Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9.1 Měření a druhy sil Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9.1 Měření a druhy sil Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."— Transkript prezentace:

1 9.1 Měření a druhy sil Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská Síla vzniká při vzájemném působení těles. Druhy sil: gravitační elektrická magnetická tahová tlaková a další Tělesa na sebe mohou působit při vzájemném dotyku nebo prostřednictvím silových polí (pole gravitační, elektrické, magnetické). Jaké jsou jejich vlastnosti?

2 9.2 Co už umíme Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Gravitační síla Země – síla, kterou k sobě Země přitahuje ve svém gravitačním Magnetická síla – síla, kterou k sobě magnety přitahují tělesa z feromagnetických látek, např. ze železa, niklu, kobaltu a jejich slitin či sloučenin. Siloměr – používá se k měření síly. Je to pružina se stupnicí, která se musí natahovat Newton – jednotka síly, má označení N, je pojmenována podle anglického fyzika Měření hmotnosti pomocí rovnoramenných vah – porovnáváme gravitační síly a matematika Isaaca Newtona. poli všechna tělesa. Směřuje svisle do středu Země. přímo úměrně působící síle. působící na obě misky vah.

3 9.3 Nové pojmy Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Síla – fyzikální veličina, má značku F, hlavní jednotkou je N (newton) Tahová síla – značka F tah, měří se v newtonech 1 Newton – síla, kterou Země přitahuje těleso o hmotnosti 100g Gravitační síla – přitažlivá síla působící mezi tělesy v gravitačních polích. Objevitelem všeobecného gravitačního zákona je Isaac Newton (1643 – 1727). Před ním gravitaci objevil Galileo Galilei. Tlaková síla – značka F tl, měří se také v newtonech Tíha – značka G, měří se v newtonech, je to tahová síla tělesa na závěs nebo tlaková síla tělesa na podložku. Příčinou je gravitační síla Země. Další druhy sil – elektrická, magnetická, vztlaková, hydrostatická, dostředivá, odstředivá, třecí, odpor prostředí, … Těžiště – každé těleso má jediné těžiště, do něj umísťujeme působiště gravitační síly Země.

4 9.4 Výklad nového učiva Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) Znázornění síly 2) Účinky síly 3) Gravitační síla Země Její velikost lze vypočítat podle vzorce Ke znázornění síly využíváme orientovanou úsečku – úsečku určité délky se šipkou. Šipka znázorňuje směr působící síly. Velikost úsečky s pomocí zvoleného měřítka představuje velikost síly. Síla je určena svou velikostí, směrem a místem, kde působí (působiště síly). Silou můžeme měnit : a) tvar tělesa – účinky deformační F g = m. g Příklad: Znázorni sílu F, F = 3N, Řešení: šikmo zleva doprava Změna tvaru může být trvalá (u těles křehkých nebo tvárných), nebo dočasná (u těles pružných). Změna pohybu může být uvedení z klidu do pohybu, zrychlení, zpomalení, zastavení nebo změna směru pohybu., kde m je hmotnost a g je b) pohyb tělesa – pohybové účinky gravitační zrychlení přibližně 10 N/kg. Působiště F g je v těžišti přitahovaného tělesa. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese.

5 9.5 Procvičení a příklady Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 1) 2) Jak se projevuje gravitační pole Země? Všechna tělesa volně puštěná padají svisle k zemi. Jak velkou silou je přibližně přitahována aktovka o hmotnosti 5 kg na povrchu Země? Odpověď: 3) Odpověď: 50 N Zavěsíme-li na pružinu závaží 200g, prodlouží se o 3cm. O kolik cm se pružina prodlouží při zátěži 600g? Odpověď: Prodlouží se o 9cm. 4) Najdi zkusmo těžiště stejnorodého plastového pravítka podepřením. Odpověď: Těžiště bude uprostřed. 5) Vysvětli o jaké účinky sil jde na obrázku:

6 9.6 Něco navíc pro šikovné Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Napiš pod obrázky, jaké síly na tělesa působí: tahová elektrická tahová (motoru) magnetická tahová (motoru)odpor prostředí gravitační vztlaková

7 9.7 CLIL – The forces Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics Vocabulary astronomer - astronom observation - pozorování philosopher - filosof discovery - objev physicist - fyzik inertia - setrvačnost telescope - dalekohled foundations - základy Galileo Galilei (1564 – 1642) He was an Italian astronomer, philosopher and physicist. His biggest success was the improvement of the telescope, various astronomic observations, discovery of the inertia. Isaac Newton (1643 – 1727) He was an English physicist, mathematician, astronomer, philosopher of nature, alchemist and theologian. He discovered the foundations of classical mechanics.

8 9.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1.b) 2.a) 3.b) 4.d) Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Značka síly je: a)f b)F c)s d)S Základní jednotkou síly je: a)Newton b)kilogram c)metr d)sekunda Gravitační silou působí jen: a)Slunce b)všechna tělesa c)planety d)Země Účinek síly není: a)změna tvaru b)změna rychlosti c)změna směru pohybu d)změna barvy

9 9.9 Použité zdroje, citace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, Obrázky: Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 1998, s. 35. Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, s. 36. Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 7. ROČNÍK, Prometheus, 1995, s dvouramenna-500g-necejchovana-%28D E%29.html?ItemIdx=13http://www.skolni-pomucky.eu/hlavni-oddeleni/vsechny-kategorie/ucebni-pomucky/chemie/vahyzavazi/vaha-mechanicka- dvouramenna-500g-necejchovana-%28D E%29.html?ItemIdx= https://sagegenx.wordpress.com/2012/04/09/i-refuse-to-tiptoe-through-life/https://sagegenx.wordpress.com/2012/04/09/i-refuse-to-tiptoe-through-life/ Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, Obrázky: Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 1998, s. 35. Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, s. 36. Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 7. ROČNÍK, Prometheus, 1995, s dvouramenna-500g-necejchovana-%28D E%29.html?ItemIdx=13http://www.skolni-pomucky.eu/hlavni-oddeleni/vsechny-kategorie/ucebni-pomucky/chemie/vahyzavazi/vaha-mechanicka- dvouramenna-500g-necejchovana-%28D E%29.html?ItemIdx= https://sagegenx.wordpress.com/2012/04/09/i-refuse-to-tiptoe-through-life/https://sagegenx.wordpress.com/2012/04/09/i-refuse-to-tiptoe-through-life/

10 Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 9.10 Anotace AutorMgr. Hana Jirkovská Období07 – 12/2012 Ročník7. a 8. ročník Klíčová slovaSíla, její značka a jednotka, měření síly, druhy sil, znázornění síly, účinky síly, síla gravitační AnotacePrezentace popisující různé druhy sil, jejich vlastnosti a měření, zejména sílu gravitační.


Stáhnout ppt "9.1 Měření a druhy sil Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Mgr. Hana Jirkovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google