Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Kojenecké období Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. SP4. 813 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: Sociálněsprávní činnost – 4. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie.
Prezentace k vysvětlení nových témat z oblasti vývojové psychologie – kojenecké období.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma kojenecké období. Druhá část DUMu obsahuje otázky k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje DOLEŽALOVÁ, Ladislava a Marie VLKOVÁ. Občanský a společenskovědní základ. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2010, ISBN LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 1998, 343 s., obr. ISBN X. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, ISBN VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000, ISBN

5 Zdroje [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z: [online]. [cit ]. Dostupné z:

6 Kojenecké období – obecná charakteristika
Obr. č. 1

7 Kojenecké období – obecná charakteristika
Období od 1. měsíce (v literatuře někdy uváděno 6 týdnů) do jednoho roku. Je charakterizováno velkými změnami, kdy na začátku dítě leží v postýlce až po samostatné první krůčky a vyslovení prvního slova. Psychický a fyzický růst se v tomto období výrazně ovlivňují. Prudký tělesný růst o 20–25 cm (na konci období průměrně 75 cm), zvyšování tělesné hmotnosti o 6–7 kg (na konci období 10–11 kg). Prudký psychický vývoj, zrání CNS – počáteční formování myšlenkových procesů.

8 Kojenecké období – somatický vývoj
Pohyby celého těla – ovládání těla postupuje od hlavy k patě (kefalokaudálním směrem). Proximodistálně – od velkých kloubů horních a dolních končetin k menším (prsty). Ulnoradiálně – od malíkové strany dlaně ke straně palcové.

9 Kojenecké období – somatický vývoj/ hrubá motorika
2. měsíc – udrží hlavičku. 3. měsíc – v poloze na bříšku zvedá hlavičku nad podložku, začíná se opírat o předloktí (pase koníčky) a chvíli ji drží, otočí hlavičku za zvukem. 4. měsíc – uchopí hračku a strčí ji do úst. 6. měsíc – reaguje na zvuk otáčením hlavičky i trupu, přitahuje se do sedu a dokáže sedět s oporou. Obrátí se ze zad na bříško a zpět. 9. měsíc – dítě leze, pohybuje se po rukou a kolenou, sedí bez opory, samo se posadí a vzpřimuje se do stoje u opory, postupně se pokouší stát bez ní.

10 Kojenecké období – somatický vývoj/ hrubá motorika
12. měsíc – přidržuje se a chodí bokem kolem nábytku, pokouší se o samostatné krůčky, které kombinuje s lezením. Obr. č. 2

11 Kojenecké období – somatický vývoj/ jemná motorika
1.–3. měsíc – přípravné období ve vývoji úchopu, úchopový reflex postupně ustává, uchopí předmět podaný do ruky. 4.–6. měsíc – jednoduché dlaňové uchopování – čtyřmi prsty uchopuje bez palce. Kolem 6. měsíce dovede uchopit hračku a přendávat si ji z ruky do ruky. 7.–8. měsíc – dlaňové uchopování s opozicí palce – tzv. nůžkový úchop. 9.–12. měsíc – uchopování konečky prstů – klešťový úchop. 12. měsíc – dokáže předmět pevně uchopit a manipulovat s ním.

12 Kojenecké období - kognitivní vývoj
Zahrnuje vývoj poznávacích procesů. zrakové vnímání 2.–3. měsíc – základní diferenciace barev (dávají přednost červené a modré před zelenou a žlutou). 3.–4. měsíc – schopnost fixace na předmět a akomodace. 3.–5. měsíc – otáčení hlavou při sledování pohybujícího se předmětu. 6. měsíc – umí sledovat předměty pouze očima bez otáčení hlavou. Pozn. Kojenec se zrakovou vadou se opožďuje v pohybovém vývoji, nemá zrakový kontakt.

