Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů"— Transkript prezentace:

1 Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů

2 A) APLIKAČNÍ SOFTWARE Aplikační software je v informatice veškeré programové vybavení počítače umožňuje provádět nějakou užitečnou činnost (řešení konkrétního problému, interaktivní tvorbu uživatele apod.) Aplikace využívají pro interakci s uživatelem grafické nebo textové rozhraní, případně příkazový řádek Aplikace se může skládat z několika programů, případně je několik aplikací spojeno do skupiny, kterou označujeme jako aplikační balíky (anglicky application suite), mezi které patří například kancelářské balíky OpenOffice.org a Microsoft Office. Aplikační programy je možné rozdělit do základních skupin podle toho, jakým oborem se zabývají (Některé aplikace mohou patřit i do více skupin a skupiny se mohou překrývat, protože rozdělení nemusí být jednoznačné).

3 DRUHY APLIKAČNÍHO SOFTWARE
webové prohlížeče komunikační programy kancelářské balíky podnikové aplikace vývojová prostředí překladače programovacích jazyků grafické programy CAD programy počítačové hry výukové programy pomocné programy [utility] speciální programy pro různé profese

4 1.) Webové prohlížeče (Browsers)
= Počítačový program, který slouží k prohlížení internetových stránek, neboli World Wide Webu (WWW) umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu (HTML, XHTML, XML apod.), který podle daných standardů zformátuje a zobrazí webovou stránku Textové prohlížeče zobrazují stránky jako text, obvykle velmi jednoduše formátovaný. Grafické prohlížeče umožňují složitější formátování stránky včetně zobrazení obrázků. Pro zobrazení některých zvláštních součástí stránky, jako jsou Flash animace nebo Java applety, je třeba prohlížeč doplnit o specializované zásuvné moduly. Typy webových prohlížečů  GRAFICKÉ: Windows Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari TEXTOVÉ: Links , Lynx, Kidzui, KidSplorer, My Kids Browser, Kid Rocket, Kids Playground Web Browser, Kids Web Menu

5 2.) Komunikační programy
Programy sloužící k internetové komunikaci po celé síti, tj. po celém světě Bezplatné (freeware) ICQ, Skype, MSN Messenger, AIM, Yahoo! Messenger, Gadu-Gadu, Google Talk, Gaim, Jabber, QIP, Trillian, Miranda

6 3.) Kancelářské balíky  = Skupina kancelářského softwaru prodávaného jako celek, který nabízí určitý stupeň propojení jednotlivých aplikací v balíku. Jeho součástí obvykle bývá textový procesor, tabulkový procesor, nástroj na tvorbu prezentací  či databázový systém. Někdy se v balíku též objevují groupwarové nástroje či grafické editory. V současné době je nejrozšířenější balík Microsoft Office, který se stal často standardem. Proto se stala schopnost číst soubory Microsoft Office nutnou podmínkou pro kterýkoli kancelářský balík, jež mu chce konkurovat. V poslední době získávají oblibu kancelářské balíky OpenOffice.org a LibreOffice, které jsou na rozdíl od MS Office dostupné zdarma a pro řadu platforem. Často jsou jim však vytýkány vyšší hardwarové nároky. Z čeho se skládá kancelářský balík?  Textový procesor (Word, Writter) Tabulkový procesor (Excel, Calc) Nástroj pro prezentace (Powerpoint, Impress) Databázový systém (Access, Base)   Další nástroje: Vektorový grafický editor  (OO Draw, konkurence Correl), Nástroj pro mat. rovnice (Equation, Math), Tvorba letáků, plakátů, tiskovin (MS Publisher), ová komunikace (MS Outlook)…

7 4.) Podnikové programy Funkce spec. programů:
= užitečné speciální programy určené firmám pro řízení a správu podniku Funkce spec. programů: Tvorba faktur (Fakturace, Fakturka, 2HCS Fakturace) Daně a daňová přiznání (TAX 2011, TaxEdit S3…) Kniha jízd (AUTOPLAN, Kniha jizd 2011, SPZ ) Další fce: Personalistika (mzdy, rozpis směn) Řízení výroby Účetnictví… atd. atd. atd.

