Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Silniční doprava Pozemní komunikace Ing. Karel Zíka Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Silniční doprava Pozemní komunikace Ing. Karel Zíka Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 Silniční doprava Pozemní komunikace Ing. Karel Zíka Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Pozemní komunikace tvoří dopravní cesty pro silniční vozidla, chodce, případně jiná vozidla. Podle významu a technického vybavení dělíme komunikace do čtyř skupin: 1.dálnice 2.silnice 3.místní komunikace 4.účelové komunikace

3 1. Dálnice Určena pro provoz motorových vozidel, zejména pro potřeby rychlé dálkové vnitrostátní i mezinárodní dopravy. Vybavení a uspořádání dálnice: směrové oddělení pomocí dvou jízdních pásů (každý pro jeden směr) v každém směru (pásu) minimálně dva jízdní pruhy mimoúrovňové křižování s jinými dopravními cestami přísné požadavky na směrové a sklonové poměry (stoupání, klesání, poloměry oblouků) odstavné pruhy, zpomalovací a zrychlovací pruhy obslužná zařízení (čerpací stanice, motoresty, odpočívadla…)

4 osvětlení v místech zhuštěné intenzity dopravy vlastní dálniční údržba a policie vlastní dálniční telekomunikační síť s telefonními stanovišti pro přivolání pomoci Dálnice se značí písmenem D a číslem, např. D1. 1 Číslo dálnice je uvedeno bíle na červené tabulce. Obrázek © Karel Zíka

5 dálnice D1 (u Říčan) Obrázek © Karel Zíka

6 jízdní pruhy odstavný pruh Obrázek © Karel Zíka

7 2. Silnice Veřejně přístupná komunikace určená pro provoz silničních vozidel a chodců. Silnice se rozdělují do tří tříd: silnice I. třídy – zejména pro dálkovou dopravu, mají označení I/číslo komunikace (1 – 99), např. I/3 Zvláštní kategorií je rychlostní silnice, která se stavebně podobá dálnici, ale patří mezi silnice I. třídy! Značí se písmenem R a číslem, např. R10. silnice II. třídy – k propojení krajů a větších měst v kraji, mají označení II/číslo komunikace (100 – 999), např. II/107 silnice III. třídy – pro spojení obcí a jejich napojení na ostatní komunikace, mají označení III/číslo komunikace (1000 – 99999), např. III/25163

8 3 107 Číslo komunikace je uvedeno bíle na modré tabulce. K silnicím III. třídy se tabulka neumísťuje. Obrázek © Karel Zíka

9 Je-li pozemní komunikace zařazena do evropského silničního systému, má kromě svého národního označení ještě mezinárodní označení E a číslo, např. E50. (Mukačeve – Košice – Trenčín – Brno – Praha – Plzeň – Nűrnberg – Paris – Brest) E 50 Číslo mezinárodního tahu je uvedeno bíle na zelené tabulce. Obrázek © Karel Zíka

10 Příklad příčného řezu pozemní komunikací v náspu. Parametry komunikace závisí na jejím významu a předpokládaném zatížení vozidly. Příčný řez silnicí Obrázek © Karel Zíka

11 3. Místní komunikace Veřejně přístupná komunikace, sloužící převážně místní dopravě na území obce. Místní komunikace (dále Mk) se člení do čtyř tříd: Mk I. třídy – obvykle vystavěná jako rychlostní místní komunikace, určená zejména pro rychlou dopravu; má obdobný charakter jako dálnice Mk II. třídy – sběrná komunikace s převažující dopravní funkcí, je omezen přístup ze sousedních nemovitostí Mk III. třídy – obslužná komunikace s funkcí obsluhy jednotlivých nemovitostí ve městě Mk IV. třídy – nepřístupná motorovým vozidlům nebo přístupná za omezujících podmínek (např. pěší zóna)

12 4. Účelové komunikace Pozemní komunikace, která nemusí být veřejně přístupná. Slouží k propojení nemovitostí pro potřebu vlastníků, k obsluze lesních a zemědělských ploch.

