Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Varianty prodejního procesu firmy – klady, zápory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Varianty prodejního procesu firmy – klady, zápory"— Transkript prezentace:

1 Varianty prodejního procesu firmy – klady, zápory
Martina Píšová MPO - management podniku ZS 2009/2010

2 Prodejní procesy firmy
MBO – Management Buy-Out MBI – Management Buy-In BIMBO – Buy-In Management Buy-Out LBO - Leveraged Buy-Out IPO - Initial Public Offering

3 MBO – management buy-out
Prodej firmy stávajícím manažerům firmy Vetšinou soukromá firma Může i státní – po prodeji už soukromá Umožňuje schopným manažerům stát se podnikateli a podílet se na růstu firmy

4 Financování - banka Management obvykle nemá své vlastní prosředky na koupi firmy, a proto si potřebuje zajistit půjčku Banka: Velké riziko

5 Financování – soukromý investor
Výměnou za podíl ve firmě – větší riziko, ale větší možnost zisku Úrok – jistý výnos, ale možná menší zisk Opouštějí společnost v období 3-5 let po investici Management nese všechny rizika ziskovosti firmy

6 Financování – stávající vlastník
Dostane své peníze až po té, co ztratí kontrolu nad firmou Není běžné Cena závisí na zisku společnosti Daňové důvody – kapitálový zisk X příjem Vše zůstane v rukou společnosti, není potřeba nikdo zvenší

7 Výhody Management zná firmu Nezmění se stávájící management
Manažer nepotřebuje velké vlastní finanční zdroje

8 Nevýhody Management zná firmu někdy lépe než jeho majitel může firmy podhodnotit před jejím prodejem

9 MBI – management buy-in
Kupující je management z vnějšího prostředí Manažerské firmy hledají a kupují podhodnocené firmy Často nahrazují stávající manažerský tým za nový – lépe výkonější

10 Výhody a Nevýhody Management nezná firmu
Přínos něčeho nového do firmy – nová motivace, lepší management,

11 BIMBO - Buy-in Management Buyout
Využívá to dobré z obou dvou forem: Převod efektivnější Stávající manažeři znají firmy Příchozí manažeří přinesou do firmy odbornost, která chybí Může vzniknout namětí mezi manažery firem

12 MBI/MBO klub Pro úspěšné manažery
Pro ty, co se chtějí stát vlastníky firmy pomocí MBO nebo MBI Klub působí jako neformální síť vybrané skupiny úspěšných ředitelů a vrcholových manažerů Výhody členství: Klubová setkání Příležitost pro vytváření neformálních kontaktů

13 LBO - Leveraged Buyout účelový odkup akcíí
Nabytí účasti na cílové společnosti Financováno: Větší míře za použití externího dluhového financování V menší míře za použití vlastního kapitálu Akviziční dluh je splácen z finančních zdrojů – cash flow cílové společnosti U cílové společnosti tak klesne podíl vlastního kapitálu vůči externímu financování úrokové zatížení je za splnění dalších podmínek daňově uznatelné zvýšení účetní hodnoty a s tím spojené vyšší možnosti odepisování vedou k významnému nárůstu cash flow použito na úhradu dluhu

14 Mechanismus LBO - buyout (-BO), který spočívá v nákupu účasti na cílové společnosti na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů (smlouva o koupi akcií) nebo na základě smlouvy o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, - zřízení leverage (L-), tj. financujícího mechanismu.

15 Historie LBO LBO transakce se začaly objevovat v USA v sedmdesátých letech Následně se staly běžnými i v dalších kapitálově vyspělých zemích Debaty nad právními a ekonomickými aspekty V současné době je zaznamenána zvýšená aktivita LBO v Evropě

16 Výhody LBO snižuje potřebu vlastních zdrojů pro financování transakce
maximálně využívá externího dluhu, čímž zvyšuje rentabilitu použitých vlastních zdrojů umožňuje využívat daňového štítu pro úroky z poskytnutých úvěrů.

