Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE Lumír Miča VUT FAST Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE Lumír Miča VUT FAST Brno."— Transkript prezentace:

1 SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE Lumír Miča VUT FAST Brno

2 Separační funkce Separační – oddělení dvou materiálů různého složení a odlišné funkce tak, aby nedošlo k jejich promíšení

3 Separační funkce Bez geotextilieS geotextilií Rankilor, 1981 geotextilie

4 Separační funkce Netkaná geotextilie Tkaná geotextilie Poznámka: další typy netkaných a tkaných geotextilií lze nalézt v části „GEOSYNTETICKÉ NÁZVOSLOVÍ“.

5 Separační funkce Návrh – nutno zohlednit: průchod částice zeminy skrz geosyntetikum  velikost průliny – O x [mm] /velikost částice – d y [mm] Poškození lokálním zatížením částicí zeminy  pevnost proti protlační – CBR částice

6 Separační funkce Návrh: ČR – TP97:  možnost protlačení oky či póry geosyntetika zrnem d 30 chráněné zeminy  odolnost proti protlačení CBR  2 kN  délka trvání funkce  do roku 2001 - T  5 kN.m -1  O 90 < d 50,Z  T  5 kN.m -1 SK – STN 73 3040:

7 Separační funkce Návrh – TP97: VÝROBEKAPLIKACE FILTRACEDRENÁŽVYZTUŽENÍ SEPARACE KLASICKÁ SEPARACE OCHRANAPROTIEROZNÍ OCHRANA tkané geotextilie XXXXXX X netkané geotextilie XXXXXXXXX XXX pletené geotextilie XXXXXX XX geomříže XXX geosítě XXXXX geobuňky XX Drenážní kompozit XXX X XX georohože XXX XXX – VELMI VHODNÝ; XX – MOŽNÉ POUŽÍT; X – OBVYKLE NEPOUŽÍVÁ; PRÁZDNÉ POL. – NENÍ RELAVANTNÍ Orientační posouzení vhodnosti použití výrobku pro aplikaci:

8 Separační funkce Bez geotextilieS geotextilií Dle AASHTO:  CBR > 3  separace Návrh - AASHTO M288-00:

9 Separační funkce Návrh - AASHTO M288-00:  klasická separace pro CBR > 3  třída 2 (standardní) popř. třída 3 tkaná netkaná

10 Separační funkce Aplikace: Separace podkladové vrstvy parkoviště (Parkoviště velkoskladu fy. C&C, Rokycany) Proč? Potřeba zamezit znehodnocení podkladové vrstvy jemnými částicemi zeminy podloží tkaná

11 Separační funkce Aplikace: Výměna a separace štěrkového lože (žel. trať Choceň – Týniště nad Orlicí) Proč? Zanesení a následná špatná funkce štěrkového lože z hlediska rozložení zatížení a propustnsoti vody tkaná

12 Separační funkce Aplikace: Separace materiálu plošného drénu od materiálu násypu (přeložka sil. I/16 Vestřev - Chotěvice) Proč? Pro od separování plošného drénu od materiálu násypu tkaná Plošný drén separace

13 Separační funkce Aplikace: Separace pod výztužným geosyntetikem (sil. II/396 Olbramovice, obchvat) Proč? Pro odseparování plošného drénu od materiálu násypu

14 Separační funkce Aplikace: Podlaha haly (hala IMPRESS) Proč? Pro odseparování plošného drénu od materiálu násypu tkaná

15 Separační funkce Aplikace - skládka: Řez skládkou Odpad Separační/filtrační geotextilie Drenážní vrstva Ochranná geotextilie HDPE geomembrána Geosyntetická jílové těsnění Podloží

16 Filtrační funkce Filtrační – umožňuje dlouhodobé proudění kapaliny ze zeminy ve směru kolmém na geosyntetika při současném zabránění nekontrolovaného pohybu pevných částic ve směru proudění

17 Filtrační funkce Netkaná geotextilie Poznámka: další typy netkaných a tkaných geotextilií lze nalézt v části „GEOSYNTETICKÉ NÁZVOSLOVÍ“.

18 Filtrační funkce Návrh – nutno zohlednit :  odrážka filtry musí umožňovat průchod vody, aniž dojde k přílišnému zvýšení tlaku vody v pórech před filtrem = kritérium propustnosti  filtry musí zabraňovat pohybu částic chráněné zeminy, s vyjímkou malého množství jemných částic zeminy přilehlých k filtru v dob tvorby zeminového filtru = kritérium zadržení  nesmí dojít k ucpání filtru částečkami chráněné zeminy = kritérium proti ucpání

19 Filtrační funkce Návrh – kritérium propustnosti (TP97): přímé podmínky: k gn > 10 · k z, kde k gn (m/s) - filtrační součinitel geotextilie kolmo na rovinu výrobku, k z (m/s) - filtrační součinitel zeminy (chráněné), nepřímé podmínky: O 90 < d 15, kde d 15 (mm) je průměr zrna zeminy, kdy 15% zrn hmotnostně je menších než tento průměr, na čáře křivky zrnitosti odpovídá 15%, O 90 (mm) - velikost průlinového kanálku, kterým projde 90 % částic frakce této velikosti

