Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Valná hromada ČSpA 24.5.2005. Sir Derek Morris 1 Introduction 2 The Market for Actuarial Services 3 The Profession and Regulation 4 Education and CPD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Valná hromada ČSpA 24.5.2005. Sir Derek Morris 1 Introduction 2 The Market for Actuarial Services 3 The Profession and Regulation 4 Education and CPD."— Transkript prezentace:

1 Valná hromada ČSpA 24.5.2005

2 Sir Derek Morris

3 1 Introduction 2 The Market for Actuarial Services 3 The Profession and Regulation 4 Education and CPD 5 Actuarial Roles 6 Standard-setting 7 The Public Interest and Accountability 8 Scrutiny and Discipline 9 Government Actuary’s Department Obsah

4 Úvod Proč vzniklo Morris Review –Lord Penrose, Equitable Life Mezinárodní souvislosti –100 odpovědí (IAA, …) –„Nezávislost aktuárů“ Změny statutárních rolí aktuárů v UK –Actuarial Function Holder –With-Profit Actuary –Reviewing Actuary

5 Kritika Lorda Penrose A lack of comprehensive professional standards; An over-reliance on the role of the Appointed Actuary; A lack of scrutiny and audit of actuarial calculations; Reactive disciplinary procedures; A reluctance to challenge fellow actuarial professionals; and Concerns about the Government Actuary’s Department’s (GAD’s) role in advising on the prudential supervision of insurance firms.

6 Trh pro aktuárské služby Jiří Fialka

7 Penze vs. pojištění The analysis dealt separately with - the pensions - life insurance and general insurance sectors Almost all pension schemes receive actuarial advice from external consultants appointed on an ongoing basis, Most ongoing advice to insurance companies is provided by in-house actuaries, with external advice generally provided on a one-off basis.

8 Možnosti volby There is adequate choice of provider. Choice of provider might in the future be constrained if exposure to uncapped liabilities and a shortage of affordable professional indemnity insurance (PII) undermine the viability of smaller firms.

9 Kontrola Measures that equip users of actuarial advice to challenge and question actuarial advice on an ongoing basis are to be welcomed. Consider how education and training might be provided for non-executive directors of insurance companies to assist them to challenge actuarial advice.

10 Komunikace Standard on actuarial communications.. covering the need for actuaries to disclose relevant information on the following areas: –(i) assumptions; –(ii) methodologies; –(iii) nature of calculations and the exercise of judgment; –(iv) sensitivity and scenario analysis; –(v) characterisation of risk in relation to sensitivities and scenarios; –(vi) relative importance of risks and the capacity of the client to bear them; The substance of the new standard should, where applicable, be reflected in all professional standards going forward.

11 Regulace profese Monika Šťástková

12 Regulace profese Profese v UK: The Institute of Actuaries The Faculty of Actuaries Regulátor v UK: The Financial Services Authority (FSA) - reguluje pojišťovny, banky, fondy, … The Occupational Pensions Regulatory Authority (Opra) - reguluje penzijní fondy, … Volba modelu pro regulaci aktuárů

13 Regulace profese Model A – „seberegulace profese“ Model B – nezávislý dohled seberegulace profese Model C – plně zákonná regulace prováděná prostřednictvím FSA a Opra V UK v současné době … model A seberegulace profese Kritika: profesní standardy nedostatečně propracovány, často nejasné a dvojznačné, vliv komerčních zájmů, chybí kontrola nad tím, zda se aktuáři řídí standardy, chybí snaha rychle modernizovat profesi (pohled dopředu), model je nedostatečný k ochraně veřejného zájmu

14 Regulace profese Možná řešení: pokračující seberegulace s určitými změnami v systému … zřejmě NE zákonná regulace FSA, Opra … zřejmě NE („může potlačovat inovace a rozvoj aktuárských odborných znalostí“, „proces legislativy je nepružný“) nezávislý dohled seberegulace profese … ANO podpora většiny respondentů

15 Regulace profese Dvě alternativy pro vhodný nezávislý orgán: založit nový nezávislý úřad … zřejmě NE („nepřiměřené a nákladné jen pro 4500 plných členů“) FRC (The Financial Reporting Council) vznikl v roce 1990 za účelem podpory finančního výkaznictví nově by měl mít roli v dohledu aktuárské profese Vydává a sleduje uplatňování účetních standardů standardů pro auditory, zabezpečuje dohled a regulaci auditorů, vÿdává disciplinární řád

