Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Data Přednáška z předmětu Počítače I Dana Nejedlová Katedra informatiky EF TUL 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Data Přednáška z předmětu Počítače I Dana Nejedlová Katedra informatiky EF TUL 1."— Transkript prezentace:

1 Data Přednáška z předmětu Počítače I Dana Nejedlová Katedra informatiky EF TUL 1

2 Data Data jsou informace ve formě vhodné ke zpracování. Soubor – druh nebo určitá úroveň dat – pole (řada) bajtů uložené na paměťovém médiu – Je pojmenovaný. – Pracuje s ním operační systém a ASW. – Má dva hlavní druhy: binární – Je určen pro programy. textový – Je čitelný a editovatelný člověkem. 2

3 Binární soubor U binárního souboru musí ASW mít informaci o jeho struktuře (syntaxi), tedy o uložených datových typech a jejich pořadí, pokud je tam více datových typů. Příklad, kdy jsou v souboru uložena celá čísla 123, 0, –11 Co je třeba o souboru znát: – Datové typy – kódování a počet bajtů. Čísla jsou reprezentována jako dvojkový doplněk. Jednotlivá čísla jsou uložena ve 2 bajtech. 3 0000 0000 0111 10110000 0000 1111 1111 1111 0101 1230–11

4 Textový soubor Textové soubory je možné prohlížet a editovat programy typu textový editor. Příklad, kdy jsou v souboru uložena celá čísla 123, 0, -11 Co je třeba o souboru znát: – kódování znaků a oddělovač mezi hodnotami. Znaky jsou kódovány v ASCII.ASCII Oddělovačem je windowsovský konec řádku. 4 0011 0001 0011 00100011 0000 1101 0000 1010 0011 0000 0000 1101 0000 1010 0010 1101 0011 0001 123CRLF0CRLF-11

5 Jednotky informace V informatice je obvyklé udávat objem dat nebo kapacitu v bytech s předponami znamenajícími mocninu 2. – takže například kilobajt znamená 2 10 bajtů, tj. 1024 B, zatímco v ostatních oborech předpona kilo znamená 1000. – To je v informatice zneužíváno při prodeji výpočetní techniky. Například disk prodávaný jako 200gigový se v počítači zobrazuje jako 186gigový. Příčina: 186 = 200 ∙ 1000 ∙ 1000 ∙ 1000 / 1024 / 1024 / 1024. Proto vznikl nový standard pro předpony. Tento standard byl do systému českých technických norem přejat v roce 2004 a znamená, že původní předpony K (kilo), M (mega), G (giga) a další budou vždy jen dekadické a jejich binární protějšky budou Ki (celými slovy kibi – kilo binary), Mi (mebi – mega binary), Gi (gibi – giga binary) atd. Užívání tohoto standardu se ještě úplně neujalo, takže pokud není uvedena jednotka ve formě binárního protějšku, tak nemusí být jisté, jestli je opravdu dekadická. Přenosová rychlost (bit rate, bitrate). – Udává se obvykle v bitech za sekundu (bps, bit/s – bits per second) a předpony k, M, G a další jsou v tomto kontextu dekadické. 5

6 Binární soubor se záznamy V binárním souboru je zaznamenána tabulka dat čitelná k tomu určeným programem. Datovou větu (řádek) tabulky tvoří – řetězec znaků o délce 40 bytů, – celé číslo o délce 32 bitů. Do souboru jsme zapsali 100 000 datových vět tohoto typu. Kolik megabytů (přesněji mebibytů – MiB) bude mít výsledný binární soubor? Výsledek: – 100 000 ∙ (40 + 32 / 8) / 1024 / 1024 = 4,2 MiB. 6

7 Přenos dat Přenášíme nebo přehráváme soubor určitou rychlostí. Máme soubor o velikosti 1 GiB. Kolik hodin potrvá jeho přenos při přenosové rychlosti 30 kbps? Výsledek: – 1 ∙ 1024 ∙ 1024 ∙ 1024 ∙ 8 / 1000 / 30 / 60 / 60 = 80 hodin. 7

8 Co je třeba umět do testu Jaký je rozdíl mezi textovým a binárním souborem? Uvést postup výpočtu různých hodnot – tvořících obsah binárního souboru, ve kterém je datová věta (záznam) složena z jednoho řetězce a jednoho celého čísla. Kolik bytů zabírá v jednom záznamu řetězec znaků? Kolik je v souboru záznamů? Kolik megabytů/kilobytů (MiB/KiB) zabírá celý soubor? – charakterizujících datový přenos. Kolik hodin/minut bude trvat přenos (přehrání) dat? Kolik GiB bude mít přenesený soubor? Při jaké přenosové rychlosti v kbps se přenese soubor o určité velikosti v GiB za určitý počet hodin? 8


Stáhnout ppt "Data Přednáška z předmětu Počítače I Dana Nejedlová Katedra informatiky EF TUL 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google