Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KAUZA SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LITVÍNOVĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KAUZA SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LITVÍNOVĚ"— Transkript prezentace:

1 KAUZA SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LITVÍNOVĚ
KAUZA SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LITVÍNOVĚ Ing. Jiří Paroubek, poslanec zvolený v Ústeckém kraji

2 Úvod do problému Do Ústeckého kraje je převážen nebezpečný odpad obsahující mimo jiné i polychlorované bifenyly ze zrušené rafinerie, z oblasti známé jako Ostravské laguny Tento odpad smíchaný s uhelným prachem a vápnem má být spálen na Ústecku Vzhledem k objemu dovezených látek a k limitům jejich spalování se území Ústeckého kraje stane dlouhodobým skladištěm až stovek tisíc tun nebezpečného odpadu bez vědomí občanů Hrozí přímé ohrožení bezpečnosti a kvality života občanů v Ústeckém kraji, a to za plného vědomí státu i vedení Ústeckého kraje!

3 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED KAUZY OSTRAVSKÝCH LAGUN
Skládka (4 laguny) je zaplněna odpadem z rafinérie, jejíž provoz započal již koncem 19. století a dále pak stavební sutí z demolic provozních budov. Laguny obsahují asi tun ropných látek, včetně starých motorových olejů, které se svážely z celého Československa. Od roku 1965 je zde ukládán též odpad z regenerace upotřebených mazacích olejů státního podniku OSTRAMO, ke kterému se používala kyselina sírová. Vládním usnesením č. 626 z roku 1996 bylo rozhodnuto o převzetí ekologické zátěže státem. Správou, přípravou a zajištěním sanace skládky byl pověřen státní podnik DIAMO.

4 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED KAUZY OSTRAVSKÝCH LAGUN
Soutěž na likvidaci vyhrálo v roce 2004 sdružení Čistá Ostrava, které nabídlo za „odbornou likvidaci“ toxického odpadu v lagunách 2,6 miliardy korun S těžbou začala Čistá Ostrava v roce 2008, hotova měla být do konce roku 2010 Ani dnes není jasné, kolik odpadu je skutečně zlikvidováno. Od státu sdružení dosud inkasovalo zhruba miliardu korun Celkem třicet tisíc tun materiálu z lagun leží na skládkách v Polsku a ve Vratimově nedaleko Ostravy

5 postup firmy Geosan Group a.s.
Společnost Geosan Group a.s. je vedoucím účastníkem Sdružení ČISTÁ OSTRAVA (SČO) Již při zpracovávání dokumentace EIA docházelo k problémům, kdy například od spolupráce se SČO začali odstupovat autorizované osoby V rozporu s normami vydávaly Geosan Group a.s. a sdružení Čistá Ostrava nebezpečný odpad za palivo Žádná z moravských cementáren však neměla povolení k použití takového „paliva“, bylo tedy vyváženo do Polska Polsko toto palivo označilo v souladu s evropskými normami za nebezpečný odpad Protože nebylo kam nebezpečný odpad dodávat a ani SČO nedisponuje technologií na jeho likvidaci, objem vytěženého odpadu z lagun přesáhl možnosti na jeho uskladnění a muselo být neprodleně zastaveno jeho odtěžování.

6 Důsledky Zpomalení prací na likvidaci ropných lagun z důvodu neexistence odbytiště či funkční technologie na jeho bezpečné odstranění Další odklad dokončení prací (konec roku 2011) Výrazné změny v projektu likvidace ropných lagun v Ostravě Hledání nového skladiště a odbytiště. ÚSTECKÝ KRAJ

7 Požadavky na změny v likvidaci lagun
SČO ohlásilo výrobu nových produktů z nebezpečného odpadu s označením GEOBAL 4 a GS 1 (došlo ke značné redukci přimíchávání uhelného hruboprachu ze 45 % na 0-10%) SČO zažádalo o povolení k dočasnému uskladňování vyrobeného produktu v již vytěžených prostorách lagun R1 a R3 Požadavky jsou motivovány nedostatkem času na likvidaci lagun. Přimíchávání původně uvažovaného množství uhelného prachu by časově i finančně zatížilo celý projekt.