16 Regulace profese Rozšíření FRC tak, aby navíc vydával aktuárské standardy a reguloval aktuárskou profesi Důvody: + úzká spolupráce mezi účetními a aktuárskými profesemi a konzistentnost regulace - aktuáři a účetní (různé profese), vykazují různé zprávy  měla by být odlišná regulace, zájmy aktuárů nejsou zatím ve FRC vůbec brány v úvahu

17 Regulace profese Doporučení: regulace aktuárské profese by měla být předmětem nezávislého dozoru prostřednictvím FRC FRC by vytvořil nový orgán – Actuarial Standards Board (k vydávání standardů); rozšířil Professional Oversight Board (navíc by prováděl dohled aktuárské profese v systému vzdělávání, dodržování standardů; rozvíjel by aktuárskou profesi, vykonával by disciplinární řízení) Otázka financování FRC Návrh: příspěvky z aktuárské profese a z trhu

18 Regulace profese

19 Role aktuárů Petr Bohumský

20 Proč jsou některé role vyhrazeny aktuárům? poradenství firmám od kvalifikovaných osob možnost individuální kontroly a požadavků závazek vůči veřejnému zájmu (whistle-blowing duty) rovnováha vůči managementu všeobecná důvěryhodnost Morris Review 5.1

21 Je tato rezervace oprávněná? profesionální monopol a přeceňování odborných stanovisek nutné podmínky: –úroveň vzdělání –odpovídající standardy a jejich dodržování –pečlivá práce –nenarušení soutěže s jinými profesemi pouze reformami podmíněný souhlas Morris Review 5.2 ~ 5.4

22 Oblasti vymezení rolí LIFE INSURERS PENSION SCHEMES GENERAL INSURERS Actuarial Function Holder With–Profits Actuary Reviewing Actuary 5.5 – 5.7 5.30 – 5.38 5.22 – 5.29 5.18 – 5.21 5.10 – 5.17 5.8 – 5.9 tři části nahrazující aktuální systém odpovědných aktuárů podle reformy navržené FSA

23 Actuarial Function Holder konzultuje a doporučuje: –metody a předpoklady aktuárských výpočtů –převzatá rizika –kapitálové požadavky INTERNÍ, pracuje pro management Morris Review 5.8 ~ 5.9

24 With–Profits Actuary interní – předkládá managementu aktuárskou zprávu, ALE také zveřejňuje nezávislý posudek ve výroční zprávě pojišťovny pro with–profit pojištění možnosti: –externí –vybraný ne pojistitelem, ale nezávislým orgánem –zveřejnění celé zprávy doporučení k větší nezávislosti Morris Review 5.10 ~ 5.17

25 Reviewing Actuary EXTERNÍ, vybraný auditorem možnosti: –navíc management letter hodnotící pozici Actuarial Function Holder –přímé oznamovací povinnosti … viz dále kapitoly 7. a 8. Morris Review 5.18 ~ 5.21

26 Scheme Actuary při konfliktu zájmů nutno role oddělit správce má přednost není důvod oddělovat vše a předem na úrovni Profesní organizace vytvořit pravidla Morris Review 5.22 ~ 5.29 SPRÁVCESPONZOR AKTUÁR STŘET ZÁJMŮ ?

27 General Insurance aktuálně žádné vyhrazené role možnosti: –interní podpis rezerv –plná role včetně veřejného zájmu –povinnost auditora vyžádat si stanovisko aktuára doporučení roli zřídit, ale nemusí být obsazena pouze aktuárem Morris Review 5.30 ~ 5.38

28 Stanovisko IAA zjištění uvedená v reportu nejsou důvodem pro omezení rolí aktuárů uznání, že pozice nemusí nutně zastávat aktuáři doporučení zřídit roli i v „general insurance“ práce IAA na standardech schopnosti aktuárů nejsou jen v oblasti ocenění dlouhodobých závazků

29 The Public Interest and Accountability Jan Šváb

30 Schéma odpovědností aktuára AKTUÁR Regulátor Profese aktuárův zaměstnavatel (pokud ne přímý klient) vlastník / sponzor nepřímý klient (spotřebitelé a veřejnost) přímý klient VEŘEJNÝ ZÁJEMKOMERČNÍ ZÁJEM výuka a celoživotní vzdělávání osvědčení standard chování postavení disciplína schválení jmenování standardy dohled disciplína whistle-blowing veřejný zájem kariéra nepřímý reporting a závazky smluvní zmocnění zaměstnání mzda řízení závazek dodatečné služby finanční vliv jmenování mzda reporting zkoumání rada závazek