8 5.) Vývojové prostředí  zkratka IDE, anglicky Integrated Development Environment = Software usnadňující práci programátorů, většinou jeden konkrétní programovací jazyk Obsahuje editor zdrojového kódu, kompilátor, případně interpret a většinou také debugger Některé obsahují systém pro rychlý vývoj aplikací (zvaný RAD), který slouží pro vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní Pokud se jedná o nástroj pro objektově orientované programování, může obsahovat také object browser Př. Microsoft Visual Studio, Delphi… Podle historického vývoje: strojové (ASSEMBLER) procedurální (Fortran, Basic, Pascal, C) objektově orientované (Object Pascal, C++) vizuální (Delphi, Visual Basic, Builder C++, Visual C++, Java)   Podle využití: databázové (FoxPro, SQL, ale i Delphi, Visual C++, …) internetové (JAVA, JSP, ASP, PHP, JavaScript) pro umělou inteligenci (logické - PROLOG, rámcové - LISP), atd.

9 6.) Překladače programovacích jazyků
Též nazývány kompilátory. =Nástroje využívané programátory pro vývoj software (programování) =Slouží pro překlad algoritmů zapsaných ve vyšším programovací jazyku do strojového kódu. Prvním programem, který by bylo možno označit jako překladač, byl A-0 Systém z roku   Nejznámější překladače: GCC (GNU Compiler Collection) Intel C++ Compiler (ICC) Microsoft Visual Studio (přesněji  v něm obsažené překladače C++, C#, Visual Basic atd.) Glasgow Haskell Compiler (GHC) Turbo Pascal, následně Delphi Borland C++, následně C++ Builder Free Pascal

10 7.) Grafické programy Grafické programy 2 typů
Programy pro vektorovou grafiku (OpenOffice Draw, Correll Draw, Callisto) Programy pro rastrovou grafiku (Adobe Photoshop, GIMP, Zoner Photo Studio, PhotoFiltre, …)

11 8.) CAD programy = computer-aided design
široká činnost navrhování a technického kreslení Jsou to pokročilé grafické programy pro projektování, používané namísto rýsovacího prkna vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské nástroje pro kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa Pokročilejší řeší výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení) Blízkým příbuzným je také oblast počítačových vizualizací, protože virtuální 3D návrhy jsou často klientům prezentovány ve formě fotorealistických vizualizací Využití v architektuře, strojírenství,  designérství,  projektování, stavařině…

12 9.) Počítačové hry   Jedná se o druh softwaru vydávaného na nějakém nosiči (DVD, CD, disketa,…), který se vkládá do PC přes mechaniku k tomu určenou (CD – CD-ROM mechanika). Nebo je distribuována přes internet. Počítačová hra slouží k zábavě, uvolnění a relaxaci. Moderní počítačové hry mívají vysoké hardwarové požadavky. Vyžadují pro komfortní provoz zejména ovládací zařízení, zvukovou kartu, grafický akcelerátor a jiné hardwarové komponenty. Vývoj počítačové hry bývá velmi zdlouhavý a nezřídka se stává, že trvá i několik let. Hry většinou svými moderními technologiemi a herním enginem předvádí možnosti současného hardwarového pokroku. Při hraní se doporučuje dodržovat zásady ergonomie, správné držení těla a dělání pauz mezi hraním.

13 10.) Výukové programy  = konkrétní software, který je určen k výukovým účelům a je schopen plnit alespoň jednu   z didaktických funkcí: motivace expozice učiva (obrazové materiály) upevnění osvojených vědomostí a dovedností kontrola získané úrovně vědomostí a dovedností Interaktivní učebnice, testové programy…

14 11.) Utility (pomocné programy)
Slouží k zjednodušení  činností, které lze jinak realizovat s vynaložením většího úsilí (například použitím několika různých aplikací…), popřípadě vyžadují jisté znalosti (například příkazů, parametrů aj.). Příkladem může být správa operačního systému (jeho oprávněných uživatelů a jejich práv, nastavení vlastností apod.), nastavování skrytých vlastností aplikací a podobně. Jde vlastně o jednoduché a malé programy, které nám ulehčují práci. Často mají jen jeden účel.

