Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková
SYNDROM CAN VY-32-INOVACE-OSZ-118 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 1. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: CAN, fyzické týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, Münchhasenův syndrom, sekundární viktimizace, systémové týrání

2 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
Child Abuse and Neglect 1992 – Rada Evropy je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. Jde o soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem

3 Kategorie syndromu fyzické týrání psychické týrání sexuální týrání, sexuální zneužívání zanedbávání sekundární viktimizace Münchhasenův syndrom systémové týrání

4 Týrání dítěte Příčiny Riziko týrání dítěte je zvýšené v rodinách, kde jsou vztahy mezi jejími členy narušené (lidé spolu dostatečně otevřeně nekomunikují, převažuje netolerance, kritika a odmítání) Agrese vůči dítěti je jedním z projevů nakumulovaného napětí, které vyplývá z neschopnosti rodiny zvládnout své problémy Týrající rodiče Lidé, kteří se nedovedou dostatečně ovládat a mají obecně zvýšený sklon reagovat násilím

5 Lidé soustředění na své problémy nebo zájmy, které dítě nadměrně zatěžuje
Lidé, kteří o děti obecně nestojí, jsou jim na obtíž, mají jiný hodnotový systém Lidé se zvýšenou potřebou moci nad dítětem, která slouží jako kompenzace pocitů méněcennosti a nejistoty Lidé s negativní zkušeností z dětství, kteří byli sami zanedbáváni či týráni Týrajícím rodičem bývá častěji muž, vlastní nebo nevlastní otec dítěte

6 Děti, které bývají týrány
Děti, jejichž chování je nesrozumitelné, a jejichž výchova je proto náročnější Děti, které svým chováním rodiče nadměrně zatěžují, dráždí a vyčerpávají, vyvolávají jejich nechuť či odpor Děti, jež nesplňují očekávání rodičů, nějakým způsobem je zklamaly Děti, které vymáhají uspokojení svých potřeb provokujícím chováním

7 Fyzické týrání neúměrné bití rukou či jinými předměty kopání dítěte a údery pěstí (o 1 rok delší trest) popáleniny a opaření horkou vodou (dlouhodobě plánované) bodné rány (nejčastěji nůžky) vytrhávání vlasů a tahání za ušní boltce (trichotillomanie – psychopatologická porucha ubližování sobě)

8 odmrštění a odhození dítěte
svazování a zavírání v temných prostorách odnímání spánku a odnímání potravy svazování, připoutání škrcení, dušení

9 Psychické týrání ponížení, nadávky, vulgarismy, zesměšňování emocionální vydírání labeling teorie ( etiketizační teorie – dítěti dáme nálepku= nemáš na to ) pygmalion efekt – maximalizace cílů Medein komplex – dítě může za to, že se rodiče hádají, rodič ho trestá, protože partnera nemůže

10 výhružky, cílené vyvolání strachu u dítěte
odmítání dítěte permanentní srovnávání s úspěšnějším sourozencem nepřiměřené zatěžování dítěte domácími povinnostmi násilná izolace od vrstevníků či ostatních osob negativní ovlivňování dítěte proti rodiči bránění ve styku dítěte s druhým rodičem nepřipravení dítěte žádoucím způsobem na styk s druhým rodičem

11 Sexuální zneužívání Sexuální zneužívání je definováno jako využití dítěte pro sexuální uspokojení dospělého Dospělí zneužívající děti Jde především o muže, ženy jsou aktéry sexuálního násilí vzácně Pachatelé mohou být muži s odlišným sexuálním zaměřením (v tomto případě pedofilním), ale není to pravidlem. Pachatelé mohou rovněž být morálně narušení a sexuálně nevyzrálí muži, často trpící poruchou osobnosti

12 Muži, kteří ztrácejí schopnost kontroly pudového jednání z důvodu onemocnění (např. schizofrenie, demence) či v důsledku abúzu (alkoholu nebo drog). Rizika mohou být dána i rodinnou konstelací. Ohrožení dítěte je větší v rodině dysfunkční nebo doplněné, kde žije cizí člověk (obvykle partner matky), který k dítěti nemá typický rodičovský vztah, a u něhož se proto nevytvořilo tak silné sexuální tabu

