Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CENTRUM PRO PODPORU ZAMĚSTNANCŮ – pilotní projekt v rámci Českých drah, a. s. PhDr. Alena Sehnalová ASPRA a. s. Best Western Hotel Vladimir, Ústi nad Labem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CENTRUM PRO PODPORU ZAMĚSTNANCŮ – pilotní projekt v rámci Českých drah, a. s. PhDr. Alena Sehnalová ASPRA a. s. Best Western Hotel Vladimir, Ústi nad Labem,"— Transkript prezentace:

1 CENTRUM PRO PODPORU ZAMĚSTNANCŮ – pilotní projekt v rámci Českých drah, a. s. PhDr. Alena Sehnalová ASPRA a. s. Best Western Hotel Vladimir, Ústi nad Labem, Masarykova 36 15. února 2007

2 Vítáme vás na prezentaci Centra pro podporu zaměstnanců (CPPZ)

3 Některé výhody center Jsou dlouhodobým a stálým partnerem těm, kdo hledají zaměstnání Poskytují jim stabilní zázemí a potřebné informace Podporují udržení jejich dosavadních pracovních návyků Nabízejí ohodnocení osobnostní i profesní výbavy zájemců o takové informace Pomáhají profesní orientaci i psychické pohodě Učí potřebným i nutným postupům a způsobům při hledání nové práce Doporučují, hledají a individuálně zajišťují vhodnou rekvalifikaci Jsou konkrétní praxí společensky odpovědného přístupu zaměstnavatele ke svým zaměstnancům

4 CPPZ Funguje na stálé adrese a nabízí systematickou a pravidelnou péči svým klientům Zajišťuje příjemné a důstojné zázemí pro klienty i experty Má stálého správce, který zajišťuje veškeré potřebné aktivity, vede administrativu, je v pravidelném kontaktu s experty i klienty CPPZ Vedení projektu je průběžně informováno o veškeré činnosti CPPZ, řídí ji a plánuje další aktivity s předstihem, zajišťuje využití zkušeností a jejich aplikaci do následujících činností CPPZ Pravidelně svolává porady všech expertů CPPZ

5 Dvě základní oblasti spolupráce CPPZ s klienty Poradenství a kariérový servis Vzdělávací program - rozvojové kurzy

6 Spolupráce na účinné pomoci těm, kdo přicházejí o práci

7 Poradenská podpora klientů Kariérové poradenství Profesní poradenství Psychologické/osobní poradenství Poradenství pro rodiče a klienty na mateřské dovolené/pro osoby ohrožené genderovou diskriminací Poradenství pro klienty se změněnou pracovní schopností

8 Vzdělávací program Semináře základních dovedností Trh práce Sebeprezentační a prezentační dovednosti – příprava na pohovor Počítačové dovednosti Výběrové přednášky Jak založit živnost Právní minimum

9 Záměr při tvorbě modulů jednotlivých kurzů Nabídnout klientům CPPZ systematický a ucelený přehled o současném trhu práce Podat jim pomocnou ruku v obtížné situaci Dlouhodobě je motivovat k vlastní aktivitě Zároveň je konkrétně a kvalitně připravit na vlastní hledání nové práce Jednotlivé moduly propojit tak, aby byly samostatnými celky, zároveň aby na sebe navazovaly a poskytovaly potřebné zevrubné informace Zajistit postup od pouhého přijímání potřebných informací k vlastnímu samostatnému hledání práce

10 Koncepce modulů základních dovedností Koncepce modulů je shodná Rozsah modulů odpovídá potřebám klientů a náročnosti témat Realizace je vždy ve třech samostatných celcích Frekvence je jedenkrát týdně Návaznost je zajištěna volbou a propojením témat Výsledkem je mobilita klientů, jejich přehled o situaci, nové přenosné dovednosti a podpora ve vlastním aktivním hledání

