Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FRANCIE Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FRANCIE Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura"— Transkript prezentace:

1 FRANCIE Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

2 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
Proč si zvolit Francii? Pro kvalitu a otevřenost jejího vysokoškolského systému Pro rozmanitosti studijních programů Pro kvalitu kulturního, ekonomického a sociálního modelu Pro možnost být v srdci Evropy Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

3 Systém vysokého školství
Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

4 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
Systém „LMD“ Maturita (Zakončení střední školy) „Baccalauréat“ je ve Francii státním diplomem a umožnuje vstup na univerzitu Licence (bakalář) : 3 roky studia Master (magistr) : 5 let studia typ « výzkumný » typ « profesní » Doktorát : 8 let studia Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

5 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
A jak na to? Dostupné možnosti: Výměny mezi univerzitami: pobyt ve Francii během studia Několik českých univerzit má smlouvy s francouzskými univerzitami a součástí jejich studijních programů je i jeden nebo několik semestrů studia ve Francii. Možnost využít stipendium Erasmus Maximální délka 1 rok, bez poplatků za zápis. Informujte se na odboru pro zahraniční styky vaší univerzity. Další možnosti: Hned po maturitě odjet na celé studium do Francie Vycestovat po dokončení určitého stupně studia (Bakalář nebo Magistr)‏ Se souhlasem vaší školy vycestovat v průběhu studia Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

6 Podmínky pro přijetí na studia ve Francii
Každá univerzita/vysoká škola má vlastní kritéria pro přijímání studentů: Je zapotřebí informovat se přímo na vysoké škole /univerzitě, na které chcete studovat, jaké jsou její podmínky pro přijetí ke studiu. Na francouzských univerzitách nejsou přijímací zkoušky Přihlášky včetně veškerých požadovaných dokumentů se obvykle podávají v období únor - červen Uznávání diplomů je záležitostí každé jednotlivé univerzity. Pro přijetí na některé studijní programy je zapotřebí projít výběrovým řízením. Může se jednat o pohovor či o písemný test. Rozhodně však budete muset předložit dosažené diplomy a výsledky z předchozích studií Doporučená úroveň francouzštiny: B2 nebo C1 úroveň SERRJ (může být požadován certifikát DELF či DALF)‏ Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

7 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
Jak zjistit svou jazykovou úroveň? Francouzské vysoké školy uznávají následující diplomy a jazykové testy: DELF A1 / A2 / B1 / B2 DALF C1 / C2 TCF (Test de Connaissance du Français)‏ TEF (Test d’Evaluation de Français)‏ Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

8 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
DELF a DALF DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) Certifikáty vydané francouzským Ministerstvem školství, které potvrzují jazykové schopnosti a dovednosti nefrankofonních uchazečů ve francouzském jazyce. skládají se z 6 nezávislých diplomů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

9 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
DELF a DALF Můžete se zapsat na zkoušku dle svého výběru, aniž byste museli skládat zkoušku nižší úrovně. Pro každou úroveň jsou ohodnoceny 4 jazykové dovednosti: - porozumění ústnímu projevu (nahrávky) - samostatný ústní projev - porozumění písemnému projevu - samostatný písemný projev Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

10 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
DELF a DALF Kdy? Termíny zkoušek DELF a DALF v roce 2011 Únor 2011: od 14. do 18. února 2011 Duben 2011 (DELF Junior): od 28. do 31. dubna 2011 Červen 2011: od 20. do 24. června 2011 Kde? V jednom z 9 zkouškových center v České republice: Praha, Brno, Plzeň, Ostrava, Olomouc, Liberec, České Budějovice, Pardubice, Zlín. Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

11 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
DELF a DALF Přípravné kurzy na zkoušky DELF/DALF DELF B1, DELF B2 a DALF C1 Praha: kurzy probíhají na Francouzském institutu (IFP) v jednotlivých krajích ČR: kurzy se konají v příslušných francouzských aliancích (Brno, Plzeň, Ostrava, Liberec, České Budějovice a Pardubice) Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

12 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
TCF TCF (Test de connaissance du français) test z francouzského jazyka ustanovený francouzským Ministerstvem školství, vysokého školství a výzkumu. TCF se skládá ze: tří povinných zkoušek (porozumění ústnímu projevu, samostatný ústní projev a ovládání struktur jazyka) dvou volitelných zkoušek (samostatný písemný projev a porozumění písemnému projevu) Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

13 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
TCF Všichni uchazeči obdrží osvědčení s výsledky. Ty jim přesně ukáží, na jaké ze šesti úrovní (od A1 do C2) jazykových dovedností ustanovených Evropskou radou (Společný evropský referenční rámec pro jazyky, SERRJ) jsou jejich znalosti francouzštiny. U TCF je tedy možné i neuspět. Vydaný certifikát je platný dva roky. Zájemci mohou tento jazykový test skládat opakovaně. Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

