Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ ARL-EPCA Jana Doleželová Knihovna AV ČR Brno 1.11.2006 – Praha 2.11.2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ ARL-EPCA Jana Doleželová Knihovna AV ČR Brno 1.11.2006 – Praha 2.11.2006."— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ ARL-EPCA Jana Doleželová Knihovna AV ČR Brno 1.11.2006 – Praha 2.11.2006

2 Program RIV Sběr dat 2006 – odevzdání dat Odevzdání projektů typu L Struktura RIV 2007 CEP, RIV - hledání ARL Co nového a co dál v katalogu, formulářích, klientovi Termíny 2007 ŠEDÁ LITERATURA Závěr Diskuse

3 RIV 2006 – předání dat Data 2006 byla předána poskytovatelům: 12.6.2006 Opravy dat 2006 předány poskytovatelům: 5.9.2006 Informace o odevzdání dat: http://www.iach.cz/knav/protokol y06/prot06.htm

4 RIV 2006 – předání dat

5

6

7 Doplnění – typ L prototyp, poloprovoz … Hromadný dopis ze 17.10.2006 http://www.cas.cz/int/pdf/HD06-17.pdf Termín pro odevzdání poskytovateli 8.12.2006 Termín pro zpracovatele: 22.11.2006 Každý zpracovatel do 22.11.2006 dá vědět, zda bude, či nebude požadovat opravnou dávku.

8 Doplnění – typ L postup Mail: arl@lib.cas.czarl@lib.cas.cz Předmět: zkratka ústavu:typ L Př: UIACH:typ L Pokud budete požadovat opravu, napíšete systémová čísla záznamů, které mají být přidány do opravné dávky 2006.

9 Doplnění – typ L prototyp, poloprovoz …

10 Vyplnění formuláře – typu L prototyp, poloprovoz …

11 Vyplnění formuláře – typu L

12 Nápověda

13 Struktura RIV 2006 doplnění Do formuláře pro patent bude přidáme pole: Druh možnosti využití patentu jiným subjektem (A-je vždy nutné nabytí licence, N-není licencován, Z- někdy možné bez nabytí licence) a Požadavek na licenční poplatek (A-vždy, N-nepožaduje, Z-někdy požaduje) Zpracovatelé, jejichž ústavů se to týká budou informováni co je možno udělat se sběrem 2006.

14 Struktura RIV 2007 změny Typ L bude nahrazen dvěma druhy: poloprovoz, ověřená technologie, odrůda resp. plemeno a prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, autorizovaný software, výsledky aplikovaného výzkumu promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor

15 Struktura RIV 2007 změny Nové pole u patentu: Kategorie patentu podle území jeho ochrany. vydavatelem je AEPO (Evropský patentový úřad) BUSTPO (Úřad pro patenty a ochr. známky USA) CJPO (Japonský patentový úřad) DNárodní patentový úřad, mimo ČR EPatentový úřad ČR

16 Struktura RIV 2007 změny Nové pole u typu L (poloprovoz…) Kategorie výsledku podle nákladů na jeho dosažení. Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku A je menší nebo rovno 5mil.Kč B je větší než 5mil. Kč, menší nebo rovno 10mil. Kč C je větší než 10mil. Kč, menší nebo rovno 50mil. Kč D je větší než 50mil. Kč, menší nebo rovno 100mil. Kč Eje větší než 100mil. Kč

17 Struktura RIV 2007 změny Nové typy grantů: Výsledky vzniklé v rámci specifického výzkumu na vysokých školách. Týká se vysokých škol.

18 Struktura RIV 2007 upřesnění B, C, K, G, H – za odbornou knihu je považována recenzovaná odborná kniha, stejně tak sborníky vykazované v RIV musí být recenzované P, L - pojmy konkretizující výsledky jsou zakotveny v obecně platné legislativě (Úřad průmyslového vlastnictví, Agrární komora…) L – autorizovaný software je software, který může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce – nejedná se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu

19 Příklad záznamu recenzovaného sborníku

20 Příklad recenzovaného sborníku (ULRICH)

21 Struktura RIV 2007 upřesnění V - patří sem oponované výzkumné zprávy určené pro státní správu bez ohledu na formu vydání E – audiovizuální forma Nepatří sem výzkumné zprávy vydané v el. podobě.

