Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Aplikační software je v informatice veškeré programové vybavení počítače  umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Aplikační software je v informatice veškeré programové vybavení počítače  umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému,"— Transkript prezentace:

1

2  Aplikační software je v informatice veškeré programové vybavení počítače  umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele apod.)  Aplikace využívají pro interakci s uživatelem grafické nebo textové rozhraní, případně příkazový řádek  Aplikace se může skládat z několika programů, případně je několik aplikací spojeno do skupiny, kterou označujeme jako aplikační balíky (anglicky application suite), mezi které patří například kancelářské balíky OpenOffice.org a Microsoft Office.  Aplikační programy je možné rozdělit do základních skupin podle toho, jakým oborem se zabývají (Některé aplikace mohou patřit i do více skupin a skupiny se mohou překrývat, protože rozdělení nemusí být jednoznačné).

3  webové prohlížeče  komunikační programy  kancelářské balíky  podnikové aplikace  vývojová prostředí  překladače programovacích jazyků  grafické programy  CAD programy  počítačové hry  výukové programy  pomocné programy [utility]  speciální programy pro různé profese

4 = Počítačový program, který slouží k prohlížení internetových stránek, neboli World Wide Webu (WWW)  umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku  Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný.  Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků.  Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly.  Typy webových prohlížečů  GRAFICKÉ: Windows Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari  TEXTOVÉ: Links, Lynx, Kidzui, KidSplorer, My Kids Browser, Kid Rocket, Kids Playground Web Browser, Kids Web Menu

5  Programy sloužící k internetové komunikaci po celé síti, tj. po celém světě  Bezplatné (freeware)  ICQ, Skype, MSN Messenger, AIM, Yahoo! Messenger, Gadu-Gadu, Google Talk, Gaim, Jabber, QIP, Trillian, Miranda

6 = Skupina kancelářského softwaru prodávaného jako celek, který nabízí určitý stupeň propojení jednotlivých aplikací v balíku. Jeho součástí obvykle bývá textový procesor, tabulkový procesor, nástroj na tvorbu prezentací či databázový systém. Někdy se v balíku též objevují groupwarové nástroje či grafické editory.  V současné době je nejrozšířenější balík Microsoft Office, který se stal často standardem.  Proto se stala schopnost číst soubory Microsoft Office nutnou podmínkou pro kterýkoli kancelářský balík, jež mu chce konkurovat.  V poslední době získávají oblibu kancelářské balíky OpenOffice.org a LibreOffice, které jsou na rozdíl od MS Office dostupné zdarma a pro řadu platforem. Často jsou jim však vytýkány vyšší hardwarové nároky.  Z čeho se skládá kancelářský balík?  Textový procesor (Word, Writter)  Tabulkový procesor (Excel, Calc)  Nástroj pro prezentace (Powerpoint, Impress)  Databázový systém (Access, Base)  Další nástroje: Vektorový grafický editor (OO Draw, konkurence Correl), Nástroj pro mat. rovnice (Equation, Math), Tvorba letáků, plakátů, tiskovin (MS Publisher), E-mailová komunikace (MS Outlook)…

7 = užitečné speciální programy určené firmám pro řízení a správu podniku  Funkce spec. programů:  Tvorba faktur (Fakturace, Fakturka, 2HCS Fakturace)  Daně a daňová přiznání (TAX 2011, TaxEdit S3…)  Kniha jízd (AUTOPLAN, Kniha jizd 2011, SPZ 2011...)  Další fce: ▪ Personalistika (mzdy, rozpis směn) ▪ Řízení výroby ▪ Účetnictví… atd. atd. atd.