13 Děti, které bývají zneužívány
Jsou to především dívky, zejména ty, které jsou typicky ženské, koketní a mazlivé Jsou to rovněž děti postižené či znevýhodněné, a proto závislejší a bezbrannější. Nižší vývojová úroveň snižuje riziko prozrazení, resp. pochopení významu sexuální aktivity (proto bývají častěji zneužity např. mentálně postižené děti).

14 Formy sexuálního zneužívání
bezkontaktní obnažování a masturbace před dítětem pozorování nahého dítěte za účelem vlastního sexuálního uspokojení vystavení dítěte sledování pornočasopisů a pornofilmů vystavení dítěte sledování soulože rodičů

15 kontaktní osahávání, líbání dítěte na intimních místech nucení k manipulaci s pohlavními orgány orální sex, anální sex, soulož komerční zneužívání dítěte k prostituci zneužívání dítěte k pornoprodukci snuff

16 Zanedbávání Zanedbávání dítěte vede k poškozování vzniklému v důsledku nedostatečného uspokojování jeho potřeb, jehož příčinou je omezení standardní interakce mezi rodičem a dítětem Zanedbávající rodiče Lidé, kteří nemají pro rodičovskou roli dostatečné kompetence, nejsou schopni nebo aktuálně se nemohou o dítě přijatelným způsobem starat

17 Děti, které bývají zanedbávány
Děti, které jsou natolik pasivní, apatické, nenápadné a nevýrazné, že nedovedou své rodiče zaujmout. Děti, jež jsou nějak znevýhodněné, a proto méně žádoucí, které zklamaly očekávání rodičů; např. děti postižené nebo nemocné

18 Formy zanedbávání tělesné zanedbávání – nedostatek jídla, pití, oblečení, přístřeší, nedostatek lékařské péče, zanedbávání prevence citové zanedbávání – neuspokojování citových potřeb dítěte, nedostatek náklonnosti, lásky zanedbávání výchovy a vzdělání – neustálá neodůvodněná absence ve škole, nepřiměřená dětská práce bránící naplňování vzdělání zanedbávání dozoru – ponechání zejména malých dětí bez adekvátního dohledu

19 Sekundární viktimizace
viktim = oběť stav, kdy sekundárně činíme oběť znovu obětí (znovuprožívání např. při výslechu po znásilnění) formy: opakované výpovědi nedůvěra v to, co dítě říká obviňování dítěte („ a ty jsi ho svedla “), přenášení zodpovědnosti na dítě odebrání dítěte z rodiny

20 Münchhasenův syndrom situace, kdy jedinec zneužívá svého např. týrání, aby u společnosti vydobyl lítost Münchhasenův syndrom by proxy – v zastoupení, někdo ho zastupuje (např. dávky SSP) Münchhasenův syndrom by proxy paradox – sám nebo někdo získává výhody, když to vydobude, tak to odmítne a znovu získává lítost

21 Systémové týrání týrání dítěte systémem, který původně vznikl na ochranu dítěte formy: opakovaná nadbytečná lékařská vyšetření přetěžování, neadekvátní přístup (školské instituce) zanedbávání v kolektivních zařízeních oddělení dítěte od rodiny tam, kde to není bezpodmínečně nutné nadbytečné kontakty s policejním a soudním výslechem

22 NCANDS a NAIC – organizace pro syndrom CAN
Obranné mechanismy substituce negace izolace identifikace s agresorem - typické

23 POUŽITÉ ZDROJE: DUNOVSKÝ, J. a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada, s. ISBN KOLÁŘ, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. 2. vydání, Praha: Portál, 2000, ISBN VANÍČKOVÁ, a kol.: Násilí v rodině, Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha: Karolinum, 1995, ISBN Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2003


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková"

Podobné prezentace


Reklamy Google