Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká písmena Český jazyk 7. ročník ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká písmena Český jazyk 7. ročník ZŠ"— Transkript prezentace:

1 Velká písmena Český jazyk 7. ročník ZŠ
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Velká písmena Český jazyk 7. ročník ZŠ

2 Kdy píšeme velké písmeno
1) ve vlastních jménech (Evička, Lucie Bílá, Jižní Amerika …) 2) ve slovech vyjadřujících naši úctu (vážený Mistře, Jeho Milost), při vyjádření úcty v dopisech (Ty, Tebe, Vy, Vás, …) a ve slovech, která chceme zdůraznit (to byl Někdo).

3 Kdy píšeme velké písmeno
3) na začátcích větných celků a na začátku přímé řeči. (Dnes jdeme do kina. „Utíkej domů,“ volala maminka. „Ale rychle!“) 4) v některých zkratkách a značkách (H2O – voda, OSN – Organizace spojených národů, MUDr. – doktor medicíny).

4 I. Vlastní jména A)Podstatná jména obecná a vlastní
Jména vlastní označují: určitou osobu (Petr, Janáček) určité zvíře (Asta, Mourek) určitou věc, např. místo, zemi, stát, horu, moře (Olomouc, Morava, Francie, Sněžka, Jadran) Píšeme je s velkým počátečním písmenem.

5 A)Podstatná jména obecná a vlastní
Jména obecná obsahují: kteroukoliv osobu (maminka) kterékoli zvíře (pes, kočka) kteroukoli věc (stolek, řeka, náměstí) Píšeme je s malým počátečním písmenem.

6 B) Základní pravidla pro psaní velkých písmen
Velké počáteční písmeno píšeme: 1) v jednoslovných vlastních jménech – Michal, Alena, Vltava, Brno, Sněžka, Řecko, Evropa aj., v cizích jménech se obvykle řídíme zvyklostmi daného jazyka – McDonald, d´Artagnan 2) ve víceslovných vlastních jménech a) zpravidla jen u prvního slova –Organizace spojených národů, Spojené státy americké, Prodaná nevěsta, Ohňová země, Českomoravská vysočina, Nový rok (1.leden) aj.

7 B) Základní pravidla pro psaní velkých písmen
Poznámka: Vlastní jméno, které se stane součástí sousloví např.: Německo – Spolková republika Německo Palacký – Univerzita Palackého Amerika – Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika … PÍŠEME TAKÉ S VELKÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM

8 B) Základní pravidla pro psaní velkých písmen Velké počáteční písmeno píšeme:
2) ve víceslovných vlastních jménech b) označujících obce (města i vesnice), ale pozor velké písmeno píšeme u všech slov, není-li v názvu předložka – Velké Meziříčí, Jindřichův Hradec, Český Krumlov je-li ve jménu obce předložka (napíšeme ji s malým písmenem) a za ní jen jedno slovo, napíšeme ho s velkým písmenem – Jablonec nad Nisou, Rožnov pod Radhoštěm, Jílové u Prahy jsou-li za předložkou alespoň dvě slova, první napíšeme také s velkým písmenem, ale další slova napíšeme tak, jako by stála mimo vlastní název – Kostelec nad Černými lesy

9 B) Základní pravidla pro psaní velkých písmen Velké počáteční písmeno píšeme:
3) ve jménech ulic, nábřeží, náměstí apod. až ve slově následujícím po výrazu ulice, náměstí, nábřeží, třída, dům atd. ulice Doktorky Milady Horákové, nábřeží Kapitána Jaroše, třída Jiřího z Poděbrad, dům U Tří housliček podobně i – poloostrov Krym, hora Praděd, poušť Gobi, okres Olomouc, stanice Hlavní nádraží, hotel Bílá růže, hrad Křivoklát, mys Hoorn, kino Blaník

10 V těchto případech platí toto:
Velké písmeno píšeme hned v prvním slově po výrazech ulice, náměstí, dům, atd. je-li to předložka, je i ta psána s velkým písmenem – motorest U Devíti křížů první slovo po předložce je také velké, následující slova jsou pak psána tak, jako by stála mimo vlastní název – restaurace U Zeleného stromu Není-li v dané souvislosti předložky užito jako součásti názvu, ale vyplývá z větné stavby, píšeme ji s malým písmenem – sejdeme se na Můstku, čekej na mě u Tří housliček aj.