20 Filtrační funkce Návrh – kritérium propustnosti (ČSN 75 2002): k gn > 10a. t g. k z, kde k gn (m/s) - filtrační součinitel geotextilie kolmo na rovinu výrobku, a – koeficient, který zohledňuje hydraulický gradient, typ chráněné zeminy a typ stavby; a = 3 – 5 (vyšší hodnota se použije při vysokých hydraulických gradientech, problémových zeminách a významnějších stavbách) t g (mm) – tloušťka geosyntetika k z (m/s) - filtračn í součinitel zeminy (chráněné)

21 Filtrační funkce Návrh – kritérium propustnosti (FHWA): méně náročné aplikace:k gn  k z, náročné aplikace: k gn  10.k z, Dále se předpokládá, že pro permitivitu platí:   0.5 s -1 obsah částic menších než 0.075 mm  15%   0.2 s -1 obsah částic menších než 0.075 mm je 15% až 50%   0.1 s -1 obsah částic menších než 0.075 mm  50%

22 Filtrační funkce Návrh – kritérium proti ucpání: Vyjadřuje přípustnou míru ucpání výrobku za jeho nenarušené filtrační funkce

23 Filtrační funkce Návrh – kritérium proti ucpání (TP97): A > 5 %pro tkané geotextilie, kde A - procentuální plocha filtračních průlin k celkové ploše tkané geotextilie n > 30 %pro netkané geotextilie, kde n - p ó rovitost netkané geotextilie

24 Filtrační funkce Návrh – kritérium proti ucpání (FHWA): méně náročné aplikace: O 95  3.d 15,Z Podmínka platí pro c u  3 jinak A  4 %pro tkané geotextilie, n  50 %pro netkané geotextilie náročné aplikace: zkouška

25 Filtrační funkce Návrh – kritérium proti ucpání:  Nízká objemová hmotnost chráněné zeminy. Z kypré zeminy anebo zeminy s nízkou ulehlostí se snadněji vyplavuje velké množství zeminových částic, které mohou ucpat geosyntetikum  Vysoké hydraulické gradienty. Při vysokých hydraulických gradientech se dávají do pohybu jemné zeminové částice, které mohou ucpat geosyntetikum  Typ a průměr geovýrobku. Geosyntetikum (netkaná i tkaná geotextílie) vyrobený z velice jemných vláken je náchylnější na zanášení oproti geosyntetikům vyrobených z vláken většího průměru.

26 Filtrační funkce Návrh – kritérium zadržení (TP97): splnění podmínky: O max < d 15 d 10 > O min kde d 10 resp. d 15 (mm) je průměr zrna zeminy, kdy 10%, resp. 15% zrn je hmotnostně menších než tento průměr, O max - maximální velikost průlinového kanálku, O min - minimální velikost průlinového kanálku

27 Filtrační funkce Návrh – kritérium zadržení (FHWA): ustálené proudění: B. d 85  O 95, kde B - koeficient zohledňující zeminu pro písek, písek štěrkovitý, písek hlinitý či jílovitý: c u  2 nebo  8  B = 1 2  c u  4  B = 0.5c u 4  c u  8  B = 8/c u, kde c u = d 60 /d 10 pro hlíny, jíly: tkan é  B = 1 netkan é  B = 1.8

28 Filtrační funkce Návrh – kritérium zadržení (FHWA): ustálené proudění (pokračování): O 95  0.3 mm dynamické proudění: 0,5d 85  O 95

29 Filtrační funkce Návrh – kritérium zadržení:  Rozptyl hodnot ovlivňuje:  Tvar křivky zrnitosti chráněné zeminy, který je charakterizován číslem nestejnozrnitosti cu  Plynulost tvaru křivky chráněné zeminy  Poloha křivky zrnitosti chráněné zeminy a množství jemných částic  Zhutnění chráněné zeminy  Velikost hydraulického gradientu  Charakter proudění vody přes geotextilii (ustálený, jednosměrný, střídavý apod.)

30 Filtrační funkce Aplikace: Filtr okolo podélného drénu Filtr pod vozovkou Filtr za zdí Zemní hráze

31 Filtrační funkce Aplikace: Odvodnění - podélný drén

32 Filtrační funkce Aplikace: Odvodnění za stěnou

33 Filtrační funkce Aplikace: Břehy Těžší opatření H H/2 PRIMÁRNÍ KRYTÍ (KAMENNÝ ZÁHOZ) - G GEOTEXTILIE SEKUNDÁRNÍ KRYTÍ - KAMENY POLOVIČNÍ HMOTNOSTI – G/2 2D D

34 Filtrační funkce Aplikace: Vertikální drény

35 Filtrační + separační funkce Aplikace: Báze násypu - tkaná (obchvat Olomouce)

36 Separační funkce Technologie provádění: Úprava podloží Rozvinutí geotextilie Navážení kameniva Rozprostření kameniva Hutnění Min. 150-200mm

37 Separační funkce Technologie provádění: Překládáním pásu (záhyby) Přesahování krátkých pásů Zásypový materiál Směr podkládky Zásypový materiál Směr podkládky Vytváření oblouku (FHWA)


Stáhnout ppt "SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ FUNKCE Lumír Miča VUT FAST Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google