22 1. Katalog On-line katalog obsahuje data, která byla do KNAV „zaslána“ v období 1993-2006 a starší data z několika ústavních databází. www.lib.cas.cz Umožňuje: Vyhledání podle různých kriterií Vytváření setříděných sestav Probíhá: Úprava vstupní stránky katalogu Rozšíření třídění, formátů a exportních formátů

23

24 LIMITY nastavení

25 ZDROJE

26

27

28

29

30

31 SLOVNÍKY

32

33 Vylepšení systému 1 IPAC – vytvoření uživatelsky příjemného katalogu rozšíření výstupních formátů (formát s anotacemi, formát s citacemi) exportních formátů (zadán f. RIS a výstup do EXCELu) třídění záznamů (rok vydání, autor, název ; podle impaktních bodů …)

34 Vylepšení systému 2 Vytvoření složitějších tiskových sestav Import záznamů z jiných systémů Automatický import citací Přidání dalších polí do záznamů (lecture, invited lecture, poster, editorial, review, letter to editor…)

35 Informace

36 Co nového v systému

37 Oddělení

38 1.Oddělení se vkládají do autorit autorů do pole C06$h Tvar: zkratka ústavu-oddělení Př. UTIA-odd1 2.Pokud je vyplněno pole oddělení v autoritě, uloží se do záznamu do pole 70x$o 3.Pokud autor změní oddělení, musí se změnit údaj v autoritě autora (přes klienta) 4. V předcházejících záznamech zůstává původní oddělení autora.

39 Oddělení - autorita

40 Oddělení - záznam

41 Oddělení - IPAC

42 Manuály Probíhá rozsáhlá revize manuálů a nápověd.. K dispozici budou od 6.11.2006 v rozpracované verzi.

43 Termíny Požadavek na opravnou dávku 2006 do RIV do 22.11.2006 (dokumenty typu L, P) Záznamy zpracované do 15.1.2007 budou ve statistikách pro AV. Je důležité: Mít správně zařazené záznamy do typu dokumentu. Odstranit duplicitní záznamy. Není důležité: Úplnost záznamů (pokud chybí vyplnění některých polí nevadí) Termín „překlopení“ systému na rok 2008 bude upřesněn – předpoklad červen 2007..

44 Šedá literatura SIGLE Národní úložiště šedé literatury NÚŠL ÚKLID databáze

45 Záznamy ŠL v ASEP-EPCA A abstrakt B kniha C, K konferenční příspěvek (zahraniční, domácí konference) D disertace E elektronický dokument G, H sborník z konference (zahraniční, domácí konference) I interní tisk J, JIčlánek v periodiku (impaktovaném periodiku) Lprototyp, poloprovoz Mčlánek v monografii Nnovinový článek Ppatent Rrecenze Todborný překlad Uuspořádání konference, workshopu, výstavy Vvýzkumná zpráva

46 Co je v bázi označeno jako ŠL a proč? Úplně všechno! Druh dokumentu Abstrakt Část monografie knihy Článek v odborném periodiku Článek v novinách Dizertace Elektronický dokument Interní tisk Konferenční příspěvek (tuzemská konf.) Konferenční příspěvek (zahraniční konf.) Konferenční sborník (tuzemská konf.) Konferenční sborník (zahraniční konf.) Monografie kniha jako celek Neuplatněný výsledek Ostatní výsledky Patentový dokument Prototyp, poloprovoz, ověřené technologie Překlad Recenze Uspořádání akce Výzkumná zpráva Označení SIGLE 1059 267 488 33 97 5 61 133 1262 14 47 119 2 0 1 0 3 17 1 410 Celkem zázn.. 15742 10366 54086 3859 720 291 805 2160 24815 142 517 3645 60 15 262 6 614 6621 533 4396 ŠL není v centru pozornosti Neznalost zpracovatele Ústav se rozhodl neposkytovat ŠL Nemožnost poskytnutí dokumentu

47 Zpřístupnění plných textů V systému ARL: Data je možno mít uložené na jednom nebo několika serverech ve formátech PDF, RTF, DOC… Všichni uživatelé v on-line katalogu vidí ikonku příp. URL o přítomnosti fulltextu Lze zabezpečit, aby si soubor mohli stáhnout jen určití uživatelé na základě přihlášení a hesla

48 FULLTEXT

49

50 Postup při „úklidu“ Musíme nahradit označení SIGLE v naší databázi. Co s tříděním SIGLE? (Bude se ještě používat?) Porovnání datových struktur ŠL. (Zatím disertace x formát VŠKP) Nabídka ústavům - možnost zveřejnění plných textů dokumentů v systému ARL. Zadání právních analýz.

51 ARL školení, diskuse Školení pro začínající zpracovatele (na základě individuální domluvy) Klient – pokračující školení - připravujeme Klient – školení pro začínající zpracovatele Listopad: Vytvoření pracovní skupiny pro úpravy systému. Diskuse k formátům, tříděním, IPAC – formou dotazů.

52 Shrnutí Byl zaveden variabilní systém sběru dat. Data jsou zveřejněna v on-line katalogu. Zjednodušily se exporty do RIV. Probíhají úpravy on-line katalogu. Systém je připraven k rozšíření. Bude vytvořena pracovní skupina z řad zpracovatelů, která bude na základě praktických zkušeností navrhovat další užitečné funkce systému.

53 Kontakt arl@lib.cas.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ ARL-EPCA Jana Doleželová Knihovna AV ČR Brno 1.11.2006 – Praha 2.11.2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google