15 12.) Speciální programy pro profese
Mapovací programy Statistické programy CAD – architektura, projektování Programy pro řízení výroby v závodech Navigace (letadel, osobní a nákladní dopravy) GIS – Geoinformační systémy IS – Informační systémy (např. SkautIS…)

16 B) PROGRAMOVACÍ JAZYKY
= Prostředek pro zápis algoritmů, jež mohou být provedeny na počítači. Zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce se nazývá program. = Komunikační nástroj mezi programátorem, který v programovacím jazyce vytvoří postup řešení daného problému, a počítačem, který program tlumočí technickými prostředky. = Soubor pravidel pro zápis algoritmu, odborně řečeno se jedná o formální jazyk. existují v řadě verzí a implementací, mluvíme někdy o dialektech programovacího jazyka. Existují také standardy pro programovací jazyky, pro jednotlivé implementace se často uvádí, kterému standardu vyhovuje. LOGO Java Basic Visual Basic Pascal Python C

17 Funkce a využití programovacích jazyků
Jednoduché i složitější programy Počítačové hry Webové stránky

18 C) FORMÁT DATOVÉHO SOUBORU
čistě obrázkové formáty (JPG, JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, …) podporované běžnými prohlížeči formáty videa a hudby (AVI, WMV, MP3, MP4, …) formáty dokumentů, které lze upravovat a/nebo číst pouze specializovaným programovým vybavením (jako CDR, PDF…) Formáty z kancelářských balíčků (doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, …)

19 Seznam formátů datových souborů
CDR: grafický soubor programu CorelDRAW CSS: soubor kaskádových stylů EPS: formát vhodný pro tisk dokumentů, který obaluje tiskové příkazy PostScriptu FLV: Flash Video, formát videa přehrávatelný pomocí aplikací Adobe Flash GIF: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí HTML: webová stránka popsaná jazykem HTML JPEG: obrázkový formát se ztrátovou kompresí vhodný pro fotografie PDF: otevřený formát pro zobrazování dokumentů PNG: obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí vhodný pro grafiky na webu PHP: serverový skript v jazyce PHP SWF: soubor s aplikací Adobe Flash TIFF: obrázkový formát vhodný pro ukládání fotografií, především o velkém objemu a rozlišení dat XML: dokument ve formátu XML

20 D) VAZBA TYPŮ DOKUMENTU NA URČITÝ PROGRAM A JEJÍ ZMĚNA
Každý dokument je dle typu své přípony vázán k příslušnému programu. Přidružení k programu je uloženo v systémovém prostředí. (kliknu na AVI ->spustí se Media Player apod.) Změna asociace přípony na SW lze u Windows dvěma způsoby: V Ovládacích panelech pod „Výchozí programy“ a dále „Přidružit typ souboru nebo protokol k programu“, kde se nachází seznam všech známých přípon. Klikneš na soubor pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti „Otevřít v programu“ -> „Zvolit výchozí program …“  a následně zaškrtnutím volby „K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program“

21 E) STANDARTIZACE DOKUMENTŮ
Cíle standartizace (aneb jak vypadá ideální soubor): Kvalita – tak jistě, musí být kvalitně naprogramovaný Bezpečnost – správně, nesmí nikomu ubližovat Kompatibilita = slučitelnost/shodnost souborů mezi různými operačními systémy (např. Windows, iOS, Android, Linux aj.) – takže na nich shodně otevřeme soubory jako PDF, AVI, JPG, MP3 aj. Portabilita = přenositelnost Znovupoužitelnost (reuse) = aby se tento typ dokumentů používal spoustu let; např. doc existuje přes 20 let a stále lze otevřít soubor z první verze Wordu

22 F) Základní přípony dokumentů
TXT – jednoduchý text. dokument Poznámkový blok DOC – text. soubor MS Word ODT – text.soubor OO Writer XLS – tabulkový soubor MS Excel ODS – tabulkový soubor OO Calc PPT – prezentace MS PowerPoint ODP – prezentace OO Impress PDF – otevřený formát pro zobrazování dokumentů HTML – webová stránka popsaná jazykem HTML GIF – obrázkový formát s bezeztrátovou kompresí JPEG – obrázkový formát se ztrátovou kompresí vhodný pro fotografie WAV – zvukový soubor WMA  - zvukový soubor MP3 – audio nahrávka, hudební soubor AVI – audiovizuální nahrávka, video MPEG – audiovizuální data


Stáhnout ppt "Aplikační programy, programovací jazyky, formáty datových souborů"

Podobné prezentace


Reklamy Google