Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kosterní soustava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kosterní soustava."— Transkript prezentace:

1 Kosterní soustava

2 Kosterní soustava Pasivní pohybový aparát Základními orgány jsou kosti
Kostra tvoří pevnou schránku pro jiné orgány, zásobárna minerálních látek, spolu s příčně pruhovanou soustavou zajišťuje pohyb

3 Rozdělení kostí podle tvaru
Dlouhé – kosti končetin Krátké – obratle, kosti ruky Ploché – lopatka, kost pánevní U dlouhých kostí rozlišujeme střední část – diafýzu a konce - epifýzy

4 Povrch kostí Tvoří okostice = periost Funkce:
Zásobena cévami a nervy – výživa kostí Obsahuje kostitvorné buňky – růst kosti do šířky K povrchu kostí se upínají svaly pomocí vazů a šlach

5 Vnitřní stavba kostí Základem je kostní tkáň tvořená kostními buňkami – osteocyty Mezi osteocyty je mezibuněčná hmota – organická (ossein) a anorganická (fosforečnan a uhličitan vápenatý) Mezibuněčná hmota vytváří vrstvičky - lamely Osteocyty

6 Formy kostí Houbovitá kost – spongiózní Systém trámečků
Uspořádání trámečků podle zatížení kosti = architektonika kosti Epifýzy dlouhých kostí, vnitřek plochých a krátkých kostí

7 Formy kostí Kompaktní kost – hutná
Lamely uspořádány kruhovitě kolem Haversových kanálků, v nich uloženy cévy Tělo dlouhých kostí, povrchová vrstva plochých a krátkých kostí

8 Formy kostí Uvnitř těla dlouhých kostí je dřeňová dutina s kostní dření, nachází se i mezi trámečky houbovité kosti V ranném dětství má červenou barvu – krvetvorná tkáň Později se do ní usazuje tuk – dřeň žloutne –ztrácí schopnost tvorby červených a bílých krvinek Krvetvorná schopnost později zachována jen v plochých a krátkých kostech (kost hrudní, obratle, žebra)

9 Růst a vývoj kostí Většina kostí vzniká z chrupavky, jen kosti lebeční klenby a část kosti klíční vzniká z vaziva – procesem kostnatění = osifikace Mezi hlavicemi a tělem dlouhých kostí jsou růstové chrupavky – růst kostí do délky U dívek růst ukončen kolem 16. roku života a u chlapců kolem 18. roku

10 Spojení kostí Pevné spojení Úplně nepohyblivé
Chrupavkou – spojení pánevních kostí sponou stydkou, spojen žeber s kostí hrudní Vazivem – švy – kosti lebky Kostí – kost pánevní – vzniká srůstem kosti kyčelní, stydké a sedací

11 Spojení kostí Pohyblivé spojení Úplný pohyb kostí
Je to spojení pomocí kloubu Skládá se z kloubních ploch, kloubního pouzdra a s kloubní dutiny Na povrchu hlavice a jamky je chrupavka Vazivové pouzdro produkuje kloubní maz – snižuje tření a usnadňuje pohyb V kloubním pouzdru je i síť vlásečnic a nervů

12 Kloub

13 Kostra trupu – páteř, žebra, kost hrudní
Páteř – columma vertebralis Složena z obratlů – vertebrae Obratle – vertebrae Krátké kosti Tělo, oblouk, výběžky Tělo obratle směřuje dopředu, oblouk s výběžky dozadu Výběžek trnový, dva výběžky příčné, nahoru a dolů výběžky kloubní (spojení jednotlivých obratlů) Obratle tvoří kanál páteřní Spojení obratlů pomocí meziobratlových plotének

14 Stavba obratle

15 Krční obratle – cervikální - 7
1. krční obratel – atlas = nosič – nemá tělo, na horní ploše dvě kloubní plošky pro spojení s lebkou – kývavé pohyby hlavy 2. krční obratel axis = čepovec – z těla směrem vzhůru výběžek = zub – otáčivé pohyby hlavy 7. krční obratel má trnový výběžek rozdělený, silný a dlouhý – při skloněné hlavě viditelný