17 Výhody LBO LBO financování se poskytuje na riziko kupované společnosti, to znamená, že jako zdroj splácení slouží finanční prostředky generované koupenou společností. Nezasahuje do činnosti kupujícího a nezvyšuje jeho dluhové břemeno.

18 Nevýhody Časově náročnější Je dražší Včasné přípravy
Účast externích poradců a bank Je dražší Doba příprav Zvýšené riziko banky Externí poradci Kompenzováno nižší účastí vlastního kapitálu – daňová optimalizace, snížené riziko kupujícího

19 IPO - Initial Public Offering
primární veřejná nabídka akcií spojená se vstupem na burzovní trh akcie firmy se obchodují na trhu cenných papírů

20 Důvody IPO navýšení kapitálu
prodej části akcií v držení původních vlastníků kombinace Výhoda pro investory : Záruka likvidity Cenné papíry jsou na veřejně obchodovatelné burze rychle zpeněžitelné

21 Výhody Kapitál bez úroků Volnost v nakládání se získaným kapitálem
Získání dodatečného kapitálu bez nutnosti platit úrok bance Volnost v nakládání se získaným kapitálem U kapitálu získaného emisí akcií má podnik větší volnost při jeho využití, což je značná výhoda oproti omezením, která jsou často spojena s úvěrovým financovánímzájem médií a rostoucí publicita

22 Výhody Vyšší důvěryhodnost firmy Publicita Prestiž
Vzhledem k požadavkům kapitálového trhu je hospodaření společností, které na něm emitovaly své akci, mnohem transparentnější a tudíž i důvěryhodnější pro investory Publicita Přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu je spojeno se značnou publicitou, což se příznivě odráží na celkovém povědomí o společnosti, na jejím dobrém jméně a důvěryhodnosti. Prestiž Být kotován na burze je známkou úspěšnosti firmy

23 Příklady ČEZ „Každý den desítky, možná stovky nejlepších analytických mozků celé planety zkoumají, zda jsou rozhodnutí Skupiny ČEZ těmi nejlepšími.“ AAA „Vstup na burzu nám poskytl zejména kapitál pro další expanzi a posílil transparentnost v kontroverzním průmyslu. Vedl k zavedení špičkových korporátních standardů a striktních pravidel corporate governance. Zvýšil firemní věrohodnost jak pro naše obchodní partnery, tak i pro zákazníky a média. V neposlední řadě je vstup na burzu spojen se vždy vítaným pozitivním efektem PR.“ ORCO GROUP | „Již během prvních několika týdnů nám pražská burza přinášela až 40 % celkového objemu investic, což je pozoruhodně vysoké číslo. Významně jsme také rozšířili základnu investorů.“

24 Nevýhody Tržní výkyvy Riziko převzetí
Akcionáři budou reagovat na tržní výkyvy a tím i se bude pohybovat i cena akcíí investoři, analytici, banky, obchodní partneři, konkurence a jiní Dobrá výkonnost společnosti, obzvlášť v kritických obdobích, se bohužel ne vždy promítne do adekvátní ceny akcie na burze Riziko převzetí Možnost růstu společnosti formou převzetí dalších společností se však může odehrát i v obrácené roli, kdy se společnost sama stane předmětem nákupu. Tato akce může mít i formu nepřátelského převzetí a často přitahuje i zájem médií.

25 Nevýhody Corporate governance Uveřejňování informací
Přesné časování a obsah zpráv o hospodaření další přidružené náklady Náklady na primární emisi akcií Zvážit hlavně u firem s ročním obratem por 1mld. Kč ročně – pro tyto firmy mohou náklady dosáhnout až 12 % z objemu emisí Corporate governance zájem na budování důvěry ke všem akcionářům i k zainteresovaným stranám Tato pravidla jsou obsažena v Kodexu správy a řízení společností založeném na Principech OECD

26

27 Literatura http://www.pse.cz www.csob.cz http://pravniradce.ihned.cz

28 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Varianty prodejního procesu firmy – klady, zápory"

Podobné prezentace


Reklamy Google