Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřední název: Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland) Hlavní město: Berlín Státní zřízení: federální republika – 16 spolkových zemí Hlava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřední název: Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland) Hlavní město: Berlín Státní zřízení: federální republika – 16 spolkových zemí Hlava."— Transkript prezentace:

1

2 Úřední název: Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland) Hlavní město: Berlín Státní zřízení: federální republika – 16 spolkových zemí Hlava státu: Christian Wulff (od 2.7.2010) Kancléřka: Angela Merkelová Člen EU od 01.01.1952 - zakládající člen Úřední jazyk - němčina

3 Německo je složeno z 16 spolkových zemí: Bádensko – Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Brémy, Dolní Sasko, Hamburk, Hesensko, Durynsko Meklenbursko – Přední Pomořansko, Severní Porýní – Vestfálsko, Porýní – Falc, Sársko, Sasko, Sasko – Anhaltsko, Šlesvicko – Holštýnsko.

4

5 Německo je parlamentní republikou, kde je hlavou státu prezident. Prezident republiky: Má spíše jen ceremoniální pravomoci Volební období prezidenta je pětileté, které může být prodlouženo maximálně jedenkrát Může být zvolen německý občan starší 40-ti let Prezidenta volí Spolkové shromáždění, které se schází pouze jednou za pět let za účelem volby prezidenta. Spolkové shromáždění je tvořeno poslanci Spolkového shromáždění a stejným množstvím reprezentantů, Spolkové rady

6 Jmenuje a odvolává kancléře, ministry, spolkové soudce, podepisuje zákony, zastupuje a reprezentuje SRN V případě vládní krize může rozpustit Spolkový sněm a jmenovat menšinovou vládu Jmenuje spolkového kancléře (předsedu vlády) a zastupuje stát navenek.

7 Je hlavním představitelem výkonné moci, v čele vlády stojí kancléř Je tvořena spolkovými ministry, kteří jsou jmenováni prezidentem na doporučení kancléře. Od 22. prosince 2005 je spolkovou kancléřkou Angela Merkelová z Křesťansko-demokratické unie (CDU) Volbu spolkového kancléře provádí Spolkový sněm, kancléř musí získat hlasy většiny všech poslanců Návrh na kancléře podává prezident

8 Je po těsném výsledku parlamentních voleb v roce 2005 tvořena takzvanou velkou koalicí, tzn. dvěma největšími politickými stranami v Německu: Sociálními demokraty (SPD) a křesťanskými demokraty (CDU- CSU) Kancléř může odstoupit z funkce a s ním končí všichni ministři Ministři jsou jmenování prezidentem na návrh kancléře => Sněm nemá možnost jednotlivé ministry odvolat

9 Parlament se skládá ze 2 komor: Dolní komora - Spolkový sněm (Bundestag) se 614 poslanci. Volby do Spolkového sněmu probíhají na základě poměrného volebního systému. Má za úkol volit spolkového kancléře. Horní komora - Spolková rada (Bundesrat), která je tvořena 69 delegáty spolkových zemí. V Bundesratu zasedají zástupci jednotlivých spolkových zemí.

10 Spolkový sněm – Bundestag Jde o zvolené zastoupení německého lidu 4-leté volební období Aktivní volební právo – od 18-ti let, pasivní od 21 let Představuje silnější komoru parlamentu Na prvním zasedání volí kancléře v tajných volbách

11 Spolková rada - Bundesrat Členové jsou delegování zemskými vládami Jde o tzv. imperativní mandát (vyslanci zemských vlád hlasují na pokyn svých vlád – vázaný mandát) Typické je politicky odlišné složení Spolkového sněmu a Spolkové rady Má podíl na zákonodárství Absolutní veto – v případě úprav kompetencí Spolku v oblasti práv, úprav spolkových financí a úprav ústavy

12 Německému politickému systému dominují dvě hlavní strany: Křesťansko-demokratická unie (CDU - Christlichdemokratische Union), jejíž partnerskou koaliční stranou je Křesťansko-sociální unie (CSU) působící převážně v Bavorsku Sociálně-demokratická strana Německa (SPD - Sozialdemokratische Partei) – jedná se o nejstarší, nejsilnější a nejpočetnější stranu Německa. Strana levého středu,role státu v hospodářství, sociální problematika

13 Zelení – klade důraz na ekologii a ŽP Svobodná demokratická strana (FDP - Freiedemokratische Partei) - německá liberální tradice od 19. století, má významnou roli ve všech vládních koalicích. Prosazuje svobodné podnikání a individuální svobody. Strana demokratického socialismu (PDS) - navazuje na Sjednocenou socialistickou stranu východního Německa, myšlenky socialismu

14 Jednotlivé spolkové země mají vlastní ústavu, zákonodárnou a výkonnou moc Zemské vlády mají pravomoci v oblasti kultury, vnitřní politiky, hospodářského plánování a financí Kooperativní federalismus – vzájemný oboustranný vztah, závislost mezi jednotlivými zeměmi a Spolkem Vzájemný vztah závislosti mezi státem a zeměmi

15 Měna - Euro Inflace – 2,8 % Hrubý domácí produkt (HDP/GDP) - 2407 Mrd. Euro Hospodářský růst - 3,6 % Míra nezaměstnanosti - 7,0 % Zadlužení - 73,2 % HDP

16 http://www.euroskop.cz/ http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/politisches-system http://www.bpb.de/themen/IIG7EI,0,0,Themen.html http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/bun desregierung.html http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/bun desregierung.html http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Deutschlands


Stáhnout ppt "Úřední název: Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland) Hlavní město: Berlín Státní zřízení: federální republika – 16 spolkových zemí Hlava."

Podobné prezentace


Reklamy Google