16 Atlas = nosič Axis = čepovec

17 Hrudní obratle = thorakální - 12
Příčné výběžky mají plošky – připojení žeber Bederní obratle = lumbální - 5 Největší obratle Kost křížová = os sacrum – 5 Klínovitý tvar Kostrč – 4-5 Rudimentální pozůstatek po ocasním oddílu páteře

18

19 Páteř je dvojesovitě prohnutá:
A a C – lordóza – prohnutí dopředu - krční a bederní část páteře B a D – kyfóza – prohnutí dozadu - hrudní a křížová část skolióza – vybočení páteře do stran - vada

20 Žebra = costae Protáhlé, oploštělé a obloukovitě ohnuté kosti
Prvních 7 párů – žebra pravá – spojena chrupavkou s kostí hrudní Další 3 páry – žebra nepravá – spojena chrupavkou s chrupavkou posledního páru pravých žeber Poslední 2 páry – žebra volná

21 Kost hrudní = sternum Plochá kost Skládá se z rukojeti,
těla a mečovitého výběžku Žebra, kost hrudní A obratle hrudní Tvoří hrudník = thorax, zpředu a zezadu oploštěn, chrání srdce a plíce

22 Kostra hlavy Lebka = cranium: Mozková část = neurocranium
Obličejová část = splanchocranium Mozková část lebky Chrání mozek Skládá se z lební klenby a spodiny lební

23 Mozková část lebky Spodina lební:
Skládá se z kosti týlní, kosti klínové, kosti čelní, kosti čichové a kosti spánkové Lební klenba: Kost čelní, 2 kosti temenní, část kostí spánkových kostí a kosti týlní Kost týlní = os occipitale Uprostřed má týlní otvor – spojení s lebkou Po stranách otvoru kloubní hrboly – spojení s atlasem

24 Mozková část lebky Kost klínová = os sphenoidale
Z těla vybíhají velká a malá křídla Uprostřed klínové kosti je turecké sedlo – uložena hypofýza Tělo kosti klínové je duté, spojené s dutinou nosní – patří do vedlejších nosních dutin

25 Mozková část lebky Kost čichová = os ethmoidale
Skládá se z několika částí, ale jen dírkovaná ploténka kosti čichové patří k mozkové části – uzavírá dutinu nosní – prochází vlákna čichového nervu Kost spánková = os temporale Párová kost Skládá se z šupiny, kosti sklaní, kosti bubínkové, výběžku bradavkového a výběžku bodcovitého

26 Mozková část lebky Kost spánková = os temporale
Ze šupiny kosti spánkové vybíhá výběžek a tvoří spolu s výběžkem kosti lícní jařmový oblouk Kost skalní = os petrosum – nejtvrdší kost v lidském těle, uložen vnitřní ucho Kost bubínková = os tympanicum – kostěný podklad zevního zvukovodu

27 Mozková část lebky Kost spánková = os temporale
Výběžek bradavkový – znak sapientního člověka, dutinkami spojen se středním uchem (zánět středního ucha) Výběžek bodcovitý – zavěšena jazylka

28 Mozková část lebky Kost čelní = os frontale Nepárová kost
Podklad pro čelo a vytváří strop očnic Nad horním okrajem očnic – nadočnicový oblouk Dutiny čelní – vedlejší nosní dutina

29 Mozková část lebky Kost temenní = os parietale
Párová kost miskovitého tvaru

30 Švy na lebce Věncový – kost čelní a temenní Šípový – dvě kosti temenní
Lambdový – kosti temenní a týlní Šupinový - temenní a spánková

31

32

33

34 Obličejová část lebky Horní čelist = maxilla Párová kost
Dutina – patří do vedlejších nosních dutin Kost patová Kost lícní = os zygomaticum 2 kosti nosní = os nasale Kostěný podklad nosního hřbetu Kost slzní = os lacrimale Ve vnitřní stěně očnice

35 Obličejová část lebky Kost radličná = vomer Součást nosní přepážky
Dolní čelist = mandibula Kloubně spojena ke kosti spánkové Bradový výběžek – znak sapientního člověka Dolní skořepy nosní Jazylka Nepárová kost, podpírá jazyk, závěs pro hrtan