8 Dopady kauzy na život v ústeckém kraji
Čistá Ostrava získala povolení skladovat nebezpečný odpad z lagun na skládce společnosti Celio u Litvínova a pálit jej v cementárně Lafarge v Čížkovicích Krajský úřad v Ústí nad Labem dovoz nebezpečného odpadu na své území dovolil Čistá Ostrava nyní vozí nebezpečný odpad „zpracovaný“ na palivo do severních Čech po železnici. Odváží denně jeden vlak nebezpečného odpadu, což představuje 66 kontejnerů po cca 20 tunách v jednom kontejneru, tzn. v jednom vlaku cca 1320 tun tohoto odpadu denně!

9 Přímá rizika Další zhoršení úrovně životního prostředí v Ústeckém kraji Přepravní rizika – materiál se vozí v hermeticky uzavřených kovových kontejnerech vlaky. Do aut se sype na vlečce za chemičkou. Nakládka a vykládka jednoho vlaku trvá zhruba 20 hodin a celková délka přepravy přesahuje 60 hodin. Pokud má být za den naložen jeden celý vlak, tak je celkem v pohybu po republice cca 350 kontejnerů, tj. přes sedm tisíc tun nebezpečných toxických odpadů! Příklad: Na železniční trati u Nymburka, kudy také jezdí jedy z Ostravy do Litvínova, došlo 6. října 2011 k nehodě dvou nákladních vlaků a vykolejení vagonů. Jeden vagon byl označen nálepkou s informací o nebezpečných jedovatých látkách. Užíval se k převozu chlóru, ale tentokráte byl prázdný.

10 Přímá rizika Celio a.s., je soukromou společností, jejímž cílem je tvorba zisku. Pokud tato společnost zkrachuje, v Litvínově zůstanou všechny jedy, které se tam dnes, za státní peníze, vozí z Ostravy. Jejich likvidaci pak bude muset zajistit stát z peněz nás všech. Polská strana bude požadovat odvezení nebezpečných odpadů, vydávaných za palivo, zpět do ČR. Česká strana bude muset tomuto požadavku vyhovět. Pokud se této povinnosti vzdají nebo ji nesplní původní odesílatelé, bude tak muset učinit stát na vlastní náklady, tedy opět z peněz daňových poplatníků. Dlouholetý partner SČO Baltom (dcera dánského koncernu Inreco) kvůli údajným nedoplatkům letos zažaloval Čistou Ostravu u arbitráže o 362 milionů korun. Pokud SČO nezaplatí, hrozí, že žalovanou částku i s příslušenstvím zaplatíme opět z našich daní.

11 Kdo nese odpovědnost? Český odesílatel odpadů do Polska (SIMUL Trust a.s.) Společnost Geosan Group a.s. a sdružení Čistá Ostrava Ministerstvo životního prostředí Vedení Ústeckého kraje Starosta města Litvínov a poslanec za stranu Věci veřejné Milan Šťovíček (může jednoznačně vyvrátit, že o převozu takto nebezpečného odpadu na území města Litvínov nevěděl?)

12 FOTODOKUMENTACE

13 LAGUNA r3

14 BOHUŽEL BĚŽNÝ OBRÁZEK Z OSTRAVSKÝCH LAGUN

15 GEOSAN VYPRAVUJE KAŽDÝ DEN JEDEN VLAK S 66 KONTEJNERY
GEOSAN VYPRAVUJE KAŽDÝ DEN JEDEN VLAK S 66 KONTEJNERY. V NICH SE PŘEPRAVUJE CCA 1350 TUN PALIVA NA SKLÁDKU SPOLEČNOSTI CELIO V LITVÍNOVĚ, ODKUD SE BUDE POSTUPNĚ SVÁŽET DO ČÍŽKOVIC.

16 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "KAUZA SKLADOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V LITVÍNOVĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google