Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček

2 Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Z ÁLOHOVÁNÍ DAT VY_32_INOVACE_09_2_16_IT

3 „N EPOSTRADATELNOST “ DAT Zálohování je často velmi opomíjenou činností, kterou oceníme v okamžiku ztráty dat. To nejcennější na počítači není ani hardware, ani nainstalovaný software, ale data: textové dokumenty, tabulky, databáze, fotografie, … 3

4 N EBEZPEČÍ ZTRÁTY DAT Selhání disku (pevného nebo výměnného) Elektrické přepětí a problémy s napájením Živelné pohromy (oheň, voda, …) Krádež Napadení a znehodnocení škodlivými kódy Omyly a chyby uživatelů například nechtěné smazání Chyby v programech a ovladačích (a nutnost následné přeinstalace) … 4

5 Z ÁLOHOVÁNÍ DAT Ukládání na více záznamových médií Pevný disk + CD nebo DVD Pevný disk + Flash disk Současné ukládání na více pevných disků (zrcadlení disků). Obnova (nové uložení) po určitém čase Záznam dat není prakticky na žádném záznamovém médiu nekonečně trvanlivý. Po několika letech již nemusí být ani zálohovaná data čitelná. 5

6 Z ÁLOHOVÁNÍ DAT Průběžná aktualizace na nové verze zdrojových programů Pro zajištění použitelnosti datových souborů i po delší době. Aplikační programy po určitém čase ztrácejí zpětnou kompatibilitu a otevření starých souborů může být v moderních programech značně problematické, případně časově a finančně nákladné. 6

7 Z ÁLOHOVACÍ STRATEGIE Úplné (normální, obecné) zálohování Pravidelně se zálohují všechny vybrané soubory. Využívá atributu souborů a – Archivovat. V okamžiku, kdy je soubor zálohován se atribut nastaví na hodnotu 0. Dojde-li ke změně souboru (nebo vytvoření souboru), je atribut nastaven na 1. Přírůstkové (Increment) zálohování Kopírují se soubory, které se od posledního zálohování změnily, případně byly nové vytvořeny. U zálohovaných souborů se pak nastaví atribut a – Archivovat na nulu. 7

8 Z ÁLOHOVACÍ STRATEGIE Rozdílové (Different) zálohování Kopírují se soubory, které se od posledního zálohování změnily. Atribut a – Archivovat zůstává na hodnotě 1. Kopírovací (Copy) zálohování Kopírují se všechny vybrané soubory a nemění se jejich atribut a – Archivovat. Nenaruší se tak již nastavený systém zálohování. Denní (Daily) zálohování Kopírují se všechny vybrané soubory, které se ten den změnily, aniž se změní nastavení atributu a – Archivovat. 8

9 S YNCHRONIZACE DAT Udržování přesné kopie zdrojových dat v úložišti. Může být prováděna online nebo podle časového plánu. Online synchronizace promítá do úložiště v reálném čase změny provedené ve zdrojových datech. Synchronizace podle zadaného časového plánu v nastavených intervalech kontroluje změny provedené ve zdrojových datech a tyto změny promítne do úložiště. 9

10 K OMPRIMACE ( KOMPRESE ) DAT Proces zakódování původních dat s cílem zmenšit prostor, který data zabírají na paměťovém médiu (disku). Pro komprimaci a následnou dekomprimaci dat využíváme specializované programy, které využívají různé komprimační metody a formáty (zip, rar, arj, …). V současných Windows je již zabudován program Win Zip; pokud používáme formát souborů.zip, není potřeba dalších specializovaných programů. 10

11 K OMPRIMACE ( KOMPRESE ) DAT Výkonové ukazatele archivačních programů (benchmarks) Kompresní poměr Určuje, jak moc se sníží velikost komprimovaného souboru oproti původní. Lze vyjádřit přímo poměrem (např. 4:1) nebo v procentech. Doba komprese Čas potřebný ke zkomprimování určitého množství dat. Doba dekomprese Čas potřebný k obnovení původních dat z archivu. 11

12 S ESKUPOVÁNÍ MENŠÍCH SOUBORŮ Soubory jsou na pevném disku ukládány do alokačních jednotek (clusterů) Jejich velikost závisí např. na velikosti disku a jeho souborovém systému. Běžná velikost jednoho clusteru je 2 KB, 4 KB nebo 8 KB. každý libovolně malý soubor zabere na disku minimálně tuto velikost. Malé a málo využívané soubory je proto vhodné seskupovat do komprimovaných archivů (například.zip), které jsou poté uloženy jako jediný soubor. 12