36

37

38 Růst a vývoj lebky Novorozenec Malá obličejová část lebky
Nejsou ještě vytvořeny švy mezi kostmi lební klenby – porod Čelní lupínek – v místě styku šípového a věncového švu, mizí v 18. měsíci Lupínek malý - místě styku šípového a lambdového švu, mizí hned po narození

39 Pohlavní rozdíly na lebce
Muž Žena Větší, těžší menší, lehčí Nápadný týlní hrbol není týlní hrbol Nadočnicové oblouky nejsou nad. oblouky Čelo „ubíhá“ dozadu čelo je zaoblené - dopředu

40 Kostra končetin – horní končetina
Pletenec horní končetiny Kost klíční a lopatka Kost klíční = clavicula Esovitě prohnutá, cm dlouhá Jedním koncem připojena ke kosti hrudní, druhým k nadpažku lopatky Jako první začíná osifikovat (ve druhém nitroděložním vývoji)

41 Kostra končetin – horní končetina
Lopatka = scapula Trojúhelníkovitá kost Vzadu rozdělená hřebenem – nadhřbenová a podhřebenová jáma Hřeben vybíhá v nadpažek = nadpažkový výběžek – pod ním je kloubní plocha Výběžek hákový – pozůstatek kosti krkavčí

42 4 - Klíční kost 6 - nadpažek 8 – hřeben lopatky

43 13 – výběžek hákovitý

44 Kostra končetin – horní končetina
Kostra volné končetiny Kost pažní, kost loketní, kost vřetenní, kosti zápěstní, záprstní a články prstů Kost pažní = humerus Horní epifýza kulovitá, oddělena od diafýzi krčkem

45 Kostra končetin – horní končetina
Kost pažní = humerus Dolní epifýza má složitou stavbu – na vnitřní (malíkové straně) je kladka – připojena kost loketní, na palcové straně je hlavička – připojena kost vřetenní Na zadní straně dolní epifýzy je hluboká jáma loketní (fossa olecrani) – do ní zapadá při natažení výběžek kosti loketní (olecranon)

46

47 Kostra končetin – horní končetina
Kosti předloktí Kost vřetenní a kost loketní V horní části jsou kloubně spojeny – vzniká tak složitý loketní kloub (ze 3 kloubů) Ohnutí – flexe Natažení – extenze Dlaně dopředu a palcem ven – supinace Malík ven - pronace

48 Kostra končetin – horní končetina
Kost vřetenní = radius Dlouhá kost Horní epifýza – miskovitě prohnutá hlavice Tělo má na vnitřní straně ostrou hranu – spojení pomocí vazů s kostí loketní Dolní epifýza – 2 plošky – jedna pro hlavici kosti loketní, druhá pro spojení se zápěstními kostmi Na zevní straně dolní epifýzy je výběžek – hmatatelný na palcové straně ruky – podklad pro zevní kotník ruky

49 Kostra končetin – horní končetina
Kost loketní = ulna Horní epifýza – kladkový zářez pro připojení ke kladce kosti pažní, dále menší zářez pro připojení kosti vřetenní Tělo má také ostrou hranu – vazivové spojení s kostí vřetenní Dolní epifýza – zakončená hlavicí, zářez pro kloubní spojení s kostí vřetení a ostrý výběžek hmatatelný na malíkové straně – vnitřní kotník ruky

50

51 Kostra končetin – horní končetina
Dolní konce kostí předloktí tvoří se třemi kůstkami zápěstními kloub ruky Kosti zápěstní = ossa carpi Sestaveny do dvou řad po čtyřech kostech Proximální řada (nahoře) – od palcové strany – kost loďkovitá, poloměsíčitá, kost trojhranná a kost hráškovitá

52 Kostra končetin – horní končetina
Kosti zápěstní = ossa carpi Distální řada (dole) – od palcové strany – kost trapézová, kost trapézovitá, kost hlavatá a kost hákovitá Krátké kosti

53

54 Kostra končetin – horní končetina
Kosti záprstní = ossa metacarpi = metacarpus 5 kůstek, dlouhé kosti Důležitý kloub mezi kostí trapézovou a palcovým metacarpem – přitažení a odtažení palce, postavení proti ostatním prstům = opozice palce Odtažení palce – abdukce Přitažení palce – addukce