11 Pozor ale na psaní zdánlivě jmen obecných (např
Pozor ale na psaní zdánlivě jmen obecných (např. dům, důl), která jsou součástí přesného názvu. Například Dům módy (přesný název konkrétního obchodního domu), Důl Hlubina (není to jen vlastní důl, ale název celého průmyslového podniku). Pozor také na psaní jmen, ve kterých je obvyklejší opačný pořádek slov – moře Jaderské – Jaderské moře, poloostrov Balkánský – Balkánský poloostrov, záliv Perský – Perský záliv, jezero Ženevské – Ženevské jezero

12 c) Vlastní jména označují
1) jména osob, zvířat a od nich vytvořená přivlastňovací přídavná jména a) osoby Např. rodná (křestní) jména, příjmení, přídomky a přezdívky, jména – Milan – Milanův, Eva – Evin, Maruška, Karel Havlíček Borovský, Karolína Světlá, Alexandr Veliký, Karel IV. (Čtvrtý), Přemysl Oráč, Švejk, Rumcajs, Krakonoš, Červená karkulka (ale jenom Karkulka), Učitel národů (J. A. Komenský), Antoine de Saint-Exupéry

13 c) Vlastní jména označují
Poznámka: Jména panovníků se píší s velkými písmeny, a to i v případech, kdy vypisujeme jejich řadovou číslovku slovy, tu píšeme také s velkým počátečním písmenem Např.: Karel IV.-Karel Čtvrtý, Karel Veliký, Ladislav Pohrobek ustálená označení neznámých autorů především středověkých výtvarných a literárních děl – Mistr vyšebrodský (i Vyšebrodský mistr), Geograf bavorský

14 členové rodin, rodů a skupin stejného jména – Eliška Přemyslovna, Habsburkové, Dvořákovi (členové rodiny Dvořáků), Dvořákové (nositelé jména Dvorák) příslušníci národů a členové kmenů – Čech, Lužický Srb, Italka, Slované, Hanáci, Cikán obyvatelé míst, která označujeme vlastním jménem – Evropan, Seveřan (i Skandinávec), Pražan, Newyorčan, Brněnští, Marťan (ale pozemšťan, nebešťan)

15 b) bytosti náboženské, mytologické a alegorické, zosobnění lidských vlastností a přírodních jevů, postavy z uměleckých děl označujících jedinečnou bytost – Bůh, Pán Bůh, Hospodin (biblický výraz pro Boha), Panna Maria, Matka Boží, Madona Ochranitelka (ale madona jako druh výtvarného díla), svatý Duch, Duch svatý, svatá Trojice, svatý Petr, Svatý otec (papež), Jupiter; Měsíčník, Slunečník a Větrník (pohádkové postavy), Rusalka, Druhý jezdec (v divadelní hře) c) zvířata – Rex (pes), Micka (kočka), Železník (kůň), Ferda (papoušek), Bystrouština dobrodružství, Šemíkův skok, kačer Donald, pes Novák

16 S malým počátečním písmenem ale píšeme přídavná jména odvozená od vlastních jmen – český, pražský, valašský (pokud to není přímo vlastní název, např. Česká republika, Pražský výběr – hudební skupina, Valašské Meziříčí), ale přivlastňovací přídavná jména odvozená od vlastních jmen osob a zvířat píšeme s velkým písmenem – Jirka – Jirkův sešit, Bobík – Bobíkova miska, Smetana – Smetanova Má vlast.

17 S malým počátečním písmenem píšeme také:
vlastní jména užitá ve smyslu obecném – jidáš (zrádce), švejk (mazaný, vychytralý), donchuán (svůdce), lazar (nemocný) jména příslušníků antropologických skupin –běloch, černoch, indián, cikán (jako národnost Cikán), mongol (ale Mongol – občan Mongolska) jména příslušníků jiných seskupení (např. zaměstnanců závodů, členů organizací, příznivců sportovních družstev a náboženských sdružení) – masarykovec, májovci, škodovák, filharmonik, sparťan, jezuita, husita,pražané a táborité (příslušníci husitského hnutí), sokol (člen tělovýchovné organizace, ale název této organizace je Sokol)

18 S malým počátečním písmenem píšeme také:
bůh i Bůh (v křesťanském náboženství nejvyšší bytost; velké písmeno vyjadřuje také úctu věřících; Bůh Otec, Pán Bůh), prorok (věštec), ale Prorok (o Mohamedovi); podobně jako bůh a Bůh můžeme psát i bible a Bible. Malým a velkým písmenem ve slově BIBLE můžeme vyjádřit jisté jemné významové rozdíly (podobu určitého vydání, úctu atp.). tituly, hodnosti apod. (kromě ustálených zkratek a kromě oslovení typu Vaše Magnificience, Excelence atp.) – král, kníže, císař, car, doktor, docent, kapitán, generál jazyky – čeština, italština, americká angličtina, esperanto

19 c) Vlastní jména označují
2) hvězdářská jména Merkur, Venuše, Země, Slunce, Měsíc, Velký vůz, Mléčná dráha = Galaxie, ale galaxie – hvězdná soustava, souhvězdí Lva; pozor také na psaní slova zeměkoule s malým písmenem Poznámka: Mimo hvězdářskou terminologii píšeme slova – země, slunce, měsíc – s malým písmenem, např. Krajinu zalil měsíc.

