulka Josef Tematická oblastObecné pojmy informatiky a přenos dat Vzdělávací oborVšechny obory školy PředmětInformační a komunikační technologie Ročník1., 2. Rozvíjené klíčové kompetenceKompetence k učení, řešení problému, komunikativní, pracovní, personální a sociální a personální Průřezové témaInformační a komunikační technologie; Člověk a svět práce; Člověk a životní prostředí; Občan v demokratické společnosti „EU peníze školám“ Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496

2 Časový harmonogram06/2012–03/2014 Použitá literatura a zdrojeInternet – Wikipedia Klimeš, Skalka,Lovászová, Švec - Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ISBN978-80-89132-71-3 Pomůcky a prostředkyDataprojektor, výpočetní technika, názorné pomůcky a díly hardware z oblasti výpočetní techniky AnotaceProblematika počítačové gramotnosti, pojmy informační a komunikační technologie (ICT) Způsob využití výukového materiálu ve výuce Výklad a cvičení. Opakování a domácí příprava žáků na vyučování Datum (období) vytvoření vzdělávacího materiálu Září 2012 Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem (jsou zde dodržována všechna autorská práva). Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.

3

4 Proces hledání informací obvykle nekončí získáním jedné informace. Obvykle potřebujeme získat více informací z různých zdrojů, vzájemně je porovnat a uceleně zatřídit a zkompletovat. Křivka procesu zapomínání je neúprosná a je pravděpodobné, že informaci, kterou jsme získali, si natrvalo nezapamatujeme. Proto bychom ji měli zaznamenat a uložit.

5 Informace musíme uložit k dalšímu zpracování. Forma uložení může být: 1.Formou záznamu na papír. 2.Do počítače. 3.Zvukový a obrazový záznam na digitální kameru, apod. Formu a způsob volíme tak, aby byl co nejpřehlednější a nejefektivnější. Musí být plněn účel, pro který jsme informace shromáždili.

6 1.Záznam informací na papír Dříve, ale i v současnosti, pokud nemáme k dispozici počítač, můžeme využít kartotéku. Ta může obsahovat kartičky, uspořádané podle nějakého znaku nebo vlastnosti (datum, název, kategorie), ve kterých se můžeme „přehrabávat" a hledat žádanou informaci.

7 Neelektronické datové nosiče (pro psaní a kreslení apod.) 1.Kámen 2.Papyrus, pergamen, papír 3.Tabule 4.Fotografický papír nebo deska

8 Historická záznamová média 1. Děrný štítek a páska 2. Bubnová magnetická páska 3. Magnetický štítek 4. Magnetická páska (dodnes používaná pro záznam a uložení dat)

9 Současná média 1.Disketa (v současné době již velmi málo používaná) 2.Pevný disk (HDD) 3.CD, DVD 4.Blue-ray disky a HD DVD disky 5.Flash paměti

10 Podle charakteru signálu, který je nosičem datového záznamu, existuje záznam digitální nebo analogový. Pro digitální záznam - ukládán většinou v binární formě. Mezi datová média můžeme zařadit všechny druhy a typy datových pamětí.

11 Kódování Používáme tam, když vyjadřování běžnými slovy by bylo zdlouhavé nebo náročné na místo či čas. Například při nákupu zboží v supermarketu, se používá čárový kód zboží. Budoucnost - QR code umožňuje uložit až 7089 numerických znaků (4296 znaků, 2953 bajtů).

12 Šifrování 1.Pokud je účelem kódování také určité utajení informací, hovoříme o šifrování. 2.Pokud chceme údaje zašifrovat, potřebujeme šifrovací/dešifrovací algoritmus - postup, na základě kterého se původní zpráva změní na šifrovanou (i naopak). 3. Většina algoritmů vyžaduje na šifrování a dešifrování klíč. Zatímco algoritmus je často věc veřejná, klíč by měl znát jen odesílatel. Šifrovací stroj Enigma

13 Symetrické šifry, ●představují kategorii šifer, ve kterých jsou šifrovací klíče pro šifrování a dešifrování stejné. Vyžadují, aby se příjemce a odesílatel dohodli na klíči, který budou používat a potom ho zatajili. Asymetrické šifry, jsou založené na myšlence používání dvojice klíčů - veřejného a soukromého. Prostřednictvím jednoho z nich se zpráva zašifruje (např. veřejný klíč), prostřednictvím druhého dešifruje (např. soukromý klíč).

14 Počítač je stroj, který na kódování údajů využívá i úroveň napětí a prostřednictvím něj rozlišuje dva stavy: zapnutý nebo vypnutý, ano nebo ne, případně 1 nebo 0. Jednička zpravidla indikuje vysokou úroveň napětí a nula nízkou. Jejich kombinací do větších celků vznikají znaky, slova, čísla atd. Nositelem této elementární informace (1 nebo 0), je jeden bit. Značíme jej 1b. Znak můžeme zakódovat pomocí 8 bitů – 1byte značíme jej 1B. (Příklad ASCII tabulka počítače. Pomocí ní můžeme zakódovat 2 8 znaků, což je 256 znaků).

15

16 1.Vyzkoušejte si kódování pomocí QR kódů s pomocí například - qrcode.kaywa.com, kde najdete generátor těchto kódů.qrcode.kaywa.com 2.Pomocí Internetu vyhledejte alespoň 3 způsoby šifrování v historii. 3.V předchozím výkladu jste se seznámili s ASCII tabulkou – jakým způsobem byla aplikována pro českou znakovou sadu. Pokuste se zjistit, jaké sady byly používány dříve a jaké v současné době a v prostředí internetového prohlížeče je vyzkoušejte.

17

18 1.Mezi neelektrické záznamové nosiče nepatří: a) papír b) pevný disk c) kámen d) tabule 2.Mezi elektrické záznamové nosiče nepatří: a) CD disk b) pevný disk c) tabule d) flash disk

19 3.Mezi optické záznamové nosiče nepatří: a) CD disk b) flash disk c) Blue-ray disk d) disketa e) pevný disk 4.Kolik bitů bude při použití ASCII tabulky potřebovat počítač, pro zakódování slova PEPA? a) 8 b) 126 c) 32 d) 16

20 1.http://www.langmaster.cz/lmcom/com/web/cs- cz/pages/help/downloads/rewise/krivka- zapominani.aspxhttp://www.langmaster.cz/lmcom/com/web/cs- cz/pages/help/downloads/rewise/krivka- zapominani.aspx 2.https://pf.ujep.cz/https://pf.ujep.cz/ 3.http://www.mptoner.czhttp://www.mptoner.cz 4.http://www.fi.muni.czhttp://www.fi.muni.cz 5.technet.idnes.cz 6.http://shop.tntrade.czhttp://shop.tntrade.cz 7.http://www.gfxcasa.comhttp://www.gfxcasa.com 8.http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code Použité odkazy a literatura:

21 9.http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/The_ encryption_war_of_WWII:_the_Enigma_encrypti on_machinehttp://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/The_ encryption_war_of_WWII:_the_Enigma_encrypti on_machine


Stáhnout ppt "III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1_1_03 Název vzdělávacího materiáluZpracování informací Jméno autoraIng. Bulka Josef."

Podobné prezentace


Reklamy Google