Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METEOROLOGIE Simona Jakschová 3.O, Markéta Bortlíková 3.O.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METEOROLOGIE Simona Jakschová 3.O, Markéta Bortlíková 3.O."— Transkript prezentace:

1 METEOROLOGIE Simona Jakschová 3.O, Markéta Bortlíková 3.O

2 je věda zabývající se atmosférou je věda zabývající se atmosférou studuje její složení, stavbu, vlastnosti, jevy a děje v ní probíhající studuje její složení, stavbu, vlastnosti, jevy a děje v ní probíhající poznatky meteorologie jsou nezbytné v mnoha odvětvích lidské činnosti - doprava, zemědělství, vojenství poznatky meteorologie jsou nezbytné v mnoha odvětvích lidské činnosti - doprava, zemědělství, vojenství s meteorologií úzce souvisí hydrologie s meteorologií úzce souvisí hydrologie Meteorologie

3 OBSAH METEOROLOGIE složení a stavba atmosféry složení a stavba atmosféry oběh tepla a tepelný režim v atmosféře a na zemském povrchu (včetně radiačních procesů a různých mechanismů neradiační výměny mezi atmosférou a aktivním povrchem) oběh tepla a tepelný režim v atmosféře a na zemském povrchu (včetně radiačních procesů a různých mechanismů neradiační výměny mezi atmosférou a aktivním povrchem) oběh vody a její fázové změny v atmosféře oběh vody a její fázové změny v atmosféře atmosférické pohyby − všeobecná cirkulace atmosféry, její složky a místní cirkulace atmosférické pohyby − všeobecná cirkulace atmosféry, její složky a místní cirkulace elektrické pole atmosféry elektrické pole atmosféry optické a akustické jevy v atmosféře optické a akustické jevy v atmosféře

4 METEOROLOGICKÉ MODELY PO Č ASÍ předpověď počasí je umožněna díky matematickým meteorologickým modelům počasí předpověď počasí je umožněna díky matematickým meteorologickým modelům počasí v České republice existují dva hlavní modely v České republice existují dva hlavní modely ALADIN používaný ČHMÚ ALADIN používaný ČHMÚ MEDARD používaný AV ČR MEDARD používaný AV ČR

5 KLIMATOLOGIE je věda o podnebích (klimatech) na Zemi, o podmínkách a příčinách jejich utváření a o působení klimatu na objekty činnosti člověka (na samotného člověka i na různé přírodní děje) je věda o podnebích (klimatech) na Zemi, o podmínkách a příčinách jejich utváření a o působení klimatu na objekty činnosti člověka (na samotného člověka i na různé přírodní děje) úkolem klimatologie je studovat obecné zákonitosti klimatických jevů, utváření zemského klimatu, jeho změny a kolísání s cílem využití poznatků pro předpovídání a melioraci klimatu úkolem klimatologie je studovat obecné zákonitosti klimatických jevů, utváření zemského klimatu, jeho změny a kolísání s cílem využití poznatků pro předpovídání a melioraci klimatu

6 M ĚŘ ENÍ TEPLOTY hodnoty se měří ve výšce 2m nad povrchem země, zpravidla v psychrometrické- meteorologické budce hodnoty se měří ve výšce 2m nad povrchem země, zpravidla v psychrometrické- meteorologické budce skleněné teploměry skleněné teploměry Sixův teploměr Sixův teploměr rtuťové teploměry rtuťové teploměry Beckmannův teploměr Beckmannův teploměr bimetalové teploměry bimetalové teploměry odporové teploměry odporové teploměry pyrometry pyrometry akustické teploměry akustické teploměry termograf termograf

7 M ĚŘ ENÍ V Ě TRU měření větru znamená určení směru a rychlosti větru měření větru znamená určení směru a rychlosti větru měří se horizontální vektor větru, ale existují přístroje pro měření vertikální složky měří se horizontální vektor větru, ale existují přístroje pro měření vertikální složky anemometr anemometr termoanemometr termoanemometr katateploměr katateploměr

8 M ĚŘ ENÍ ZÁ Ř ENÍ slunoměr slunoměr pyrheliometr pyrheliometr aktinometr aktinometr radiometr radiometr pyranometr pyranometr albedometr albedometr bilancometr bilancometr

9 M ĚŘ ENÍ TLAKU aneroid aneroid rtuťový tlakoměr (staniční) rtuťový tlakoměr (staniční) barograf barograf

10 M ĚŘ ENÍ VLHKOSTI absolutní metoda (váhová) absolutní metoda (váhová) kondenzační metoda kondenzační metoda hygrometrické metody hygrometrické metody elektrické metody elektrické metody psychrometrická metoda psychrometrická metoda

11 M ĚŘ ENÍ SRÁŽEK srážkoměr srážkoměr ombrograf ombrograf

12 ZP Ů SOBY M ĚŘ ENÍ minulost současnost


Stáhnout ppt "METEOROLOGIE Simona Jakschová 3.O, Markéta Bortlíková 3.O."

Podobné prezentace


Reklamy Google