Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová podpora konstruování I 6. přednáška František Borůvka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová podpora konstruování I 6. přednáška František Borůvka."— Transkript prezentace:

1 Počítačová podpora konstruování I 6. přednáška František Borůvka

2 Cíl přednášky Speciální prvky - pkračování Variable section sweep, Swept blend, Grafem řízené prvky Rozšířená zaoblení

3 Variable Section Sweep n n Prvek který vznikne tažením profilu po jedné nebo několika podélných trajektoriích n n Parametry profil se mohou měnit s jeho pohybem po trajektorii n n Prvek je řízen následujícími charakteristikami u Profil může být orientován a rotován podle F Počáteční trajektorie F Referenčního směru F Vybrané trajektorie u Mohou být definovány další trajektorie se kterými mohou být ztotožněny vrcholy skici. u Lze určit zda bude skica podél trajektorie prvku proměnná u Tvar skici může být řízen grafem

4 Variable Section Sweep n n Section Plane Control - určuje, jak je orientována skicovací rovina. u Normal to Trajectory - posouvaný rám skici je vždy kolmý ke specifikované trajektorii. u Normal to Projection - Y osa posouvaného rámu skici je rovnoběžná s daným směrem a osa Z je tečná k promítnuté počáteční trajektorii. u Constant Normal - Z osa posouvaného rámu skici je rovnoběžná s daným směrem. n n Horizontal/Vertical Control - určuje, jak rám rotuje kolem normály skicovací roviny. u Normal to Surface - Y-ová osa skicovací roviny je kolmá k ploše na které leží Origin trajektorie. u Normal to Surface - Y-ová osa skicovací roviny je kolmá k ploše na které leží Origin trajektorie. u X-Trajectory - X-ová osa skicovací roviny prochází průsečíkem specifikované X-trajektorie a skicovací roviny. u Automatic - skicovací rovina je automaticky orientována ve směru XY. Pro/ENGINEER vypočte směr x-vektoru tak, že sweep je minimálně zakroucen.

5 Swept blend n n Prvek který je vytvořen pomocí jedné trajektorie a několika profilů n n Trajektorie může být vytvořena skicováním nebo výběrem křivky nebo hrany n n Každý profil může být natočen kolem osy Z vzhledem k předcházející skice n n Prvek je řízen následujícími charakteristikami u Profil může být orientován a rotován podle F Počáteční trajektorie F Referenčního směru F Vybrané trajektorie u Lze řídit tvar sweep blendu mezi profily F Set Perimeter— řídí tvar prvku kontrolou vzdálenosti mezi profily. F Area Graph—řídí tvar prvku pomocí řídících bodů a plochy. F None— není nastaveno řízení tvaru.

6 Pokročilá zaoblení n n Základní zaoblení u Konstantní u Proměnná u Úplné u Řízená křivkou n n Další možnosti zaoblení u Prodloužení a oříznutí zaoblení u Skupiny referencí (např. pro různé poloměry zaoblení) u Modifikace přechodů (Transitions) n n Dva režimy u Režim množin (Set) u Režim přechodu (Transitions)

7 Transitions u -. u Default- Pro/ENGINEER určí typ přechodu, který nejlépe vyhovuje dané geometrii. Typ přechodu se objeví v závorkách. u - u Blend- vytvoří blend plochu mezi částmi zaoblení.  -  Continue- protáhne geometrii zaoblení mezi dvěma částmi sražení. u - u Intersect- protáhne dvě nebo více překrývající se zaoblení až po vzájemnou průsečnici. u -. u Corner Sweep- přechod tří překrývajících se částí zaoblení je vytvořen pomocí roviny. u - u Round Only- vytvoří přechod pomocí vypočtené geometrie zaoblení. u - u Corner Sphere- přechod tří překrývajících se částí zaoblení je vytvořen pomocí sférického rohu. u - u Patch- vytvoří plát v místě, kde se tři nebo více zaoblení překrývají. u -. u Stop Case 1- ukončí zaoblení pomocí geometrie, která je nakonfigurována systémem Pro/ENGINEER. u -. u Stop Case 2- ukončí zaoblení pomocí geometrie, která je nakonfigurována systémem Pro/ENGINEER. u - u Stop Case 3- ukončí zaoblení pomocí geometrie, která je nakonfigurována systémem Pro/ENGINEER. u - u Stop at Reference- ukončí geometrii zaoblení ve vybraném pomocném bodě nebo pomocné rovině.


Stáhnout ppt "Počítačová podpora konstruování I 6. přednáška František Borůvka."

Podobné prezentace


Reklamy Google