31 Hierarchie odpovědností MR navrhuje: pro každý typ odpovědnosti ujasnit: KOMU, ZA CO, V JAKÉM POŘADÍ Doporučení: KOMUZA CO (1)RegulátoroviOchrana zákazníků Standard chování (2) ProfesiTechnické standardy Etické standardy (3) Přímému klientovi / firměSmluvní a zmocněnecký závazek

32 (1) Vůči regulátorovi konflikt zájmů: regulátor x zaměstnavatel (klient) x reputace x budoucí zaměstnavatel (klient) Možnosti: 1.obsažnější směrnice – profesní nebo regulátora 2.ujistit se, že je dostatečně široká zákonná ochrana pro W-B a dát prostor pro individuální úvahu a ujistit se, že povinnost W-B je jasná, objektivní a vynutitelná 3.propojit požadavky na W-B těsněji mezi auditory a aktuáry a rozšířit ochranu W-B (odlišení jednání v dobré víře od pomluvy)

33 (2) Profesi Možné hlášení zpronevěření se standardu chování (klienty aktuárů, firmami, … - ale právě tito to nejsou schopni posoudit z hlediska profese – to může pouze jiný aktuár) Hlášení zbývá na samotných aktuárech Podle standardu chování musí aktuár hlásit mezeru v chování jiného aktuára a to je subjektivní Je to velké omezení pro to, aby profese zajistila standard Ve skutečnosti tedy je odpovědnost profesi na stejné úrovni jako odpovědnost klientovi/firmě (soutěžící odpovědnost mezi nimi)

34 Shrnutí MR věří, že veřejný zájem může být ochráněn skrze dodržování vysokých profesních standardů a to může být zaručeno skrze rozšířené podrobné zkoumání podporované reportingem a W- B regulátorovi, FRC a profesi. Doporučuje se (k zajištění sdílení informací): vláda má zajistit přiměřené komunikační brány mezi FSA a regulátorem penzijního systému nebo dát FRC pravomoc udělovat W-B povinnost aktuárům ve specifických rolích vláda by měla zvážit určení FRC předepsanou osobou podle Public Interest Disclosure Act 1998 vláda by měla zajistit, že jsou zde bezpečné komunikační brány a povinnosti mlčenlivosti pro komunikaci mezi FRC, regulátorem a profesí.

35 Vzdělání a program dalšího profesionálního rozvoje Lucie Mazurová

36 Kvalifikace kvalifikovaný aktuár = Fellow of the IA/FA po složení zkoušek 3 roky aktuárské praxe starší 23 let do roka po kvalifikaci povinnost absolvovat kurz profesionální etiky obvyklý postup - studium při zaměstnání s podporou zaměstnavatele

37 Kvalifikace složení absolventů podle oborů

38 Sylabus Education and CPD Board sestavuje sylabus, řídí zkoušení obnova sylabu jednou za 5 let sylabus platný od roku 2005: základní technická část - 9 předmětů (finanční matematika, modelování, pravděpodobnost, statistické metody, finanční ekonomie, “business awareness”) základní aplikační část - 3 předměty (aplikace aktuárských postupů při řešení praktických problémů, modelování, komunikace)

39 Sylabus speciální technická část - výběr 2 předmětů ze 6 (životní pojištění, neživotní pojištění, penze, investice) speciální aplikační část - řešení problému specifického pro britskou praxi ze stejných oblastí jako výše Associate member po absolvování základní technické a základní aplikační části 2-denní kurz profesionalismu 1 rok praxe od 1.7.2005 odpovídá statutu plného člena

40 Sylabus obsah - nedostatky: příliš velký důraz na tradiční oblasti (penze, pojištění) neschopnost reagovat na teoretický a metodologický vývoj (stochastické modelování, finanční ekonomie) různé názory na stupeň specializace různé názory na zařazení “business awareness” a komunikace

41 Sylabus obnova a řízení sylabu - nedostatky: neschopnost sledovat vývoj ve finanční ekonomii a finančních trzích vývoj sylabu brzděn vlivem a komerčními zájmy aktuárských firem a pojišťoven nedostatečný vliv vysokých škol, jiných profesí, uživatelů

42 Sylabus možnosti 1) menší reforma zajišťující vstupy z akademické a neaktuárské oblasti 2) zřízení nezávislého orgánu pro dohled nad vývojem sylabu dle vzoru POBA (Professional Oversight Board for Accountancy) doporučení rozšířit působnost POBA na dohled nad aktuárskou profesí včetně řízení vzdělání pokračovat v naposledy zavedených reformách sylabu