20 c) Vlastní jména označují
3) zeměpisná jména a) světadíly, země, krajiny – Evropa, Jižní Amerika, Latinská Amerika, Střední Asie, Blízký Východ, Černá Hora, Orient, Haná, Podještědí, Moravské Slovensko, Západ (hospodářsky vyspělé země západní Evropy a Severní Ameriky), ale západní Evropa (světová strana, nejde o vlastní název). b) ostrovy, pohoří, hory, nížiny, jeskyně atp. – Slovanský ostrov, Svatá Helena, Madagaskar, Nový Zéland (ostrov i stát), Zadní Indie, Slunečné pobřeží, Arabský poloostrov (poloostrov Arabský), mys Dobré naděje, Himaláj, Nízký Jeseník, Hrubý Jeseník, Kunětická hora, Oderské vrchy, Dukelský průsmyk, Moravská brána, Třeboňská pánev, jeskyně Šipka

21 Poznámka: Názvy obsahující slova nížina, kotlina, pánev, tabule atp
Poznámka: Názvy obsahující slova nížina, kotlina, pánev, tabule atp. jsou vlastními jmény pouze v zeměpisném názvosloví. Píšeme tedy např. Malá nížina uherská, ale slezská nížina – geologický termín. Pozor také na psaní: obratník Raka, severní a jižní pól.

22 c) oceány, moře, jezera, řeky, potoky atd
c) oceány, moře, jezera, řeky, potoky atd. – Tichý oceán – Pacifik, Severní ledový oceán, moře Černé, Černé moře, jezero Bajkal, Velké Otročí jezero, řeka Morava, Divoká Orlice, Zlatá stoka, Gibraltarský průliv, Suezský průplav, Mexický záliv, Jedovnický potok (vlastní název), Niagarské vodopády, rybník Rožmberk d) obce, městské části, sídliště atd. – Praha, Brno, Česká Třebová, Lipník nad Bečvou, Františkovy Lázně (název města), ale lázně Teplice (název města je Teplice), Malá Strana, Staré Město Poznámka: Slovo sídliště píšeme s velkým počátečním písmenem jen tehdy, je-li součástí oficiálního názvu – Sídliště Antala Staška, sídliště Míru, ale sídliště Jihozápadní Město.

23 e) ulice, třídy, nábřeží, náměstí, pasáže, mosty, pozemky atd
e) ulice, třídy, nábřeží, náměstí, pasáže, mosty, pozemky atd. – Masarykova (ulice), třída Jiřího z Poděbrad, náměstí Hrdinů, Václavské náměstí, Za Vodárnou, Rašínovo nábřeží, most Palackého, Karlův most, pasáž Černá růže, Chotkovy sady, Valdštejnská zahrada, zahrada Na Valech, kolonáda Tržního pramene, Zeyerova alej

24 f) stavby – kaple svatého Kříže na Karlštejně, hrad Dívčí kámen, zámek Hluboká, zámek Velké Losiny (podle obce), Pražský hrad = Hrad, Betlémská kaple, Anežský klášter, Emauzy, Prašná brána, Vlašský dvůr (v Kutné hoře), Černínský palác, palác Kinských, kaple svatého Václava, chrám svatého Víta = svatovítský chrám = Svatý Vít, ale Svatovítský dóm, Svatovítský chrám a Chrám svatého Víta (pouze jediný – v Praze na Hradčanech), kostel Panny Marie pod řetězem, kostel Nejsvětější Trojice, kostel svatého Jiljí, Dvořákova síň Domu umělců (Rudolfina), Slavín, Karolinum, Herkulova kašna, Bílý dům (v USA), Lidový dům

25 g) stanice a zastávky veřejných dopravních prostředků – železniční stanice (nádraží Praha – Holešovice, Olomouc – Nové Sady), zastávky tramvaje, autobusu, trolejbusu (Žižkovo náměstí, Olšanské hřbitovy, Výtoň), stanice pražského metra (Malostranská, Pražského povstání, Náměstí Republiky), Letiště Ostrava – Mošnov h) významné přírodní jevy – Boubínský prales, Litovelské Pomoraví (název oblasti je Pomoraví a její část má také přesný název Litovelské Pomoraví), Čertova stěna, Červené blato, Tereziino údolí, Velký Blaník, Rejvíz

26 Velká písmena 7. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Věra Hartmanová; Psaní velkých písmen; nakladatelství Nová škola1999 obrázky z internetu Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "Velká písmena Český jazyk 7. ročník ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google