Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Kojenecké období Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Kojenecké období Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Kojenecké období Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. SP Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: Sociálněsprávní činnost – 4. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie.. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie. Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie – kojenecké období. Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie – kojenecké období.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma kojenecké období. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma kojenecké období. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje DOLEŽALOVÁ, Ladislava a Marie VLKOVÁ. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010, ISBN LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1998, 343 s., obr. ISBN X KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, ISBN VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, ISBN

5 Zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: svete/pece-a-vychova-ditete/aby-nesmajdalo-a-zada- nebolela-2http://www.mojebetynka.cz/dite-je-na- svete/pece-a-vychova-ditete/aby-nesmajdalo-a-zada- nebolela-2

6 Kojenecké období – obecná charakteristika Obr. č. 1

7 Kojenecké období – obecná charakteristika Období od 1. měsíce (v literatuře někdy uváděno 6 týdnů) do jednoho roku. Je charakterizováno velkými změnami, kdy na začátku dítě leží v postýlce až po samostatné první krůčky a vyslovení prvního slova. Psychický a fyzický růst se v tomto období výrazně ovlivňují. Prudký tělesný růst o 20–25 cm (na konci období průměrně 75 cm), zvyšování tělesné hmotnosti o 6–7 kg (na konci období 10–11 kg). Prudký psychický vývoj, zrání CNS – počáteční formování myšlenkových procesů.

8 Kojenecké období – somatický vývoj Pohyby celého těla – ovládání těla postupuje od hlavy k patě (kefalokaudálním směrem). Proximodistálně – od velkých kloubů horních a dolních končetin k menším (prsty). Ulnoradiálně – od malíkové strany dlaně ke straně palcové.

9 Kojenecké období – somatický vývoj/ hrubá motorika 2. měsíc – udrží hlavičku. 3. měsíc – v poloze na bříšku zvedá hlavičku nad podložku, začíná se opírat o předloktí (pase koníčky) a chvíli ji drží, otočí hlavičku za zvukem. 4. měsíc – uchopí hračku a strčí ji do úst. 6. měsíc – reaguje na zvuk otáčením hlavičky i trupu, přitahuje se do sedu a dokáže sedět s oporou. Obrátí se ze zad na bříško a zpět. 9. měsíc – dítě leze, pohybuje se po rukou a kolenou, sedí bez opory, samo se posadí a vzpřimuje se do stoje u opory, postupně se pokouší stát bez ní.

10 Kojenecké období – somatický vývoj/ hrubá motorika 12. měsíc – přidržuje se a chodí bokem kolem nábytku, pokouší se o samostatné krůčky, které kombinuje s lezením. Obr. č. 2

11 Kojenecké období – somatický vývoj/ jemná motorika 1.–3. měsíc – přípravné období ve vývoji úchopu, úchopový reflex postupně ustává, uchopí předmět podaný do ruky. 4.–6. měsíc – jednoduché dlaňové uchopování – čtyřmi prsty uchopuje bez palce. Kolem 6. měsíce dovede uchopit hračku a přendávat si ji z ruky do ruky. 7.–8. měsíc – dlaňové uchopování s opozicí palce – tzv. nůžkový úchop. 9.–12. měsíc – uchopování konečky prstů – klešťový úchop. 12. měsíc – dokáže předmět pevně uchopit a manipulovat s ním.

12 Kojenecké období - kognitivní vývoj Zahrnuje vývoj poznávacích procesů. zrakové vnímání ● ●2.–3. měsíc – základní diferenciace barev (dávají přednost červené a modré před zelenou a žlutou). ● ●3.–4. měsíc – schopnost fixace na předmět a akomodace. ● ●3.–5. měsíc – otáčení hlavou při sledování pohybujícího se předmětu. 6. měsíc – umí sledovat předměty pouze očima bez otáčení hlavou. Pozn. Kojenec se zrakovou vadou se opožďuje v pohybovém vývoji, nemá zrakový kontakt.

13 Kojenecké období – vývoj řeči 0.–3. měsíc – křik, hrdelní zvuky, signál hladu, bolesti, vlhka 4. měsíc – broukání – artikuluje delší samohlásky 6.–8. měsíc – žvatlání – opakované slabičné zvuky (bababa, mamama, gajgajgaj) 8.–9. měsíc – napodobuje zvuky, reaguje na jméno, výzvy (paci, paci, dej) 12. měsíc – první slova s významem (bába, máma, táta)

14 Kojenecké období – kognitivní vývoj Sluchové vnímání ● ●2. měsíc – hledá zvuk očima, od 5. měsíce přesně lokalizuje zvuk a otáčí za ním hlavu. ● ●Rozvoj sluchového vnímání souvisí s rozvojem řeči. Chuť ● ●Základní chuťové vjemy, všechno strká do úst – spojení ruky a úst jako způsob poznávání. Poznávací procesy se rozvíjí na základě praktické činnosti (myšlení).