13 S ESKUPOVÁNÍ MENŠÍCH SOUBORŮ Příklad Jaký bude rozdíl mezi místem, které zabere na disku (s velikostí clusteru 4 KB) 5 souborů, každý o velikosti 0,5 KB, pokud budou uloženy samostatně nebo po zabalení do archivu? Samostatně: V archivu: Rozdíl: 13

14 S OLID ARCHIV Jde o kompaktní archiv komprimovaných dat, který při komprimaci nakládá se všemi soubory jako s jediným tokem dat. Výhoda Lepší kompresní poměr. Zejména u velkého počtu malých souborů. Nevýhody Pomalejší rozbalování archivu Riziko ztráty veškerých dat při poškození třeba pouze jediného dílčího souboru v archivu. 14

15 D ISKOVÁ POLE ( ZRCADLENÍ DISKŮ ) Technologie RAID Redundant Array of Independent / Inexpensive Disks = vícenásobné diskové pole nezávislých / levných disků Umožňuje spojit několik fyzických disků tak, že se pro operační systém tváří jako jeden disk. Použitím diskového pole RAID získáme v systému disk s vyšší kapacitou, vyšší bezpečnost, rychlejší přístup k datům nebo kombinaci všech těchto parametrů. Dříve se tato technologie používala výhradně u serverů, ale v současnosti se začíná rozšiřovat také u běžných počítačů. 15

16 D ISKOVÁ POLE (RAID) RAID 0 Diskové pole vznikne spojením 2 a více disků do série. Výsledná kapacita disku je součtem velikostí jednotlivých disků. Data jsou zapisována střídavě na jednotlivé disky (dochází k prokládání dat – stripping). Výhoda Vysoká přístupová rychlost. Nevýhoda Nízká bezpečnost (v případě nefunkčnosti jednoho disku přicházíme o všechna data bez možnosti jejich obnovení). 16

17 D ISKOVÁ POLE (RAID) RAID 1 Diskové pole vznikne spojením 2 a více disků. Výsledná kapacita ani rychlost se nezvyšuje, odpovídá kapacitě a rychlosti jednoho disku. Dochází k zrcadlení dat (mirroring). Výhoda Vyšší bezpečnost, řadič data zapisuje současně na 2 a více disků. Výsledná bezpečnost roste podle počtu použitých disků. 17

18 D ISKOVÁ POLE (RAID) RAID 2, RAID 3, RAID 4 Disková pole minimálně ze 3 fyzických disků. Řadič zapisuje střídavě na N-1 disků a na poslední (redundantní) disk zapisuje kontrolní součet (paritu). Pomocí kontrolního součtu je řadič schopen zrekonstruovat data na jakémkoliv disku. Při výpadku paritního disku jsou data zachována. Při výpadku libovolného jiného disku je možno z ostatních disků spolu s paritním diskem ztracená data zrekonstruovat. Nevýhoda Přetížení paritního disku a tím i jeho větší opotřebení a kratší životnost. 18

19 D ISKOVÁ POLE (RAID) RAID 5 Podobné řešení diskového pole jako u RAID 3, ale odstraňuje problém s přetíženým paritním diskem. Paritní data jsou ukládána střídavě na všech discích a nikoli pouze na jednom. Výhoda Jen jeden disk (i když pokaždé jiný) obsahuje redundantní informace a dá se využít paralelního přístupu k diskům, čímž se zkrátí doba odpovědi. Nevýhoda Pomalejší zápis. 19

20 ZÁLOHOVÁNÍ DISKOVÝCH ODDÍLŮ Zkopírování celého disku (např. disk D:) a vytvoření jeho obrazu (image). Obraz je uložen v souboru a lze jej uložit na síťový disk, ze kterého je později možno celý diskový oddíl obnovit, včetně všech uživatelských nastavení. Výhoda Možnost z jedné zálohy nainstalovat obsah image na více hardwarově stejných počítačů. 20

21 KLONOVÁNÍ PEVNÝCH DISKŮ Proces, jehož úkolem je vytvoření identické kopie pevného disku. Při klonování nevzniká záložní soubor, ale veškerý obsah zdrojového disku je ukládán rovnou na cílový disk. Výsledný cílový disk má identický obsah jako zdrojový disk, včetně operačního systému a veškerých dat. 21

22 W EBOVÉ ZÁLOHOVÁNÍ V současné době velmi dostupná a oblíbená možnost zálohování dat (např. fotografií) na webové servery. Výhoda Dostupnosti dat z libovolného počítače připojeného k Internetu. Nevýhoda Nemožnost kontroly toho, kdo má ve skutečnosti k datům přístup a tím nebezpečí zneužití dat. Nikdy nám nedá poskytovatel diskového prostoru stoprocentní záruku, že o data nepřijdeme. 22

23 P OZNÁMKY 23


Stáhnout ppt "Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou I NFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ing. Jan Roubíček."

Podobné prezentace


Reklamy Google