11 Koncepce poradenských služeb Nabídka pravidelné komunikace s klienty Individuální péče o každého z nich Celý blok poradenských aktivit, které mohou být využívány jednotlivě nebo jako celek Pravidelná komunikace jednotlivých expertů mezi sebou Tok veškerých informací přes správce CPPZ Péče o výstupní materiály Funkční harmonogram konzultací

12 Kompletní péče o klienta v průběhu celého tříměsíčního cyklu

13 Kompletní péče a poradenství

14 Příchod zaměstnance do CPPZ Průběžná péče o klienta

15 Evidence klienta v CPPZ První podrobné informace o službách CPPZ Předání základních materiálů Přihláška ke kurzům Termíny akcí, nabízených v CPPZ Nabídka pravidelné spolupráce a péče expertů

16 První modul TRH PRÁCE Základní podpora a pomoc v prvním období po převzetí výpovědi

17 První část modulu Odladění napětí, podpora při stresové situaci Pozice jednotlivých přítomných Dosavadní zkušenosti se změnami práce Možnosti aktivní pomoci při hledání zaměstnání, které nabízí CPPZ

18 První vlastní aktivní přístup Podrobný popis dosavadní pozice Ohodnocení vlastních schopností a dovedností V čem byla tato práce náročná Co je na ní zajímavé atd. Nabídka dalších aktivit CPPZ v souvislosti s individuálními potřebami klientů Zápis klientů k jednotlivým expertům

19 Podrobné informace o trhu práce Orientace na daném trhu práce

20 Výstup prvního modulu Znalost práv a povinností nezaměstnaného Aktivita při samostatném hledání Kvalitně zpracovaný životopis a průvodní dopis Lepší orientace v možnostech trhu práce

21 Druhý modul SEBEPREZENTAČNÍ A PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI PŘÍPRAVA NA POHOVOR

22 První část modulu Dovednosti přítomných Jejich dosavadní zkušenosti s prezentací vlastní osoby Odstranění bariér v komunikaci

23 Pohovor Rozhodující situace pro úspěch v hledání

24 Třetí modul POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI

25 Záměr semináře Naučit klienty základním dovednostem s počítačem Odstranit obavy a bloky, posílit sebevědomí Propojit a posílit dosavadní dovednosti klientů Přepsat materiály z předchozích modulů na počítači Umět hledat uplatnění pomocí internetu Naučit se komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem přes internet

26 Výběrové přednášky Nabízejí další možnosti uplatnění klientů Zajistí jasnou orientaci v legislativě Pomohou k větší samostatnosti a posílení vlastní zodpovědnosti klientů Motivují k aktivnímu přístupu při hledání zaměstnání i k možnosti založení živnosti Odpovídají na zcela individuální otázky Učí klienty formulovat dotazy a zodpovědně se rozhodovat

27 Poradenství expertů Zajistí kvalifikovaného partnera v jednání o důležitých individuálních situacích Pomohou zorientovat se v možnostech jednotlivce Dají návod, jak tyto možnosti využít a lépe se uplatnit Pomohou posílit zdravé sebevědomí Naučí kvalitnímu hodnocení sebe a svých možností Jsou partnerem a rádcem v krizových situacích

28 Spolupráce s expertem Silné a slabé stránky Hodnoty a motivace Formulace kariérové vize Vlastní prezentace Posílení sebevědomí Seriózní možnosti dalšího uplatnění

29 Nabídka podpory a pomoci CPPZ dalším klientům Od třetího cyklu bude CPPZ otevřeno i zaměstnancům dalších podniků Ústeckého kraje

30 Děkujeme vám za pozornost. PhDr. Alena Sehnalová E-mail: alena.sehnalova@post.cz


Stáhnout ppt "CENTRUM PRO PODPORU ZAMĚSTNANCŮ – pilotní projekt v rámci Českých drah, a. s. PhDr. Alena Sehnalová ASPRA a. s. Best Western Hotel Vladimir, Ústi nad Labem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google