13 Kojenecké období – vývoj řeči
0.–3. měsíc – křik, hrdelní zvuky, signál hladu, bolesti, vlhka 4. měsíc – broukání – artikuluje delší samohlásky 6.–8. měsíc – žvatlání – opakované slabičné zvuky (bababa, mamama, gajgajgaj) 8.–9. měsíc – napodobuje zvuky, reaguje na jméno, výzvy (paci, paci, dej) 12. měsíc – první slova s významem (bába, máma, táta)

14 Kojenecké období – kognitivní vývoj
Sluchové vnímání 2. měsíc – hledá zvuk očima, od 5. měsíce přesně lokalizuje zvuk a otáčí za ním hlavu. Rozvoj sluchového vnímání souvisí s rozvojem řeči. Chuť Základní chuťové vjemy, všechno strká do úst – spojení ruky a úst jako způsob poznávání. Poznávací procesy se rozvíjí na základě praktické činnosti (myšlení).

15 Kojenecké období – sociální vývoj
Pro sociální vývoj je důležitá interakce mezi dítětem a životním prostředím, které ho obklopuje (rodina). V prvním roce života projde tři stadia. první stadium preobjektální (0–3. měsíc) chování k objektům věcným a sociálním nevykazuje žádné rozdílné znaky. druhé stadium – předběžného objektu (3.–6. měsíc) – dítě reaguje na obličej úsměvem a odlišuje jej od ostatních objektů prostředí. Úsměv vyvolá spatření každé tváře v přiměřené blízkosti (tzv. sociální úsměv). Úsměv je doprovázen hlasovým projevem, pohyby končetin. Dítě si vytvořilo trvalejší vztah k lidské tváři.

16 Kojenecké období – sociální vývoj
třetí stadium – objektu ( 6.–8. měsíc) – dítě začíná rozlišovat mezi známou a cizí tváří. Dává najevo úzkost při odloučení od známé osoby (separační úzkost), dítě pláče, křičí, když ztrácí matku z dohledu nebo když není přítomna. V 7. měsíci navazuje specifický vztah k jedné osobě, nejčastěji k matce. Obr. č. 3

17 Význam kojeneckého období pro duševní vývoj
Uspokojování biologických potřeb. Potřeba vnější stimulace – podnětné prostředí, přemíra podnětů však vede k psychickému přesycování, naopak při nepodnětném prostředí dochází k psychickému strádání (deprivaci). Potřeba specifického objektu - interakce s matkou, která zajišťuje láskyplnou a citlivou péči je předpokladem zdravého duševního vývoje. Časté střídání sociálního prostředí, péče neznámých osob, umístění do ústavu je nebezpečím pro psychický vývoj. Každé dítě je jiné a jeho vývoj je jedinečný.

18 Význam kojeneckého období pro duševní vývoj
Obr. č. 4

19 Kontrolní otázky Jak vymezujeme kojenecké období?
Období od narození do 1 roku Období od jednoho měsíce do 6 měsíců Období od jednoho měsíce do 1 roku Kolik průměrně měří a váží kojenec? 3000–4000 g, 48–52 cm 3600–4600 g, 50 cm 2500–3000 g, cm

20 Kontrolní otázky Kdy se dítě pokouší o první krůčky? (Přidržuje se a chodí bokem kolem nábytku, pokouší se o samostatné krůčky, které kombinuje s lezením). 12. měsíc 8. měsíc 10. měsíc

21 Kontrolní otázky V kterém měsíci kojenec reaguje na zvuk otáčením hlavičky i trupu, přitahuje se do sedu a dokáže sedět s oporou. Obrátí se ze zad na bříško a zpět? 8. měsíc 6. měsíc 9. měsíc V kterém měsíci se objevuje tzv. žvatlání - opakované slabičné zvuky (bababa, mamama, gajgajgaj)? 4. měsíc 6–8. měsíc

22 Kontrolní otázky Co znamená pojem – stadium objektu?
(3.–6. měsíc) dítě reaguje na obličej úsměvem a odlišuje jej od ostatních objektů prostředí. Úsměv vyvolá spatření každé tváře v přiměřené blízkosti (tzv. sociální úsměv). (0.–3. měsíc) chování k objektům věcným a sociálním nevykazuje žádné rozdílné znaky. (6.–8. měsíc) – dítě začíná rozlišovat mezi známou a cizí tváří. Dává najevo úzkost při odloučení od známé osoby (separační úzkost), dítě pláče, křičí, když ztrácí matku z dohledu nebo když není přítomna.

23 Kontrolní otázky - řešení
c) a) b)


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google