55 Kostra končetin – horní končetina
Články prstů = phalanges Palec má dva články Ostatní prsty mají tři články

56 Kostra dolní končetiny
Pohyb – lokomoce Pletenec dolní končetiny: Tvoří kost pánevní = os coxae – v dětství se skládá ze tří kostí – kyčelní, stydké a sedací Kost kyčelní = os ilium Skládá se z lopaty kyčelní, která je zakončena hřebenem kyčelním Kost sedací = os ischii Kost stydká = os pubis

57 Kostra dolní končetiny
Obě kosti pánevní jsou spojeny sponou stydkou (symfýza) Spolu s kostí křížovou tvoří kosti pánevní pánev U člověka má pánev mísovitý tvar Pohlavní rozdíly na pánvi: Muž – vyšší, užší Žena – rozloženější, otevřenější

58 Kostra dolní končetiny
Kostra volné končetiny K pletenci pánevnímu je kyčelním kloubem připojena kost stehenní Kost stehenní = femur Nejdelší a nejsilnější kost v lidském těle Obloukovitě prohnutá dopředu Horní epifýza - kulovitá

59 Kostra dolní končetiny
Hlavice je krčkem připojena k tělu kosti stehenní pod úhlem 125º Pod krčkem je velký chocholík – vybíhá do strany, a malý chocholík – vybíhá dovnitř a dozadu (připojeny hýžďové svaly) Dolní epifýza – 2 mohutné kloubní hrboly, vepředu mezi hrboly ploška – připojena čéška, vzadu mezi hrboly jáma

60

61 Kostra dolní končetiny
Kloub kolenní – spojení kostí stehenní s kostí holenní a čéškou Kostra bérce Na palcové straně je kost holenní Na malíkové straně je kost lýtková

62 Kostra dolní končetiny
Kost holenní = tibia Horní epifýza – dva lehce prohloubené kloubní hrboly, pod vnějším hrbolem je plocha pro připojení lýtkové kosti Tělo holenní kosti je trojbokého tvaru Dolní část těla – základ vnitřního kotníku, vykloubený pro připojení kosti slezenní

63 Kostra dolní končetiny
Kost lýtková = fibula Hlavice – vnější hrbol kosti holenní Tělo kosti lýtkové Dolní strana – základ zevního kotníku Obě kosti bérce jsou spojeny mezikostní blánou Zevní a vnitřní kotník tvoří vidlici pro hlezenní kloub(spodní podvrknutí – distroze, vymknutí - luxace) Hlezenním kloubem je připojena kostra nohy

64

65 Kostra dolní končetiny
Kosti zánártní = ossa tarsi Krátké kosti Vnitřní a vnější paprsek – celkem 7 kostí Vnitřní paprsek – kost hlezenní, před ní je kost loďkovitá a před ní jsou 3 kosti klínovité Vnější paprsek – kost patní a kost krychlová

66

67 Kostra dolní končetiny
Kost patní Největší zánártní kost, dozadu vybíhá mohutný patní hrbol, k němu se upíná Achilova šlacha Kosti nártní = ossa metatarsi Stejná stavba jako kosti záprstní na ruce, ale mohutnější

68 Kostra dolní končetiny
Články prstů = phalanges Podobné jako články prstů na ruce, ale kratší Klenba nohy: Příčně a podélně klenuté chodidlo Klenbu drží silné mezikostní vazy a svaly Plochá noha – dlouhé stání, špatná obuv

69 Onemocnění kostí Dna Nadměrná konzumace potravin, které obsahují velké množství purinů Konečným produktem jejich metabolismu je kyselina močová Ta se usazuje v kloubech – velké bolesti Léčba - dieta

70 Onemocnění kostí Artróza
Opotřebení kostí věkem – postihuje hlavně klouby Dochází k rozpadu chrupavek – kosti se vzájemně třou o sebe – bolesti Osteoporóza Řídnutí kostí Nedostatek vápníku – hlavně u žen


Stáhnout ppt "Kosterní soustava."

Podobné prezentace


Reklamy Google