8  zkratka IDE, anglicky Integrated Development Environment = Software usnadňující práci programátorů, většinou jeden konkrétní programovací jazyk  Obsahuje editor zdrojového kódu, kompilátor, případně interpret a většinou také debugger  Některé obsahují systém pro rychlý vývoj aplikací (zvaný RAD), který slouží pro vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní  Pokud se jedná o nástroj pro objektově orientované programování, může obsahovat také object browser  Př. Microsoft Visual Studio, Delphi…  Podle historického vývoje: ▪ strojové (ASSEMBLER) ▪ procedurální (Fortran, Basic, Pascal, C) ▪ objektově orientované (Object Pascal, C++) ▪ vizuální (Delphi, Visual Basic, Builder C++, Visual C++, Java)  Podle využití: ▪ databázové (FoxPro, SQL, ale i Delphi, Visual C++, …) ▪ internetové (JAVA, JSP, ASP, PHP, JavaScript) ▪ pro umělou inteligenci (logické - PROLOG, rámcové - LISP), atd.

9  Též nazývány kompilátory. =Nástroje využívané programátory pro vývoj software (programování) =Slouží pro překlad algoritmů zapsaných ve vyšším programovací jazyku do strojového kódu.  Prvním programem, který by bylo možno označit jako překladač, byl A-0 Systém z roku 1952.  Nejznámější překladače: ▪ GCC (GNU Compiler Collection) ▪ Intel C++ Compiler (ICC) ▪ Microsoft Visual Studio (přesněji v něm obsažené překladače C++, C#, Visual Basic atd.) ▪ Glasgow Haskell Compiler (GHC) ▪ Turbo Pascal, následně Delphi ▪ Borland C++, následně C++ Builder ▪ Free Pascal

10  Grafické programy 2 typů ▪ Programy pro vektorovou grafiku (OpenOffice Draw, Correll Draw, Callisto) ▪ Programy pro rastrovou grafiku (Adobe Photoshop, GIMP, Zoner Photo Studio, PhotoFiltre, …)

11 =computer-aided design  široká činnost navrhování a technického kreslení  Jsou to pokročilé grafické programy pro projektování, používané namísto rýsovacího prkna  vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa  Pokročilejší řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení)  Blízkým příbuzným je také oblast počítačových vizualizací, protože virtuální 3D návrhy jsou často klientům prezentovány ve formě fotorealistických vizualizací  Využití v architektuře, strojírenství, designérství, projektování, stavařině…

12  Jedná se o druh softwaru vydávaného na nějakém nosiči (DVD, CD, disketa,…), který se vkládá do PC přes mechaniku k tomu určenou (CD – CD-ROM mechanika).  Nebo je distribuována přes internet.  Počítačová hra slouží k zábavě, uvolnění a relaxaci.  Moderní počítačové hry mívají vysoké hardwarové požadavky. Vyžadují pro komfortní provoz zejména ovládací zařízení, zvukovou kartu, grafický akcelerátor a jiné hardwarové komponenty.  Vývoj počítačové hry bývá velmi zdlouhavý a nezřídka se stává, že trvá i několik let. Hry většinou svými moderními technologiemi a herním enginem předvádí možnosti současného hardwarového pokroku.  Při hraní se doporučuje dodržovat zásady ergonomie, správné držení těla a dělání pauz mezi hraním.

13 = konkrétní software, který je určen k výukovým účelům a je schopen plnit alespoň jednu z didaktických funkcí: ▪ motivace ▪ expozice učiva (obrazové materiály) ▪ upevnění osvojených vědomostí a dovedností ▪ kontrola získané úrovně vědomostí a dovedností  Interaktivní učebnice, testové programy…

14  Slouží k zjednodušení činností, které lze jinak realizovat s vynaložením většího úsilí (například použitím několika různých aplikací…), popřípadě vyžadují jisté znalosti (například příkazů, parametrů aj.).  Příkladem může být správa operačního systému (jeho oprávněných uživatelů a jejich práv, nastavení vlastností apod.), nastavování skrytých vlastností aplikací a podobně.  Jde vlastně o jednoduché a malé programy, které nám ulehčují práci. Často mají jen jeden účel.

