Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní jednotky, záznam a kódování informací. Typy zařízení  Analogová  Používá pro záznam zvuku nebo obrazu křivku, která je realizována magnetickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní jednotky, záznam a kódování informací. Typy zařízení  Analogová  Používá pro záznam zvuku nebo obrazu křivku, která je realizována magnetickým."— Transkript prezentace:

1 Základní jednotky, záznam a kódování informací

2 Typy zařízení  Analogová  Používá pro záznam zvuku nebo obrazu křivku, která je realizována magnetickým polem nebo jiným fyzikálním jevem (analogový magnetofon převede hudbu na křivku a ta je zaznamenána na kazetu)  Přenosem a kopírováním dochází k jeho zkreslení  Digitální  Využívá tzv. A/D převodník analogového signálu, který je jeho pomocí digitalizován a dále zaznamenáván jako skupina nul (není napětí) a jedniček (napětí).  Nedochází ke ztrátě informace a kvality signálu  Vzorkování analogového signálu musí být velmi jemné, aby byl analogový signál věrně zaznamenán

3 Základní jednotky informace  bit (b) – (binary digit) jednotka informace  jedna logická 0 nebo 1  byte (B) – (slabika) - 1 znak  obvykle 8 bitů tvoří 1 znak  nejmenší adresovatelné místo v paměti  word – (slovo) – několik slabik (2, 4, 6, 8)  obvykle určuje počet bitů pro zobrazení celočíselných datových typů

4 Násobné jednotky  1KB = 2 10 B = 1 024 B  1MB = 2 20 B = 1 048 576 B  1GB = 2 30 B = 1 073 641 824 B  používají se pro vyjádření kapacity paměťových medií

5 Příklady  Aktuální přenosová rychlost je 56kb/s. Vysvětlete.  V dokumentu je celkem 23 040 znaků včetně mezer. Vyjádřete velikost dokumentu v jednotkách informatiky. 23040znaků=23040B= (23040:1024)KB=22,5KB 23040znaků=23040B= (23040:1024)KB=22,5KB  Kapacita diskety je 1,44 MB. Kolik se na disketu vejde znaků? Kolik je to stránek textu (30 řádků po 60 znacích na stránce)? 1,44MB=1,44.2^20znaků=1509949,44= 1509949znaků=1509949:(30.60)stránek= 838,86stránek 1,44MB=1,44.2^20znaků=1509949,44= 1509949znaků=1509949:(30.60)stránek= 838,86stránek

6 Vyzkoušejte:  Otevřete poznámkový blok a prázdný soubor uložte.  Zkontrolujte velikost souboru v jeho vlastnostech.  Otevřete soubor znovu a napište několik znaků. Soubor uložte a zavřete. Zjistěte změnu ve velikosti souboru.  Přidejte nebo uberte znaky a zkontrolujte (pozor na konce řádků).

7 Kódování znaků  znaky musí být pro zpracování zobrazeny v binární soustavě  písmena (26) + číslice (10) + další znaky  v USA původně stačilo 2 7 =128 znaků = American Standard Code for Information Interchange = ASCII tabulka později se rozšířilo na 8 -bitovou reprezentaci znaků  Unicode používá 16 – bitovou reprezentaci. Podporuje fondy mnoha abeced.  Latin 2, CP852, Windows 1250 – speciální kódovací tabulky pro češtinu

8 Struktura ASCII kódu  2 8 = 256=>ASCII obsahuje 256 znaků  číslování 0..255dekadicky 00000000..11111111binárně 00..FFhexadecimálně  Obsah: 0 - 30řídící znaky (nezobrazují se) 31 –127společné znaky 128 – 255diakritika a grafické značky

9 ASCII tabulka ASCII tabulka Užitečné kódy – ALT + kód znaku @64‰0137 €0128¶0182 {123}125 <60>62 $36\92 ^94±0177

10 Kódování obrázků, zvuku a videa  Potřeba více bitů než pro kódování znaků  Analogový signál se převede A/D převodníkem na digitální signál, dále pomocí kompresních algoritmů a algoritmů pro úsporné ukládání dat vznikne komprimovaný digitální signál (ztrátové kompresní metody využívají nedokonalosti lidských smyslů).  Komprimované soubory s obrázky BMP (TIF,GIF,JPEG)  Komprimované soubory se zvuky WAV (MP3,WMA,OGG)  Komprimované soubory s videem AVI (MPEG2,DivX)  Algoritmu pro zpětný převod se říká kodek  Komprese je několikanásobně náročnější na výpočet než dekomprese

11 III. Kódování obrázků, zvuku a videa

12 Kódování obrazu  po vzniku grafických rozhraní (asi 1985)  každý bod obrazu potřebuje pro informaci více bitů než znak => nároky na paměť  běžně 24 bitů na bod (= True Color = 16,7 mil. barev)

13 Kódování zvuku  po vzniku CD nosičů (asi 1982)  vzorkováním signálu  běžná vzorkovací frekvence = 48kHz => nároky na výpočetní rychlost

14 Nutné podmínky pro digitalizaci multimedií  technologický pokrok umožňující výrobu rychlých mikroprocesorů  výzkumy v oblasti lidských smyslů umožňující vývoj komprimačních algoritmů – částečná ztráta informace  velikost informace  miniaturizace a zvyšování kapacity záznamových medií (DVD nosiče 1996)

15 Komprimace multimediálních informací 1. = matematický postup využívající nedokonalosti lidských smyslů k vypuštění informací, které oko nebo ucho nedokáže zachytit 2. = matematické postupy k co nejúspornějšímu uložení dat  kodek (codec) = algoritmus pro převod informace kodér (encoder) = program pro převod dat do komprimovaných formátů

16 Typy multimediálních souborů informace nekomprimovaný formát komprimovaný formát obrázekBMPTIF GIF JPEG zvukWAVMP3 WMA OGG videoAVIMPEG2 DivX.

17 Komprese a dekomprese  vyžadují velký výpočetní výkon  komprese je náročnější – při ukládání čekáme  dekomprese při přehrávání musí probíhat v reálném čase – je rychlejší  např. přehrávání písničky v MP3 zabírá jen asi 5% výkonu současných procesorů  MP3 a DVD přehrávače obsahují jednoúčelové čipy = vlastní miniaturní počítač

18 Postup při kódování multimedií krok 1 zaznamenání informace

19 krok 2 získáme analogový záznam – hodnoty fyzikálních veličin (průběh napětí, časové změny frekvencí, …)

20 krok 3 v A/D převodníku se analogový signál převede na digitální

21 krok 4 kompresní program provede zhuštění informace

22 krok 5 uložení informace v komprimované podobě na záznamové medium

23 krok 6 při přehrávání informace se zakódovaná data dekódují a ihned zobrazují (v reálném čase)

24 Domácí úkol Najděte na webu  jakým způsobem pracují kompresní algoritmy JPEG, MP3  jaké jsou rozdíly mezi MPEG-2 a DivX Formáty Koprimační algoritmy Digitální zvuk Jak pracuje MPEGCo je DivX Vše dohromady


Stáhnout ppt "Základní jednotky, záznam a kódování informací. Typy zařízení  Analogová  Používá pro záznam zvuku nebo obrazu křivku, která je realizována magnetickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google