13 dálnice silnice I. třídy II. třídy III. třídy místní komunikace I. třídy - rychlostní Mk II. třídy - sběrné Mk III. třídy - obslužné Mk IV. třídy - nemotoristické Mk účelové komunikace Rychlostní silnice patří do kategorie silnic I. třídy Shrnutí Obrázek © Karel Zíka

14 Vlastnictví pozemních komunikací Vlastníkem dálnic silnic I. třídy silnic II. třídy silnic III. třídy místních komunikací účelových komunikací kraj, na jehož území se silnice nacházejí stát (prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD) obec, na jejímž území se komunikace nacházejí fyzická nebo právnická osoba

15 Křížení pozemních komunikací Vzájemné křížení pozemních komunikací může být: mimoúrovňové – mosty, nadjezdy, podjezdy, apod.; bezpečnější, plynulejší, ale stavebně a finančně náročnější způsob úrovňové – křižovatky Rozlišujeme 3 základní typy úrovňových křižovatek:

16 a)styková křižovatka (tříramenná) Obrázek © Karel Zíka

17 b) průsečná křižovatka (čtyřramenná) Obrázek © Karel Zíka

18 c) okružní křižovatka Obrázek © Karel Zíka

19 Výhody okružní křižovatky: plynulejší provoz nižší rychlost projíždějících vozidel (méně nehod, menší následky nehod, zklidnění dopravy) levnější výstavba (oproti světelné křižovatce) snadné otáčení vozidel snadné zaústění i více než 4 větví využití jako architektonický prvek Nevýhody okružní křižovatky: obtížnější průjezd dlouhých vozidel delší dráha přecházení chodců

20 Obrázek © Karel Zíka

21

22 1) Najděte údaje o síti pozemních komunikací v ČR a vyplňte tabulku: Pozemní komunikaceDélka v kilometrech Dálnice Silnice I. třídy - z toho rychlostní silnice Silnice II. třídy Silnice III. třídy Silnice celkem Místní komunikace Úkoly Obrázek © Karel Zíka

23 Pozemní komunikaceDélka v kilometrech Dálnice 729 Silnice I. třídy - z toho rychlostní silnice 6 198 370 Silnice II. třídy14 622 Silnice III. třídy34 169 Silnice celkem 54 989 Místní komunikace74 919 Délka pozemních komunikací v ČR (rok 2010) Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic Český statistický úřad Pozn.: Údaje zjištěné žáky nemusí být zcela totožné – záleží na zdroji informací. Řešení

24 Zdroj: [2006-07-02] - [ cit. 2010-08-17] - dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesko-kraje.svg. Úprava: Karel Zíka.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesko-kraje.svg 2) Do červených políček doplňte čísla dálnic: v provozu v plánu nebo ve výstavbě

25 Zdroj: [2006-07-02] - [ cit. 2010-08-17] - dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesko-kraje.svg. Úprava: Karel Zíka.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesko-kraje.svg 11 1 1 5 8 2 1 3 v provozu v plánu nebo ve výstavbě Řešení

26 3) K následujícím číslům silnic doplňte třídu: 101 ……….. 34 ……….. 6 ……….. 22912 ……….. 345 ……….. 4) V mapě ČR nebo na internetu vyhledejte trasu mezinárodního silničního tahu E 55 po území ČR (vypište města). Cínovec – Teplice – Praha – Benešov – Tábor – – České Budějovice – Dolní Dvořiště II. tř. I. tř. III. tř. II. tř. Řešení

27 Zdroje Král, V.: Základy dopravy. Učebnice VOŠ a SPŠD. Praha 1, Masná 18 (rok vydání neuveden). Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Oficiální stránky Ředitelství silnic a dálnic: www.rsd.cz.www.rsd.cz Oficiální stránky Českého statistického úřadu: www.czso.cz. www.czso.cz Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Silniční doprava Pozemní komunikace Ing. Karel Zíka Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google