15 Kojenecké období – sociální vývoj Pro sociální vývoj je důležitá interakce mezi dítětem a životním prostředím, které ho obklopuje (rodina). V prvním roce života projde tři stadia. první stadium preobjektální (0–3. měsíc) chování k objektům věcným a sociálním nevykazuje žádné rozdílné znaky. druhé stadium – předběžného objektu (3.–6. měsíc) – dítě reaguje na obličej úsměvem a odlišuje jej od ostatních objektů prostředí. Úsměv vyvolá spatření každé tváře v přiměřené blízkosti (tzv. sociální úsměv). Úsměv je doprovázen hlasovým projevem, pohyby končetin. Dítě si vytvořilo trvalejší vztah k lidské tváři.

16 Kojenecké období – sociální vývoj třetí stadium – objektu ( 6.–8. měsíc) – dítě začíná rozlišovat mezi známou a cizí tváří. Dává najevo úzkost při odloučení od známé osoby (separační úzkost), dítě pláče, křičí, když ztrácí matku z dohledu nebo když není přítomna. V 7. měsíci navazuje specifický vztah k jedné osobě, nejčastěji k matce. Obr. č. 3

17 Význam kojeneckého období pro duševní vývoj Uspokojování biologických potřeb. Potřeba vnější stimulace – podnětné prostředí, přemíra podnětů však vede k psychickému přesycování, naopak při nepodnětném prostředí dochází k psychickému strádání (deprivaci). Potřeba specifického objektu - interakce s matkou, která zajišťuje láskyplnou a citlivou péči je předpokladem zdravého duševního vývoje. Časté střídání sociálního prostředí, péče neznámých osob, umístění do ústavu je nebezpečím pro psychický vývoj. Každé dítě je jiné a jeho vývoj je jedinečný.

18 Význam kojeneckého období pro duševní vývoj Obr. č. 4

19 Kontrolní otázky 1. Jak vymezujeme kojenecké období? a)Období od narození do 1 roku b)Období od jednoho měsíce do 6 měsíců c)Období od jednoho měsíce do 1 roku 2. Kolik průměrně měří a váží kojenec? a) g, 4852 cm a)3000–4000 g, 48–52 cm b) g, 50 cm b)3600–4600 g, 50 cm c) g, cm c)2500–3000 g, cm

20 Kontrolní otázky 3. Kdy se dítě pokouší o první krůčky? 3. Kdy se dítě pokouší o první krůčky? (Přidržuje se a chodí bokem kolem nábytku, pokouší se o samostatné krůčky, které kombinuje s lezením). a) a)12. měsíc b) b) 8. měsíc c) c)10. měsíc

21 Kontrolní otázky V kterém měsíci kojenec reaguje na zvuk otáčením hlavičky i trupu, přitahuje se do sedu a dokáže sedět s oporou. Obrátí se ze zad na bříško a zpět? a) a)8. měsíc b) b)6. měsíc c) c)9. měsíc 5. V kterém měsíci se objevuje tzv. 5. V kterém měsíci se objevuje tzv. žvatlání - opakované slabičné zvuky (bababa, mamama, gajgajgaj)? a) a)4. měsíc b) b)6–8. měsíc c) c)9. měsíc

22 Kontrolní otázky 6. 6.Co znamená pojem – stadium objektu? a) a)(3.–6. měsíc) dítě reaguje na obličej úsměvem a odlišuje jej od ostatních objektů prostředí. Úsměv vyvolá spatření každé tváře v přiměřené blízkosti (tzv. sociální úsměv). b) b)(0.–3. měsíc) chování k objektům věcným a sociálním nevykazuje žádné rozdílné znaky. c) c)(6.–8. měsíc) – dítě začíná rozlišovat mezi známou a cizí tváří. Dává najevo úzkost při odloučení od známé osoby (separační úzkost), dítě pláče, křičí, když ztrácí matku z dohledu nebo když není přítomna.

23 Kontrolní otázky - řešení 1.c) 2.a) 3.a) 4.b) 5.b) 6.c)


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Kojenecké období Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google