Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Původ a vývoj člověka, rod člověk - homo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Původ a vývoj člověka, rod člověk - homo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Původ a vývoj člověka, rod člověk - homo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 HOMINIZACE Dlouhodobý proces, který vedl k přerodu lidoopů v lidi. - proběhl ve čtvrtohorách a trval asi 2 miliony let : a) napřimování postavy a chůze po zadních končetinách b) vývoj ruky jako orgánu práce 2

3 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 HOMINIZACE c) ústup zvířecích rysů obličeje - nadočnicových oblouků, vytváření čela a vysunuté brady d) růst objemu mozku, klenutí lebky, zkvalitnění mozku e) vznik řeči - nástroje lidské komunikace 3

4 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Tyto změny zahrnují Rozšíření a zploštění hrudníku. Změny v oblasti pletence horní končetiny umožňující rotaci paže. Změny v oblasti pletence dolní končetiny umožňující chůzi po dvou končetinách ve vzpřímeném postavení těla. Změny na ruce a lebce. HOMINIZACE

5 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 PROCES SAPIENTIZACE psychické změny sociální změny rozvinutí rozumových schopností vznik a rozvoj řečových dovedností 5

6 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Změna velikosti mozkovny 6

7 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 HOMO HABILIS – ČLOVĚK ZRUČNÝ Žil před 1,5 – 2 mil. let Nejstarší představitel typu Homo Vyvíjel se v krajině savanového a lesostepního typu Výskyt na africkém kontinentu výška a hmotnost 120cm, 40 - 45kg Vyráběl jednoduché kamenné a kostěné nástroje Život v tlupách, dorozumívání posunky a skřeky, využívání ohně, přístřeší z větví, převisy skal Obsah mozkovny: 640cm 3 Ruka schopná používat nástroje Noha má příčnou i klenutou klenbu 7

8 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 HOMO ERGASTER – ČLOVĚK DĚLNÍK Hraniční druh mezi h. habilis a h. erektus Oproti h. erektus má jemnější lebku, delší nohy a kratší ruce Ergaster znamená dělník – vyráběl a používal různé složité nástroje Pohyboval se mezi kontinenty a jeho nálezy jsou z Afriky, Asie i Evropy Žil před 1,5 mil. lety Obsah mozkovny byl přibližně 750 cm³ 8

9 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Homo erektus – člověk vzpřímený Žil před 1,8 milionů let na území dnešní Afriky, Evropy i Asie. Vyvinul se z homo habilis a ergaster a dal základ druhu Homo sapiens. Systematicky vyráběl kamenné nástroje (pěstní klíny apod.). Užíval oheň. Byl poměrně robustní (asi 170 – 180 cm vysoký, hmotnost 60 – 80 kg). 9

10 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Homo erektus – člověk vzpřímený Došlo k nárůstu objemu mozkovny (750-1225 cm³) a zvětšení mozku. Stále však masívní, dozadu ubíhající nízké a zploštělé čelo s výraznými nadočnicovými svaly; velké lícní kosti, dopředu vystupující obličej, široký nos, silné čelisti. Živil se lovem zvěře, lov doplňoval sběrem rostlinné potravy. Komunikoval převážně pomocí mimiky a gest. 10

11 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Homo sapiens – člověk moudrý Objevil se již před 200 000 lety. Je pro něj charakteristické vzpřímené držení těla, rozumové uvažování a schopnost mluvit. Dokonalé opracování kamene, jiný nástroj pro každou činnost (hroty, škrabadla, vrtáky, rydla, pěstní klín, nože, kamenné hroty, oštěpy). Postupně zvládl opracování kovů. Naučil se pěstovat různé plodiny a začal chovat domácí zvířata. Začíná budovat sídla a vytváří první umělecká díla. 11

12 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Homo sapiens neanderthalensis člověk neandertálský Člověk neandertálský byl dlouhou dobu považován za přímého předchůdce dnešního člověka. Současné vědecké poznatky vypovídají spíše o tom, že byl samostatnou a slepou vývojovou linií, která neměla pokračování. Neandertálci byli spíše podsadití s krátkými končetinami přibližně 165 cm vysocí a vynikali mohutnou muskulaturou. Měli nízké, téměř ploché čelo s nadočnicovými oblouky, nevýraznou bradu. 12 Srovnání lebky člověka dnešního typu a neandertálce

13 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Homo neanderthalensis - člověk neandertálský Uměl opracovat dřevo i kámen. Živil se jako lovec a sběrač. Stavěl si první obydlí. Byly nalezeny doklady o pohřbívání mrtvých. Živil se lovem mamutů a sběrem rostlin, plodů a kořínků. Potravu si tepelně upravoval. Vyráběl šperky. Stavba hrdla umožňovala řeč. 13

14 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 HOMO SAPIENS SAPIENS ČLOVĚK DNEŠNÍHO TYPU Žil 40 000 – 10 000 př.n.l. Rozšířen po celém světě Do Ameriky došel přes zamrzlou Beringovu úžinu. Z Jávy a Polynésie přeplul do Jižní Ameriky. Měl novou zbraň – luky a šípy, lovil velkou zvěř – bizony, jeleny a mamuty. Naleziště – Předmostí u Přerova– tábořiště lovců mamutů, Dolní Věstonice, Pavlov. 14

15 Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Zdroj informací Černík, V., Bičík, V., Martinec, Z. Přírodopis 3 pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Libertas, a. s., 1. vydání. ISBN 80-85937-97-2 Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství OLOMOUC, 2004. ISBN 80-7182-177-2 Vlastní tvorba Obrázky byly vyhledány ve wikipedii jako Creativ Commons nebo Public Domain: Lillyundfreya. In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homo_habilis.JPG Durova In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homo_ergaster2.jpg Durova http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homo_ergaster2.jpg Lillyundfreya. In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Homo_erectus.JPG Miika Silfverberg (MiikaS) from Vantaa, Finland. In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bubble_wrap_play.jpg Miika Silfverberg (MiikaS) from Vantaa, Finlandhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bubble_wrap_play.jpg Vincent Mourre. In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu jpg. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Neandertal_vs_Sapiens.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Neandertal_vs_Sapiens.jpg Ryulong. In:cs.wikipedia.org [online]. [cit. 2011-06-18]. Obrázek ve formátu PNG. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Range_of_Homo_neanderthalensis.png Ryulong 15


Stáhnout ppt "Přírodní vědy moderně a interaktivně ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Původ a vývoj člověka, rod člověk - homo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google