14 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
TCF Kdy? Termíny zkoušek TCF v Praze 2011 30. března 2011 27. dubna 2011 Kde? v jednom ze 2 zkouškových center v České republice: Praha a Pardubice Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

15 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
TEF TEF (Test d’évaluation de français) je sestavován Pařížskou obchodní a průmyslovou komorou umožní Vám otestovat Vaše jazykové schopnosti, dovednosti a znalosti všeobecné francouzštiny (porozumění a samostatné vyjadřování). TEF se skládá ze: tří povinných zkoušek (porozumění písemnému a ústnímu projevu, slovní zásoba a struktura jazyka) dvou volitelných zkoušek (samostatný písemný a ústní projev) Vydaný certifikát je platný jeden rok. Zájemci mohou tento jazykový test skládat opakovaně. Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

16 TEF Kdy? Zkoušky jsou pořádány celoročně na základě předložených žádostí Kde? jediným zkouškovým centrem v České republice je Praha

17 Testy a diplomy z francouzského jazyka
Jazykové úrovně SERRJ DELF a DALF TCF TEF C2 DALF C2 Úroveň 6 (600 až 699 bodů) (834 až 900 bodů)‏ C1 DALF C1 Úroveň 5 (500 až 599 bodů) (699 až 833 bodů)‏ B2 DELF B2 Úroveň 4 (400 až 499 bodů)‏ (541 až 698 bodů)‏ B1 DELF B1 Úroveň 3 (300 až 399 bodů)‏ (361 až 540 bodů)‏ A2 DELF A2 Úroveň 2 (200 až 299 bodů)‏ (204 až 360 bodů)‏ A1 DELF A1 Úroveň 1 (100 až 199 bodů)‏ (69 až 203 bodů)‏ Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

18 Francouzské kulturní instituce v České republice
FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE Kurzy francouzštiny a zkoušky z francouzštiny Obecná francouzština (úroveň A1 až C1), profesní francouzština, přípravné kurzy na certifikáty DELF a DALF, konverzace, kurzy pro děti a mládež (od 4 let), specializovaná francouzština, francouzská kultura. Individuální výuka, firemní kurzy francouzštiny a francouzština pro zaměstnance státní správy. IFP je zkušebním centrem pro získaní následujících diplomů a osvědčení: DELF / DALF, TCF, TEF a DFP (Diplom z profesní francouzštiny) Mediatéka dokumentů všech možných typů (knihy, CD, DVD, časopisy). služby poskytované na dálku: katalogy, databáze (online časopisy, materiály ke stažení, atd.) Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

19 Francouzské kulturní instituce v České republice
Kino 35 je nezávislé kino se sálem o kapacitě 200 míst, které uvádí filmy ve francouzském nebo původním znění. Všechny promítané filmy jsou opatřeny českými titulky. Galerie 35 je prostorem otevřeným současné výtvarné tvorbě. Jejím posláním je nastolit dialog a poskytnout prostor pro kulturní výměnu mezi francouzskou a českou uměleckou scénou. Francouzské knihkupectví Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

20 Francouzské kulturní instituce v České republice
FRANCOUZSKÉ ALIANCE V ČR Brno | České Budějovice | Liberec | Pardubice | Plzeň | Ostrava Kurzy francouzštiny a zkoušky z francouzštiny Obecná francouzštiny (úroveň A1.1 až C2), přípravné kurzy na certifikáty DELF / DALF a na maturitu z francouzštiny, konverzace, kurzy francouzštiny pro děti, francouzské reálie. Individuální výuka, firemní kurzy francouzštiny, atd. Francouzské aliance jsou zkušebními centry pro získání diplomů DELF a DALF Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

21 Francouzské kulturní instituce v České republice
Kulturní činnost Francouzských aliancí Filmové kluby, pořádání koncertů, výstav, divadelních představení, přednášek, festivalů frankofonních kultur, atd. Mediatéky : možnost zapůjčení časopisů, knih, komiksů, CD, DVD, učebnic jazyků, atd. Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura

22 Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura
CampusFrance Česká republika Štěpánská Praha 1 Tel. : (+420) Po-Čt: 14h h30 Je nutné domluvit si schůzku předem Francouzský Institut v Praze Štěpánská Praha 1 Tel. : (+420) / Alliances françaises de République tchèque Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura


Stáhnout ppt "FRANCIE Studium | Kurzy a zkoušky | Kultura"

Podobné prezentace


Reklamy Google