Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 16. dubna 2014 Autor: Mgr. Ji ř í Sedla ř ík

2

3 Otroci  Statisíce otrok ů v Itálii  Bezprávné postavení  Práce na polích, v dílnách, v lomech, v dolech  Po ž adují osobní svobodu  Cht ě jí lepší ž ivotní podmínky

4  73 – 71 p ř. n. l.  Povstání vypuklo v gladiátorské škole v Capuy  V č ele Spartakus  P ů vodem z Thrákie  Slou ž il v armád ě, pak se stal gladiátorem  Zorganizoval vzpouru a út ě k gladiátor ů  Gladiáto ř i – otroci vycvi č ení k boji  Gladius – me č  Gladiátorské zápasy – boj na ž ivot a na smrt v arénách

5  Spartakus a další gladiáto ř i se opevnili na Vesuvu  Sešplhali dol ů a porazili ř ímské vojsko  P ř ipojilo se asi 60 000 otrok ů a bezzemk ů  Cílem byl út ě k na Sicílii  Bou ř e však zni č ila jejich lod ě  Armáda otrok ů se rozd ě lila  71 p ř. n. l. – rozhodující bitva u Brundisia  Ř ímský vojev ů dce Crassus zvít ě zil, Spartakus padl  Porá ž ka otrok ů

6  Asi 6 000 otrok ů bylo uk ř i ž ováno  K ř í ž e kolem cesty z Capuy do Ř íma  Postavení otrok ů se zhoršilo  Moc ř ímského státu ot ř esena

7

8

9

10 1. Otrok vycvi č ený k boji se nazýval …………………… 2. Cesta vedoucí z Capuy do Ř íma se ozna č ovala jako ……………… …………………… 3. Historický román Spartakus napsala č eská spisovatelka …………. …………………….

11 1. Otrok vycvi č ený k boji se nazýval gladiátor 2. Cesta vedoucí z Capuy do Ř íma se ozna č ovala jako Via Appia 3. Historický román Spartakus napsala č eská spisovatelka Jarmila Loukotková

12  KOHOUTKOVÁ, Helena a Martina KOMSOVÁ. D ě jepis na dlani. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2005, 256 s. Na dlani. ISBN 80-734-6057-2.  SOU Č EK, Jan. D ě jiny prav ě ku a starov ě ku: u č ebnice pro st ř ední školy. 4. vyd. Úvaly: Albra, 2002, 184 s. U č ebnice pro st ř ední školy (SPL - Práce). ISBN 80-862-8755-6.  MICHOVSKÝ, Václav. D ě jepis: prav ě k a starov ě k pro základní školy. Vyd. 4., v Práci 2. Praha: Práce, 1995, 92 s. U č ebnice pro základní školy (Práce). ISBN 80-208-0338-6.  Č ORNEJ, Petr. D ě jiny evropské civilizace. 2., dopl. vyd. Praha: Paseka, 1997, 367 s. ISBN 80-718-5101-9.  Č EŠKA, Josef. Zánik antického sv ě ta. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000, 277 s., [8] s. obr. p ř íl. Historica (Vyšehrad). ISBN 80-702-1386-8.

13  Palce dol ů nebo Gladiáto ř i, Jean-Léon Gérôme, 1872. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014- 04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gladi%C3%A1torhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Gladi%C3%A1tor  Zbytky Via Appia v Ř ím ě. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Via_Appia http://cs.wikipedia.org/wiki/Via_Appia  Pohled na Koloseum v sou č asné dob ě. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-04-16]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloseum http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloseum


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google