43 Zkoušky nedostatky nedostatečný dohled nad kvalitou sestavování testů a známkování (závislost především na placených dobrovolnících) možnosti 1) reforma stávajícího systému zaměřená na kontrolu kvality 2) zaměstnání profesionálních examinátorů 3) zapojení nezávislé instituce dohledu do procesu tvorby a vyhodnocování testů

44 Zkoušky doporučení pod dohledem POBA zlepšit kontrolu kvality ve vztahu k tvorbě a hodnocení testů, případně více zapojit externí experty

45 Zdroje vzdělání studium při zaměstnání vs. řádné univerzitní studium stávající možnosti: studium aktuárských věd nebo aktuárského modulu při studiu matematiky - umožňuje osvobození od části profesních zkoušek využívá jen 20% studentů

46 Zdroje vzdělání nedostatky profesního vzdělávání při zaměstnání úzké zaměření izolovanost studentů dlouhá doba pro získání kvalifikace možnosti 1) širší uplatnění osvobozování od zkoušek 2) zřízení postgraduálních univerzitních kurzů

47 Zdroje vzdělání doporučení zřídit roční postgraduální kurzy v součinnosti s univerzitami a zaměstnavateli zjednodušit systém osvobozování od zkoušek akreditace pro katedry univerzit spíše než pro jednotlivé kurzy

48 Další profesní rozvoj (CPD) požadavky: 15 hodin ročně formálního CPD 1 hodina týdně neformálního CPD nové: alespoň 2 hodiny formálního CPD v oblasti managementu absolvování kurzu profesionalismu v posledních 10 letech CPD povinný pouze pro aktuáry ve vyhrazených pozicích (odpovědný aktuár v životním pojištění, penzijních fondech, Lloyd’s)

49 Další profesní rozvoj (CPD) doporučení pod dohledem POBA vyjasnit cíle CPD, zvážit zvýšení objemu a kvality formálního CPD pro aktuáry ve vyhrazených pozicích, podporovat spolupráci s tvůrci sylabu a aktuárským výzkumem zajistit aktuálnost programu CPD a zachycení vývoje v aktuárských vědách, finančních trzích a dalších oblastech

50 Další profesní rozvoj (CPD) kontrola CPD návrh na nový systém: držitel statutárního osvědčení - předkládá záznam o CPD každý rok, minimální požadavky podle odbornosti držitel nestatutárního osvědčení (dobrovolné) - dokládá CPD každé 3 roky, minimální požadavky podle odbornosti aktuár pracující v UK - plnění CPD kontrolováno každý rok na vzorku 10 % aktuárů

51 Další profesní rozvoj (CPD) možnosti 1) postup dle výše uvedeného návrhu 2) nestatutární osvědčení povinná pro všechny 3) dohled nad CPD prostřednictvím nezávislé instituce doporučení pod dohledem POBA postupovat dle původního návrhu

52 Nastavení Profesních zásad (standard-setting) Josef Lukášek

53 Nastavení Profesních zásad (standard-setting) FRC s Faculty of Actuaries ustanoví Actuarial Standards Board (ASB) ASB připraví Technické Profesní Zásady, které budou vycházet ze současných doporučení, ale budou více propracované Profession připraví Etické Zásady, které budou vycházet z Professional Conduct Standards (PCS) pod dozorem Professional Oversight Board of Accountancy (POBA) ASB může změnit (stanovit) Etické zásady, pokud se Profession a POBA nedohodnou

54 Dohled a kázeň (Scrutiny and Discipline) Vít Šroller

55 Morris Review, kapitola 8 potřeba dohledu/kontroly formy dohledu - review - independent audit - supervision - discipline

56 Morris Review, kapitola 8 dohled - životní pojišťovny - penzijní fondy - neživotní pojišťovny

57 Morris Review, kapitola 8 disciplinární řízení

58 Morris Review, kapitola 8 disciplinární řízení

59 Závěr

60 A co role aktuárů v ČR? Morris review je analýza britského trhu. Pokud Vám některé závěry něco připomínaly, podobnost je čistě náhodná…


Stáhnout ppt "Valná hromada ČSpA 24.5.2005. Sir Derek Morris 1 Introduction 2 The Market for Actuarial Services 3 The Profession and Regulation 4 Education and CPD."

Podobné prezentace


Reklamy Google