15  Mapovací programy  Statistické programy  CAD – architektura, projektování  Programy pro řízení výroby v závodech  Navigace (letadel, osobní a nákladní dopravy)  GIS – Geoinformační systémy  IS – Informační systémy (např. SkautIS…)

16 = Prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program. = Komunikační nástroj mezi programátorem, který v programovacím jazyce vytvoří postup řešení daného problému, a počítačem, který program tlumočí technickými prostředky. = Soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborně řečeno se jedná o formální jazyk.  existují v řadě verzí a implementací, mluvíme někdy o dialektech programovacího jazyka. Existují také standardy pro programovací jazyky, pro jednotlivé implementace se často uvádí, kterému standardu vyhovuje.  LOGO  Java  Basic  Visual Basic  Pascal  Python  C

17  Jednoduché i složitější programy  Počítačové hry  Webové stránky

18  čistě obrázkové formáty (JPG, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, …) podporované běžnými prohlížeči  formáty videa a hudby (AVI, WMV, MP3, MP4, …)  formáty dokumentů, které lze upravovat a/nebo číst pouze specializovaným programovým vybavením (jako CDR, PDF…)  Formáty z kancelářských balíčků (doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, …)

19  CDR: grafický soubor programu CorelDRAW  CSS: soubor kaskádových stylů  EPS: formát vhodný pro tisk dokumentů, který obaluje tiskové příkazy PostScriptu  FLV: Flash Video, formát videa přehrávatelný pomocí aplikací Adobe Flash  GIF: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí  HTML: webová stránka popsaná jazykem HTML  JPEG: obrázkový formát se ztrátovou kompresí vhodný pro fotografie  PDF: otevřený formát pro zobrazování dokumentů  PNG: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí vhodný pro grafiky na webu  PHP: serverový skript v jazyce PHP  SWF: soubor s aplikací Adobe Flash  TIFF: obrázkový formát vhodný pro ukládání fotografií, především o velkém objemu a rozlišení dat  XML: dokument ve formátu XML

20  Každý dokument je dle typu své přípony vázán k příslušnému programu.  Přidružení k programu je uloženo v systémovém prostředí. (kliknu na AVI ->spustí se Media Player apod.)  Změna asociace přípony na SW lze u Windows dvěma způsoby: ▪ V Ovládacích panelech pod „Výchozí programy“ a dále „Přidružit typ souboru nebo protokol k programu“, kde se nachází seznam všech známých přípon. ▪ Klikneš na soubor pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti „Otevřít v programu“ -> „Zvolit výchozí program …“ a následně zaškrtnutím volby „K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program“

21  Cíle standartizace (aneb jak vypadá ideální soubor): ▪ Kvalita – tak jistě, musí být kvalitně naprogramovaný ▪ Bezpečnost – správně, nesmí nikomu ubližovat ▪ Kompatibilita = slučitelnost/shodnost souborů mezi různými operačními systémy (např. Windows, iOS, Android, Linux aj.) – takže na nich shodně otevřeme soubory jako PDF, AVI, JPG, MP3 aj. ▪ Portabilita = přenositelnost ▪ Znovupoužitelnost (reuse) = aby se tento typ dokumentů používal spoustu let; např. doc existuje přes 20 let a stále lze otevřít soubor z první verze Wordu

22  TXT – jednoduchý text. dokument Poznámkový blok  DOC – text. soubor MS Word  ODT – text.soubor OO Writer  XLS – tabulkový soubor MS Excel  ODS – tabulkový soubor OO Calc  PPT – prezentace MS PowerPoint  ODP – prezentace OO Impress  PDF – otevřený formát pro zobrazování dokumentů  HTML – webová stránka popsaná jazykem HTML  GIF – obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí  JPEG – obrázkový formát se ztrátovou kompresí vhodný pro fotografie  WAV – zvukový soubor  WMA - zvukový soubor  MP3 – audio nahrávka, hudební soubor  AVI – audiovizuální nahrávka, video  MPEG – audiovizuální data


Stáhnout ppt " Aplikační software je v informatice veškeré programové vybavení počítače  umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému,"

Podobné prezentace


Reklamy Google