Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9.1 Měření a druhy sil Síla vzniká při vzájemném působení těles.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9.1 Měření a druhy sil Síla vzniká při vzájemném působení těles."— Transkript prezentace:

1 9.1 Měření a druhy sil Síla vzniká při vzájemném působení těles.
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 9.1 Měření a druhy sil Síla vzniká při vzájemném působení těles. Tělesa na sebe mohou působit při vzájemném dotyku nebo prostřednictvím silových polí (pole gravitační, elektrické, magnetické). Druhy sil: gravitační elektrická magnetická tahová tlaková a další Víte, kdo způsobuje angínu, chřipku, nebo neštovice? Jaké jsou jejich vlastnosti? Autor: Mgr. Hana Jirkovská

2 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 9.2 Co už umíme Gravitační síla Země – síla, kterou k sobě Země přitahuje ve svém gravitačním poli všechna tělesa. Směřuje svisle do středu Země. Magnetická síla – síla, kterou k sobě magnety přitahují tělesa z feromagnetických látek, např. ze železa, niklu, kobaltu a jejich slitin či sloučenin. Siloměr – používá se k měření síly. Je to pružina se stupnicí, která se musí natahovat přímo úměrně působící síle . Newton – jednotka síly, má označení N, je pojmenována podle anglického fyzika a matematika Isaaca Newtona. Měření hmotnosti pomocí rovnoramenných vah – porovnáváme gravitační síly působící na obě misky vah.

3 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 9.3 Nové pojmy Síla – fyzikální veličina, má značku F, hlavní jednotkou je N (newton) 1 Newton – síla, kterou Země přitahuje těleso o hmotnosti 100g Gravitační síla – přitažlivá síla působící mezi tělesy v gravitačních polích. Objevitelem všeobecného gravitačního zákona je Isaac Newton (1643 – 1727). Před ním gravitaci objevil Galileo Galilei. Tahová síla – značka Ftah, měří se v newtonech Tlaková síla – značka Ftl, měří se také v newtonech Tíha – značka G, měří se v newtonech, je to tahová síla tělesa na závěs nebo tlaková síla tělesa na podložku. Příčinou je gravitační síla Země. Další druhy sil – elektrická, magnetická, vztlaková, hydrostatická, dostředivá, odstředivá, třecí, odpor prostředí, … Těžiště – každé těleso má jediné těžiště, do něj umísťujeme působiště gravitační síly Země.

4 9.4 Výklad nového učiva 1) Znázornění síly
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 9.4 Výklad nového učiva 1) Znázornění síly Ke znázornění síly využíváme orientovanou úsečku – úsečku určité délky se šipkou. Šipka znázorňuje směr působící síly. Velikost úsečky s pomocí zvoleného měřítka představuje velikost síly. Síla je určena svou velikostí, směrem a místem, kde působí (působiště síly). Příklad: Znázorni sílu F, F = 3N, Řešení: šikmo zleva doprava 2) Účinky síly Silou můžeme měnit : a) tvar tělesa – účinky deformační b) pohyb tělesa – pohybové účinky Změna tvaru může být trvalá (u těles křehkých nebo tvárných), nebo dočasná (u těles pružných). Změna pohybu může být uvedení z klidu do pohybu, zrychlení, zpomalení, zastavení nebo změna směru pohybu. 3) Gravitační síla Země Její velikost lze vypočítat podle vzorce Fg = m . g , kde m je hmotnost a g je gravitační zrychlení přibližně 10 N/kg. Působiště Fg je v těžišti přitahovaného tělesa. Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese.

5 9.5 Procvičení a příklady 1) Jak se projevuje gravitační pole Země?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 9.5 Procvičení a příklady 1) Jak se projevuje gravitační pole Země? Odpověď: Všechna tělesa volně puštěná padají svisle k zemi. 2) Jak velkou silou je přibližně přitahována aktovka o hmotnosti 5 kg na povrchu Země? Odpověď: 50 N 3) Zavěsíme-li na pružinu závaží 200g, prodlouží se o 3cm. O kolik cm se pružina prodlouží při zátěži 600g? 5) Vysvětli o jaké účinky sil jde na obrázku: Odpověď: Prodlouží se o 9cm. 4) Najdi zkusmo těžiště stejnorodého plastového pravítka podepřením. Odpověď: Těžiště bude uprostřed.

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 9.6 Něco navíc pro šikovné Napiš pod obrázky, jaké síly na tělesa působí: tahová elektrická magnetická tahová (motoru) vztlaková gravitační odpor prostředí tahová (motoru)

7 9.7 CLIL – The forces Vocabulary
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Physics 9.7 CLIL – The forces Vocabulary astronomer - astronom observation - pozorování philosopher - filosof discovery - objev physicist - fyzik inertia - setrvačnost telescope - dalekohled foundations - základy Galileo Galilei (1564 – 1642) He was an Italian astronomer, philosopher and physicist. His biggest success was the improvement of the telescope, various astronomic observations, discovery of the inertia. Isaac Newton (1643 – 1727) He was an English physicist, mathematician, astronomer, philosopher of nature, alchemist and theologian. He discovered the foundations of classical mechanics.

8 9.8 Test znalostí 1. 3. 2. 4. Značka síly je:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 9.8 Test znalostí Správné odpovědi: 1. 3. 2. 4. Značka síly je: Gravitační silou působí jen: b) a) d) f F s S Slunce všechna tělesa planety Země Základní jednotkou síly je: Účinek síly není: Newton kilogram metr sekunda změna tvaru změna rychlosti změna směru pohybu změna barvy

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 9.9 Použité zdroje, citace Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003. Tesař, Jáchim: FYZIKA 2 PRO ZŠ, SPN, 2008. Obrázky: Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 6. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 1998, s. 35. Kolářová, Bohuněk: FYZIKA PRO 7. ROČNÍK ZŠ, Prometheus, 2003, s. 36. Bohuněk: PRACOVNÍ SEŠIT K UČEBNICI FYZIKY PRO 7. ROČNÍK, Prometheus, 1995, s. 5.

10 9.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 07 – 12/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika 9.10 Anotace Autor Mgr. Hana Jirkovská Období 07 – 12/2012 Ročník 7. a 8. ročník Klíčová slova Síla, její značka a jednotka, měření síly, druhy sil, znázornění síly, účinky síly, síla gravitační Anotace Prezentace popisující různé druhy sil, jejich vlastnosti a měření, zejména sílu gravitační.


Stáhnout ppt "9.1 Měření a druhy sil Síla vzniká při vzájemném působení těles."

Podobné prezentace


Reklamy Google